19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Охорона праці в медицині

 1. Види інструктажів з охорони праці в медицині
 2. Вступний інструктаж з охорони праці
 3. Первинний інструктаж з охорони праці
 4. Повторний інструктаж з охорони праці
 5. позаплановий інструктаж
 6. цільовий інструктаж

Від дотримання вимог охорони праці в медицині залежить здоров'я не тільки співробітників, але і відвідувачів закладу. Тому керівник повинен подбати про своєчасне проведення інструктажів, а також перевірку знань кожного співробітника.

Інструктаж з питань охорони праці в медицині проходять всі співробітники лікувального закладу - починаючи від адміністративного апарату, середнього медичного персоналу і закінчуючи працівниками господарської служби. Заняття з охорони праці проходять відповідно до положення, затвердженого наказом головного лікаря медустанови. Відповідальність за якість проведеного інструктажу несе роботодавець.

Читайте:  Атестація лікарів на присвоєння та підтвердження категорії  Читайте: " Атестація лікарів на присвоєння та підтвердження категорії "

Основним документом, який регламентує проходження інструктажів з охорони праці, є «Типове положення про порядок проведення навчання и Перевірки знань по вопросам охорони праці», затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 року. Цим документом передбачено безперервне проведення інструктажів з питань охорони праці в медицині, незалежно від форми власності лікувальних установ і їх приналежності. Інструктаж є обов'язковою процедурою як для основних фахівців, так і для сумісників. Працівник, який не пройшов своєчасно навчання з охорони праці до роботи не допускається.

Види інструктажів з охорони праці в медицині

Залежно від часу проведення та причини, по якій проводяться інструктажі з питань охорони праці в медицині, їх поділяють на кілька видів.

№ п / п

вид інструктажу

Причини проведення інструктажу

1

вступний

Проводиться перед прийомом на роботу.

2

Первинний

Проводиться перед початком роботи.

3

повторний

Проводиться з певною періодичністю для співробітників медустанови.

4

позаплановий

Проводять при необхідності.

5

цільовий

Проводиться в особливих випадках при необхідності.

Інструктаж з питань охорони праці в медицині проводять як для основних співробітників медустанови, так і для сумісників. Причому, якщо посадова особа поєднує роботу основного фахівця в одному структурному підрозділі з роботою за сумісництвом в іншому структурному підрозділі цього ж лікувального закладу, інструктаж він повинен пройти і за основним місцем роботи, і за місцем роботи за сумісництвом.

Інструкції, за якими проходить навчання, розробляються в самому медзакладі. Інструкції розробляються з урахуванням специфіки роботи, особливостей обладнання, з яким контактує персонал. Документ доповнюється покрокові інструкції щодо дій персоналу при виникненні аварії і надання медичної допомоги.

Читайте:  Національний ПЕРЕЛІК основних лікарськіх ЗАСОБІВ: Зміни, основні аспекти  Читайте: " Національний ПЕРЕЛІК основних лікарськіх ЗАСОБІВ: Зміни, основні аспекти "

Вступний інструктаж з охорони праці

Обов'язок проведення вступного інструктажу з питань охорони праці в медицині покладено на спеціаліста з охорони праці медичного закладу. Втім, керівник лікувально-профілактичного закладу своїм наказом може покласти ці обов'язки на іншого фахівця. Обов'язковою умовою при цьому є наявність у цього фахівця сертифіката, що підтверджує проходження ним курсів з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводять для:

 • працівників, які приймаються на роботу в медичний заклад (незалежно від посади, на яку приймають, його попереднього стажу роботи, освіти і виду роботи);
 • працівників інших організацій, яких направили до медичного закладу для проведення будь-якого виду робіт;
 • студентів або учнів, яких направили до медичного закладу для проходження виробничої практики або трудового навчання;
 • членів екскурсійної групи, в разі, якщо екскурсія проходить по медичній установі.

Вступний інструктаж з охорони праці в медицині в Україні має проходити в спеціально обладнаному для цього приміщенні. У кабінеті повинні знаходитися сучасні технічні засоби, що дозволяють провести інструктаж професійно і якісно, ​​наочні посібники з охорони праці. У разі відсутності обладнаного приміщення, інструктаж проводять в пристосованому кабінеті.

Читайте:  Лікувальне харчування: організація в ЛПУ  Читайте: " Лікувальне харчування: організація в ЛПУ "

Служба охорони праці медичного закладу розробляє програму навчання, в якій прописує питання, що безпосередньо стосуються специфіки виробничого процесу в конкретному медичному закладі. Програму навчання з охорони праці в медицині підписує головний лікар медичного закладу. Окремо в програмі прописують такі пункти:

 • перелік основних питань, які в обов'язковому порядку опрацьовуються під час проведення інструктажу;
 • час, протягом якого має відбуватися навчання з цих питань.

При прийомі на роботу на кожного працівника видають «Наказ (розпорядження) про прийом на роботу», форма якого затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489. Відповідно до цього наказу, факт проведення вступного інструктажу фіксують у двох документах:

 • в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці в медичній установі;
 • в наказі про прийом на роботу.

Оскільки нормативні документи не дають чіткої вказівки, як правильно зробити цю позначку, можливо два варіанти вирішення цієї проблеми:

 • Запис можна зробити від руки. В цьому випадку вона може мати наступний вигляд: «Інструктаж з охорони праці пройдено». Достовірність запису підтверджують своїми підписами фахівець з охорони праці медичного закладу і працівник, якого інструктували. Біля кожного підпису прописують прізвища.
 • Позначку оформляють у вигляді таблиці. У таблиці передбачають колонки, в які вписують дату проведення інструктажу, номер запису в Журналі реєстрації вступних інструктажів, прізвище та підпис посадової особи, який проводив інструктаж і особи, яке інструктували.

Позначку в наказі можна зробити як на його титульній сторінці, так і на звороті документа.

Читайте:  Лікарська помилка: види, причини, наступ і звільнення лікаря від відповідальності  Читайте: " Лікарська помилка: види, причини, наступ і звільнення лікаря від відповідальності "

Первинний інструктаж з охорони праці

Первинний інструктаж з охорони праці в медичних установах України проводять безпосередньо на робочому місці перед початком проведення робіт. Відповідальною за проведення інструктажу є посадова особа, яке буде керувати цими роботами. Первинний інструктаж проводять для наступних категорій працівників:

 • прийнятих на роботу (тимчасову або постійну) недавно;
 • переведених на тимчасову роботу з іншого структурного підрозділу медичного закладу;
 • які будуть виконувати нову для них роботу;
 • які прибули з іншого медичного закладу у відрядження для виконання певного виду робіт.

Первинний інструктаж з охорони праці можна проводити як для одного працівника, так і для групи працівників одного напрямку одномоментно. Програма заняття включає питання, що стосуються безпосереднього спрямування роботи посадової особи. Розробляє його профільна служба медустанови, стверджує - головний лікар.

Читайте:  Інфекційний контроль в ЛПЗ: комісія, хірургічні стаціонари, тубдиспансери  Читайте: " Інфекційний контроль в ЛПЗ: комісія, хірургічні стаціонари, тубдиспансери "

Повторний інструктаж з охорони праці

Працюючий персонал лікувальних установ з певною періодичністю проходить інструктаж з охорони праці в медицині. Особи, чия робота пов'язана з підвищеною небезпекою, проходять інструктаж не рідше ніж через кожні 3 місяці. Для всіх інших працівників періодичність інструктажу становить 6 місяців. Однак головний лікар медзакладу своїм наказом може змінити ці терміни з урахуванням конкретних умов праці персоналу.

До роботи, пов'язаної з підвищеним ризиком, віднесені 137 видів діяльності, серед яких роботи:

 • пов'язані з контактом з вибухонебезпечними і легкозаймистими речовинами (п. 10 «Положення»);
 • пов'язані з транспортуванням, наповненням, ремонтом балонів та інших ємностей, із стисненими, отруйними, вибухонебезпечними, інертними речовинами (п. 12 «Положення»);
 • з механізмами, що працюють на газі або рідкому паливі (п. 13 «Положення»);
 • робота з речовинами, віднесеними до першого і другого класу небезпеки (п. 31 «Положення»);
 • які передбачають контакт з отруйними, токсичними і радіоактивними речовинами (п. 36 «Положення»);
 • пов'язані з дератизацією, дезактивацією, дезинсекцією і дезінфекцією приміщень (п. 37 «Положення»);
 • пов'язані з обслуговуванням і випробуванням посудин, що працюють під тиском (п. 63 «Положення»).

У медичному закладі складають список робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою. Надалі на підставі цього списку видають наказ, яким стверджують локальне положення з питань охорони праці. Наказ набирає чинності після підписання його головним лікарем.

Повторний інструктаж з охорони праці в медичній установі проводить безпосередній керівник робіт. Заняття проходять на робочому місці для кожного працівника окремо або для групи працівників, що виконують однаковий вид робіт. Питання, що розглядаються під час інструктажу, і час заняття не відрізняються від таких при первинному інструктажі.

Частина персоналу медичного закладу може бути звільнена від проходження повторного інструктажу. Таке право може надати керівник установи тим працівникам, робота яких не пов'язана з безпосереднім контактом з механізмами, устаткуванням та приладами, збереженням і переробкою сировини.

Читайте:  Ліцензія на медичну практику: документи, процедура отримання, анулювання  Читайте: " Ліцензія на медичну практику: документи, процедура отримання, анулювання "

позаплановий інструктаж

Позаплановий інструктаж з охорони праці в медустанові проводять в наступних ситуаціях:

 • якщо почали діяти нові нормативно-правові документи, що стосуються питань інструктажу з техніки безпеки;
 • внесені зміни до чинних нормативно-правові документи;
 • виникли зміни в виробничому процесі, що безпосередньо впливають на характер виконуваних робіт (проведена заміна або модернізація обладнання, змінений технологічний процес);
 • виникли випадки виробничого травматизму, причиною яких послужили порушення техніки безпеки;
 • працівник не виконував певний вид робіт, пов'язаної з підвищеною небезпекою, більше 30 днів (інші види робіт - понад 60 днів).

Позаплановий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт. Для проведення інструктажу працівник (або група працівників однієї спеціальності) запрошуються в спеціальний кабінет. Дозволяється проводити інструктаж і на робочому місці. Які саме питання будуть опрацьовуватися в конкретному випадку, залежить від причини проведення позапланового інструктажу.

Читайте:  КЛІНІЧНІ протоколи у вітчізняній медічній практике  Читайте: " КЛІНІЧНІ протоколи у вітчізняній медічній практике "

цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж проводять в наступних випадках:

 • якщо працівників залучають до ліквідації наслідків аварій і стихійних лих;
 • якщо планується проведення робіт за наказом-допуску, наказом, розпорядженням.

За проведення інструктажу з охорони праці в медицині відповідає посадова особа, під керівництвом якого будуть проводитися такі роботи.

Читайте более: