19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Концентрація формальдегіду в повітрі Сиктивкара вчетверо перевищує ГДК «БНК

Мінприроди республіки опублікувало державний доповідь про стан навколишнього середовища в Комі. Як випливає з документа, в цілому екологічна обстановка в регіоні в 2011 році оцінюється як задовільна. Локальні впливу на компоненти навколишнього середовища спостерігаються в основному у великих промислових центрах (Воркута, Усинськ, Сосногорськ, Печора, Ухта, Інта, Сиктивкар, Вуктил), де розташовуються підприємства видобувних і обробних галузей, підприємства теплоенергетики, житлово-комунального господарства, а також зосереджений автомобільний транспорт. Великі малонаселені і непромислові райони характеризуються сприятливою екологічною обстановкою.

Великі малонаселені і непромислові райони характеризуються сприятливою екологічною обстановкою

Фото Юрія Кабанцева

У держдоповідей відзначено, що для Республіки Комі, що володіє значним природно-ресурсним потенціалом, притаманні характерні для більшості російських регіонів проблеми, пов'язані з високим рівнем забруднення атмосферного повітря в містах; зі збором, утилізацією та переробкою побутових і промислових відходів; забрудненням поверхневих і підземних вод та забезпеченням населення якісною питною водою; незадовільним станом очисних споруд в сфері житлово-комунального господарства; збереженням родючості грунтів і запобіганням забрудненню земель.

Так, в порівнянні з попереднім роком відбулося істотне збільшення загального обсягу викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (на 25,6%). Значне підвищення загального обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферу відбулося за рахунок збільшення викидів в Усинську (99,918 тис. Т, в т. Ч. По діоксиду сірки збільшення склало 62,323 тис. Т), в Ухті »(40,545 тис. Т, в т. ч. по оксиду вуглецю - 28,015 тис. т). Обсяги викидів деяких забруднюючих речовин збільшились у декілька разів: леткі органічні сполуки (на 185,34%), діоксиду сірки (на 103,75%), інших викидів (на 171,08%), зафіксовано значне зростання викидів оксиду вуглецю (на 25 , 92%), вуглеводнів (на 11,71%), незначне зростання обсягу викидів твердих речовин (на 0,8%). Незначне зниження обсягу викидів відбулося тільки по оксидам азоту (на 0,79%).

Найбільший внесок у забруднення атмосферного повітря вносять видобувна галузь (67,96% сумарного викиду), підприємства теплоенергетики (11,4%) і обробні виробництва (6,2%).

У 2011 році в містах республіки, де проводилися спостереження, середньорічні концентрації за основними забруднюючими речовинами, таким як оксид вуглецю і діоксид сірки, були нижче ГДК. Спостерігалися перевищення середньорічних показників по зважених речовинах в Воркуті (1,5-1,7 ГДК), концентрації діоксиду азоту в Ухті (1,1 ГДК).

Найбільш шкідливими забруднюючими речовинами атмосферного повітря є бенз (а) пірен та формальдегід. Основна причина високого забруднення повітря зазначеними домішками складається в значних викидах цих речовин великими підприємствами електроенергетики і автотранспортом. Середні за рік концентрації бенз (а) пірену по всіх містах республіки, де проводилися спостереження (Сиктивкар, Воркута, Ухта), перевищили норму і склали 1,4-1,8 ГДК. Максимальні його концентрації зафіксовані наступні: 5,5 ГДК - в Сиктивкарі, 2,8 ГДК - в Воркуті, 2,4 ГДК - в Ухті. В атмосферному повітрі Сиктивкара і Воркути постійно виявляється формальдегід, середня за рік концентрація формальдегіду перевищує ПДК в 4,3 і 1,3 разів відповідно.

Залишається великою проблемою забруднення атмосфери міст викидами автотранспорту. Зростання автопарку, особливо числа особистих автомобілів, відбивається на підвищенні рівня забруднення атмосфери діоксидом азоту, оксидом вуглецю та формальдегідом. Протягом року в усіх містах неодноразово реєструвалися випадки підвищених концентрацій діоксиду азоту і оксиду вуглецю, що перевищують допустиму норму.

Рівень забруднення атмосферного повітря в Сиктивкарі оцінюється як «високий», у Воркуті в порівнянні з 2010 роком рівень забруднення атмосферного повітря змінився з «високого» на «підвищений». В Ухті і Сосногорский рівень забруднення характеризується як «низький».

Що стосується водних ресурсів, то в минулому році рівень забруднення більшості водних об'єктів на території регіону не зазнав істотних змін. Мали місце випадки погіршення якості вод були обумовлені антропогенним навантаженням і гідрометеорологічними умовами.

Якість води в більшості річок республіки оцінюється 3-м класом розрядами «а» (вельми забруднені) і «б» (дуже забруднені). Решта водні об'єкти віднесені до 2-го класу якості (слабо забруднені): р. Весляна (ПСТ Вожаёль), р. Печора (смт Троїцько-Печорський, сел. Кирта, с. Усть-Цильма), р. Уса (д. Адзьва), р. Іжма (свх. Ізваільскій).

Характерними забруднюючими речовинами для всіх річок республіки залишалися сполуки заліза і міді (за рахунок місцевого природного фону), цинку і трудноокісляемие органічні речовини (по ГПК), в деяких пунктах до них додавалися феноли, легкоокислюваних органічні речовини (по БСК5) лігносульфонати, нафтопродукти.

За даними державного статистичного обліку земель, загальна площа земельного фонду Комі станом на 1 січня 2012 року залишився без змін і склала 41 677,4 тис. Га. Загальна площа порушених земель склала 15,5 тис. Га, що на 0,1 тис. Га більше в порівнянні з 2010 роком. У минулому році Республіканської комісією з приймання порушених і забруднених нафтою і нафтопродуктами земель і поверхневих водних об'єктів після проведення відновлювальних робіт в Усинском районі прийнято відновлених земель загальною площею 30 га.

У землеробстві республіки як і раніше спостерігається тенденція зниження обсягів внесення мінеральних та органічних добрив. У 2011-му в порівнянні з 1985-1990 роками внесення мінеральних добрив знизилося в 29,5 рази і склало 0,78 тис. Т. Д. В. (У 2010 р - 0,71 тис. Т. Д. В.), Органічних - в 12,2 рази - 123 тис. Т. Д. В. (У 2010 р - в такому ж обсязі). Скоротилися і удобрювати площі. Якщо раніше добрива вносилися на 90% посівної площі, то в даний час удобрюються 30% ріллі; природні кормові угіддя раніше удобрювали на 30% збиральної площі, в 2011 р - на 8,2%, проте в порівнянні з останніми роками частка внесених добрив стала збільшуватися.

Окрема глава присвячена мінерально-сировинної бази республіки. У минулому році в Комі тривала видобуток вуглеводневої сировини, кам'яного вугілля, бокситів, кварцового сировини, мінеральної будівельної сировини, підземних вод. Чи не поновлювалася видобуток марганцевих руд, золота, бариту, кам'яної солі. Проводиться підготовка до видобутку титанових руд Ярегского нефтетітанового родовища. Податок на видобуток корисних копалин нарахований в сумі 40 297,2 млн. Руб., Надійшло в бюджет РФ - 41 521,05 млн. Руб., В бюджет РК - 463,2 млн. Руб.

Республіка Комі має сприятливі перспективи зростання видобутку багатьох видів корисних копалин і розширення їх номенклатури. Цьому сприяє значний обсяг промислових запасів нафти, кам'яного вугілля, бокситів, титанових, марганцевих, баритових руд, кварцового сировини, кам'яної солі. Комплекс родовищ з розвіданими та оціненими запасами на території Республіки Комі доповнюють прояви багатьох видів найважливіших корисних копалин з оціненими прогнозними ресурсами кам'яного і бурого вугілля, титану, марганцю, бокситів, хрому, свинцю, цинку, рудного і розсипного золота, алмазів. З неметалічних копалин - це барит, жильний кварц, гірський кришталь, пьезокварц, скляні піски, вогнетривке сировину.

Великий комплекс промислових родовищ мінеральної будівельної сировини здатний забезпечити значне зростання виробництва будівельного каменю, цегли, щебеню, а в перспективі - цементу, керамзиту, будівельного вапна, скла і скловиробів, силікатних виробів, гіпсових в'яжучих, алебастру. Кількість запасів і прогнозних ресурсів мінеральної будівельної сировини, його різноманітність достатні для реалізації в Республіці Комі великих проектів транспортного та промислового будівництва.

Що стосується лісового фонду, то до початку цього року загальна площа лісових угідь Комі становила 36 262,3 тис. Га, або 87,2% території республіки, з якої 60,2% припадає на експлуатаційні ліси і 39,8% - на захисні ліси. Крім того, 2656,7 тис. Га займають ліси, що не входять в лісовий фонд (землі оборони та безпеки - 4 тис. Га, землі населених пунктів, на яких розташовані міські ліси - 6,2 тис. Га, землі особливо охоронюваних природних територій федерального значення - 2 613 тис. га, в т. ч. національний парк «Югид ва» - 1 891,7 тис. га, Печоро-Іличський державний природний біосферний заповідник - 721,3 тис. га, землі інших категорій - 33, 5 тис. га). Величина лісистості в окремих районах республіки різна і залежить від фізико-географічних, кліматичних і грунтових умов. Середня лісистість по республіці складає 79%.

Основний лісовими породами в Комі є ялина, на частку якої припадає 53,9% земель лісового фонду, сосні належить 25,2%, з м'яколистяних порід найбільш широко поширена береза ​​(16,6%).

Загальний запас деревини в лісах республіки (землі лісового фонду) становить 2830,43 млн. Куб. м, в тому числі хвойних - 2345,84 млн. куб.м (82,9%), м'яколистяних - 484,59 млн. куб.м (17,1%). Із загальної запасу насаджень на частку ялинових деревостанів доводиться 56,6%, соснових - 24,9%, інших хвойних порід (ялиці, модрини і кедра) - 1,4%, березових - 13,6%, осикових - 3,4% , інших порід - 0,1%.

Загальна площа мисливських угідь Республіки Комі становить 38 547,4 тис. Га, або 92,5% загальної площі республіки. У минулому році показники чисельності багатьох тварин, віднесених до об'єктів полювання, знизилися або залишилися на рівні попереднього року. Значно збільшилися за рік чисельність лося (більш ніж на 20%), песця (майже на 50%). У 2009 році дикий північний олень включений до другого видання Червоної книги Республіки Комі. Чисельність цієї тварини не змінилася. Аналізуючи динаміку чисельності мисливських ресурсів в республіці за останні 6 років, можна відзначити тривалий спад чисельності зайця-біляка. Стабільно знижується чисельність білки, що безпосередньо пов'язано з відсутністю врожаю шишок хвойних порід в останні роки. Спостерігається тенденція зниження чисельності хижаків.

За статистичними даними, в минулому році в Комі утворилося 6,34 млн. Т відходів виробництва і споживання (у 2010 р - 6,58 млн. Т). Основний внесок в утворення відходів вносять підприємства з видобутку корисних копалин (76,19%), обробні виробництва (16,04%) і підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (3,45%). Основні галузі промисловості, в яких утворюються і накопичуються відходи, - вуглевидобувна і деревообробна.

Низький відсоток утилізації відходів поряд з неухильно зростаючими темпами їх освіти призводить до наростаючим обсягів накопичення відходів на об'єктах їх розміщення. На кінець минулого року в республіці накопичено 113,667 млн. Т відходів. Відсутність відповідають вимогам законодавства полігонів для промислових і побутових відходів серйозно загострюють проблеми в цій сфері. Найбільш складна ситуація склалася з об'єктами розміщення твердих побутових відходів (звалищами), що знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування.

Повний текст доповіді в форматі PDF доступний на сайті gov.rkomi.ru , Його інтерактивна версія - на сайті agiks.ru.