19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Конструкторська документація: основні відомості і вимоги ЕСКД до оформлення креслень

 1. 1.1 Формати
 2. 1.2 Масштаби
 3. 1.3 Лінії
 4. 1.4 Основний напис
 5. 1.5. шрифти

З питань репетиторства з інженерної графіки (креслення), ви можете зв'язатися будь-яким зручним для вас способом в розділі Контакти . Вартість і можливі форми навчання (очно або дистанційно) дивіться розділі ціни .
Детальніше про репетиторстві.

1.1 Формати

Креслення виконують на аркушах певного формату (розміру).

Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки креслення, виконаної тонкої лінією.

Згідно ГОСТ 2.301- 68 * розміри основних форматів виходять послідовним розподілом формату А0, з розмірами сторін 841х1189 мм, площа якого дорівнює 1 м2, на дві рівні частини паралельно меншій стороні (Малюнок 1.1). Число в позначенні показує, скільки разів відбувалося це дія.

Позначення і розміри основних форматів повинні відповідати зазначеним в Таблиці 1.

Таблиця 1 - Основні формати

Позначення і розміри основних форматів Позначення формату А0 А1 А2 А3 А4 Розміри сторін формату, мм 841х1189 594х841 420 х594 297 Х420 210 х297

Позначення і розміри основних форматів Позначення формату А0 А1 А2 А3 А4 Розміри сторін формату, мм 841х1189 594х841 420 х594 297 Х420 210 х297

Малюнок 1.1. Освіта основних форматів

Допускається застосування додаткових форматів, утворених збільшенням сторін основних форматів на величину, кратну їх розмірам. При цьому коефіцієнт збільшення повинен бути цілим числом.

Розміри похідних форматів, як правило, слід вибирати з Таблиці 2. Позначення похідного формату складається з позначення основного формату і його кратності відповідно до даних в Таблиці 2: наприклад, А0х2, А4х8 і т.д.

Таблиця 2 - Додаткові формати

Позначення і розміри додаткових форматів Кратність А0 А1 А2 А3 А4 2 1189 * тисяча шістсот вісімдесят дві - - - - 3 1189 * 2523 841 * 1783 594 * 1261 420 * 891 297 * 630 4 - 841 * 2378 594 * 1682 420 * 1189 297 * 841 5 - - 594 * 2102 420 * 1486 297 * 1051 6 - - - 420 * 1783 297 * 1261 7 - - - 420 * 2080 297 * 1471 8 - - - - 297 * 1682 9 - - - - 297 * 1 892

1.2 Масштаби

Масштабом називається відношення лінійних розмірів зображення предмета на кресленні до дійсних розмірів цього предмета.

Масштаб, вказаний в призначеної для цього графі основного напису креслення, повинен позначатися на кшталт 1: 1, 2: 1 і т.д., а в інших випадках - за типом (1: 1), (1: 2), (2 : 1) і т.д. (Таблиця 3).

Згідно ГОСТ 2.302 - 68 * масштаби зображень на кресленнях повинні вибиратися з наступного ряду - Таблиця 3.

Таблиця 3 Масштаби

Позначення масштабів Масштаби зменшення 1: 2 1: 2,5 1: 4 1: 5 1:10 1:15 1:25 Натуральна величина 1: 1 Масштаби збільшення 2: 1 2,5: 1 4: 1 5: 1 10: 1 15: 1 25: 1

1.3 Лінії

Для зображення предметів на кресленнях ГОСТ 2.303 - 68 * встановлює накреслення, товщину і основні призначення ліній на кресленні (Таблиця 4).

Товщина суцільної основної лінії S повинна бути в межах від 0,5 до 1,4 мм в залежності від величини і складності зображення, а також від формату креслення. Товщина ліній одного і того ж типу повинна бути однакова для всіх зображень на цьому кресленні, що викреслюються в однаковому масштабі.

Довжина штрихів у штрихових ліній повинна бути приблизно в 10 разів більше товщини штриха, а довжина штрихів штрихпунктирной лінії вибирається в залежності від величини зображення. Штрихи в лінії повинні бути приблизно однакової довжини. Проміжки між ними також повинні бути приблизно однаковими. Штрихпунктирні лінії повинні перетинатися і закінчуватися штрихами. Штрихпунктирні лінії, що застосовуються в якості центрових, слід замінювати суцільними тонкими лініями, якщо діаметр окружності або розміри інших геометричних фігур в зображенні менше 12 мм.

Таблиця 4 - Лінії

Типи ліній: призначення, накреслення Найменування Начертание Товщина лінії по відношенню до товщини основної лінії Основне призначення Суцільна товста основна Типи ліній: призначення, накреслення Найменування Начертание Товщина лінії по відношенню до товщини основної лінії Основне призначення Суцільна товста основна  S Лінії видимого контуру лінії переходу видимі, лінії контуру перетину S Лінії видимого контуру лінії переходу видимі, лінії контуру перетину. суцільна тонка Від S / 3 до S / 2 Лінії контуру накладеного перерізу, лінії розмірні і виносні, лінії штрихування, лінії-виноски, полки ліній-виносок Суцільна хвиляста Від S / 3 до S / 2 Лінії обриву, лінії розмежування виду і розрізу Штрихова Від S / 3 до S / 2 Лінії невидимого контуру, лінії переходу невидимі Штріхпунктірная тонка Від S / 3 до S / 2 Лінії осьові і центрові, лінії перетинів, що є осями симетрії для накладених або винесених перерізів. Штріхпунктірная потовщена Від S / 2 до 2/3 * S Лінії, що позначають поверхні, що підлягають термообробці або покриттю Разомкнутая Від S до 1,5 * S Лінії перерізів Суцільна тонка зі зламами Від S / 3 до S / 2 Довгі лінії обриву Тонка штрихпунктирна з двома точками Від S / 3 до S / 2 Лінії згину на розгортках, лінії для зображення частин виробів в крайніх або проміжних положеннях, лінії для зображення розгортки, суміщеної з видом.

1.4 Основний напис

Креслення оформляється рамкою, яка проводиться суцільний основною лінією на відстані 5 мм від правої, нижньої і верхньої сторін зовнішньої рамки креслення. З лівого боку залишається поле завширшки 20 мм, що служить для підшивки і брошюровки креслень (Малюнок 1.2).

Малюнок 1.2 - Приклади оформлення креслення

Основний напис поміщається в правому нижньому кутку конструкторських документів. На аркушах формату А4 основний напис розташовують уздовж короткої сторони аркуша, на аркушах формату А3 і більше допускається розташовувати основний напис як уздовж довгої, так і уздовж короткої сторони аркуша. Основні написи, додаткові графи до них виконують суцільними основними і суцільними тонкими лініями по ГОСТ 2.303 - 68 * (Малюнок 1.3).

Основний напис за формою 1 використовується в кресленнях приладо- та машинобудування.

Основний напис за формою 2 використовується в специфікації та інших текстових документах - перший лист, за формою 3 - наступні листи.

Основний напис за формою 2 використовується в специфікації та інших текстових документах - перший лист, за формою 3 - наступні листи

форма 1

форма 1

форма 2

форма 2

форма 2а

Малюнок 1.3 - Приклади основних написів графічних і текстових документів

У графах основного напису вказують:

 • в графі 1 - найменування виробу;
 • в графі 2 - позначення документа;
 • в графі 3 - позначення матеріалу деталі;
 • в графі 4 - літеру, присвоєну даному документу;
 • в графі 5 - масу виробу;
 • в графі 6 - масштаб;
 • в графі 7 - порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з одного аркуша, графу не заповнюють);
 • в графі 8 - загальна кількість аркушів документа (графу заповнюють тільки на першому аркуші);
 • в графі 9 - найменування підприємства, що випускає документ;
 • в графі 10 - зазначаються функції виконавців: «Розробив», «Перевірив»;
 • в графі 11- прізвища осіб, які підписали документ;
 • в графі 12 - підписи осіб, прізвища яких вказані в графі 11;
 • в графі 13 - дата;
 • графи 14-18 заповнюються на виробничих кресленнях.

1.5. шрифти

ГОСТ 2.304-81 * визначає накреслення, розміри і правила виконання написів на кресленнях і інших конструкторських документах.

Нахил букв і цифр до основи рядка повинен бути близько 75 °.

Розмір шрифту (h) - величина, що дорівнює висоті великих літер в мм.

Висота великих літер h вимірюється перпендикулярно основи рядка. Висота малих літер з визначається з відношення їх висоти (без відростків k) до розміру шрифту h, наприклад, з = 7/10 * h.

Ширина букви (q) - найбільша ширина літери визначається по відношенню до розміру шрифту h, наприклад, q = 6/10 h, або по відношенню до товщини лінії шрифту d, наприклад, q = 6d.

Товщина лінії шрифту (d) - товщина, що визначається в залежності від типу і висоти шрифту.

Допоміжна сітка - сітка, утворена допоміжними лініями, в які вписуються літери. Крок допоміжних ліній сітки визначається в залежності від товщини ліній шрифту d (Малюнок 1.4).

При оформленні креслень і інших конструкторських документів рекомендується застосовувати шрифт типу Б з нахилом 75 ° (d = 1 / 10h) з параметрами, наведеними в Таблиці 5.

Таблиця 5 - Шрифти

Параметри шрифту Параметри шрифту Позначення Відносний розмір Розміри Розмір шрифту - висота великих літер h (10/10) h 10 d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 Висота малих літер c (7/10) h 7 d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 Відстань між буквами a (2/10) h 2 d 0,35 0, 5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 Мінімальний крок рядків (висота, допоміжної сітки) b (17/10) h 17 d 3,1 4,3 6,0 8,5 12 , 0 17,0 24,0 34,0 Мінімальна відстань між словами e (6/10) h 6 d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 Товщина ліній шрифту d (1/10) h d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0

Встановлюються такі розміри шрифту: (1.8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Малюнок 1.4 - Шрифт типу Б з нахилом

З питань репетиторства з інженерної графіки (креслення), ви можете зв'язатися будь-яким зручним для вас способом в розділі Контакти . Вартість і можливі форми навчання (очно або дистанційно) дивіться розділі ціни .
Детальніше про репетиторстві.