19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Правила переміщення фізичними особами готівкових коштів і (або) грошових інструментів через митний кордон Євразійського економічного союзу

Правила переміщення фізичними особами готівкових коштів і (або) грошових інструментів через митний кордон Євразійського економічного союзу   1 січня 2018 року набрав чинності Митний кодекс Євразійського економічного союзу (далі - ТК ЄАЕС)

Правила переміщення фізичними особами готівкових коштів і (або) грошових інструментів через митний кордон Євразійського економічного союзу

1 січня 2018 року набрав чинності Митний кодекс Євразійського економічного союзу (далі - ТК ЄАЕС).

Згідно ТК ЄАЕС до готівковим грошових коштів відносяться грошові знаки у вигляді банкнот і казначейських квитків, монет, за винятком монет із дорогоцінних металів, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом в державах - членах або державах (групі держав), які не є членами Союзу, включаючи вилучені чи вилучені з обігу, але підлягають обміну на що знаходяться в обігу грошові знаки; до фінансовим інструментам ставляться дорожні чеки, векселі, чеки (банківські чеки), а також цінні папери в документарній формі, які засвідчують зобов'язання емітента (боржника) по виплаті грошових коштів і в яких не вказана особа, якій здійснюється така виплата.

Відповідно до ТК ЄАЕС готівкові грошові кошти і (або) дорожні чеки підлягають митному декларуванню, якщо загальна сума таких готівкових коштів і (або) дорожніх чеків при їх одноразовому ввезенні на митну територію Союзу або Одноразово при вивезенні з митної території Союзу перевищує суму, еквівалентну 10 тисячам доларів США за курсом валют, що діє на день подання митному органу пасажирської митної декларації.

При розрахунку загальної суми переміщуються готівкових коштів враховується як іноземна валюта, так і валюта Російської Федерації.

Грошові інструменти, за винятком дорожніх чеків підлягають митному декларуванню незалежно від переміщуваної суми.

При митному декларуванні грошових інструментів, за винятком дорожніх чеків, в пасажирській митній декларації вказується номінальна вартість або відповідна сума у ​​валюті держави - члена або іноземній валюті, право на отримання якої засвідчує фінансовий інструмент. У разі якщо номінальна вартість відсутня і неможливо визначити суму у валюті держави - члена Союзу або іноземній валюті, право на отримання якої засвідчує фінансовий інструмент, в пасажирській митній декларації вказується кількість переміщуваних через митний кордон Союзу грошових інструментів.

Декларантами товарів для особистого користування можуть виступати досягли 16-річного віку фізичні особи держав - членів Союзу або іноземні фізичні особи, а щодо товарів для особистого користування фізичної особи, яка не досягла 16-річного віку, декларантом виступають його супроводжують - один з батьків, усиновителів , опікунів або піклувальників цих осіб, інше супроводжуючу особу або представник перевізника при відсутності супроводжуючих осіб, а при організованому виїзді (в'їзді) групи неповнолітніх осіб без з проводження батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників, інших осіб - керівник групи або представник перевізника.

Особливості заповнення пасажирської митної декларації при переміщенні грошових коштів і (або) грошових інструментів на загальну суму понад 10 000 доларів США

Бланк пасажирської митної декларації (далі - декларація) складається з основного формуляра та додаткового формуляра «Декларація готівкових коштів і (або) грошових інструментів» (далі - декларація готівки), який є додатком до основного формуляру декларації.

Декларація заповнюється від руки чітко і розбірливо або із застосуванням друкуючих пристроїв електронної обчислювальної техніки. При цьому подання електронного виду декларації не потрібно.

Декларація готівки заповнюється при переміщенні:

готівкових коштів (банкноти і монети, за винятком монет із дорогоцінних металів) і дорожніх чеків в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 тисяч доларів США;

інших фінансових інструментів в документарній формі (вексель, чеки (банківські чеки), а також цінні папери в документарній формі, які засвідчують зобов'язання емітента (боржника) по виплаті грошових коштів і в яких не вказана особа, якій здійснюється така виплата).

При заповненні формуляра зазначаються відомості про всіх переміщуються готівкових коштах, дорожніх чеках і фінансових інструментах.

Декларація готівки заповнюється в двох примірниках і підписується декларантом. Додатково декларантом проставляється дата заповнення формуляра.

У пункті 1 декларації готівки декларант зазначає відомості про себе. Адреса місця перебування (реєстрації) на митній території Союзу і реквізити документа, що підтверджує право перебування на митній території Союзу (при наявності), заповнюються особами, які не є особами держав - членів Союзу.

У пункті 2.1 декларації готівки декларант вказує суму для кожного виду переміщуваної валюти, в тому числі валюти держав - членів Союзу, в одиницях валюти.

У пункті 2.2 декларації готівки декларант вказує номінальну вартість або відповідну суму в валюті держави - члена Союзу або іноземній валюті, право на отримання якої засвідчує фінансовий інструмент. У разі відсутності номінальної вартості і неможливості визначити суму у валюті держави - члена Союзу або іноземній валюті, право на отримання якої засвідчує фінансовий інструмент, вказується кількість вивезених фінансових інструментів.

У пункті 3 декларант проставляє відмітку «інша особа» в разі переміщення готівкових коштів (грошей), які не є власністю фізичної особи. У разі зазначення «іншої особи» в пункті 3.1 декларант вказує найменування і адресу місцезнаходження (юридична адреса) підприємства, компанії або організації, якій належать переміщувані грошові кошти і (або) грошові інструменти.

У пунктах 4 або 5 декларації готівки, у разі, якщо декларантом зазначено «інше», необхідно вказати джерело доходів або передбачуване використання декларованих готівкових коштів і (або) грошових інструментів.

У пункті 6 декларації готівки декларант в графі «Країна вибуття» вказує початковий пункт маршруту (країну, з якої вивозяться або були вивезені декларовані готівкові грошові кошти і (або) грошові інструменти), а в графі «Країна прибуття» - країна, що є кінцевим пунктом слідування декларанта. Відповідно, датою вибуття є дата виїзду з країни вибуття, а датою прибуття - дата прибуття в кінцевий пункт маршруту. Також вказує вид транспорту, яким він прибув на митну територію Союзу або убуває з митної території Союзу.

Прядок заповнення пасажирської митної декларації затверджено Рішенням Комісії Митного союзу від 18.06.2010 № 287 «Про затвердження форми пасажирської митної декларації та порядку заповнення пасажирської митної декларації».

Електронний бланк пасажирської митної декларації

Увага! При самостійному виготовленні бланка паcсажірской митної декларації слід враховувати, що друк бланка здійснюється на лицьовій і зворотній стороні аркуша формату А4