19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Наукові дослідження евенкійського мови

До Орен нечисленні народи Півночі і Сибіру в умовах глобальних трансформацій (на матеріалі Красноярського краю). Частина перша. Монографія. - Красноярськ: Сиб. федер. у-нт.
У першій частині книги подано огляд філософської, культурно-антропологічної, соціально-історичної літератури з проблем походження, існування і трансформації етнічних культурних популяції; вибудувана філософсько-культурологічна концепція дослідження проблем і можливостей відтворення і розвитку культури (як соціально-антропологічної системи) корінних народів циркумполярних територій в умовах глобальних трансформацій; розроблена системна модель процесів соціокультурного відтворення етносів в умовах глобального світу і агресивної іноцівілізаціонной експансії (результат теоретичного дослідження); складена Програма наукових досліджень проблем і можливостей відтворення культури, як соціально-антропологічної системи; створена методологічна стратегія дослідження етно- і культурогенезу корінних і нечисленних народів Півночі та Сибіру на матеріалі об'єднаного Красноярського краю; представлені перші результати теоретичних і експериментальних досліджень, пов'язаних з демографічними і соціально-культурними процесами, що відбуваються в корінних етнокультурних групах, особлива увага приділена етнокультурним експедиціям Сибірського федерального університету, що відбувся в липні 2010 р

У першій частині книги подано огляд філософської, культурно-антропологічної, соціально-історичної літератури з проблем походження, існування і трансформації етнічних культурних популяції;  вибудувана філософсько-культурологічна концепція дослідження проблем і можливостей відтворення і розвитку культури (як соціально-антропологічної системи) корінних народів циркумполярних територій в умовах глобальних трансформацій;  розроблена системна модель процесів соціокультурного відтворення етносів в умовах глобального світу і агресивної іноцівілізаціонной експансії (результат теоретичного дослідження);  складена Програма наукових досліджень проблем і можливостей відтворення культури, як соціально-антропологічної системи;  створена методологічна стратегія дослідження етно- і культурогенезу корінних і нечисленних народів Півночі та Сибіру на матеріалі об'єднаного Красноярського краю;  представлені перші результати теоретичних і експериментальних досліджень, пов'язаних з демографічними і соціально-культурними процесами, що відбуваються в корінних етнокультурних групах, особлива увага приділена етнокультурним експедиціям Сибірського федерального університету, що відбувся в липні 2010 рВасилевич Г.М. Діалектологічної словник евенкійського мови. Л .: Учпедгиз, 1934. - 246 с.
Один з перших диалектологических словників евенкійського мови, матеріал якого використовувався при класифікації евенкійських діалектів і знайшов відображення в літературі по діалектам і говорам евенкійського мови.

Один з перших диалектологических словників евенкійського мови, матеріал якого використовувався при класифікації евенкійських діалектів і знайшов відображення в літературі по діалектам і говорам евенкійського мови

Про пілотний проект «Юкте» «Евенкійський мова в школі: методика навчання, інформаційні технології і обмін досвідом»
Андрєєва Т. Є.

Стаття розглядає сучасні тенденції розвитку мов корінних нечисленних народів Півночі. Автор приходить до висновку про необхідність освоєння двох і більше мов для представників етнокультурних груп корінних нечисленних народів Півночі, описує експеримент по збереженню і поширенню евенкійського мови в Республіці Саха (Якутія). Наводяться приклади успішного освоєння рідної мови представниками Евенкійської етнокультурної групи.

Наводяться приклади успішного освоєння рідної мови представниками Евенкійської етнокультурної групи

Константинова О.А., Лебедєва Є.П. Евенкійський мова. Навчальний посібник для педагогічних училищ. - М., Л .: Госучпедгіз, 1963. - 332 с.
Цей підручник евенкійського мови призначений як навчальний посібник для педагогічних училищ народів Півночі і вчительських інститутів.
Так як програма по евенкійське мови в учительських інститутах більш широка, ніж програма педучилищ, то учні педагогічних училищ повинні засвоїти не всі розділи підручника, а тільки ті, які передбачені програмою по евенкійське мови для педагогічних училищ.
Підручник евенкійського мови складено для евенків, які володіють своєю рідною мовою. Однак підручник може бути використаний і в тих групах педучилищ і вчительських інститутів, які складені з учнів, які не володіють евенкійське мовою. Для полегшення користування підручником учнями, які не знають евенкійського мови, в підручнику дані переклади на російську мову всіх прикладів, що ілюструють граматичні правила.
Цей підручник є першою спробою скласти навчальний посібник для педучилищ і вчительських інстітутов.Учебнік по евенкійське мови ставить собі за мету дати систематичний виклад фонетики, лексики та граматики (морфології і синтаксису) евенкійського мови.
Значне місце в підручнику займають вправи, які повинні сприяти набуттю учнями навичок правопису та граматичного розбору, вміння свідомо користуватися правилами граматики своєї рідної мови.
При складанні підручника авторами було враховано досвід викладання евенкійського мови в Ленінградському педагогічному інституті ім. А. І. Герцена, в Миколаївському-на-Амурі педучилище народів Півночі і в Ленінградському університеті ім. А. А. Жданова.
Розділи підручника: вступ, фонетика і графіка, прикметники, числівники, займенники, прислівники і послелоги написані Е. П. Лебедєвої. Розділи: загальні відомості про лексику, частини мови, іменник, причастя, дієслово, дієслово, а також весь розділ синтаксису написані О. А. Константинової.
У підборі прикладів і вправ авторам надали велику допомогу студенти-евенки Ленінградського державного педагогічного інституту ім. А. І. Герцена і Ленінградського державного ордена Леніна університету ім. А. А. Жданова.

Жданова

Мови народів СРСР. Том 5. Монгольські, тунгусо-маньчжурські і палеоазійські мови. Ленінград: Ленінградське відділення, 1968. - 525 с.
П'ятий том присвячений опису трьох мовних груп - монгольської, тунгусо-маньчжурської і палеоазіатской, а також мов є одиничними представниками в Радянському Союзі зарубіжних мовних груп. Відповідно в томі є чотири розділи, що складаються з вступних статей до мовних груп і нарисів по конкретним язикам.Монгольскіе мови (введення) (Т. А. Бертагаев)
Бурятський мову (Т. А. Бертагаев)
Коломацький мову (Б. X. Тодаева)
Тунгусо-маньчжурські мови (введення) (О. П. Суник)
Евенкійський мова (О. А. Константинова)
Евенський мову (К. А, Новикова)
Негідальскій мову (В. Д. Колесникова, О. А. Константинова)
Нанайська мова (В. А. Аврорін)
Ульчскій мову (О. П. Суник)
Орокскій мову (Т. Й. Петрова)
Орочскій мову (В. А. Аврорін, Е. Л. Лебедєва)
Удегейскій мову (О. Л. Суник)
Палеоазійські мови (введення) (П. Я. Скорик)
Чукотсько-камчатські мови (введення) (П. Я. Скорик)
Чукотський мову (П. Я. Скорик)
Коряцький мова (А. Н. Жукова)
Алюторскій мову (А. Н. Жукова)
Керекскій мову (П. Я. Скорик)
Ітельменскій мову (А. П. Володін, А. Н. Жукова)
Ескімосько-алеутская група (введення) (Г. А. Міняйло)
Ескімоська мова (Г. А. Міняйло)
Алеут мову (Г. А. Міняйло)
Генетично ізольовані палеоазійські мови (введення)
Нівхська мову (В. 3. Панфілов)
Юкагірскій мову (Е. А. Крейновіч)
Кетский мову (Е. А. Крейновіч)
Дунганский і сучасний ассірійський мови (введення)
Дунганский мову (А. Розжарюємо)
Сучасний ассірійський мова (Г. В. Арсаніс)
Про функціонування, розвитку і взаємодії мов народів СРСР в післяреволюційний період (Ю. Д. Дешерієв)
Список скорочень
іменний покажчик

Дешерієв)   Список скорочень   іменний покажчик

Кудря А.А. (упор.). Питання дослідження та викладання тунгусо-маньчжурських мов в національній школі.
Збірник наукових праць. - М .: ІНПО, 1997. - 144 с.
Етнолінгвістики і освіту
Булатова Н.Я. Проблема літературного евенкійського мови і його говірок
Лебедєва Є.П. До питання про вивчення евенкійських казок про тварин
Хасанова М.М. Негідальскіе паремии
Кудря А.А. Картина світу евенкійського дитини (досвід створення словників для молодших школярів)
Мансурова А.М. Про навчальному комплекті факультативного курсу "Сучасна література нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу" для учнів класів національної школи РФ (концепція, побудова, лінгвістичний та етнокультурний аспекти)
Проблеми дослідження мови
Недялков І.В. Порядок морфем в Евенкійської дієслівної словоформи
Чарек С.Л. Семантика евенкійського глаголообразующего суфікса кат
Мальчук А.Л. Дистрибутив в Евенський мовою
Горєлова Л.М. Маньчжури-китайські синтаксичні паралелі
Столяров А.В. Короткий огляд історії вивчення лексики тунгусо-маньчжурських мов
Проблеми етногенезу та топоніміки
Гірфанова А.Х. Історичні і лінгвогеографіческіе відомості про удегейці
Симонов М.Д. До етимології сяньбийского антропонімів Уінь Кехань
персоналія
Гладкова Н.І. В.І. Цінціус - вчений, педагог, громадянин
Петров А.А. Етнолінгвістичні дослідження Цінціус

Етнолінгвістичні дослідження Цінціус

Василевич Г.М. Нарис граматики евенкійського (тунгуського) мови. Л .: Учпедгиз, 1940. - 133 с.

Справжній нарис граматики евенкійського мови є першим досвідом відомості в систему мовних фактів, накопичених автором нарису протягом довгого часу. Книга рекомендується як посібник для викладачів евенкійського мови в педагогічних технікумах і училищах на Півночі, а також вчителів евенкійських шкіл, що мають достатню загальноосвітню підготовку і ставлять перед собою мету поглиблення знання Евенкійської граматики на підвищеної теоретичній основі.

Книга рекомендується як посібник для викладачів евенкійського мови в педагогічних технікумах і училищах на Півночі, а також вчителів евенкійських шкіл, що мають достатню загальноосвітню підготовку і ставлять перед собою мету поглиблення знання Евенкійської граматики на підвищеної теоретичній основі

Евенкійська дитяча література: історія і специфіка

Серёдкіна Н. Н.
Стаття присвячена огляду історичного розвитку Евенкійської дитячої літератури в контексті загального потоку розвитку національної літературної школи евенків. Аналізується корпус евенкійських дитячих казок про тварин з позиції втілення в художніх знаках особливостей етнічної картини світу, етнічного світогляду. Виявлено співіснування ясною і простий стилістичної оформленості евенкійських казок з глибоким змістовним моментом, що стосуються пояснення ряду навколишніх людини природних явищ. Це перетворює, здавалося б, дитячу літературу до дорослого світосприйняття. Крім того, виявлено тенденцію моделювання засобами художньо-літературних образів ситуації близькості людини і природи. Етнічна складова евенкійських дитячих казок простежується в характеристиці персонажів, їх роду діяльності, місце проживання, їжі. Як правило, це збірний образ евенка або російського в цілому. Евенк - це той, хто живе в холодній, але багатою їжею тайзі, в чумі, займається традиційними видами діяльності: оленеводством, рибальством. Російська - це відмінний від Евенкійської етногрупи етнос, який займається скотарством і в той же час є сусідами з Евенкійської етнокультурної групою.

Російська - це відмінний від Евенкійської етногрупи етнос, який займається скотарством і в той же час є сусідами з Евенкійської етнокультурної групою

Варіанти сюжету «поєдинок людини з ведмедем» у творчості сибірських письменників
Непомнящий Н.А.
Для літератур народів Сибіру характерні деякі стійкі повторювані сюжети, такими є, наприклад, сюжети про взаємодію людини і ведмедя. Сюжет про поєдинок людини з ведмедем є майже у всіх сибірських письменників, що пояснюється як тайговими суворими умовами життя, при яких складно уникнути зустрічі в тайзі з цим звіром, так і фольклорними традиціями. У багатьох народів існував культ ведмедя, він вважався предком людини: у мансі, Ханти, нанайцев, нівхів, тофалари, евенків, Евен був присвячений ведмедеві ведмежий свято. Культ цей, за свідченнями вчених, дуже древній, а його широка поширеність серед народів, що належать до різних мовних груп, обумовлена ​​в першу чергу географією розселення, подібним побутом, умовами життя. У статті розглянуті два варіанти сюжету «поєдинок людини з ведмедем». Перший варіант часто зустрічається в книгах В. Санги: поєдинок стає для героя серйозним випробуванням, яке він успішно проходить. У книзі Г. Кептуке представлений інший варіант розвитку сюжету: герой поплатиться за свою самовпевненість і порушення давнього звичаю і буде покараний каліцтвом. Сюжет про зіткнення людини і ведмедя - один з найпоширеніших в літературі сибірських письменників.

Сюжет про зіткнення людини і ведмедя - один з найпоширеніших в літературі сибірських письменників

«Новий світ» у творчості евенкійських авторів
Іванова Е.В.
У статті розглядаються твори евенкійських авторів Г. Чінкова і Г. Кептуке, що відносяться до різних етапів історії Евенкійської літератури - першої третини і кінця двадцятого століття відповідно. У творчості названих авторів Младопісьменниє Евенкійської літератури художньо осмислюється, як етнос, провідний традиційний спосіб життя, був втягнутий в нову радянську спільність. Радянський період в історії евенків визначається нами як «новий світ». Цивілізаційні зміни в соціокультурній сфері, що зробили радикальний вплив на світогляд евенків, отримали різну інтерпретацію в творах зазначених літераторів. На початку 20 століття докорінних перетворень в долі етносу з натхненням зустріли Г. Чинкової. В кінці минулого століття письменниця Г. Кептуке критично оцінює вплив «нового світу» на світосприйняття свого народу. Порівняння творів авторів раннього і пізнього періодів Евенкійської літератури, розпочате в цій статті, дозволяє виявити еволюцію світосприйняття евенків в 20 столітті

Порівняння творів авторів раннього і пізнього періодів Евенкійської літератури, розпочате в цій статті, дозволяє виявити еволюцію світосприйняття евенків в 20 столітті

Андерсон Д. Дж. Тундровікі: екологія і самосвідомість Таймирського евенків і долган. Новосибірськ: Видавництво Сибірського відділення РАН, 1998. - 272 с.
У монографії представлений переклад книги канадського етнографа про життя евенків і долган Заполярного регіону Середньої Сибіру. На основі довгострокових польових досліджень, в тому числі включеного спостереження, автор дає комплексне опис інститутів повсякденності жителів одного радгоспу з акцентом на аналізі взаємин населення селища і працівників тундри, участі державних установ в кодифікації національної ідентичності та ролі територіальності в радянській і пострадянській політиці.