19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ Новосибірської області В УМОВАХ КРИЗИ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ Новосибірської області В УМОВАХ КРИЗИ

завантажити завантажити

С.Б. Самусева

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ Новосибірської області В УМОВАХ КРИЗИ

У статті розглядаються проблеми формування організованого ринку праці в умовах кризової економіки, теоретичні основи механізму державного регулювання ринку праці та їх практичне застосування в регіональній економіці (на прикладі Новосибірської області).

Ключові слова: ринок праці, державне регулювання, регіональна політика зайнятості

В силу нерозвиненості російського ринку праці, нездатності його до саморегулювання, в умовах незавершеності процесів ринкової трансформації та макроекономічних перетворень, посилених впливом світової фінансово-економічної кризи, необхідно надавати особливого значення державному впливу на зайнятість.

Регулювання ринку праці - процес цілеспрямованого впливу держави на умови використання робочої сили через систему заходів економічного, правового, адміністративного, організаційного порядку.

Виходячи з цього, цілі державної політики на ринку праці в його трансформаційному процесі пов'язані зі створенням передумов для з'єднання факторів виробництва, контролем рівня безробіття, організацією громадських та тимчасових робіт, професійною підготовкою працівників і т.д.

Кризою виявилися зачеплені всі сфери економічної діяльності, починаючи від будівництва, банківської галузі і закінчуючи індустрією розваг та громадського харчування, в результаті чого на ринок праці ринув потік безробітних. У зв'язку з жорстким обмеженням і обмеженням кредитування, почалося руйнування, так і не встиг остаточно сформуватися, сектора малого і середнього бізнесу, який вивільняє масу працівників, які поповнюють і без того чималу армію безробітних.

Малюнок - 1. Динаміка рівня зареєстрованого безробіття в НСО

Так у вересні 2008 року рівень зареєстрованого безробіття в НСО становив 1,10% від економічно активного населення, з жовтня відзначається зростання, в результаті якого в квітні 2009 р цей показник досяг значення 2,57% і склав на 01 червня 2009 - 2,31% (рисунок 1).

Для ефективної боротьби зі зростаючим безробіттям, головною складовою політики на ринку праці, має стати підвищення здатності до зайнятості безробітних громадян. Під підвищенням здатності до зайнятості безробітних розуміється зняття об'єктивних перешкод (інформаційних, кваліфікаційних, соціальних, психологічних і т.д.), що заважають їм зайняти наявні вакансії або генеруються економікою нові робочі місця. Основна мета - якнайшвидше повернення тих, хто шукає роботу до активної праці, запобігання їх дрейфу в тривалу безробіття і соціальне виключення.

При реалізації політики щодо стабілізації ситуації на регіональному ринку праці, особливу увагу необхідно приділити макроекономічного державного впливу на зайнятість, яка має бути направлена, перш за все, на усунення диспропорцій між попитом і пропозицією робочої сили.

Можна відзначити, що високий освітній рівень і статево-віковий склад безробітних не відповідає професійно - кваліфікаційної структурі необхідної робочої сили. Близько 70% всіх запропонованих роботодавцями службі зайнятості вакансій призначені для робочих. В даний час проблема дефіциту кваліфікованих робітників, особливо фахівців з металообробки, налагодження промислового обладнання коштує дуже гостро. Промисловості потрібні токарі, фрезерувальники, слюсарі, зварювальники. Потреба в таких працівниках набагато перевищує їх пропозицію на ринку праці (малюнок 2).

Малюнок - 2. Структура попиту та пропозиції трудових ресурсів НСО, за даними державної служби зайнятості населення Новосибірської області в 2008 р.р.

Більшість проблем зайнятості фокусується в регіонах. У зв'язку з цим зазначимо, що відомий принцип управління з центру вичерпав себе в Росії, він став для неї геополітично деструктивним. Сьогодні для Росії конструктивна система управління полицентризма, яка на відміну від моноцентризма є більш стійкою системою. Регіональна система управління ринком праці повинна стати частиною державної, яка має три рівні управління - федеральний, міжрегіональний, регіональний.

На загальнонаціональному (федеральному) проводиться державна політика зайнятості, створюється законодавча база національного ринку праці, формуються якісні характеристики робочої сили (через систему освіти і перепідготовки кадрів), реалізується структурна політика, регулюється попит та пропозиція на працю, удосконалюються інститути ринку праці. На регіональному рівні узагальнюється інформація про регіональний ринок праці, реалізуються програми сприяння зайнятості, здійснюється інвестування через регіональні служби зайнятості і т.д.

Тим не менш, макроекономічна політика регулювання ринку праці повинна носити регіональний характер. Посилення соціально-економічної диференціації регіонів призвело до того, що проведення загальнонаціональної політики зайнятості стає малоефективним, якщо взагалі можливим, і завдання вибору методів регулювання ринку праці лягає на регіональні служби зайнятості.

Механізм державного регулювання ринку праці охоплює цілий спектр не тільки юридичних, а й соціально-економічних умов, соціокультурних і психологічних аспектів. Йдеться про систему працевлаштування, професійного навчання, перепідготовки кадрів, зайнятості осіб з обмеженими можливостями, соціальної допомоги безробітним та ін.

В даний час Департаментом праці та зайнятості населення Новосибірської області виявляються такі послуги:

· По професійної орієнтації громадян з метою вибору сфери діяльності (професії), працевлаштування, професійного навчання, найбільш відповідних особистісних якостей;

· По сприянню громадянам у пошуку підходящої роботи, а роботодавцям у підборі необхідних працівників;

· По сприянню самозайнятості безробітних громадян (здійснення підприємницької діяльності, створення селянського (фермерського) господарства);

· По організації проведення оплачуваних громадських робіт;

· По соціальній адаптації безробітних громадян на ринку праці;

· По здійсненню соціальних виплат громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними;

· По інформуванню про становище на ринку праці в суб'єкті Російської Федерації;

· По психологічній підтримці безробітних громадян;

· По організації тимчасового працевлаштування неповнолітніх громадян у віці від 14 до 18 років у вільний від навчання час, безробітних громадян, що зазнають труднощі в пошуку роботи, безробітних громадян у віці від 18 до 20 років з числа випускників освітніх установ початкової та середньої професійної освіти, які шукають роботу вперше;

· По контролю за реєстрацією інвалідів в якості безробітних;

· По проведенню повідомної реєстрації регіонального та галузевих угод на території Новосибірської області;

· З надання федеральної міграційної службою, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють передані повноваження Російської Федерації в галузі сприяння зайнятості населення, федеральним агентством морського і річкового транспорту та державним комітетом Російської Федерації з рибальства адміністративної послуги з видачі висновків про залучення та про використання іноземних працівників , дозволів на залучення і використання іноземних працівників, а також дозволів на роботу і ностранних громадянам і особам без громадянства;

· По здійсненню контролю за забезпеченням державних гарантій в області зайнятості населення;

· По здійсненню контролю за прийомом на роботу інвалідів. [1]

Можна так само відзначити, що політика зайнятості не повинна бути обмежена тільки матеріальною допомогою безробітним, важливим є прогнозування і передбачення ситуації на ринку праці. Необхідне створення цілого комплексу заходів щодо підвищення гнучкості ринку праці. Допомога по безробіттю має бути не отриманим від держави, а заробленим.

Ефективність політики на ринку праці визначається особливостями економічної поведінки окремих категорій працездатного населення, пов'язаного з пошуком, створенням, збереженням, розвитком і використанням місць прикладання праці; їх потребами, інтересами і цінностями.

Виділимо найважливіші напрямки регіональної політики, націлені на забезпечення достатнього числа робочих місць і позначені в програмі додаткових заходів, спрямованих на зниження напруженості на ринку праці Новосибірської області в 2009 році:

· Випереджальний професійне навчання. Програмою передбачено випереджаюче професійне навчання працівників, які перебувають під загрозою звільнення, тобто при встановленні в організації режиму неповного робочого часу, надання відпусток без збереження заробітної плати. Передбачається, що цей захід дозволить роботодавцям при реструктуризації підприємства, зниженні обсягів виробництва або припинення діяльності навчити без додаткових фінансових витрат співробітників по необхідним спеціальностями, зберегти робочі кадри, а працівникам - підвищити рівень кваліфікації або навчитися нової професії, уникнувши втрати роботи. Заходи відбуватимуться на підставі договорів між центром зайнятості, роботодавцем, людиною, що знаходиться під ризиком звільнення і освітньою установою (в програмі беруть участь 35 підприємств Новосибірській області, в рамках програми передбачається перенавчити 2167 осіб);

· Організація оплачуваних громадських робіт. Даний пункт програми націлений на збереження або створення тимчасових робочих місць для безробітних громадян і працівників, які перебувають під ризиком звільнення. Здійснювати ці заходи планується в контакті центру зайнятості з роботодавцем, або центру зайнятості з органом місцевого самоврядування і роботодавцем. У Програмі передбачено відшкодування витрат роботодавців на виплату заробітної плати учасникам тимчасових робіт (з урахуванням районного коефіцієнта і нарахувань на фонд оплати праці). Вони повинні проводитися за рахунок субсидій з федерального бюджету;

· Допомогу безробітним громадянам, які вирішили відкрити свою справу. Передбачається, що 200 підприємців-початківців отримають субсидії в розмірі річного допомоги по безробіттю, що належить цій людині на створення власного бізнесу.

Загальний бюджет Програми складає 164,8 млн. Рублів і передбачає співфінансування з федерального бюджету в сумі 153,2 млн. Рублів і обласного бюджету - 11,6 млн. Рублів. [2]

У період з 1 січня по 30 червня 2009 року на громадські та тимчасові роботи працевлаштовано 18,3 тис. Чол., В тому числі 2,9 тис. Громадян, які перебувають під ризиком звільнення (зайнятих неповний робочий час). До навчання професіям, затребуваним на ринку праці за направленням органів служби зайнятості, приступили 5,0 тис. Безробітних громадян, за програмою випереджаючого навчання - 1118 громадян. [3]

Очевидно, що механізм регулювання ринку праці має бути заснований на пропозиції якісної робочої сили, отже, необхідно приділити увагу масовій підготовці та перепідготовці кадрів відповідно до попиту на фахівців тієї чи іншої області.

Звісно ж, що нова і в деяких відносинах найважливіша функція держави в сфері регулювання ринку в умовах кризи зводиться до того, щоб «допомагати» ринкової системи стабілізувати економіку, забезпечувати ефективну зайнятість. Держава повинна створювати для цього необхідні умови: законодавчо регламентувати відносини підприємництва, допомагати в створенні організаційних структур ринку праці, сприяти розвитку малого бізнесу та інших нетрадиційних форм зайнятості тощо Іншими словами, принцип сприяння в забезпеченні зайнятості населення повинен прийти на зміну адміністративно-командних методів регулювання зайнятості. Заохочувальні, стимулюючі заходи повинні «витіснити» заходи, що порушують економічні та соціальні права і свободи трудящих, підприємців, територій.

Такий підхід дозволяє більш повно і точно визначити комплекс економічних і соціальних заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації на ринку праці. Причому, економічні заходи впливу на ринок праці аналогічні заходам щодо розвитку інших ринків. Соціальні ж заходи обумовлені специфікою даного ринку, що полягає в тому, що в якості товару на ньому виступає робоча сила, носієм якої є жива людина. До того ж ринок як економічна система не може і не повинен вирішувати соціальні проблеми - це прерогатива держави.

література

1. Адміністративні регламенти Федеральної служби з праці та зайнятості. Режим доступу: http://nskczn.siberia.net/main/administrativnye_reglamenty.html

2. Нормативні документи ДТіЗН Новосибірської області

3. Ситуація на зареєстрованому ринку праці Новосибірської області. Інформація Департаменту труди і зайнятості населення Новосибірської області. Режим доступу: http://nskczn.siberia.net/main/articles/article/408/


Ключові слова: ринок праці, державне регулювання, регіональна політика зайнятості
Автор: С.Б. Самусева