19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

«ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології

 1. «ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології Факультет нафти, газу і екології здійснює підготовку студентів...
 2. «ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології
 3. «ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології
 4. «ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології
 5. «ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології
 6. «ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології
 7. «ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології
 8. «ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології

«ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології

Факультет нафти, газу і екології здійснює підготовку студентів за освітніми ступенями бакалавра, магістра, спеціальностями та освітніми програмами денної та заочної форм навчання:

ступінь - Бакалавр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Нафтогазова інженерія та технології
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і менеджмент;
  • Екобіологія і екобіоінженерія
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна безпека, контроль і аудит
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології

ступінь - Магістр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Газонафтопроводи і газонафтосховища
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і аудит
  • Екологічна безпека
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології
  • Нанотехнології в теплоенергетиці

На факультеті нафти, газу і екології функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за спеціальностями. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів - 10 докторів наук, 9профессоров, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

До послуг студентів - сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека і Internet-класси.Создани всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях. Всі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м.Одеси, Одеській області та інших міст України.

Спеціальність «Газонафтопроводи і газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України вимагає заходів з пошуку нафти і газу, транспортування та зберігання їх з подальшим використанням, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Істотну перспективу має розвиток в Одеському регіоні видобуток нафти і газу, зокрема, клатратного метану з шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальну освіту - фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі і газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит і менеджмент газонафтопроводів і газонефтех РАнилище, фізична хімія нафтопродуктів, комп'ютерне проектування газонафтопроводів і газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти і нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ.

Підготовка фахівців зазначеної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій і нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики і неруйнівного контролю трубопроводів і обладнання, використання комп'ютерної техніки та спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати в таких областях, як монтаж, налагодження, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти і нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні в південному регіоні. В Одесі розташовані такі великі підприємства нафтопромислового комплексу України як Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», ВАТ «Лукойл - Одеський нафтопереробний завод», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал «Південний», перевалочні бази зрідженого газу в Іллічівському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків - здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, в проектних і науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії для виробництва тепла , електроенергії, холоду, розробки систем кондиціонування повітря, проектування і експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп'ютерна підготовка, вони повинні бути здатні очолювати в підрозділах розвитку фірм рішення перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних завдань і завдань менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на комунальних підприємствах міст, в агропромисловому комплексі, фірмах по впровадженню сучасних теплотехнічних систем, в проектних, науково-дослідних організаціях і т.п.

Основні напрямки наукових досліджень - нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів і руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускає кафедра веде спільні дослідження з іноземними вченими США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності грунтується на збереженні досягнень і традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти в світовий освітній простір, розширення доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників.

Освітня програма «Теплоенергетика і енергоефективні технології»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенційної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням завдань енерго- та ресурсозбереження вимагає розширення підготовки таких фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є спільним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного вузу.

Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи і моделі в розрахунках IT.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень і випробувань процесів і апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит і менеджмент.

Виклад основного пакета спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами і дипломним проектуванням на даних спеціальностях здійснюють випускаючі кафедри: теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв і теплофізики та прикладної екології.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов'язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, на замовлення підприємств, з наукової тематики кафедр академії та європейських організацій - освітніх і наукових партнерів факультету.

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Сучасний світ має свої переваги та особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і швидкими змінами, що стосуються всіх сфер життя на планеті і пов'язані з актуальною для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

"Екологія" в перекладі з грецького означає "науку про будинок". Вивчення екології і всіх екологічних питань засноване на єдиному розумінні багатьох найважливіших процесів і подій, що відбуваються в навколишньому середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, який базувався б на принципі екологічної гармонії і усвідомленні єдності навколишнього середовища і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту і був різнобічно підготовлений до екологічної діяльності в будь-якій сфері господарської необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде - зберегти і відновити природу для існуючих і майбутніх поколінь.

Придбання такої підготовки можливо саме зараз, коли в нашій країні одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.

З огляду на вимоги часу і актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Теплофізики і прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій в воді, на суші і в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного і техногенного забруднення навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров'я людини - дуже важливі, але це далеко не всі проблеми освітніх програм « екологічна безпека »та« Екологічний контроль та аудит ».
Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища.
 • Процеси і апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф.
 • Основи екологічного підприємництва і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств і т.п.

Освітня програма «Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент»

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішать проблему боротьби з забрудненнями, поки не існує, і тільки поєднання декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.

У зв'язку з погіршенням екологічним станом, проблема розробки і впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру і загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним із доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища.
Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, що визначає загальний рівень світової цивілізації. Ключовими дисциплінами цієї найбільш затребуваною інженерної спеціальності сьогодні є:

 • Скринінгові методи і биоиндикация компонентів довкілля
 • Процеси і апарати техніки захисту навколишнього середовища.
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища.
 • Ресурсоефективність і більш чисте виробництво.
 • Управління охороною навколишнього середовища і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західній Швейцарії, Г. Базель, Швейцарія, організацією об'єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) у галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього сере и, екологічними службами підприємств.
Функціонування міжнародної наукової школи по «Теорії і практиці технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари за участю національних і європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін і координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в області інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування і реальна перспектива отримання диплома європейського зразка.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Підготовка студентів за ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, протягом яких молодь освоює знання і навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів і робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує і поглиблює отримані знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах і компаніях.

Цікавою і важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально під керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напрямку.

Підготовлений фахівець-еколог ступеня «бакалавр» може працювати в державних і наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області і займати такі посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за ступенем «магістр» здійснюється протягом 1,5 року, в кінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.
В результаті магістри отримують відповідний диплом і можливість працювати:

 • фахівцямі в державних природоохоронних органах: обласне управління з охорони навколишнього природного середовища, екологічна інспекція
 • управління водних ресурсов, обласне управління водного господарства, обласне управління житлово-комунального господарства, обласне управління земельних ресурсов;
 • фахівцями у відділах районних і обласних держадміністрацій і радниками при районних радах депутатів з питань екології, охорони навколишнього середовища та
 • збалансованого природокористування;
 • фахівцями-екологами на підприємствах і в організаціях;
 • співробітники науково-дослідних установ у галузі природничих наук;
 • співробітники лабораторій (підприємств, управлінських інстанцій, центрів метрології та сертифікації).

Основними первинними посадами, які може займати магістр-еколог є:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічних досліджень),
 • молодший державний інспектор
 • державний інспектор, інженер інспектор,
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження),
 • консультант в апаратні органи державної влади,
 • інспектор митниці, технік проектування,
 • технолог,
 • технік-лаборант,
 • науковий співробітник,
 • завідуючий лабораторією,
 • начальник відділу охорони навколишнього середовища,
 • викладач вищого навчального закладу,
 • викладач професійного навчально виховного закладу.

В останні роки все більш актуальною стає екологічна підготовка інженерів, в першу чергу орієнтована на забезпечення промислових підприємств, організацій та державних установ різного рівня фахівцями високої якості. З цією метою кафедра проводить підготовку не тільки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища», а й докторів філософії.

Основними завданнями, які ставляться кафедрою «Екології та природоохоронних технологій» при навчанні магістрів-екологів інженерного профілю є: надання глибоких знань щодо екологічних аспектів виробничої діяльності підприємств різних галузей промисловості; придбання навичок ведення екологічного моніторингу всіх компонентів навколишнього середовища, навичок проведення екологічної експертизи та екологічного інспектування; оволодіння методами аналізу і вибору оптимальних управлінських природоохоронних рішень.
Магістр кваліфікації «Інженер з охорони навколишнього середовища» може займати наступні первинні посади:

 • інженер з природокористування,
 • інженер з відтворення природних екосистем,
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки,
 • інженер з охорони природних екосистем,
 • інженер-контролер,
 • інженер-лаборант,
 • еколог,
 • експерт з екології,
 • консультант (у певній галузі інженерної справи),
 • науковий співробітник (галузь інженерної справи),
 • науковий співробітник-консультант (область інженерної справи).

Додаткову інформацію про факультет нафти, газу і екології можна знайти на web-сайті www.eeng.onaft.edu.ua .

«ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології


Факультет нафти, газу і екології здійснює підготовку студентів за освітніми ступенями бакалавра, магістра, спеціальностями та освітніми програмами денної та заочної форм навчання:

ступінь - Бакалавр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Нафтогазова інженерія та технології
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і менеджмент;
  • Екобіологія і екобіоінженерія
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна безпека, контроль і аудит
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології

ступінь - Магістр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Газонафтопроводи і газонафтосховища
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і аудит
  • Екологічна безпека
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології
  • Нанотехнології в теплоенергетиці

На факультеті нафти, газу і екології функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за спеціальностями. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів - 10 докторів наук, 9профессоров, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

До послуг студентів - сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека і Internet-класси.Создани всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях. Всі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м.Одеси, Одеській області та інших міст України.

Спеціальність «Газонафтопроводи і газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України вимагає заходів з пошуку нафти і газу, транспортування та зберігання їх з подальшим використанням, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Істотну перспективу має розвиток в Одеському регіоні видобуток нафти і газу, зокрема, клатратного метану з шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальну освіту - фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі і газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит і менеджмент газонафтопроводів і газонефтех РАнилище, фізична хімія нафтопродуктів, комп'ютерне проектування газонафтопроводів і газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти і нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ.

Підготовка фахівців зазначеної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій і нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики і неруйнівного контролю трубопроводів і обладнання, використання комп'ютерної техніки та спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати в таких областях, як монтаж, налагодження, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти і нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні в південному регіоні. В Одесі розташовані такі великі підприємства нафтопромислового комплексу України як Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», ВАТ «Лукойл - Одеський нафтопереробний завод», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал «Південний», перевалочні бази зрідженого газу в Іллічівському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків - здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, в проектних і науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії для виробництва тепла , електроенергії, холоду, розробки систем кондиціонування повітря, проектування і експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп'ютерна підготовка, вони повинні бути здатні очолювати в підрозділах розвитку фірм рішення перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних завдань і завдань менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на комунальних підприємствах міст, в агропромисловому комплексі, фірмах по впровадженню сучасних теплотехнічних систем, в проектних, науково-дослідних організаціях і т.п.

Основні напрямки наукових досліджень - нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів і руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускає кафедра веде спільні дослідження з іноземними вченими США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності грунтується на збереженні досягнень і традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти в світовий освітній простір, розширення доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників.

Освітня програма «Теплоенергетика і енергоефективні технології»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенційної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням завдань енерго- та ресурсозбереження вимагає розширення підготовки таких фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є спільним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного вузу.

Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи і моделі в розрахунках IT.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень і випробувань процесів і апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит і менеджмент.

Виклад основного пакета спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами і дипломним проектуванням на даних спеціальностях здійснюють випускаючі кафедри: теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв і теплофізики та прикладної екології.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов'язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, на замовлення підприємств, з наукової тематики кафедр академії та європейських організацій - освітніх і наукових партнерів факультету.

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Сучасний світ має свої переваги та особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і швидкими змінами, що стосуються всіх сфер життя на планеті і пов'язані з актуальною для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

"Екологія" в перекладі з грецького означає "науку про будинок". Вивчення екології і всіх екологічних питань засноване на єдиному розумінні багатьох найважливіших процесів і подій, що відбуваються в навколишньому середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, який базувався б на принципі екологічної гармонії і усвідомленні єдності навколишнього середовища і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту і був різнобічно підготовлений до екологічної діяльності в будь-якій сфері господарської необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде - зберегти і відновити природу для існуючих і майбутніх поколінь.

Придбання такої підготовки можливо саме зараз, коли в нашій країні одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.

З огляду на вимоги часу і актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Теплофізики і прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій в воді, на суші і в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного і техногенного забруднення навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров'я людини - дуже важливі, але це далеко не всі проблеми освітніх програм « екологічна безпека »та« Екологічний контроль та аудит ».
Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища.
 • Процеси і апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф.
 • Основи екологічного підприємництва і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств і т.п.

Освітня програма «Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент»

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішать проблему боротьби з забрудненнями, поки не існує, і тільки поєднання декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.

У зв'язку з погіршенням екологічним станом, проблема розробки і впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру і загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним із доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища.
Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, що визначає загальний рівень світової цивілізації. Ключовими дисциплінами цієї найбільш затребуваною інженерної спеціальності сьогодні є:

 • Скринінгові методи і биоиндикация компонентів довкілля
 • Процеси і апарати техніки захисту навколишнього середовища.
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища.
 • Ресурсоефективність і більш чисте виробництво.
 • Управління охороною навколишнього середовища і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західній Швейцарії, Г. Базель, Швейцарія, організацією об'єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) у галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього сере и, екологічними службами підприємств.
Функціонування міжнародної наукової школи по «Теорії і практиці технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари за участю національних і європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін і координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в області інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування і реальна перспектива отримання диплома європейського зразка.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Підготовка студентів за ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, протягом яких молодь освоює знання і навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів і робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує і поглиблює отримані знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах і компаніях.

Цікавою і важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально під керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напрямку.

Підготовлений фахівець-еколог ступеня «бакалавр» може працювати в державних і наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області і займати такі посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за ступенем «магістр» здійснюється протягом 1,5 року, в кінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.
В результаті магістри отримують відповідний диплом і можливість працювати:

«ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології


Факультет нафти, газу і екології здійснює підготовку студентів за освітніми ступенями бакалавра, магістра, спеціальностями та освітніми програмами денної та заочної форм навчання:

ступінь - Бакалавр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Нафтогазова інженерія та технології
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і менеджмент;
  • Екобіологія і екобіоінженерія
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна безпека, контроль і аудит
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології

ступінь - Магістр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Газонафтопроводи і газонафтосховища
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і аудит
  • Екологічна безпека
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології
  • Нанотехнології в теплоенергетиці

На факультеті нафти, газу і екології функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за спеціальностями. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів - 10 докторів наук, 9профессоров, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

До послуг студентів - сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека і Internet-класси.Создани всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях. Всі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м.Одеси, Одеській області та інших міст України.

Спеціальність «Газонафтопроводи і газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України вимагає заходів з пошуку нафти і газу, транспортування та зберігання їх з подальшим використанням, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Істотну перспективу має розвиток в Одеському регіоні видобуток нафти і газу, зокрема, клатратного метану з шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальну освіту - фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі і газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит і менеджмент газонафтопроводів і газонефтех РАнилище, фізична хімія нафтопродуктів, комп'ютерне проектування газонафтопроводів і газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти і нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ.

Підготовка фахівців зазначеної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій і нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики і неруйнівного контролю трубопроводів і обладнання, використання комп'ютерної техніки та спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати в таких областях, як монтаж, налагодження, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти і нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні в південному регіоні. В Одесі розташовані такі великі підприємства нафтопромислового комплексу України як Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», ВАТ «Лукойл - Одеський нафтопереробний завод», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал «Південний», перевалочні бази зрідженого газу в Іллічівському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків - здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, в проектних і науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії для виробництва тепла , електроенергії, холоду, розробки систем кондиціонування повітря, проектування і експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп'ютерна підготовка, вони повинні бути здатні очолювати в підрозділах розвитку фірм рішення перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних завдань і завдань менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на комунальних підприємствах міст, в агропромисловому комплексі, фірмах по впровадженню сучасних теплотехнічних систем, в проектних, науково-дослідних організаціях і т.п.

Основні напрямки наукових досліджень - нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів і руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускає кафедра веде спільні дослідження з іноземними вченими США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності грунтується на збереженні досягнень і традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти в світовий освітній простір, розширення доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників.

Освітня програма «Теплоенергетика і енергоефективні технології»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенційної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням завдань енерго- та ресурсозбереження вимагає розширення підготовки таких фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є спільним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного вузу.

Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи і моделі в розрахунках IT.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень і випробувань процесів і апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит і менеджмент.

Виклад основного пакета спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами і дипломним проектуванням на даних спеціальностях здійснюють випускаючі кафедри: теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв і теплофізики та прикладної екології.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов'язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, на замовлення підприємств, з наукової тематики кафедр академії та європейських організацій - освітніх і наукових партнерів факультету.

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Сучасний світ має свої переваги та особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і швидкими змінами, що стосуються всіх сфер життя на планеті і пов'язані з актуальною для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

"Екологія" в перекладі з грецького означає "науку про будинок". Вивчення екології і всіх екологічних питань засноване на єдиному розумінні багатьох найважливіших процесів і подій, що відбуваються в навколишньому середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, який базувався б на принципі екологічної гармонії і усвідомленні єдності навколишнього середовища і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту і був різнобічно підготовлений до екологічної діяльності в будь-якій сфері господарської необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде - зберегти і відновити природу для існуючих і майбутніх поколінь.

Придбання такої підготовки можливо саме зараз, коли в нашій країні одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.

З огляду на вимоги часу і актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Теплофізики і прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій в воді, на суші і в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного і техногенного забруднення навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров'я людини - дуже важливі, але це далеко не всі проблеми освітніх програм « екологічна безпека »та« Екологічний контроль та аудит ».
Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища.
 • Процеси і апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф.
 • Основи екологічного підприємництва і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств і т.п.

Освітня програма «Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент»

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішать проблему боротьби з забрудненнями, поки не існує, і тільки поєднання декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.

У зв'язку з погіршенням екологічним станом, проблема розробки і впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру і загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним із доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища.
Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, що визначає загальний рівень світової цивілізації. Ключовими дисциплінами цієї найбільш затребуваною інженерної спеціальності сьогодні є:

 • Скринінгові методи і биоиндикация компонентів довкілля
 • Процеси і апарати техніки захисту навколишнього середовища.
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища.
 • Ресурсоефективність і більш чисте виробництво.
 • Управління охороною навколишнього середовища і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західній Швейцарії, Г. Базель, Швейцарія, організацією об'єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) у галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього сере и, екологічними службами підприємств.
Функціонування міжнародної наукової школи по «Теорії і практиці технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари за участю національних і європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін і координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в області інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування і реальна перспектива отримання диплома європейського зразка.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Підготовка студентів за ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, протягом яких молодь освоює знання і навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів і робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує і поглиблює отримані знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах і компаніях.

Цікавою і важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально під керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напрямку.

Підготовлений фахівець-еколог ступеня «бакалавр» може працювати в державних і наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області і займати такі посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за ступенем «магістр» здійснюється протягом 1,5 року, в кінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.
В результаті магістри отримують відповідний диплом і можливість працювати:

«ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології


Факультет нафти, газу і екології здійснює підготовку студентів за освітніми ступенями бакалавра, магістра, спеціальностями та освітніми програмами денної та заочної форм навчання:

ступінь - Бакалавр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Нафтогазова інженерія та технології
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і менеджмент;
  • Екобіологія і екобіоінженерія
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна безпека, контроль і аудит
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології

ступінь - Магістр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Газонафтопроводи і газонафтосховища
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і аудит
  • Екологічна безпека
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології
  • Нанотехнології в теплоенергетиці

На факультеті нафти, газу і екології функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за спеціальностями. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів - 10 докторів наук, 9профессоров, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

До послуг студентів - сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека і Internet-класси.Создани всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях. Всі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м.Одеси, Одеській області та інших міст України.

Спеціальність «Газонафтопроводи і газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України вимагає заходів з пошуку нафти і газу, транспортування та зберігання їх з подальшим використанням, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Істотну перспективу має розвиток в Одеському регіоні видобуток нафти і газу, зокрема, клатратного метану з шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальну освіту - фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі і газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит і менеджмент газонафтопроводів і газонефтех РАнилище, фізична хімія нафтопродуктів, комп'ютерне проектування газонафтопроводів і газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти і нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ.

Підготовка фахівців зазначеної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій і нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики і неруйнівного контролю трубопроводів і обладнання, використання комп'ютерної техніки та спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати в таких областях, як монтаж, налагодження, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти і нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні в південному регіоні. В Одесі розташовані такі великі підприємства нафтопромислового комплексу України як Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», ВАТ «Лукойл - Одеський нафтопереробний завод», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал «Південний», перевалочні бази зрідженого газу в Іллічівському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків - здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, в проектних і науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії для виробництва тепла , електроенергії, холоду, розробки систем кондиціонування повітря, проектування і експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп'ютерна підготовка, вони повинні бути здатні очолювати в підрозділах розвитку фірм рішення перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних завдань і завдань менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на комунальних підприємствах міст, в агропромисловому комплексі, фірмах по впровадженню сучасних теплотехнічних систем, в проектних, науково-дослідних організаціях і т.п.

Основні напрямки наукових досліджень - нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів і руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускає кафедра веде спільні дослідження з іноземними вченими США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності грунтується на збереженні досягнень і традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти в світовий освітній простір, розширення доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників.

Освітня програма «Теплоенергетика і енергоефективні технології»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенційної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням завдань енерго- та ресурсозбереження вимагає розширення підготовки таких фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є спільним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного вузу.

Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи і моделі в розрахунках IT.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень і випробувань процесів і апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит і менеджмент.

Виклад основного пакета спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами і дипломним проектуванням на даних спеціальностях здійснюють випускаючі кафедри: теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв і теплофізики та прикладної екології.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов'язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, на замовлення підприємств, з наукової тематики кафедр академії та європейських організацій - освітніх і наукових партнерів факультету.

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Сучасний світ має свої переваги та особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і швидкими змінами, що стосуються всіх сфер життя на планеті і пов'язані з актуальною для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

"Екологія" в перекладі з грецького означає "науку про будинок". Вивчення екології і всіх екологічних питань засноване на єдиному розумінні багатьох найважливіших процесів і подій, що відбуваються в навколишньому середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, який базувався б на принципі екологічної гармонії і усвідомленні єдності навколишнього середовища і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту і був різнобічно підготовлений до екологічної діяльності в будь-якій сфері господарської необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде - зберегти і відновити природу для існуючих і майбутніх поколінь.

Придбання такої підготовки можливо саме зараз, коли в нашій країні одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.

З огляду на вимоги часу і актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Теплофізики і прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій в воді, на суші і в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного і техногенного забруднення навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров'я людини - дуже важливі, але це далеко не всі проблеми освітніх програм « екологічна безпека »та« Екологічний контроль та аудит ».
Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища.
 • Процеси і апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф.
 • Основи екологічного підприємництва і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств і т.п.

Освітня програма «Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент»

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішать проблему боротьби з забрудненнями, поки не існує, і тільки поєднання декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.

У зв'язку з погіршенням екологічним станом, проблема розробки і впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру і загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним із доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища.
Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, що визначає загальний рівень світової цивілізації. Ключовими дисциплінами цієї найбільш затребуваною інженерної спеціальності сьогодні є:

 • Скринінгові методи і биоиндикация компонентів довкілля
 • Процеси і апарати техніки захисту навколишнього середовища.
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища.
 • Ресурсоефективність і більш чисте виробництво.
 • Управління охороною навколишнього середовища і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західній Швейцарії, Г. Базель, Швейцарія, організацією об'єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) у галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього сере и, екологічними службами підприємств.
Функціонування міжнародної наукової школи по «Теорії і практиці технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари за участю національних і європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін і координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в області інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування і реальна перспектива отримання диплома європейського зразка.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Підготовка студентів за ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, протягом яких молодь освоює знання і навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів і робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує і поглиблює отримані знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах і компаніях.

Цікавою і важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально під керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напрямку.

Підготовлений фахівець-еколог ступеня «бакалавр» може працювати в державних і наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області і займати такі посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за ступенем «магістр» здійснюється протягом 1,5 року, в кінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.
В результаті магістри отримують відповідний диплом і можливість працювати:

«ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології


Факультет нафти, газу і екології здійснює підготовку студентів за освітніми ступенями бакалавра, магістра, спеціальностями та освітніми програмами денної та заочної форм навчання:

ступінь - Бакалавр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Нафтогазова інженерія та технології
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і менеджмент;
  • Екобіологія і екобіоінженерія
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна безпека, контроль і аудит
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології

ступінь - Магістр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Газонафтопроводи і газонафтосховища
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і аудит
  • Екологічна безпека
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології
  • Нанотехнології в теплоенергетиці

На факультеті нафти, газу і екології функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за спеціальностями. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів - 10 докторів наук, 9профессоров, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

До послуг студентів - сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека і Internet-класси.Создани всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях. Всі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м.Одеси, Одеській області та інших міст України.

Спеціальність «Газонафтопроводи і газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України вимагає заходів з пошуку нафти і газу, транспортування та зберігання їх з подальшим використанням, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Істотну перспективу має розвиток в Одеському регіоні видобуток нафти і газу, зокрема, клатратного метану з шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальну освіту - фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі і газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит і менеджмент газонафтопроводів і газонефтех РАнилище, фізична хімія нафтопродуктів, комп'ютерне проектування газонафтопроводів і газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти і нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ.

Підготовка фахівців зазначеної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій і нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики і неруйнівного контролю трубопроводів і обладнання, використання комп'ютерної техніки та спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати в таких областях, як монтаж, налагодження, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти і нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні в південному регіоні. В Одесі розташовані такі великі підприємства нафтопромислового комплексу України як Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», ВАТ «Лукойл - Одеський нафтопереробний завод», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал «Південний», перевалочні бази зрідженого газу в Іллічівському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків - здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, в проектних і науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії для виробництва тепла , електроенергії, холоду, розробки систем кондиціонування повітря, проектування і експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп'ютерна підготовка, вони повинні бути здатні очолювати в підрозділах розвитку фірм рішення перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних завдань і завдань менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на комунальних підприємствах міст, в агропромисловому комплексі, фірмах по впровадженню сучасних теплотехнічних систем, в проектних, науково-дослідних організаціях і т.п.

Основні напрямки наукових досліджень - нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів і руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускає кафедра веде спільні дослідження з іноземними вченими США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності грунтується на збереженні досягнень і традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти в світовий освітній простір, розширення доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників.

Освітня програма «Теплоенергетика і енергоефективні технології»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенційної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням завдань енерго- та ресурсозбереження вимагає розширення підготовки таких фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є спільним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного вузу.

Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи і моделі в розрахунках IT.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень і випробувань процесів і апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит і менеджмент.

Виклад основного пакета спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами і дипломним проектуванням на даних спеціальностях здійснюють випускаючі кафедри: теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв і теплофізики та прикладної екології.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов'язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, на замовлення підприємств, з наукової тематики кафедр академії та європейських організацій - освітніх і наукових партнерів факультету.

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Сучасний світ має свої переваги та особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і швидкими змінами, що стосуються всіх сфер життя на планеті і пов'язані з актуальною для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

"Екологія" в перекладі з грецького означає "науку про будинок". Вивчення екології і всіх екологічних питань засноване на єдиному розумінні багатьох найважливіших процесів і подій, що відбуваються в навколишньому середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, який базувався б на принципі екологічної гармонії і усвідомленні єдності навколишнього середовища і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту і був різнобічно підготовлений до екологічної діяльності в будь-якій сфері господарської необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде - зберегти і відновити природу для існуючих і майбутніх поколінь.

Придбання такої підготовки можливо саме зараз, коли в нашій країні одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.

З огляду на вимоги часу і актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Теплофізики і прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій в воді, на суші і в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного і техногенного забруднення навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров'я людини - дуже важливі, але це далеко не всі проблеми освітніх програм « екологічна безпека »та« Екологічний контроль та аудит ».
Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища.
 • Процеси і апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф.
 • Основи екологічного підприємництва і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств і т.п.

Освітня програма «Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент»

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішать проблему боротьби з забрудненнями, поки не існує, і тільки поєднання декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.

У зв'язку з погіршенням екологічним станом, проблема розробки і впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру і загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним із доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища.
Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, що визначає загальний рівень світової цивілізації. Ключовими дисциплінами цієї найбільш затребуваною інженерної спеціальності сьогодні є:

 • Скринінгові методи і биоиндикация компонентів довкілля
 • Процеси і апарати техніки захисту навколишнього середовища.
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища.
 • Ресурсоефективність і більш чисте виробництво.
 • Управління охороною навколишнього середовища і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західній Швейцарії, Г. Базель, Швейцарія, організацією об'єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) у галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього сере и, екологічними службами підприємств.
Функціонування міжнародної наукової школи по «Теорії і практиці технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари за участю національних і європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін і координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в області інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування і реальна перспектива отримання диплома європейського зразка.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Підготовка студентів за ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, протягом яких молодь освоює знання і навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів і робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує і поглиблює отримані знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах і компаніях.

Цікавою і важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально під керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напрямку.

Підготовлений фахівець-еколог ступеня «бакалавр» може працювати в державних і наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області і займати такі посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за ступенем «магістр» здійснюється протягом 1,5 року, в кінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.
В результаті магістри отримують відповідний диплом і можливість працювати:

«ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології


Факультет нафти, газу і екології здійснює підготовку студентів за освітніми ступенями бакалавра, магістра, спеціальностями та освітніми програмами денної та заочної форм навчання:

ступінь - Бакалавр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Нафтогазова інженерія та технології
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і менеджмент;
  • Екобіологія і екобіоінженерія
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна безпека, контроль і аудит
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології

ступінь - Магістр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Газонафтопроводи і газонафтосховища
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і аудит
  • Екологічна безпека
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології
  • Нанотехнології в теплоенергетиці

На факультеті нафти, газу і екології функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за спеціальностями. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів - 10 докторів наук, 9профессоров, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

До послуг студентів - сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека і Internet-класси.Создани всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях. Всі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м.Одеси, Одеській області та інших міст України.

Спеціальність «Газонафтопроводи і газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України вимагає заходів з пошуку нафти і газу, транспортування та зберігання їх з подальшим використанням, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Істотну перспективу має розвиток в Одеському регіоні видобуток нафти і газу, зокрема, клатратного метану з шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальну освіту - фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі і газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит і менеджмент газонафтопроводів і газонефтех РАнилище, фізична хімія нафтопродуктів, комп'ютерне проектування газонафтопроводів і газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти і нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ.

Підготовка фахівців зазначеної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій і нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики і неруйнівного контролю трубопроводів і обладнання, використання комп'ютерної техніки та спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати в таких областях, як монтаж, налагодження, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти і нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні в південному регіоні. В Одесі розташовані такі великі підприємства нафтопромислового комплексу України як Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», ВАТ «Лукойл - Одеський нафтопереробний завод», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал «Південний», перевалочні бази зрідженого газу в Іллічівському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків - здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, в проектних і науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії для виробництва тепла , електроенергії, холоду, розробки систем кондиціонування повітря, проектування і експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп'ютерна підготовка, вони повинні бути здатні очолювати в підрозділах розвитку фірм рішення перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних завдань і завдань менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на комунальних підприємствах міст, в агропромисловому комплексі, фірмах по впровадженню сучасних теплотехнічних систем, в проектних, науково-дослідних організаціях і т.п.

Основні напрямки наукових досліджень - нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів і руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускає кафедра веде спільні дослідження з іноземними вченими США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності грунтується на збереженні досягнень і традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти в світовий освітній простір, розширення доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників.

Освітня програма «Теплоенергетика і енергоефективні технології»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенційної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням завдань енерго- та ресурсозбереження вимагає розширення підготовки таких фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є спільним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного вузу.

Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи і моделі в розрахунках IT.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень і випробувань процесів і апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит і менеджмент.

Виклад основного пакета спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами і дипломним проектуванням на даних спеціальностях здійснюють випускаючі кафедри: теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв і теплофізики та прикладної екології.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов'язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, на замовлення підприємств, з наукової тематики кафедр академії та європейських організацій - освітніх і наукових партнерів факультету.

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Сучасний світ має свої переваги та особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і швидкими змінами, що стосуються всіх сфер життя на планеті і пов'язані з актуальною для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

"Екологія" в перекладі з грецького означає "науку про будинок". Вивчення екології і всіх екологічних питань засноване на єдиному розумінні багатьох найважливіших процесів і подій, що відбуваються в навколишньому середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, який базувався б на принципі екологічної гармонії і усвідомленні єдності навколишнього середовища і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту і був різнобічно підготовлений до екологічної діяльності в будь-якій сфері господарської необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде - зберегти і відновити природу для існуючих і майбутніх поколінь.

Придбання такої підготовки можливо саме зараз, коли в нашій країні одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.

З огляду на вимоги часу і актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Теплофізики і прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій в воді, на суші і в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного і техногенного забруднення навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров'я людини - дуже важливі, але це далеко не всі проблеми освітніх програм « екологічна безпека »та« Екологічний контроль та аудит ».
Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища.
 • Процеси і апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф.
 • Основи екологічного підприємництва і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств і т.п.

Освітня програма «Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент»

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішать проблему боротьби з забрудненнями, поки не існує, і тільки поєднання декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.

У зв'язку з погіршенням екологічним станом, проблема розробки і впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру і загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним із доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища.
Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, що визначає загальний рівень світової цивілізації. Ключовими дисциплінами цієї найбільш затребуваною інженерної спеціальності сьогодні є:

 • Скринінгові методи і биоиндикация компонентів довкілля
 • Процеси і апарати техніки захисту навколишнього середовища.
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища.
 • Ресурсоефективність і більш чисте виробництво.
 • Управління охороною навколишнього середовища і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західній Швейцарії, Г. Базель, Швейцарія, організацією об'єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) у галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього сере и, екологічними службами підприємств.
Функціонування міжнародної наукової школи по «Теорії і практиці технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари за участю національних і європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін і координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в області інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування і реальна перспектива отримання диплома європейського зразка.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Підготовка студентів за ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, протягом яких молодь освоює знання і навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів і робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує і поглиблює отримані знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах і компаніях.

Цікавою і важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально під керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напрямку.

Підготовлений фахівець-еколог ступеня «бакалавр» може працювати в державних і наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області і займати такі посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за ступенем «магістр» здійснюється протягом 1,5 року, в кінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.
В результаті магістри отримують відповідний диплом і можливість працювати:

«ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології


Факультет нафти, газу і екології здійснює підготовку студентів за освітніми ступенями бакалавра, магістра, спеціальностями та освітніми програмами денної та заочної форм навчання:

ступінь - Бакалавр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Нафтогазова інженерія та технології
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і менеджмент;
  • Екобіологія і екобіоінженерія
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна безпека, контроль і аудит
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології

ступінь - Магістр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Газонафтопроводи і газонафтосховища
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і аудит
  • Екологічна безпека
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології
  • Нанотехнології в теплоенергетиці

На факультеті нафти, газу і екології функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за спеціальностями. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів - 10 докторів наук, 9профессоров, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

До послуг студентів - сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека і Internet-класси.Создани всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях. Всі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м.Одеси, Одеській області та інших міст України.

Спеціальність «Газонафтопроводи і газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України вимагає заходів з пошуку нафти і газу, транспортування та зберігання їх з подальшим використанням, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Істотну перспективу має розвиток в Одеському регіоні видобуток нафти і газу, зокрема, клатратного метану з шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальну освіту - фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі і газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит і менеджмент газонафтопроводів і газонефтех РАнилище, фізична хімія нафтопродуктів, комп'ютерне проектування газонафтопроводів і газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти і нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ.

Підготовка фахівців зазначеної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій і нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики і неруйнівного контролю трубопроводів і обладнання, використання комп'ютерної техніки та спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати в таких областях, як монтаж, налагодження, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти і нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні в південному регіоні. В Одесі розташовані такі великі підприємства нафтопромислового комплексу України як Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», ВАТ «Лукойл - Одеський нафтопереробний завод», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал «Південний», перевалочні бази зрідженого газу в Іллічівському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків - здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, в проектних і науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії для виробництва тепла , електроенергії, холоду, розробки систем кондиціонування повітря, проектування і експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп'ютерна підготовка, вони повинні бути здатні очолювати в підрозділах розвитку фірм рішення перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних завдань і завдань менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на комунальних підприємствах міст, в агропромисловому комплексі, фірмах по впровадженню сучасних теплотехнічних систем, в проектних, науково-дослідних організаціях і т.п.

Основні напрямки наукових досліджень - нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів і руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускає кафедра веде спільні дослідження з іноземними вченими США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності грунтується на збереженні досягнень і традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти в світовий освітній простір, розширення доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників.

Освітня програма «Теплоенергетика і енергоефективні технології»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенційної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням завдань енерго- та ресурсозбереження вимагає розширення підготовки таких фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є спільним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного вузу.

Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи і моделі в розрахунках IT.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень і випробувань процесів і апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит і менеджмент.

Виклад основного пакета спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами і дипломним проектуванням на даних спеціальностях здійснюють випускаючі кафедри: теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв і теплофізики та прикладної екології.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов'язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, на замовлення підприємств, з наукової тематики кафедр академії та європейських організацій - освітніх і наукових партнерів факультету.

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Сучасний світ має свої переваги та особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і швидкими змінами, що стосуються всіх сфер життя на планеті і пов'язані з актуальною для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

"Екологія" в перекладі з грецького означає "науку про будинок". Вивчення екології і всіх екологічних питань засноване на єдиному розумінні багатьох найважливіших процесів і подій, що відбуваються в навколишньому середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, який базувався б на принципі екологічної гармонії і усвідомленні єдності навколишнього середовища і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту і був різнобічно підготовлений до екологічної діяльності в будь-якій сфері господарської необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде - зберегти і відновити природу для існуючих і майбутніх поколінь.

Придбання такої підготовки можливо саме зараз, коли в нашій країні одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.

З огляду на вимоги часу і актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Теплофізики і прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій в воді, на суші і в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного і техногенного забруднення навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров'я людини - дуже важливі, але це далеко не всі проблеми освітніх програм « екологічна безпека »та« Екологічний контроль та аудит ».
Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища.
 • Процеси і апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф.
 • Основи екологічного підприємництва і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств і т.п.

Освітня програма «Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент»

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішать проблему боротьби з забрудненнями, поки не існує, і тільки поєднання декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.

У зв'язку з погіршенням екологічним станом, проблема розробки і впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру і загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним із доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища.
Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, що визначає загальний рівень світової цивілізації. Ключовими дисциплінами цієї найбільш затребуваною інженерної спеціальності сьогодні є:

 • Скринінгові методи і биоиндикация компонентів довкілля
 • Процеси і апарати техніки захисту навколишнього середовища.
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища.
 • Ресурсоефективність і більш чисте виробництво.
 • Управління охороною навколишнього середовища і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західній Швейцарії, Г. Базель, Швейцарія, організацією об'єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) у галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього сере и, екологічними службами підприємств.
Функціонування міжнародної наукової школи по «Теорії і практиці технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари за участю національних і європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін і координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в області інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування і реальна перспектива отримання диплома європейського зразка.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Підготовка студентів за ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, протягом яких молодь освоює знання і навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів і робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує і поглиблює отримані знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах і компаніях.

Цікавою і важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально під керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напрямку.

Підготовлений фахівець-еколог ступеня «бакалавр» може працювати в державних і наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області і займати такі посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за ступенем «магістр» здійснюється протягом 1,5 року, в кінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.
В результаті магістри отримують відповідний диплом і можливість працювати:

«ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології


Факультет нафти, газу і екології здійснює підготовку студентів за освітніми ступенями бакалавра, магістра, спеціальностями та освітніми програмами денної та заочної форм навчання:

ступінь - Бакалавр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Нафтогазова інженерія та технології
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і менеджмент;
  • Екобіологія і екобіоінженерія
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна безпека, контроль і аудит
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології

ступінь - Магістр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Газонафтопроводи і газонафтосховища
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і аудит
  • Екологічна безпека
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології
  • Нанотехнології в теплоенергетиці

На факультеті нафти, газу і екології функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за спеціальностями. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів - 10 докторів наук, 9профессоров, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

До послуг студентів - сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека і Internet-класси.Создани всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях. Всі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м.Одеси, Одеській області та інших міст України.

Спеціальність «Газонафтопроводи і газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України вимагає заходів з пошуку нафти і газу, транспортування та зберігання їх з подальшим використанням, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Істотну перспективу має розвиток в Одеському регіоні видобуток нафти і газу, зокрема, клатратного метану з шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальну освіту - фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі і газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит і менеджмент газонафтопроводів і газонефтех РАнилище, фізична хімія нафтопродуктів, комп'ютерне проектування газонафтопроводів і газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти і нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ.

Підготовка фахівців зазначеної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій і нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики і неруйнівного контролю трубопроводів і обладнання, використання комп'ютерної техніки та спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати в таких областях, як монтаж, налагодження, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти і нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні в південному регіоні. В Одесі розташовані такі великі підприємства нафтопромислового комплексу України як Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», ВАТ «Лукойл - Одеський нафтопереробний завод», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал «Південний», перевалочні бази зрідженого газу в Іллічівському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків - здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, в проектних і науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії для виробництва тепла , електроенергії, холоду, розробки систем кондиціонування повітря, проектування і експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп'ютерна підготовка, вони повинні бути здатні очолювати в підрозділах розвитку фірм рішення перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних завдань і завдань менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на комунальних підприємствах міст, в агропромисловому комплексі, фірмах по впровадженню сучасних теплотехнічних систем, в проектних, науково-дослідних організаціях і т.п.

Основні напрямки наукових досліджень - нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів і руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускає кафедра веде спільні дослідження з іноземними вченими США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності грунтується на збереженні досягнень і традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти в світовий освітній простір, розширення доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників.

Освітня програма «Теплоенергетика і енергоефективні технології»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенційної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням завдань енерго- та ресурсозбереження вимагає розширення підготовки таких фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є спільним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного вузу.

Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи і моделі в розрахунках IT.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень і випробувань процесів і апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит і менеджмент.

Виклад основного пакета спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами і дипломним проектуванням на даних спеціальностях здійснюють випускаючі кафедри: теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв і теплофізики та прикладної екології.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов'язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, на замовлення підприємств, з наукової тематики кафедр академії та європейських організацій - освітніх і наукових партнерів факультету.

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Сучасний світ має свої переваги та особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і швидкими змінами, що стосуються всіх сфер життя на планеті і пов'язані з актуальною для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

"Екологія" в перекладі з грецького означає "науку про будинок". Вивчення екології і всіх екологічних питань засноване на єдиному розумінні багатьох найважливіших процесів і подій, що відбуваються в навколишньому середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, який базувався б на принципі екологічної гармонії і усвідомленні єдності навколишнього середовища і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту і був різнобічно підготовлений до екологічної діяльності в будь-якій сфері господарської необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде - зберегти і відновити природу для існуючих і майбутніх поколінь.

Придбання такої підготовки можливо саме зараз, коли в нашій країні одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.

З огляду на вимоги часу і актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Теплофізики і прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій в воді, на суші і в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного і техногенного забруднення навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров'я людини - дуже важливі, але це далеко не всі проблеми освітніх програм « екологічна безпека »та« Екологічний контроль та аудит ».
Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища.
 • Процеси і апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф.
 • Основи екологічного підприємництва і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств і т.п.

Освітня програма «Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент»

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішать проблему боротьби з забрудненнями, поки не існує, і тільки поєднання декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.

У зв'язку з погіршенням екологічним станом, проблема розробки і впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру і загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним із доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища.
Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, що визначає загальний рівень світової цивілізації. Ключовими дисциплінами цієї найбільш затребуваною інженерної спеціальності сьогодні є:

 • Скринінгові методи і биоиндикация компонентів довкілля
 • Процеси і апарати техніки захисту навколишнього середовища.
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища.
 • Ресурсоефективність і більш чисте виробництво.
 • Управління охороною навколишнього середовища і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західній Швейцарії, Г. Базель, Швейцарія, організацією об'єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) у галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього сере и, екологічними службами підприємств.
Функціонування міжнародної наукової школи по «Теорії і практиці технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари за участю національних і європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін і координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в області інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування і реальна перспектива отримання диплома європейського зразка.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Підготовка студентів за ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, протягом яких молодь освоює знання і навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів і робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує і поглиблює отримані знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах і компаніях.

Цікавою і важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально під керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напрямку.

Підготовлений фахівець-еколог ступеня «бакалавр» може працювати в державних і наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області і займати такі посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за ступенем «магістр» здійснюється протягом 1,5 року, в кінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.
В результаті магістри отримують відповідний диплом і можливість працювати:

«ОНАХТ» • Факультет нафти, газу і екології


Факультет нафти, газу і екології здійснює підготовку студентів за освітніми ступенями бакалавра, магістра, спеціальностями та освітніми програмами денної та заочної форм навчання:

ступінь - Бакалавр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Нафтогазова інженерія та технології
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і менеджмент;
  • Екобіологія і екобіоінженерія
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна безпека, контроль і аудит
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології

ступінь - Магістр

 • Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
  освітня програма:
  • Газонафтопроводи і газонафтосховища
 • Спеціальність 101 «Екологія»
  освітня програма:
  • Екологічний контроль і аудит
  • Екологічна безпека
 • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
  освітня програма:
  • Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент
 • Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  освітня програма:
  • Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії
 • Спеціальність 144 «Теплоенергетика»
  освітня програма:
  • Теплоенергетика і енергоефективні технології
  • Нанотехнології в теплоенергетиці

На факультеті нафти, газу і екології функціонують чотири випускаючі кафедри, які ведуть плідну науково-дослідницьку роботу на світовому рівні, готують навчальну та навчально-методичну літературу, видають підручники і навчальні посібники за спеціальностями. Науково-викладацький склад випускаючих кафедр має високу кваліфікацію: серед викладачів - 10 докторів наук, 9профессоров, 32 доцента, кандидата наук, 4 академіка Міжнародної академії холоду, 1 академік Української технологічної академії, 5 Заслужених діячів науки і техніки та почесних працівників освіти України.

До послуг студентів - сучасні комп'ютерні класи, лабораторії, які обладнані унікальними сучасними експериментальними стендами, приладами та установками. Діють бібліотека і Internet-класси.Создани всі умови для участі студентів у науково-дослідній роботі, студентських олімпіадах з навчальних дисциплін і наукових конференціях. Всі види практики: навчальна, технологічна, виробнича, переддипломна, науково-дослідницька робота студентів проводяться в лабораторіях академії, на провідних підприємствах, в науково-дослідних організаціях м.Одеси, Одеській області та інших міст України.

Спеціальність «Газонафтопроводи і газонафтосховища»

Сучасний стан енергетичного комплексу України вимагає заходів з пошуку нафти і газу, транспортування та зберігання їх з подальшим використанням, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Істотну перспективу має розвиток в Одеському регіоні видобуток нафти і газу, зокрема, клатратного метану з шельфу Чорного моря. Найважливішою складовою освіти студентів є фундаментальну освіту - фізика, хімія, математика і спеціальні дисципліни, які будуть вивчати студенти: гідравлічні і газові мережі і газонафтосховища, машини і обладнання газонафтопроводів і газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, діагностика і ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт газу, нафти і нафтопродуктів, еколого-енергетичний аудит і менеджмент газонафтопроводів і газонефтех РАнилище, фізична хімія нафтопродуктів, комп'ютерне проектування газонафтопроводів і газонафтосховищ, математичне моделювання процесів газонафтотранспорту, теплофізичні властивості нафти і нафтопродуктів, інфраструктура і режими експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ.

Підготовка фахівців зазначеної спеціальності доповнюється посиленою підготовкою з питань енергозбереження в газовій і нафтовій промисловості, сучасних методів діагностики і неруйнівного контролю трубопроводів і обладнання, використання комп'ютерної техніки та спеціального холодильного обладнання в галузі.

Професійна підготовка дозволяє працювати в таких областях, як монтаж, налагодження, модернізація, експлуатація, а також проектування магістральних нафто- і газопроводів, нафтопродуктопроводів, складів нафти і нафтопродуктів (у т.ч. АЗС), газових мереж, систем підземного зберігання газу, газонаповнювальних компресорних станцій. Фахівці з даної спеціальності потрібні в південному регіоні. В Одесі розташовані такі великі підприємства нафтопромислового комплексу України як Одеський припортовий завод, ВАТ «Ексімнафтопродукт», ВАТ «Синтез-Ойл», ВАТ «Лукойл - Одеський нафтопереробний завод», нафтопровід «Одеса-Броди», газопровід «Шебелинка-Ізмаїл», морський нафтовий термінал «Південний», перевалочні бази зрідженого газу в Іллічівському та Ренійському портах, Одеське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів, Одеські автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, ВАТ «Одеснафтопродукт» та ін.

Освітня програма «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії»

Концепція підготовки інженерів-енергетиків - здатність вирішувати задачі еколого-енергетичного аудиту та менеджменту підприємств, житлових будинків, офісів фірм, працювати на підприємствах, фірмах, в проектних і науково-дослідних організаціях з питань розробки нових технологій використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії для виробництва тепла , електроенергії, холоду, розробки систем кондиціонування повітря, проектування і експлуатації нових теплотехнічних процесів та установок. Інженерів з нетрадиційних джерел енергії відрізняє посилена комп'ютерна підготовка, вони повинні бути здатні очолювати в підрозділах розвитку фірм рішення перспективних наукових, розрахункових, проектних, економічних завдань і завдань менеджменту.

Фахівці з нетрадиційних джерел енергії працюють на комунальних підприємствах міст, в агропромисловому комплексі, фірмах по впровадженню сучасних теплотехнічних систем, в проектних, науково-дослідних організаціях і т.п.

Основні напрямки наукових досліджень - нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, сонячна енергетика, використання нанотехнологій в енергетиці, термодинаміка холодильних циклів, застосування інформаційних технологій в термодинамічних дослідженнях, енергозбереження, властивості екологічно безпечних робочих тіл, пошук речовин з заданими властивостями для сучасних технологій, теплофізичні властивості надкритичних сумішей як середовища для створення наноматеріалів і руйнування небезпечних органічних сполук.

Випускає кафедра веде спільні дослідження з іноземними вченими США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Індії, Іспанії, Польщі, Угорщини, Франції та Японії. Функціонування спеціальності грунтується на збереженні досягнень і традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти в світовий освітній простір, розширення доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників.

Освітня програма «Теплоенергетика і енергоефективні технології»

Сьогодні розробка новітніх технологій більш ефективного використання енергоносіїв, джерел низькопотенційної теплоти, створення автоматизованих систем технологічного, екологічного та технічного контролю та управління, проектування теплоенергетичних, холодильних та інших процесів і апаратів з вирішенням завдань енерго- та ресурсозбереження вимагає розширення підготовки таких фахівців.

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Теплоенергетика» є спільним для всіх вищих навчальних закладів України, навчальні плани підготовки магістрів специфічні для кожного вузу.

Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін ключовими є:

 • Методи і моделі в розрахунках IT.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Енергетичний комплекс промислового підприємства.
 • Джерела енергії теплотехнології.
 • Методи експериментальних досліджень і випробувань процесів і апаратів теплотехнології.
 • Еколого-енергетичний аудит і менеджмент.

Виклад основного пакета спеціальних дисциплін, наукове керівництво курсовими роботами, проектами і дипломним проектуванням на даних спеціальностях здійснюють випускаючі кафедри: теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв і теплофізики та прикладної екології.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові дослідження теплофізичних, теплотехнічних, екологічних та пов'язаних з ними проблем, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з енергетичними службами міста, регіону, науково-дослідними організаціями України та європейських держав, США, енергетичними службами підприємств. Дипломні проекти випускники виконують на актуальні теми Одеського регіону і України, на замовлення підприємств, з наукової тематики кафедр академії та європейських організацій - освітніх і наукових партнерів факультету.

Освітня програма «Екологічний контроль та аудит», «Екологічна безпека»

Сучасний світ має свої переваги та особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і швидкими змінами, що стосуються всіх сфер життя на планеті і пов'язані з актуальною для кожної держави і людини проблемою збереження природи.

"Екологія" в перекладі з грецького означає "науку про будинок". Вивчення екології і всіх екологічних питань засноване на єдиному розумінні багатьох найважливіших процесів і подій, що відбуваються в навколишньому середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування нового екологічного світогляду, який базувався б на принципі екологічної гармонії і усвідомленні єдності навколишнього середовища і людини.

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту і був різнобічно підготовлений до екологічної діяльності в будь-якій сфері господарської необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде - зберегти і відновити природу для існуючих і майбутніх поколінь.

Придбання такої підготовки можливо саме зараз, коли в нашій країні одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта.

З огляду на вимоги часу і актуальність екологічної освіти, кафедрами «Екології та природоохоронних технологій» і «Теплофізики і прикладної екології» здійснюється підготовка таких фахівців.

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій в воді, на суші і в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного і техногенного забруднення навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров'я людини - дуже важливі, але це далеко не всі проблеми освітніх програм « екологічна безпека »та« Екологічний контроль та аудит ».
Серед багатьох професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін у ОНАХТ ключовими є:

 • Природоохоронне інспектування.
 • Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища.
 • Процеси і апарати техніки охорони навколишнього середовища.
 • Протидія надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф.
 • Основи екологічного підприємництва і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств і т.п.

Освітня програма «Екологічна інженерія, безпеку і менеджмент»

Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішать проблему боротьби з забрудненнями, поки не існує, і тільки поєднання декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.

У зв'язку з погіршенням екологічним станом, проблема розробки і впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру і загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним із доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища.
Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI століття, що визначає загальний рівень світової цивілізації. Ключовими дисциплінами цієї найбільш затребуваною інженерної спеціальності сьогодні є:

 • Скринінгові методи і биоиндикация компонентів довкілля
 • Процеси і апарати техніки захисту навколишнього середовища.
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища.
 • Ресурсоефективність і більш чисте виробництво.
 • Управління охороною навколишнього середовища і т.п.

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв'язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західній Швейцарії, Г. Базель, Швейцарія, організацією об'єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) у галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього сере и, екологічними службами підприємств.
Функціонування міжнародної наукової школи по «Теорії і практиці технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари за участю національних і європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін і координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в області інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування і реальна перспектива отримання диплома європейського зразка.

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології».

Підготовка студентів за ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, протягом яких молодь освоює знання і навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів і робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи.
Розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань.

Збагачує і поглиблює отримані знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах і компаніях.

Цікавою і важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально під керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напрямку.

Підготовлений фахівець-еколог ступеня «бакалавр» може працювати в державних і наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області і займати такі посади:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічні дослідження)
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень).

Навчання за ступенем «магістр» здійснюється протягом 1,5 року, в кінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи.
В результаті магістри отримують відповідний диплом і можливість працювати:

 • фахівцямі в державних природоохоронних органах: обласне управління з охорони навколишнього природного середовища, екологічна інспекція
 • управління водних ресурсов, обласне управління водного господарства, обласне управління житлово-комунального господарства, обласне управління земельних ресурсов;
 • фахівцями у відділах районних і обласних держадміністрацій і радниками при районних радах депутатів з питань екології, охорони навколишнього середовища та
 • збалансованого природокористування;
 • фахівцями-екологами на підприємствах і в організаціях;
 • співробітники науково-дослідних установ у галузі природничих наук;
 • співробітники лабораторій (підприємств, управлінських інстанцій, центрів метрології та сертифікації).

Основними первинними посадами, які може займати магістр-еколог є:

 • інспектор з охорони природи,
 • технік-лаборант (біологічних досліджень),
 • молодший державний інспектор
 • державний інспектор, інженер інспектор,
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження),
 • консультант в апаратні органи державної влади,
 • інспектор митниці, технік проектування,
 • технолог,
 • технік-лаборант,
 • науковий співробітник,
 • завідуючий лабораторією,
 • начальник відділу охорони навколишнього середовища,
 • викладач вищого навчального закладу,
 • викладач професійного навчально виховного закладу.

В останні роки все більш актуальною стає екологічна підготовка інженерів, в першу чергу орієнтована на забезпечення промислових підприємств, організацій та державних установ різного рівня фахівцями високої якості. З цією метою кафедра проводить підготовку не тільки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища», а й докторів філософії.

Основними завданнями, які ставляться кафедрою «Екології та природоохоронних технологій» при навчанні магістрів-екологів інженерного профілю є: надання глибоких знань щодо екологічних аспектів виробничої діяльності підприємств різних галузей промисловості; придбання навичок ведення екологічного моніторингу всіх компонентів навколишнього середовища, навичок проведення екологічної експертизи та екологічного інспектування; оволодіння методами аналізу і вибору оптимальних управлінських природоохоронних рішень.
Магістр кваліфікації «Інженер з охорони навколишнього середовища» може займати наступні первинні посади:

 • інженер з природокористування,
 • інженер з відтворення природних екосистем,
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки,
 • інженер з охорони природних екосистем,
 • інженер-контролер,
 • інженер-лаборант,
 • еколог,
 • експерт з екології,
 • консультант (у певній галузі інженерної справи),
 • науковий співробітник (галузь інженерної справи),
 • науковий співробітник-консультант (область інженерної справи).

Додаткову інформацію про факультет нафти, газу і екології можна знайти на web-сайті www.eeng.onaft.edu.ua .