19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Нові правила з охорони праці при роботі на висоті

 1. На що звернути увагу?
 2. Три групи працівників:
 3. Зверніть увагу!

Нові «Правила з охорони праці при роботі на висоті» (далі нові Правила), затверджені Наказом Мінпраці Росії від 28.03.2014 N 155н, приходять на зміну «ПОТ Р М-012-2000. Міжгалузеві правила по охороні праці при роботі на висоті »(далі старі Правила) і вступають в чинності 6 травня 2015 року.

Якщо ви ще не встигли з ними ознайомитися, саме час вивчити дане питання.

На що звернути увагу?

Зупинимося на основних моментах нових правил з охорони праці при роботі на висоті:

  • На відміну від старих Правил, нові Правила зареєстровані в Міністерстві юстиції Російської Федерації (реєстраційний номер 33990 від 05.09.2014);
  • Зазнало змін визначення «робота на висоті»;

2014);  Зазнало змін визначення «робота на висоті»;

 • Регламентовано призначення роботодавцем наступних відповідальних осіб під час виконання робіт на висоті:
  1. відповідальний за організацію та безпечне проведення робіт на висоті;
  2. відповідальний за видачу наряду-допуску;
  3. відповідальний керівник робіт, відповідальний виконавець (виробник) робіт;
  4. особа, що проводить обслуговування та періодичний огляд засобів індивідуального захисту (далі ЗІЗ).
 • Оскільки нові Правила були приведені у відповідність з технічним регламентом Митного союзу «Про безпеку засобів індивідуального захисту» (затверджений Рішенням Комісії Митного союзу від 09.12.2011 N 878), особливу увагу приділено процедурі видачі, огляду і перевірки ЗІЗ. Згідно з новими Правилами з охорони праці при роботі на висоті (Додаток № 12) системи забезпечення безпеки робіт на висоті діляться на:
  1. утримуючі системи,
  2. системи позиціонування,
  3. страхувальні системи,
  4. системи порятунку і евакуації.
 • При цьому нові правила з охорони праці при роботі на висоті забороняють використання безлямкового запобіжних поясів, так як їх використання пов'язане з ризиком травмування або смерті (п.104).
 • Регламентована процедура оцінки умов праці та ризиків можливого падіння працівника.
  Визначено фактори, обумовлені місцем розташування анкерних пристроїв, ризики виникнення яких необхідно враховувати при плануванні робіт (Додаток № 10):
  1. -фактор паденія- характеристика висоти можливого падіння працівника, що визначається відношенням значення висоти падіння працівника до початку спрацьовування амортизатора до сумарній довжині сполучних елементів страхувальної системи,
  2. -фактор відсутності запасу висоти- запас висоти розраховується з урахуванням сумарної довжини стропа і з'єднувачів, довжини спрацював амортизатора, зростання працівника, а також вільного простору, що залишається до нижележащей поверхні в стані рівноваги працівника після зупинки падіння,
  3. -фактор маятника при паденіі- виникає при такому виборі місця розташування анкерного пристрою щодо розташування працівника, коли падіння працівника супроводжується маятниковим рухом.
 • Основні види документації, розробка і ведення якої визначена новими Правилами:
  1. документація з охорони праці при роботах на висоті;
  2. план заходів щодо евакуації і порятунку працівників при виникненні аварійної ситуації і при проведенні рятувальних робіт;
  3. технологічні карти на виконання робіт на висоті для стаціонарних робочих місць;
   -план виконання робіт на висоті для нестаціонарних робочих місць (зміст-Додаток № 6);
  4. наряд-допуск (рекомендована форма-Додаток №3);
  5. перелік робіт, виконуваних на висоті за нарядом-допуском;
  6. журнал обліку робіт за нарядом-допуском (рекомендована форма-Додаток №7);
  7. журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв (рекомендована форма-Додаток №9).
 • Орієнтуючись на європейські стандарти, в нових Правилах з охорони праці при роботі на висоті регламентовані роботи на висоті з застосуванням канатного доступу. Працівники, які допускаються до робіт на висоті без застосування інвентарних риштувань та помосту, із застосуванням систем канатного доступу, діляться на 3 групи з безпеки робіт на висоті. Більш детальну інформацію про вимоги до працівників, які проводять роботи на висоті, ви знайдете в таблиці нижче.

Три групи працівників:

Вимоги Навички і вміння: Працівники, які допускаються до робіт на висоті

 1. Вік старше 18 років
 2. Проходження навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт на висоті
 3. Успішне складання іспиту
 4. Стажування не менше двох робочих днів (змін)
 5. Посвідчення про допуск до робіт на висоті згідно з Додатком № 2

Повинні бути ознайомлені з: інструкціями з охорони праці; загальними відомостями про технологічний процес і обладнанні на даному робочому місці, виробничій дільниці, в цеху; виробничими інструкціями; умовами праці на робочому місці; основними вимогами виробничої санітарії та особистої гігієни; обставинами і характерними причинами нещасних випадків, аварій, пожеж, що сталися на висоті в організаціях (на підприємствах), випадків виробничих травм, отриманих при роботах на висоті; обов'язками і діями при аварії, пожежі; способами застосування наявних на ділянці засобів гасіння пожежі, протиаварійного захисту та сигналізації, місцями їх розташування, схемами і маршрутами евакуації у аварійній ситуації; основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами, характерними для роботи на висоті; зонами підвищеної небезпеки, машинами, механізмами, приладами; засобами, що забезпечують безпеку роботи обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки); безпечними методами і прийомами виконання робіт. Повинні володіти практичними навичками застосування обладнання, приладів, механізмів (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту) і надання першої допомоги потерпілим, практичними навичками застосування відповідних ЗІЗ, їх оглядом до і після використання 1 група - працівники, які допускаються до робіт на висоті без застосування інвентарних риштувань та помосту, а також із застосуванням систем канатного доступу в складі бригади або під безпосереднім онтроль працівника, призначеного наказом роботодавця

 1. Вік старше 18 років
 2. Проходження навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт на висоті
 3. Успішне складання іспиту
 4. Стажування не менше двох робочих днів (змін)
 5. Періодичне навчання не рідше 1 разу на 3 роки
 6. Посвідчення про допуск до робіт на висоті без застосування інвентарних риштувань та помосту, із застосуванням систем канатного доступу згідно з Додатком № 4
 7. Особиста книжка обліку робіт на висоті

Додатково до навичок і вмінь працівників, які допускаються до робіт на висоті, повинні бути ознайомлені з: -метод і засобами попередження нещасних випадків і професійних захворювань; основа техніки евакуації і порятунку. 2 група - майстри, бригадири, керівники стажування, а також працівники, які призначаються за нарядом-допуском на виконання робіт на висоті відповідальними виконавцями робіт на висоті

 1. Вік старше 18 років
 2. Досвід роботи на висоті понад 1 року
 3. Проходження навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт на висоті
 4. Успішне складання іспиту
 5. Стажування не менше двох робочих днів (змін)
 6. Періодичне навчання не рідше 1 разу на 3 роки
 7. Посвідчення про допуск до робіт на висоті без застосування інвентарних риштувань та помосту, із застосуванням систем канатного доступу згідно з Додатком № 4
 8. Особиста книжка обліку робіт на висоті

Додатково до вимог для працівників 1 групи повинні бути ознайомлені з: вимогами норм, правил, стандартів та регламентів з охорони праці та безпеки робіт; порядком розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань; правилами та вимогами користування, застосування, експлуатації, видачі, догляду, зберігання, огляду, випробувань, бракування і сертифікації засобів захисту; організацією та змістом робочих місць; засобами колективного захисту, огорожами, знаками безпеки. Повинні вміти здійснювати безпосереднє керівництво роботами, проводити рятувальні заходи, організовувати безпечне транспортування потерпілого, а також володіти практичними навичками надання першої допомоги потерпілому. 3 група - працівники, які призначаються роботодавцем відповідальними за безпечну організацію і проведення робіт на висоті, а також за проведення інструктажів; викладачі та члени атестаційних комісій, створених наказом керівника організації, яка проводить навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт на висоті; працівники, які проводять обслуговування і періодичний огляд засобів індивідуального захисту; працівники, що видають наряди-допуски; відповідальні керівники робіт на висоті, які виконуються за нарядом-допуском; фахівці з охорони праці; посадові особи, до повноважень яких входить затвердження плану виконання робіт на висоті

 1. Вік старше 21 років
 2. Досвід роботи на висоті більше 2-х років
 3. Проходження навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт на висоті
 4. Успішне складання іспиту
 5. Періодичне навчання не рідше 1 разу на 5 років
 6. Посвідчення про допуск до робіт на висоті без застосування інвентарних риштувань та помосту, із застосуванням систем канатного доступу згідно з Додатком № 4
 7. Особиста книжка обліку робіт на висоті

Додатково до вимог для працівників 2 групи повинні:
а) володіти повним поданням про ризики падіння і вміти проводити огляд робочого місця; б) знати відповідні робіт правила, вимоги з охорони праці; в) знати заходи, що забезпечують безпеку робіт; г) вміти організовувати безпечне проведення робіт, розробку плану виконання робіт; оформляти наряди-допуски, здійснювати нагляд за членами бригади;

д) вміти чітко позначати і викладати вимоги про заходи безпеки під час проведення цільового інструктажу працівників;

е) вміти навчати персонал безпечним методам і прийомам виконання робіт, практичним прийомам надання першої допомоги;

ж) володіти знаннями з проведення інспекції ЗІЗ.

Крім вище перерахованого, працівники, які виконують роботи на висоті, повинні проходити обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні медичні огляди.

Зверніть увагу!

Зверніть вашу увагу, колеги, що у нас залишається всього 2 місяці не тільки на перегляд локальної документації, а й на організацію позачергової перевірки знань вимог охорони праці для працівників, які виконують роботи на висоті, на підставі п.3.3. Постанови Мінпраці РФ і Міносвіти РФ від 13 січня 2003 р N 1/29 «Про затвердження Порядку навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці працівників організацій».

Завантажити нові Правила з охорони праці при роботі на висоті ви можете тут

Про зміни в нових правилах по роботі на висоті, які вступили в чинності 4 серпня 2015 року, читайте також в нашій статті .


comments powered by HyperComments

Розповісти про цю новину:

На що звернути увагу?
На що звернути увагу?