19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Охорона праці

Атирауська нафтопереробний завод - один з найстаріших заводів нафтопереробки Казахстану Атирауська нафтопереробний завод - один з найстаріших заводів нафтопереробки Казахстану. Керівництво підприємства приділяє особливу увагу питанням забезпечення безпеки і поліпшення умов праці працівників, попередження техногенних ризиків, скорочення шкідливих екологічних викидів. Робота з безпеки і охорони праці в ТОВ «АНПЗ» здійснюється відповідно до вимог Трудового Кодексу Республіки Казахстан, Єдиної Системою Управління Охороною Праці ТОО «АНПЗ» і міжнародним стандартом OHSAS 18001: 2007 «Система менеджменту охорони праці і техніки безпеки».

На Атирауської «НПЗ» проводиться комплекс профілактичних заходів технічного та організаційного характеру, спрямованих на забезпечення безпечної та безаварійної роботи об'єктів заводу, а також на забезпечення санітарно - побутових умов для працівників заводу. При проведенні профілактичної роботи з техніки безпеки і охорони праці основна увага приділяється прийняттю негайних заходів щодо усунення виявлених зауважень, поліпшенню роботи контролюючих служб заводу, залученню громадських інспекторів цехів до вирішення питань безпеки та охорони праці.

Здійснюється триступеневий контроль за станом техніки безпеки та виробничої санітарії. Перший ступінь контролю проводиться щодня начальником установки, майстром, громадським інспектором з безпеки і охорони праці при профкомі. Другий ступінь контролю проводиться один раз в тиждень керівником цеху спільно з головою цехкому, громадським інспектором з безпеки і охорони праці при профкомі. Третій ступінь контролю в цехах заводу проводиться один раз на місяць під керівництвом головних спеціалістів заводу.

З метою відпрацювання взаємодії аварійних служб і технологічного персоналу проводяться навчальні тривоги і протиаварійні тренування на технологічних установках по планам ліквідації аварій.

Згідно «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ТОВ« АНПЗ »працівники заводу забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям засобами індивідуального захисту органів дихання - фільтруючими протигазами, мініфільтрамі, респіраторами. При проведенні ремонтних робіт застосовуються шлангові протигази марки ПШ-1, ПШ-2. Крім того, працівники забезпечуються запобіжними пристроями (пояса, діелектричні килимки і т. П.), Засобами захисту рук (рукавиці, рукавички), голови (каска, шолом), особи (захисна маска, щиток), очей (захисні окуляри), слуху (протишумні навушники, бируши), захисними дезінфікуючими засобами (крем, мазь). Персонал технологічних цехів, де можливе виділення сірководню, забезпечений індивідуальними газоаналізаторами.

Персонал технологічних цехів, де можливе виділення сірководню, забезпечений індивідуальними газоаналізаторами

На підставі Закону РК «Про обов'язкове страхування працівника від нещасних випадків під час виконання ним трудових (службових) обов'язків» всі працівники заводу застраховані від нещасних випадків. А також проводиться медичне страхування на випадок хвороби працівників заводу. Дане страхування включає медичний огляд працівників, які зазнають впливу шкідливих, небезпечних і несприятливих виробничих факторів.

З метою попередження різних інфекційних, вірусних захворювань проводяться профілактичні заходи: щорічна сезонна вакцинація проти грипу, флюорообследованіе. Щодня проводиться передзмінного медичний огляд водіїв та електромонтерів.

Цехи та підрозділи заводу оснащені медичними аптечками для надання екстреної допомоги.

Працівникам технологічних цехів, які працюють по змінах, ремонтному, обслуговуючому та підмінити персоналу шкідливих виробництв, а також працівникам, зайнятим на капітальних ремонтах технологічних установок видається один раз в зміну безкоштовне гаряче харчування. Також з метою попередження професійних захворювань, зміцнення здоров'я працівників заводу, які працюють у шкідливих умовах праці, видається молоко по 0,5 літрів в зміну. Під постійним контролем інженерно-лікарської бригади знаходиться санітарно - побутові умови працівників, питний режим, якість харчування і молока.

З метою інформування колективу заводу про стан і проведені роботи в галузі техніки безпеки і охорони праці, навколишнього середовища, пожежної і газової безпеки, один раз на місяць проводиться нарада інженерно - технічних працівників «День безпеки і охорони праці», на якому обговорюється виконання запланованих заходів щодо поліпшення безпеки, охорони праці, навколишнього середовища та промислової безпеки.

З усіма, хто приймається на завод працівниками, відвідувачами та працівниками сторонніх організацій, незалежно від їх освіти, стажу роботи за професією або посади, проводиться вступний інструктаж з безпеки і охорони праці, пожежної і газової безпеки. У підрозділах заводу проводяться інструктажі на робочому місці, первинні, повторні, позапланові, цільові.

У навчальному пункті заводу обладнані класи: комп'ютерний - з навчання комп'ютерної грамотності за програмами, навчання з надання першої допомоги з використанням електронного тренажера «Гоша». Новоприйнятих працівників заводу навчають по адаптаційної програми, до складу якої входить курс лекцій з безпеки і охорони праці, Трудового Кодексу РК, пожежної і газової безпеки, промислової безпеки, охорони навколишнього середовища та ін. Проводиться навчання працівників професій з підвищеним ризиком: операторів газового господарства , кранівників, стропальників тощо. Працівники заводу керуються загальнозаводським правилами та інструкціями з безпеки праці, доступність яких забезпечується корпоративним сайтом ТОВ «АНПЗ »І в друкарському виданні в кожному підрозділі заводу. Також є інструкції з безпеки і охорони праці для кожної професій і на окремі види робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою.

Щорічно купуються нормативно-технічна література з безпеки і охорони праці, наочні посібники, довідкова література, плакати, технічні засоби.

Випробувальний центр «Центральна заводська лабораторія» заводу здійснює контроль за станом повітряного середовища у виробничих приміщеннях цехів, установок на наявність шкідливих речовин.

Щокварталу проводиться моніторинг на наявність шкідливих виробничих факторів робочої зони в закритих виробничих приміщеннях (шум, вібрація, освітленість, метеорологічні чинники).

Періодично проводиться обов'язкова атестація виробничих об'єктів за умовами праці. Результати атестацій використовуються при плануванні і проведенні заходів з охорони праці, для обґрунтування надання пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими і небезпечними умовами праці.

Згідно з вимогою Закону РК «Про цивільний захист» ТОВ «АНПЗ» задекларований як небезпечний виробничий об'єкт, при експлуатації якого не виключена можливість шкідливого впливу небезпечних виробничих факторів на населення, навколишнє середовище. Визначено небезпечні виробничі фактори на виробничих об'єктах, а також чисельність населення, що знаходиться в зоні їх можливого впливу.

Періодично проводиться оцінка радіаційної обстановки об'єктів заводу, відповідно до санітарно-епідеміологічними вимогами щодо забезпечення радіаційної безпеки об'єктів нафтогазового комплексу.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності нашого заводу були і залишаються - охорона праці та безпека, які є фактором стабільного успіху підприємства.

Додаткові матеріали: