19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Кафедра теплотехніки та гідравліки

Реалізовані освітні програми

З 2011 року кафедрою здійснюється набір для навчання бакалаврів за напрямом 13.03.01 «Теплоенергетика і теплотехніка» (профіль 01 «Промислова теплоенергетика») за денною, заочною та заочною прискореної форм навчання.

У 2013 РОЦІ вперше проведений набір магістратури, також у напрямку 13.04.01 «Теплоенергетика і теплотехніка», програма підготовки 01 «Технологія виробництва теплової та електричної енергії на електростанціях». Набір проводиться щорічно за денною формою навчання.

Кафедра також реалізує набір і навчання в аспірантурі у напрямку 13.06.01 «Електро- і теплотехніка», програма підготовки 02 «Теплові електричні станції, їх технологічні системи і агрегати».

Історія розвитку кафедри «Теплотехніка і гідравліка»

Кафедра теплотехніки та гідравліки починалася з приходом до Кіровського політехнічний інститут Григорія Абрамовича Шапіро, який пройшовши конкурс, стає доцентом кафедри «Теоретична механіка», в рамках якої функціонувала предметна комісія з теплотехніки та гідравліки.

У 1974 році утворюється, як самостійний структурний підрозділ інституту, кафедра «Теплотехніка і гідравліка», завідувачем якої вибирається Григорій Абрамович. Він керуватиме нею до кінця свого життя (до грудня 1995 г.).

З 1996 року по 2000 рік кафедрою керував професор, к.т.н. Шестаков Іван Васильович, а з 2000 по 2013 роки - д.т.н. Ефрос Євген Ісаакович, який також був засновником і керівником науково-виробничої лабораторії "Підвищення ефективності роботи ТЕЦ".

З 2013 року по теперішній час кафедрою завідує к.т.н., доцент Суворов Дмитро Михайлович.
Спочатку кафедра входила до складу машинобудівного факультету, а з 1978 вона відноситься до електротехнічного, єдиному в вузі, який за 50 років жодного разу не змінив своєї назви.

Генеральний напрям наукової діяльності кафедри - підвищення енергетичної та економічної ефективності виробництва теплової і електричної енергії за рахунок вдосконалення режимів роботи, конструкцій, теплових схем турбінних установок і допоміжного обладнання ТЕЦ на базі отриманих нових знань. Виконуються госпдоговірні роботи, для виконання яких залучаються викладачі кафедри, інженерно-технічний персонал, студенти. Встановлюється і розвивається тісна співпраця з провідними науково-дослідними, проектними організаціями, вищими навчальними закладами, турбінними заводами, що дозволяє знаходити найбільш коректні вирішення виникаючих науково-технічних питань. Розробляються оригінальні методики експериментальних досліджень. З використанням отриманих даних створюються сучасні математичні моделі, що дають можливість детального аналізу змінних режимів експлуатації обладнання. З'являються все нові і нові технічні розробки, істотно розширюється їх впровадження на діючих ТЕЦ. Визнанням високої ефективності НДР стало створення в 1982 році галузевої науково-дослідної лабораторії (ГНДЛ) Міненерго СРСР «Підвищення ефективності роботи ТЕЦ», в подальшому (після ліквідації зазначеного міністерства) стала науково-виробничою лабораторією (НПЛ) з такою ж назвою, робота якої здійснювалася аж до 2010 року, коли вона була закрита.

Виникнення ОНИЛ фактично свідчило про появу нової наукової школи в галузі енергетики. Підготовка науково-педагогічних кадрів велася кафедрою з моменту її заснування. До складу науково-педагогічних кадрів входять випускники ВятГУ та інших вузів країни різних років д.т.н. А.Г. Шемпелев, к.т.н., доцент Д.М. Суворов, доцент В.М. Сущих, інженер Б.Б. Калінін, викладачі, колишні і нинішні аспіранти кафедри А.Л. Хомяков, А.А. Міцкевич, М.А. Чайникова, П.В. Іглін, А.С. Лоншаков, Д.Ф. Крупін та інші. На кафедрі з 2005 року проходять навчання аспіранти, багато з яких після завершення навчання займають високі посади в промисловості і в адміністративних структурах, а деякі продовжують працювати над дисертаціями.

Співробітниками кафедри захищено 3 докторські дисертації (Г.А. Шапіро, Є.І. Ефрос, А.Г. Шемпелев) і 5 кандидатських дисертації (Є.І. Ефрос, Д.М. Суворов, А.Г. Шемпелев, Н. В. Татаринова, П.В. Іглін).
Кафедра «Теплотехніка і гідравліка» має в своєму розпорядженні висококваліфікованими професорсько-викладацькими кадрами, сучасну лабораторну базу і методичним забезпеченням усіх дисциплін, що викладаються.
На кафедрі за активної участі студентів ведеться наукова робота з дослідження турбін електростанцій та іншого енергетичного обладнання в змінних режимах; створення математичних моделей енергоустановок і оптимізація їх роботи на основі отриманих моделей.

Розроблені кафедрою технічні рішення впроваджені більш ніж на 50 турбоустановки різних енергосистем Ефективність пропозицій підтверджена як результатами натурних досліджень, так і практикою експлуатації.
Більшість розробок захищені авторськими свідоцтвами і патентами.

Студенти спеціальності «Промислова теплоенергетика» з 2005 року щорічно беруть участь в різних Всеукраїнських форумах, перш за все - в студентських предметних олімпіадах з енерго- та ресурсозбереження і по промисловій теплоенергетиці. У цих олімпіадах, підготовка до яких здійснюється під керівництвом доцента Суворова Д.М., наші студенти неодноразово завойовували призові місця в командному заліку і високі місця в особистому заліку.

Студенти та аспіранти кафедри щорічно беруть участь у Всеукраїнських наукових конференціях і семінарах, де практично кожен раз нагороджуються дипломами за відмінні доповіді.

За 15 років кафедрою випущено за різними формами навчання понад 500 фахівців-теплоенергетиків, які працюють у багатьох регіонах Європейської частини Росії і навіть за Уралом.