19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Які журнали з охорони праці повинні бути в організації?

 1. Перелік необхідних журналів з ОП на підприємстві
 2. Правила заповнення журналу з ОП, як прошнурувати журнал
 3. Як вести журнал розпоряджень по ВІД, як правильно його прошити
 4. Як правильно оформити журнал обліку видачі посвідчень по ВІД
 5. Які терміни зберігання журналів, де можна безкоштовно завантажити зразок журналу обліку занять з ОП
 6. висновок

Перелік необхідних журналів з ОП на підприємстві

Правила заповнення журналу з ОП, як прошнурувати журнал

Як вести журнал розпоряджень по ВІД, як правильно його прошити

Як правильно оформити журнал обліку видачі посвідчень по ВІД

Які терміни зберігання журналів, де можна безкоштовно завантажити зразок журналу обліку занять з ОП

висновок

Перелік необхідних журналів з ОП на підприємстві

Журнали з ОП використовуються для того, щоб систематизувати необхідну інформацію, здійснювати оперативний контроль в сфері ВІД на підприємстві і фіксувати відомості про дотримання термінів для проведення обов'язкових інструктажів персоналу.

Список журналів з ОП, які обов'язково повинні бути на підприємстві, залежить від специфіки його госпдіяльності, а також того, які фахівці беруть участь у виробничому процесі. Однак є й такі регістри, наявність яких обов'язково в будь-якій організації.

Це журнали:

 1. реєстрації: Перелік необхідних журналів з ОП на підприємстві  Правила заповнення журналу з ОП, як прошнурувати журнал  Як вести журнал розпоряджень по ВІД, як правильно його прошити  Як правильно оформити журнал обліку видачі посвідчень по ВІД  Які терміни зберігання журналів, де можна безкоштовно завантажити зразок журналу обліку занять з ОП  висновок  Перелік необхідних журналів з ОП на підприємстві  Журнали з ОП використовуються для того, щоб систематизувати необхідну інформацію, здійснювати оперативний контроль в сфері ВІД на підприємстві і фіксувати відомості про дотримання термінів для проведення обов'язкових інструктажів персоналу
  • Вступного інструктажу з ОП - згідно зі ст. 212, 225 ТК РФ і Порядку навчання, затв. спільною постановою Мінпраці та Міносвіти від 13.01.2003 № 1/29, містить інформацію про новоприйнятих співробітників, з якими було проведено інструктаж, інструктора (із зазначенням посад), дату проведення, при цьому кожен запис засвідчується підписами інструктора і інструктували. Форма журналу наведена в додатку А4 до ГОСТ 12.0.004-2015.
  • Первинного (повторного, позапланового та т. Д.) Інструктажу з ОП на робочому місці - згідно зі ст. 225 ТК і названому Порядку, містить інформацію про співробітників, які пройшли інструктаж, організований безпосереднім керівником підрозділу. Інструктаж завершується усною перевіркою знань. По завершенні інструктажу в журналі ставиться відмітка про надання допуску до самостійної роботи.
  • Нещасних випадків на виробництві - форма даного регістра під № 9 затверджено постановою Мінпраці «Про затвердження форм документів ...» від 24.10.2002 № 73. Сюди фахівець служби ВІД вносить відомості про трапилися на підприємстві нещасних випадках після проведення службової перевірки по кожному з них.
  • Протипожежного вступного інструктажу - в цей журнал вносяться відомості за результатами інструктажу, проведеного з усіма прийнятими на роботу працівниками. Ведення доручається фахівця, який відповідає за пожежну безпеку на підприємстві.
 2. обліку:
  • Інструкцій з ОП. Фахівцям, яким доручено ведення цього реєстру, рекомендується привласнювати кожній інструкції з ОП свій унікальний номер, в найменуванні слід вказувати службу, для якої інструкція була створена. При розробці журналу можна брати за основу форму з додатку № 9 до методичних рекомендацій, затв. постановою Мінпраці від 17.12.2002 № 80.
  • Видачі співробітникам інструкцій по ВІД - даний регістр необхідний для фіксації всіх фактів видачі інструкцій з ОП співробітникам для ознайомлення. Як зразок рекомендується використовувати форму з додатку № 10 до згаданих вище методичних рекомендацій.
  • Навчання з ОП - тут відображаються факти періодичного проходження інструктажу (проводиться облік відвідування таких заходів, обсягу і змісту доведеної до співробітників інформації).
  • Присвоєння I-ї групи з електробезпеки персоналу, не пов'язаного з обслуговуванням електротехніки, в якому фіксуються результати проходження відповідного інструктажу. Заповнення такого журналу зазвичай доручають співробітнику, який має 3-ї групи по електричної безпеки. Групи допуску до роботи з електрообладнанням вказані в додатку № 1 до правил з охорони праці, затв. наказом Мінпраці від 24.07.2013 № 328н.
  • Перевірки знань з електробезпеки - він потрібен для фіксації результатів перевірок електротехнічного персоналу. Як зразок використовується форма з додатку № 6 до правил, затв. наказом Мінпраці від 24.07.2013 № 328н (далі по тексту - Правила).
  • Первинних засобів гасіння пожеж - в ньому відображаються відомості про проведення перевірки засобів гасіння пожеж.
  • Перевірок з боку наглядових та контролюючих органів щодо дотримання норм з ОП. Як типовий рекомендується використовувати форму з додатку № 4 до наказу Мінекономрозвитку «Про реалізацію положень ...» від 30.04.2009 № 141.
  • В окремих регіонах список розширюється. Наприклад, в Амурській області додатково потрібно ведення журналів 1-й і 2-й ступенів контролювання умов праці на підприємстві. Йдеться про трехступенчатом контролі, що здійснюється за допомогою фіксації даних у відповідному регістрі, в якому відображаються відомості про щоденне (щотижневому) огляді робочих місць з метою виявлення недоліків системи ВІД на підприємстві. 3-тя щабель оформляється спеціальним актом, який складає діюча на підприємстві комісія з охорони праці (постанова уряду Амурської області від 06.06.2009 № 244).

У відповідності зі специфікою виробничих процесів на підприємствах також можуть використовуватися журнали:

 1. обліку:
  • Робіт за розпорядженнями і нарядами-допусками при роботі з електроустановками. Використовується для відображення відомостей щодо проведення робіт фахівцями, що володіють відповідним розрядом і пройшли спецінструктаж і перевірку знань. При складанні журналу за основу рекомендується брати форму з додатку № 8 до Правил.
  • Медоглядів водіїв перед рейсами. У регістрі зазначається інформація за результатами медоглядів водіїв, за основу береться форма, представлена ​​в п. 5 додатка № 9 до наказу МОЗ СРСР «Про вдосконалення системи медоглядів ...» від 29.09.1989 № 555.
  • Видачі та змісту ЗІЗ (засобів індивідуального захисту). Рекомендована форма журналу наведена в додатку № 1 до інструкції, затв. наказом Міненерго від 30.06.2003 № 261.
  • Робіт з техобслуговування і ремонту об'єктів нерухомості.
 2. реєстрації:
  • допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • випробувань ЗІЗ;
  • профзахворювань;
  • вогневих робіт.

Правила заповнення журналу з ОП, як прошнурувати журнал

До 01.03.2017 ведення і, відповідно, заповнення журналів з охорони праці на підприємствах здійснювалося за стандартом ГОСТ 12.0.004-90. Тепер же використовується порядок ведення журналів з ОП, скоригований з урахуванням вимог ГОСТ 12.0.004-2015 (наказ Росстандарта «Про введення в дію ...» від 09.06.2016 № 600-ст).

Всі сторінки в журналі по ВІД повинні бути пронумеровані, при тому нумерація використовується наскрізна, починаючи з титульного аркуша. На титульному аркуші, як правило, зазначаються найменування підприємства, структурного підрозділу (служби, дільниці), дати початку і закінчення ведення журналу.

Залишки нитки після прошнурування всіх сторінок журналу необхідно вивести на останню сторінку, зафіксувати і зверху заклеїти аркушем паперу, на якому слід вказати, скільки сторінок пронумеровано і прошнуровано. Напис, зроблений на смужці паперу, заклеювати кінці нитки, повинна бути завірена підписом керівника підприємства і печаткою (за наявності). При засвідченні печаткою слід врахувати, що її відбиток повинен відбитися і на наклеєною смужці, і на останній сторінці прошнурованого журналу.

Як вести журнал розпоряджень по ВІД, як правильно його прошити

Журнал розпоряджень по ВІД необхідний на підприємствах з діючими виробничими цехами (ділянками) для фіксації всіх видаваних керівництвом розпоряджень, що мають відношення:

 • до стажування співробітників;
 • допуску до самостійного виконання роботи;
 • передачі повноважень по виконанню розпоряджень відповідальним особам;
 • виплаті заохочень, оголошенню дисциплінарних стягнень та ін.

У журналі обов'язково повинні міститися записи про ознайомлення з цими розпорядженнями згаданих в них співробітників. Після завершення календарного року під записами, зробленими за минулий рік, проводиться жирна риса і проставляється наступний рік. Нумерація при цьому починається заново.

Як і всі регістри, що заводяться на підприємствах, журнал розпоряджень по ВІД повинен бути перед початком використання пронумерований (починаючи з титульного аркуша) і прошнурований. Нитка, якою прошнуровується журнал, повинна бути виведена на його останню сторінку і заклеєна смужкою паперу з написом, яка вказує число прошнурованих сторінок. Напис завіряється підписом особи, відповідальної за ведення реєстру, керівника підприємства, а також печаткою - при цьому одна частина відбитка повинна розташовуватися на приклеєному листку паперу, а інша - на останній сторінці журналу (ГОСТ Р 7.0.8-2013).

Як правильно оформити журнал обліку видачі посвідчень по ВІД

Форма такого журналу законом не регламентована, тому його можна оформити у вигляді звичайної надрукованої в друкарні книги формату А4 (з урахуванням ст. 10 закону «Про бухгалтерський облік» від 06.12.2011 № 402-ФЗ, ГОСТ Р 7.0.8-2013).

Всі графи в журналі повинні заповнюватися, пропуски рядків і помарки неприпустимі. Виправлення можуть робитися звичайним в діловодстві способом - шляхом закреслення і написання поруч правильної написи з засвідченням підписом працівника, відповідального за ведення журналу.

Перед початком заповнення всі сторінки журналу треба пронумерувати, починаючи з титулу, і прошити. На титульному аркуші зазначаються назва підприємства, дати початку і закінчення його ведення.

Усередині журнал разграфляется таким чином, щоб була можливість вказати:

 • дату оформлення посвідчення;
 • номер;
 • П. І. Б. працівника, якому видається посвідчення;
 • посаду;
 • місце роботи (структурний підрозділ, відділ);
 • примітки.

Які терміни зберігання журналів, де можна безкоштовно завантажити зразок журналу обліку занять з ОП

Згідно з положеннями розділу 7.3 переліку, затв. наказом Мінкультури від 25.08.2010 № 558, журнали по ВІД мають різний термін зберігання, в залежності від заноситься в них інформації. Так, журнали реєстрації нещасних випадків повинні зберігатися постійно (п. 630 Переліку). Журнали інструктажів з техніки безпеки зберігаються 10 років (п. 626). Журнали реєстрації накладення адмінстягнень за порушення санітарних норм, а також обліку постанов про штрафи - 3 роки (пп. 642 і 643).

Як правило, порядок оформлення журналів з ОП аналогічний тому, який використовується для ведення інших видів регістрів. Відмінності можуть бути лише в кількості і змісті граф - це пов'язано зі специфікою галузі і змістом відомостей, необхідних для відображення в регістрі з того чи іншого питання. Завантажити зразки журналів з охорони праці ви можете на нашому сайті.

Пропонуємо ознайомитися зі зразком регістра, в якому ведеться облік навчальних заходів з ОП.

завантажити зразок

Обкладинка журналу виглядає наступним чином:

Журнал

обліку занять з охорони праці

__________________________________________________________

Не знаєте свої права?

Підпишіться на розсилку Народний Советнік'.
Безкоштовно, хвилина на прочитання, 1 раз в тиждень.

(цех, відділ, лабораторія, структурний підрозділ, ділянку)

викладач _________________________________________________________

(П. І. Б., посада)

Початок навчання: «___» ____________ 20__ р

Закінчення навчання: «___» ____________ 20__ р ».

Сторінки журналу оформлюються в вигляді таблиці:

№ п / п

П. І. Б. учня

Посада

Дата проведення занять і позначки про відвідування та успішності

Дата занять

Короткий зміст матеріалу, розкритого на заняттях

Кількість годин по темі, що вивчається

підпис викладача

висновок

На кожному підприємстві повинні вестися журнали з ОП. Їх точний перелік залежить від специфіки виробництва, але є і регістри, обов'язкові для всіх. Так, неодмінно повинні бути журнали обліку проведення інструктажів співробітників і регістри обліку виданих керівникам по ВІД розпоряджень. Необхідні також журнали з обліку нещасних випадків, ЗІЗ і протипожежних захисних засобів, виданих і переданих для вивчення інструкцій по ВІД і т. Д.

Крім того, з урахуванням специфіки виробничої діяльності та професійної підготовки працівників на підприємстві можуть заводитися і інші журнали. Термін зберігання регістрів по ВІД - від 3 років, в залежності від їх змісту. При цьому важливо пам'ятати, що всі сторінки журналів, незалежно від змісту, перед початком їх використання повинні бути пронумеровані і прошнуровані.