19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Правила вступу до Ульяновське гвардійське суворовське військове училище - Союз Десантників Росії

Вступ до Ульяновське гвардійське суворовське військове училище проводиться на конкурсній основі в порядку, визначеному Міністерством оборони Російської Федерації.

Чисельність набору, класи набору щорічно визначаються рішенням Міністра оборони Російської Федерації. Порядок прийому в суворівські військові, Нахимівське військово-морське училища і кадетські (морські кадетські) корпусу Міністерства оборони Російської Федерації затверджений наказом Міністра оборони Російської Федерації 24 березня 2010 року № 265.

А. Загальні положення

1. В училище можуть надходити неповнолітні громадяни Російської Федерації, придатні за станом здоров'я, що мають відповідний класу надходження рівень освіти і вік (далі іменуються - кандидати).

2. Для вступу в училище відбираються кандидати, які вивчали в загальноосвітніх установах один з іноземних мов, які викладаються в училищі: англійська або німецька.

3. Прийом кандидатів в училище здійснюється на підставі результатів конкурсних вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, перевірки їх психологічної готовності до навчання в училище, фізичної підготовленості, а також оцінки документів, що характеризують суспільні, творчі та спортивні досягнення кандидатів.

4. Правом позаконкурсного зарахування в училище за умови успішного проходження конкурсних вступних випробувань та відповідності іншим встановленим для вступників вимогам користуються:

* Діти-сироти, а також діти, які залишилися без піклування батьків;

* Діти військовослужбовців - громадян Російської Федерації, що проходять військову службу в Збройних Силах Російської Федерації, а також діти осіб цивільного персоналу Збройних Сил Російської Федерації;

* Діти громадян Російської Федерації, звільнених з військової служби в Збройних Силах Російської Федерації по досягненні ними граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами і мають загальну тривалість військової служби в календарному обчисленні 20 років і більше;

* Діти військовослужбовців - громадян Російської Федерації, які загинули під час виконання ними обов'язків військової служби або померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманих ними під час виконання обов'язків військової служби;

* Діти і внуки Героїв Радянського Союзу, діти Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави.

Б. Порядок відбору кандидатів

1. Заява батьків (законних представників) кандидата на ім'я начальника училища про прийом кандидата направляється в училище в термін з 15 квітня до 1 червня.

До заяви додаються такі документи:

* Особиста заява кандидата на ім'я начальника училища;

* Завірена копія свідоцтва про народження з відміткою встановленого зразка про громадянство (для осіб старше 14 років додатково до копії свідоцтва про народження - завірена копія 2, 3, 5 сторінок паспорта громадянина Російської Федерації);

* Автобіографія;

* Завірені гербовою печаткою загальноосвітнього закладу копія особової справи учня, педагогічна характеристика кандидата, підписана класним керівником і директором, і психологічна характеристика, підписана педагогом-психологом і директором, з обґрунтуванням доцільності вступу навчається в училищі;

* Чотири фотокартки розміром 3 х 4 см з місцем для відбитка печатки в правому нижньому кутку;

* Копія медичного страхового поліса (крім громадян, які постійно проживають за межами Російської Федерації);

* Копія медичної карти кандидата до вступу в училище, завірена печаткою медичної установи;

* Копія фінансово-особового рахунку і виписка з будинкової книги з місця проживання (реєстрації);

* Довідка з місця служби (роботи) батьків (законних представників) або інший документ, що характеризує їх трудову діяльність;

* Антропометричні дані кандидата (зростання, розмір одягу, обхват грудей, обхват стегон, розмір взуття і головного убору);

* Документи, що підтверджують право кандидата на пільги під час вступу до училища;

а) для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, крім того, подаються:

* Завірені копії свідоцтва про смерть одного або обох батьків;

* Копія рішення суду або органів місцевого самоврядування про встановлення опіки (піклування);

* Завірена копія посвідчення опікуна (піклувальника);

* Рекомендація до вступу від комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав за місцем проживання учня і органу опіки та піклування того суб'єкта Російської Федерації, звідки прибув навчається;

б) для інших категорій, які користуються правом позаконкурсного зарахування, крім того, подаються:

* Довідка або виписка з особової справи військовослужбовця, який загинув при виконанні обов'язків військової служби або помер внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманих ним при виконанні обов'язків військової служби, про виключення зі списків військової частини;

* Копія свідоцтва про смерть;

* Довідка про проходження військової служби (про роботу у військовій частині або організації Збройних Сил Російської Федерації), завірена гербовою печаткою;

* Довідка про вислугу років військовослужбовця в календарному обчисленні (20 років і більше), завірена гербовою печаткою або завірена копія посвідчення «Ветеран військової служби»;

* Виписка з наказу про звільнення з військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, якщо загальна тривалість військової служби становить в календарному обчисленні 20 років і більше, завірена гербовою печаткою;

* Завірена копія свідоцтва про народження батьків (для онуків Героїв Радянського Союзу).

2. Додатково до перерахованих документів можуть додаватися інші документи, що свідчать про досягнення кандидата (копії грамот, дипломів, похвальних листів, свідоцтв, сертифікатів учасника різних зональних, міських, регіональних творчих конкурсів, фестивалів, спортивних змагань та інших документів, що характеризують суспільні, творчі та спортивні досягнення кандидата).

3. Оригінали документів, що підтверджують право кандидата на пільги під час вступу, медична книжка, а також завірена гербовою печаткою загальноосвітнього закладу виписка з табеля успішності кандидата з оцінками за відповідний навчальний рік з обов'язковим зазначенням досліджуваної іноземної мови пред'являються кандидатом після прибуття безпосередньо до приймальної комісії.

4. Надійшли особисті справи кандидатів розглядаються приймальною комісією училища.

Кандидати не придатні за станом здоров'я, не відповідають за рівнем освіти та віком класу надходження або в особовій справі яких не представлені всі зазначені документи, до конкурсних вступних випробувань не допускаються.

Іменні списки кандидатів, допущених до конкурсних вступних випробувань, в термін до 10 червня представляються в центральну приймальної комісії. Батькам (законним представникам) кандидатів, яким відмовлено в допуску до конкурсних вступних випробувань, надсилається повідомлення за підписом голови приймальної комісії училища із зазначенням причин. При незгоді з рішенням приймальної комісії училища батьки (законні представники) кандидатів, яким відмовлено в допуску до конкурсних вступних випробувань, можуть звертатися з апеляцією до голів приймальної комісії училища і центральної приймальної комісії.

Центральна приймальна комісія формує іменні списки з урахуванням місця проживання кандидатів (незалежно від обраного кандидатом для вступу училища) і в строк до 20 червня направляє їх до приймальних комісій училищ для проведення конкурсних вступних випробувань (в тому числі з використанням виїзних комісій).

На підставі отриманих з центральної приймальні комісії іменних списків кандидатів приймальна комісія училища в термін до 25 червня направляє батькам (законним представникам) повідомлення із зазначенням дати і місця проведення конкурсних вступних випробувань.

5. Конкурсні вступні випробування проходять в термін з 1 по 15 липня. У їх ході проводяться:

* Визначення психологічної готовності кандидатів до навчання;

* Визначення фізичної підготовленості кандидатів;

* Вступні випробування із загальноосвітніх предметів.

6. Визначення психологічної готовності кандидатів до навчання включає їх соціально-психологічне вивчення, а також психологічний та психофізіологічний обстеження, за результатами яких готуються відповідні висновки.

7. Фізична підготовленість кандидатів визначається за результатами оцінок з фізичної культури, виставлених в загальноосвітньому закладі.

8. Конкурсні вступні випробування за загальноосвітньою підготовці з кандидатами, які надходять в училище, проводяться у формі співбесіди з російської мови, математики, іноземної мови та з урахуванням ряду якісних показників, що характеризують освоєння ними загальноосвітніх програм за відповідну ступінь (клас) навчання.

Для проведення співбесіди предметними комісіями розробляється перелік питань і практичних завдань узагальнюючого характеру по ключових темах курсу російської мови, математики, іноземної мови, вивченим в відповідно до навчальних програм.
При підготовці питань для проведення співбесіди на базі 4 класів до переліку включаються теми, вивчені за першу (початкова загальна) щабель освіти.

При підготовці питань для проведення співбесіди на базі 5, 6 класів в теми співбесіди додатково включаються питання з програм вивченого навчального матеріалу за відповідний клас (и).

Зміст співбесіди і процедура його проведення визначаються програмними вимогами до підготовки учнів за цими загальноосвітніх предметів і повинна бути спрямована на з'ясування рівня загального розвитку кандидата, його загальноосвітньої підготовки, загальнонавчальних умінь і навичок; можливості освоєння кандидатом реалізованих в училище основних освітніх програм.
Результати вступного випробування із загальноосвітніх предметів апеляції не підлягають.

9. За результатами визначення психологічної готовності, фізичної підготовленості, проведення вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, а також оцінки документів, що характеризують суспільні, творчі та спортивні досягнення, кандидатам виставляється єдина бальна оцінка, яка заноситься до листа обліку конкурсних вступних випробувань і в конкурсний список.

В. Зарахування кандидатів в училище

1. Приймальна комісія училища за результатами конкурсних вступних випробувань становить конкурсні списки кандидатів в наступному порядку:

* В першу чергу, визначаються кандидати, які мають право на позаконкурсний зарахування;

* В другу чергу - кандидати в порядку конкурсного відбору.

Конкурсні списки кандидатів в термін до 25 липня направляються в центральну приймальної комісії.

2. Центральна приймальна комісія на підставі сформованого з урахуванням обраного кандидатами для вступу училища проекту іменних списків готує проект наказу Міністра оборони Російської Федерації про зарахування кандидатів в училища і представляють його на затвердження Міністра оборони Російської Федерації.

3. Списки зарахованих кандидатів вивішуються на сайті Міністерства оборони Російської Федерації в інформаційній глобальної мережі «Інтернет».

4. Додаткове зарахування до училища здійснюється за рішенням Міністра оборони Російської Федерації.

5. Повідомлення про зарахування за підписом голови приймальної комісії училища направляється батькам (законним представникам) із зазначенням дати прибуття зарахованого кандидата в училище.

6. Військові перевізні документи для проїзду в училище оформляються у військовому комісаріаті за місцем проживання зарахованого кандидата на підставі повідомлення про зарахування.

7. Зарахування кандидата в училище видається посвідчення учня.

8. Матеріали конкурсного відбору на зарахованих кандидатів зберігаються в училище протягом усього циклу навчання, на незарахування кандидатів - протягом року.

У 2012 році Ульяновське гвардійське суворовське військове училище буде здійснювати набір суворовців в 5 і 6 класи і
додатковий набір учнів у 7 клас.

У 2012 році Ульяновське гвардійське суворовське військове училище буде здійснювати набір суворовців в 5 і 6 класи і   додатковий набір учнів у 7 клас

Начальник училища Гвардії полковник запасу шкірку Володимир Федорович