19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Поход в Холодный Яр

Если вы ищете, чем заняться в выходные, любите походы и природу Украины, то вероятно вам понравится поход. Поход в Холодный Яр, если точнее. Холодный

Увлекательный тур пешком по Карпатам

Украина самая большая страна Европы с неплохой инфраструктурой и разнообразием ландшафта. Здесь действительно есть, что посмотреть, от памятников славянской старины до изумительных природных красот.

Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Нормування шкідливих речовин, захист від шкідливої ​​дії речовин на виробництві

  1. 233 Захист від шкідливої ​​дії речовин у виробництві

Шкідливі речовини, що потрапили в організм людини, викликають порушення здоров'я лише в тому випадку, коли їх кількість в повітрі перевищує граничну для кожної речовини величину. Під гранично допустима. Тімо концентрацією (ГДК) шкідливої ​​речовини в повітрі робочої зони розуміють таку ?? максимальну концентрацію даної речовини, яка при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 годин або іншої тривало сті (але не більше 40 годин на тиждень) не призводить до зниження працездатності й захворювання в період трудової діяльності і в наступний період життя, а також не робить несприятливого впливу на здоро займаємося виготовленням нащадків.

Гранично допустима концентрація шкідливої ​​речовини в повітрі робочої зони встановлюється для речовин, що роблять шкідливий вплив на організм працюючих при інгаляційному надходженні

За величиною. ГДК в повітрі робочої зони шкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки (ГОСТ 121007-76):

- 1-й - речовини надзвичайно небезпечні ,. ГДК менше 0,1 мг / м3 (свинець, ртуть, озон і ін.);

- 2-й - речовини високонебезпечні ,. ГДК 0,1-1,0 мг / м8 (кислоти сірчана та соляна, хлор, фенол, їдкі луги та ін.);

- 3-й - речовини помірно небезпечні ,. ГДК 1,1-10,0 мг / м3 (вінілацетату, толуол, ксилол, спирт метиловий та ін.);

- 4-й - речовини малонебезпечні ,. ГДК більше 10,0 мг / м3 (аміак, бензин, ацетон, гас і ін.)

Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих речовин в повітрі робочої зони наведені в табл 24

При вмісті в повітрі робочої зони декількох речовин односпрямованої дії необхідно дотримуватися наступної умови:

При вмісті в повітрі робочої зони декількох речовин односпрямованої дії необхідно дотримуватися наступної умови:

Таблиця 24. ГДК деяких шкідливих речовин в повітрі робочої зони

ГДК деяких шкідливих речовин в повітрі робочої зони

Примітка :. Умовні позначення: п - пари і (або) гази, а - аерозоль ;. Г - гостроспрямованої механізм дії ,. А - алерген. К - канцероген ;. Ф - фіброгенного дію ;. П - подразнюючу дію, "" - потрібен спеціальний ний захист шкіри і очей. Два значення в третій графі означають максимальну разову ( числівник ) І середньо змінну (знаменник). ГДменнік). ГДК.

У шкідливих речовин однонаправленої дії відносяться шкідливі речовини, близькі за хімічною будовою і характером впливу на організм людини

При одночасному вмісті в повітрі кількох шкідливих речовин, не мають односпрямованої дії ,. ГДК залишаються такими ж, як і при їх ізольованій дії

Для контролю концентрації шкідливих речовин в повітрі виробничих приміщень і робочих зон використовують наступні методи:

- експрес-метод, заснований на явищі колориметрії (зміні кольору індикаторного порошку в результаті дії відповідного шкідливої ​​речовини) і дозволяє швидко і з достатньою точністю визначити кінці ентрацію шкідливої ​​речовини безпосередньо в робочій зоні. Для цього використовують газо аналізатори (УГ-2 ,. ГБ-4 ,. СТХ-17 ,. ФОН-1 і ін.));

- лабораторний метод, що полягає у відборі проб повітря з робочої зони і проведенні фізико-хімічного аналізу (хроматографічного ,. Фотоколориметричні і ін.) В лабораторних умовах. Цей метод дозволяє від тримати точні результати, проте вимагає значного времясу.

- метод безперервної автоматичної реєстрації вмісту в повітрі шкідливих хімічних речовин з використанням газоаналізаторів та газосигналізаторів (ФКГ-ЗМ на хлор, "Сирена-2" на аміак, "Фотон" на сірковод день, стаціонарні широкого спектра :. ЩИТ-2 ,. СПА 1 ,. СТХ-18ІТ-2 ,. СПА-1 ,. СТХ-18).

Запиленість повітря можна визначити ваговим, електроіндукційнім, фотометричним та іншими методами часто використовують ваговий метод. Для цього зважують спеціальний фільтр до і після протягування через нього певного обсягу запиленого повітря, а потім обчислюють вага пилу в міліграмах на кубічний метр воздухря.

Періодичність контролю стану повітряного середовища визначається класом небезпеки шкідливих речовин, їх кількістю, ступенем небезпеки ураження працюючих т.д .. Контроль (вимірювання) може відбуватися не еперервно, періодично протягом зміни, щодня, щомісяця і т ін .. Безперервний контроль з сигналізацією ( перевищення. ГДК) повинен бути забезпечений, якщо в повітрі виробничих приміщень можуть потрапити шкідливі речовини з гостроспрямованої механізмом дідії.

233 Захист від шкідливої ​​дії речовин у виробництві

До загальних заходів і засобів попередження забруднення повітряного середовища на виробництві та захисту працюючих належать:

- вилучення шкідливих речовин в технологічних процесах, заміна шкідливих речовин менш шкідливими і т. Ін .. Наприклад, свинцеві білила замінені на цинкові; метиловий спирт - іншими спиртами; органічні раз зчінніки для знежирення - миючими розчинами на основі води;

- вдосконалення технологічних процесів і обладнання (застосування замкнутих технологічних циклів, неперервних технологічних процесів, мокрих способів переробки пиломатеріалів тощо);

- автоматизація і дистанційне керування технологічними процесами, при яких можливий безпосередній контакт працюючих з шкідливими речовинами;

- герметизація виробничого устаткування, робота технологічного устаткування під розрідженням, локалізація шкідливих виділень за рахунок місцевої вентиляції, аспіраційних укриттів;

- нормальне функціонування систем опалення, загальнообмінної вентиляції, кондиціонування повітря, очищення викидів в атмосферу;

- попередні та періодичні медичні огляди працівників, які працюють у шкідливих умовах, профілактичне харчування, дотримання правил особистої гігієни;

- контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони;

- використання засобів індивідуального захисту

Тімо концентрацією (ГДК) шкідливої ​​речовини в повітрі робочої зони розуміють таку ?