19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Як правильно складати зовнішньоекономічний контракт?

Поняття зовнішньоекономічної операції (ВЕС)   Зовнішньоекономічної угодою (ВЕС) визнається угода, укладена в ході здійснення підприємницької діяльності особами, основна діяльність яких здійснюється в різних державах

Поняття зовнішньоекономічної операції (ВЕС)

Зовнішньоекономічної угодою (ВЕС) визнається угода, укладена в ході здійснення підприємницької діяльності особами, основна діяльність яких здійснюється в різних державах.
Різновидом ВЕС є зовнішньоторговельна угода (ВТС) - угода про експорт або імпорт товарів, послуг, а також результатів творчої діяльності або прав на їх використання, укладену між особами, що представляють різні держави.
При укладанні зовнішньоторговельної угоди важливо грамотно скласти зовнішньоекономічний контракт. Якогось єдиного нормативного документа, який би встановлював всі умови, в обов'язковому порядку відображаються у зовнішньоекономічному контракті, немає. Вимоги до такого контракту виникають виходячи з вимог, що пред'являються до сторін контракту органами валютного, митного та податкового контролів.
Контракти, сума за якими дорівнює або перевищує 3 млн. Руб. (За імпортними контрактами) і 6 млн. Руб. (За експортними контрактами), підлягають реєстрації в банку з присвоєнням їм унікального номера контракту.

Зупинимося на найбільш важливих питаннях при укладенні контракту, пов'язаних зі специфікою роботи на зовнішньому ринку:

Порядок укладення контракту

Починаючи переговори із закордонним партнером про укладення контракту, необхідно ознайомитися з установчими документами (статутом або іншим установчим документом) контрагента, що підтверджують правоздатність органів контрагента на здійснення планованої угоди, а також перевірити повноваження осіб, які виступають від імені контрагента.

У разі виникнення сумнівів, необхідно вимагати подання додаткових документів, в т.ч. юридичних висновків.

форма контракту

Доцільно складання контракту як єдиного документа.

У разі укладення контракту шляхом обміну листами необхідно приділяти особливу увагу усіх істотних умов угоди.

Не варто використовувати обмін документами по факсу як єдиний спосіб документального підтвердження укладення контракту.

Предмет контракту

У цьому розділі контракту необхідно звертати особливу увагу на докладний виклад умов про предмет договору.

При визначенні предмета договору купівлі-продажу слід зазначати:

- повне комерційне найменування товару, його асортимент, розміри, моделі, комплектність, країна походження;

- тару / упаковку, маркування товару;

- обсяг, вага, кількість;

обсяг вантажу, його вага з упаковкою або без неї.

Від того який товар, якими технічними характеристиками він володіє, залежить те, як такий товар буде класифікований відповідно до ТН ЗЕД.

Сума контракту

У зазначеному розділі контракту повинна бути відображена загальна вартість угоди, а також ціна за одну одиницю товару. Від цього залежить, чи потрапляє угода під валютний контроль і як при митному оформленні товару буде визначатися його митна вартість.

Необхідно вказати найменування та код валюти контракту, відповідно до класифікатора валют, що використовуються для митного контролю.

Умови поставки

При складанні даного розділу контракту можна використовувати широко застосовуються в міжнародній торгівлі Правила ІНКОТЕРМС, які розподіляють обов'язки між Продавцем і Покупцем за видатками та переходу ризиків.

При цьому потрібно пам'ятати, що в російському законодавстві Правила ІНКОТЕРМС носять рекомендаційний характер і не є міжнародним договором. Положення контракту з посиланнями на Правила ІНКОТЕРМС мають юридичну силу тільки в тому випадку, якщо вони не суперечать нормам російського законодавства.

Розрахунки по ко нтракту

Даний розділ контракту повинен відображати умови (передоплата, часткова передоплата, відстрочка платежу) і терміни оплати.

Валюта платежу і валюта контракту можуть відрізнятися, в силу чого в контракті необхідно вказувати код і найменування валюти платежу.

За договорами, які підлягають валютному контролю, терміни оплати контролюються не тільки співробітниками компанії, а й уповноваженим органом.

Термін постачання

Без вказівки в контракті даного істотного умови, контракт на поставку вважається неукладеним.

За договорами, які підлягають валютному контролю, терміни поставки контролюються не тільки співробітниками компанії, а й уповноваженим органом.

Якщо при виконанні умов контракту стає явним те, що термін поставки імпортного товару Вашим партнером буде порушений, з метою уникнення санкцій за порушення валютного законодавства рекомендується до моменту закінчення встановленого договором терміну поставки імпортного товару укласти з Вашим партнером додаткову угоду до контракту про збільшення терміну поставки.

Приймання товару за кількістю та якістю

Сторони контракту в обов'язковому порядку повинні узгодити якість товару, що поставляється, з вказівкою на те, чому така якість має відповідати і чим підтверджуватися. У контракті доцільно узгодити такі умови: «Розбіжність за якістю повинно підтверджуватися рекламаційну актом, підписаним уповноваженим представником Торгово-промислової палати країни місцезнаходження Вантажоодержувача Товару і завіреним печаткою Торгово-промислової палати цієї країни. При відсутності належним чином оформленого рекламаційну акту Товар вважається поставленим комплектним, у відповідній кількості і відповідної якості ». Узгодження сторонами контракту зазначеного умови забезпечить об'єктивну оцінку при складанні рекламаційного акту і знизить Ваші витрати, які Ви могли б понести в зв'язку з виїздом до Покупця для складання Акту.

Банківські витрати

Обов'язково погоджуйте умови несення сторонами контракту витрат банків-посередників і кореспондентів. Неповне зарахування на Ваш рахунок валютної виручки, яка була знята Вашим банком-посередником, не вважатиметься для Вас порушенням валютного законодавства тільки в тому випадку, якщо ці умови були узгоджені контрактом. В іншому випадку неповне зарахування на Ваш рахунок валютної виручки буде вважатися порушенням валютного законодавства з усіма витікаючими з цього наслідками.

Форс мажор

Не варто обмежуватися загальною поширеною формулюванням звільнення від відповідальності у разі настання форс-мажору без зазначення конкретного переліку таких обставин, тому що в разі виникнення будь-яких неординарних обставин між сторонами можуть виникнути розбіжності щодо того, чи є дана обставина форс-мажором чи ні.

Крім того, з метою виключення можливості вільного трактування форс-мажорних обставин Вашим партнером, в тому числі звичайних порушень договірних зобов'язань, в контракті необхідно вказувати на те, що факт настання і тривалості форс-мажорних обставин підтверджується свідоцтвом, виданий Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом.

врегулювання суперечок

У контракті необхідно визначити чинного законодавства, місце вирішення спорів у разі їх виникнення і мову судочинства.

Визначення російського арбітражного суду в якості суду, який буде розглядати спір, знизить можливі витрати.

тягар доказування

При складанні контракту необхідно звертати увагу на такі його положення, які встановлюють:

- сторону, яка повинна доводити збитки, факт невиконання зобов'язань,

- відповідальність контрагента тільки при наявності його провини.

санкції

Обов'язково передбачте відповідальність за недотримання умов контракту його сторонами.

Якщо в запропонованому Вам контрагентом проект контракту містяться положення про відповідальність за невиконання умов контракту Вашою компанією, обов'язково оціните наскільки можливі такі порушення з Вашого боку та оцініть розмір санкцій за такі порушення.

Переклад контракту на іншу мову

У разі складання контракту на двох мовах (російською та іноземною), необхідно внести в контракт обов'язкова умова про те, що в разі виявлення розбіжностей в тексті контракту, викладеному російською та іноземною мовами, пріоритет має текст контракту на російській мові.

Зміна осіб у контракті

Нерідко в контрактах зустрічаються положення, що допускають або забороняють передачу прав за контрактом третім особам без згоди іншої сторони контракту.

З метою виключення несприятливих наслідків виконання стороною контракту його умов даними положеннями контракту необхідно приділяти пильну увагу.

Розірвання контракту

З правової точки зору питання про одностороннє розірвання зовнішньоекономічного контракту досить складний і не завжди дії будь-якої сторони по розірванню контракту можуть виявитися правомірними, незважаючи на порушення контракту іншою стороною.

Необхідно мати на увазі, що:

- одностороннє дострокове розірвання контракту може мати місце тільки з підстав, зазначених у контракті або в законі, в іншому випадку розірвання контракту може бути визнано судом неправомірним з усіма наслідками, що випливають з цього негативними наслідками.

- якщо розірвання контракту здійснюється відповідно до його умовами, то ці умови необхідно строго дотримуватися.

Повернення до списку