19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Огляд популярних методик викладання англійської мови

 1. Grammar-Translation (Грамматико-перекладний метод)
 2. Audiolingual Method (Аудіолінгвальний метод)
 3. Direct Method (Прямий метод)
 4. The Structural Approach (Структурний підхід)
 5. Suggestopedia (Суггестопедия)
 6. Total Physical Response (Повний фізичний відгук)
 7. The Silent Way (Мовчазний метод)
 8. The Lexical Approach (Лексичний підхід)
 9. Task Based Learning (Навчання, орієнтоване на завдання)
 10. Community Language Learning (Метод громади)
 11. Communicative Language Teaching (Комунікативна методика)
 12. Не відкладайте. Запишіться на безкоштовну консультацію!

Мови завжди входили в число дисциплін, обов'язкових для вивчення в школах, гімназіях, коледжах і університетах. Зрозуміло, з плином часу підхід до викладання і вивчення мов, в тому числі і англійської, змінювався - додавалося щось нове, а від чогось і відмовлялися. Давайте розглянемо основні та найвідоміші методики викладання англійської.

Давайте розглянемо основні та найвідоміші методики викладання англійської

Grammar-Translation (Грамматико-перекладний метод)

Це найстаріший спосіб викладання мови, який вже вважається класичним. Як випливає з назви, основою цього методу є вивчення граматики і щільна робота з перекладом. Хоча в даний час багато навчальних закладів відмовилися від нього на користь комунікативної методики, він і понині використовується хоча б частково.

Audiolingual Method (Аудіолінгвальний метод)

Іноді аудіолінгвальний метод ще називають Армійським методом. Він заснований на постулаті біхевіоризму про те, що вивчати і запам'ятовувати різні речі можна і потрібно за допомогою постійного повторення. Метод передбачає усну подачу матеріалу і багаторазове повторення різних лексичних та граматичних структур під керівництвом педагога.

Direct Method (Прямий метод)

Цей метод зародився в 1900-х роках у Франції і Німеччині для того, щоб можна було швидко навчити військових здійснювати комунікацію іноземною мовою
Цей метод зародився в 1900-х роках у Франції і Німеччині для того, щоб можна було швидко навчити військових здійснювати комунікацію іноземною мовою. Також його ще називають Natural Method (Природний метод). Він кілька схожий з аудіолінгвального підходом, так як передбачає багаторазове повторення і відпрацювання різних структур. Однак основна відмінність полягає в тому, що мова підноситься индуктивно, тобто викладач не роз'яснює студентам правило, а навпаки, допомагає їм самим зрозуміти і вивести його на основі мовного матеріалу. Також варто відзначити, що і в аудіолінгвального, і в прямому методі викладач використовує виключно досліджувана мова; рідна мова не допускається.

The Structural Approach (Структурний підхід)

Як випливає з назви, в основі цього методу лежить структура і її вивчення. Основною ідеєю підходу є гіпотеза про те, що будь-яка мова складається з комплексних граматичних правил, і вивчати їх необхідно в певному порядку. Наприклад, перед тим, як вивчати час Present Continuous, потрібно вивчити дієслово to be, за допомогою якого цей час утворюється.

Suggestopedia (Суггестопедия)

Хоча цей метод часто вважають псевдонаукових, деякий час він був досить популярний
Хоча цей метод часто вважають псевдонаукових, деякий час він був досить популярний. Він будується на впевненості студента в тому, що підхід спрацює; використовуються методики легкого гіпнозу. Велика увага приділяється тому, щоб студент не відчував ані найменшого дискомфорту під час заняття. Також в методі широко застосовується використання музики.

Total Physical Response (Повний фізичний відгук)

В основі методу лежить принцип «робити вивчаючи». Він добре працює з учнями молодшого віку - дошкільнятами та учнів молодших класів. На уроках практикується виконання команд і доручень, наприклад: «Stand up!» - «Встаньте!», «Close the door!» - «Закрийте двері!». Таким чином учень запам'ятовує прості фрази, які з часом стають все більш складними.
В основі методу лежить принцип «робити вивчаючи»

The Silent Way (Мовчазний метод)

У цьому методі велика увага приділяється самостійності учнів: педагог, як і випливає з назви, практично не говорить (наприклад, не дає докладних і розлогих пояснень граматики). Замість цього він виступає в ролі помічника, які направляє учнів. Велику важливість має вимова - йому відводиться багато часу на кожному занятті. Також регулярно повторюється пройдена лексика і граматика. Найчастіше учні навіть не пишуть формальних тестів з вивченого матеріалу; замість цього викладач оцінює їх успіхи з уроку в урок.

The Lexical Approach (Лексичний підхід)

Тут на перше місце ставиться вивчення лексики. Спочатку визначається список найбільш часто вживаних слів і лексичних конструкцій, і вивчення рухається поступово, від простого до складного. Граматиці приділяється значно менша увага, ніж в інших методах.

Task Based Learning (Навчання, орієнтоване на завдання)

У цьому методі вивчення мови будується на виконанні будь-якої комунікативної завдання. Наприклад, викладач дає студентам завдання розіграти діалог на тему «В ресторані». Студенти в парах або групах виконують його, використовуючи тільки ті лексичні та граматичні засоби, якими володіє. Потім проводиться аналіз того, яка мова необхідний для успішного виконання завдання, педагог дає учням необхідну лексику та граматику, після чого виконується аналогічне завдання з використанням нових мовних інструментів.

Community Language Learning (Метод громади)

Тут основою є робота учнів в групі; вони допомагають один одному і діляться вже наявними мовними знаннями. Викладач знову виступає лише в ролі помічника, а не педагога в класичному сенсі слова.

Communicative Language Teaching (Комунікативна методика)

Комунікативна методика на даний момент є найпопулярнішою
Комунікативна методика на даний момент є найпопулярнішою. В її основі лежить, як ми бачимо з назви, комунікація: викладача зі студентами, студентів в парах або групах, всієї групи разом. Головне завданням навчання є навчити студентів спілкуванню, а не вивчити досконально всю граматику або вміти перекладати тексти. Спілкування викладача з учнями ведеться повністю або практично повністю на мові, що вивчається. Комунікація учнів так само заохочується в будь-якому вигляді; навіть якщо в промові присутні помилки або неточності, вони не так важливі, як сам процес спілкування.
Детальніше про комунікативною методикою викладання англійської мови .

Не відкладайте. Запишіться на безкоштовну консультацію!

Запишіться на безкоштовну консультацію