19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ (ПО НАПРЯМАМИ)

 1. опис:

опис:

З пеціально вищої освіти I ступен і

За фахом передбачені наступні напрямки:

01 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДІТВ БАНКАХ

02 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ В БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

03 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ В КОМЕРЦІЙНИХ І НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Бухгалтерський облік - упорядкована система збору, обробки та узагальнення інформації про стан і рух об'єктів обліку шляхом суцільного, безперервного і документального відображення на взаємопов'язаних рахунках в грошовому вираженні.

Аналіз господарської діяльності - система дослідження причинно-наслідкових зв'язків (факторів) в господарської діяльності, які формують економічні результати і їх зміни.

Аудит - здійснювана на договірних засадах перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності та її відповідності вимогам чинного законодавства.

Підготовка фахівця з даної спеціальності передбачає формування певних професійних компетенцій, що включають знання і вміння організувати і проводити аналітичний бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до чинного законодавства з використанням сучасних комп'ютерних технологій; складати проміжну і річну звітність суб'єкта господарювання; проводити основні контрольно-ревізійні дії з перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання в рамках внутрішнього і зовнішнього контролю на рівні суб'єкта господарювання та ін.

Спеціальність забезпечує отримання кваліфікації «Економіст».

Об'єктами професійної діяльності фахівця є:

 • факти господарської діяльності;
 • первинні документи, юридично підтверджують факти господарської діяльності;
 • активи, зобов'язання і капітал, доходи і витрати;
 • розрахункові та кредитні операції;
 • облікові регістри інформації на паперових носіях та в комп'ютерних бухгалтерських системах;
 • бухгалтерська, статистична, податкова, управлінська, зведена,
 • корпоративна звітність;
 • законодавчі, нормативно-правові акти, вимоги та інструкції в області бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;
 • галузеві методичні та інструктивні матеріали.

Після закінчення навчання випускники вищезгаданої спеціальності можуть займати такі посади:

 • економіст;
 • Бухгалтер;
 • Інспектор торговельний;
 • Економіст по договірній і претензійній роботі;
 • Економіст по матеріально-технічному постачанню;
 • Економіст по збуту.

Спеціальність середньої спеціальної освіти

Спеціальність забезпечує отримання кваліфікації «Бухгалтер».

Навчаються вчать використовувати законодавчі, методичні, нормативні та інші управлінські матеріали по організації бухгалтерського обліку; вести бухгалтерський і статистичний облік, створювати відповідну звітність на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності; створювати авансові звіти і други документи; заповнювати і обробляти первинні документи для оформлення всіх господарських операцій; розраховувати податкові платежі в бюджет, відрахування у позабюджетні та інші фонди, резерви і фонди спеціального призначення; проводити інвентаризацію грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та фінансових зобов'язань; використовувати сучасні методи економічного аналізу і проводити аналіз господарської діяльності; оформляти документи відповідно до визначеного порядку для передачі їх в архів; володіти різнобічними знаннями, які забезпечують високий рівень світоглядної, економічної та професійної підготовки; володіти почуттям професійної відповідальності за результати своєї праці і діяльності організації та ін.

Після закінчення навчання випускники вищезгаданої спеціальності можуть займати такі посади:

 • Бухгалтер;
 • Технік з планування;
 • Технік з праці;
 • Статистик.