19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Стаття 30. Склад видатків та кредитування державного бюджету України

ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ   |   СКАЧАТИ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС БЕЗКОШТОВНО   коментар:   Видатки Державного бюджету України залежать від бюджетних призначень, які відрізняються певними особливостями ЗМІСТ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ | СКАЧАТИ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС БЕЗКОШТОВНО

коментар:

Видатки Державного бюджету України залежать від бюджетних призначень, які відрізняються певними особливостями. По-перше, бюджетне призначення є повноваженням суб'єкта бюджетних правовідносин. По-друге, це повноваження властиве лише розпоряднику бюджетних коштів. По-третє, воно надається відповідним актом бюджетного законодавства (Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішення про місцевий бюджет). По-четверте, бюджетне повноваження обов'язково має кількісні та часові обмеження. Якщо перші виражаються в кількості коштів, що виділяються на ту чи іншу мету (обов'язково передбаченої бюджетної класифікації), то тимчасові обмеження пов'язуються як з терміном надходження коштів розпоряднику, так і з терміном їх використання. По-п'яте, бюджетне призначення є безумовною підставою бюджетного асигнування - повноваження, наданого розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання.

Класифікація видатків бюджету здійснюється за різними підставами і групується по:

а) функціональними ознаками;

б) економічними ознаками;

в) відомчими ознаками;

г) програмними ознаками.

Функціональна класифікація видатків бюджету групує витрати згідно різновиди функцій держави і витрат на їх фінансування. Цей тип класифікації дозволяє проаналізувати динаміку витрат, зробити прогнози щодо подальших витрат. Нова класифікація видатків бюджету розроблена на основі класифікації функцій управління ООН і має три рівні деталізації:

- Розділи (витрати бюджетів на здійснення загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування);

- Підрозділи і групи (напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій держави, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування).

Нумерація підрозділів відповідає нумерації загальних цілей державного управління, тоді як номери підрозділів і груп - засоби досягнення і реалізації певних цілей і напрямів. Наприклад, розділ 0170 "Обслуговування боргу"; ?? підрозділ 0171 "Обслуговування внутрішнього боргу" бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року N 604.

Згідно із зазначеними наказом Міністерства фінансів України наказом Державного казначейства України N 330 від 08.12.2006 р затверджено в новій редакції Роз'яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.

У діючій бюджетній класифікації здійснено перегрупування деяких витрат, тому що попередня бюджетна класифікація (наказ Міністерства фінансів України від 3 грудня 1997 року N 265) мала 25 класифікаційних розділів, тоді як діюча бюджетна класифікація - 10 розділів за функціональною класифікацією видатків бюджету.

Функціональна класифікація видатків бюджету включає витрати на:

а) загальнодержавні функції (утримання вищих органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування: фінансова і зовнішньоекономічна діяльність; економічна допомога зарубіжним країнам, інші функції державного управління; фундаментальні дослідження, дослідження і розробки в галузі державного управління, проведення виборів і референдумів; обслуговування боргу; міжбюджетні трансферти);

б) оборона (військова та цивільна оборона; військова допомога зарубіжним країнам; військова освіта, дослідження та розробки в галузі оборони; інша діяльність в сфері оборони)

в) громадський порядок і судова влада (діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба зі злочинністю та охорона державного кордону; протипожежний захист і порятунок і судова влада, діяльність в сфері безпеки держави; зміст кримінально-виконавчої системи; представницькі функції в суді, дослідження і розробки в області громадського порядку, безпеки та судової влади; інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади);

г) економічна діяльність (загальна економічна, торгова і трудова діяльність; лісове та сільське господарство, полювання, рибне господарство; паливно-енергетичний комплекс; інша промисловість і будівництво; транспорт, зв'язок, телекомунікації та інформатика, інші галузі економіки; інша економічна діяльність)

д) охорона навколишнього середовища (запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища, збереження природно-заповідного фонду; дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього середовища; інша діяльність у цій галузі);

е) житлово-комунальне господарство (житлове господарство; комунальне господарство, дослідження та розробки в сфері житлово-комунального господарства; інша діяльність у цій галузі);

ж) охорона здоров'я (медична продукція та обладнання; поліклініки і амбулаторії, швидка допомога; лікарні та санаторно-курортні установи; санаторно-профілактичні та протиепідемічні дії і установи, дослідження і розробки в галузі охорони здоров'я інша діяльність в цій області)

з) духовний та фізичний розвиток (фізична культура і спорт культура і мистецтво, засоби масової інформації, дослідження та розробки в сфері духовного і фізичного розвитку; інша діяльність у цій галузі);

і) освіту (дошкільну освіту, загальну середню освіту, професійно-технічну освіту позашкільну освіту програми матеріального забезпечення навчальних закладів; дослідження і розробки у сфері освіти; інша діяльність у цій галузі);

к) соціальний захист та соціальне забезпечення (соціальний захист на випадок непрацездатності; соціальний захист пенсіонерів; соціальний захист ветеранів війни та праці; соціальний захист сім'ї, дітей та молоді; соціальний захист безробітних, допомога у вирішенні житлових питань; соціальний захист інших категорій населення, дослідження і розробки у сфері соціального захисту; інша діяльність у цій сфері).

Економічна класифікація видатків бюджету уточнює використання бюджетних коштів відповідно до їх предметних ознак (заробітна плата, оренда, капітальні витрати і т. Д). На підставі економічної класифікації видатків забезпечується єдиний підхід до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, дозволяє виділити захищені статті видатків бюджету. Витрати бюджету за цим типом класифікації групуються в єдині блоки і складають поточні витрати; нерозподілені витрати; кредитування за вирахуванням погашення.

Поточні витрати включають:

а) витрати на товари та послуги;

б) виплати відсотків (доходу) за зобов'язаннями;

в) субсидії та поточні трансферти;

До складу капітальних витрат входять:

а) придбання основного капіталу;

б) створення державних запасів і резервів;

в) придбання землі і нематеріальних активів;

г) капітальні трансферти.

Нерозподілені витрати складають витрати з резервних фондів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Склад нерозподілених видатків визначається законом про Державний бюджет України або рішенням відповідної місцевої ради.

Відомча класифікація видатків бюджету визначає розподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках бюджетних коштів, якими стаття 2 Кодексу визначає бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень. На її підставі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр розпорядників бюджетних коштів.

У відомчої класифікації видатків Державного бюджету України входять витрати на фінансування Управління справами Верховної Ради України, Державного управління справами, Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, міністерств, державних комітетів, державних управлінь та комісій, обласних державних адміністрацій та т. д .. Відомча класифікація р асходов місцевих бюджетів визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина 3 статті 22 Кодексу).

Програмна класифікація видатків бюджету будується на розподілі бюджетних призначень за бюджетними програмами. Згідно зі статтею 2 Кодексу бюджетна програма є систематизованим переліком заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій. Розробку, аналіз і відбір програм на стадії планування, складання проекту проводить головний розпорядник коштів, обґрунтовує свої пропозиції. Якщо функціональна класифікація бюджетних витрат лише визначає загальний тип витрат бюджету, то кожна програма має чітку цільову прив'язку, що відбивається в структурі кодування програмної класифікації видатків державного бюджету. Код програмної класифікації містить сім знаків, якими кодується інформація про головного розпорядника, бюджетну програму, інституційні та інвестиційні проекти, резервний фонд, капітальні вкладення, напрямки діяльності бюджетної програми. Код визначається цифрами від "1" до "9".

Програмна класифікація видатків державного бюджету відповідно до вимог частини 2 статті 40 Кодексу щорічно визначається Законом України про Державний бюджет України.

На нашому інформаційно-правовому веб-порталі Ви володієте чудовою можливістю отримати все, що необхідно для компетентного реалізації Вашого питання: заготовки процесуальних   документів   , Комментированное національне законодавство, всі базові нормативно-правові   акти   , Прецеденти з практики судів, словник юридичних понять і контактні державних органів і установ України На нашому інформаційно-правовому веб-порталі Ви володієте чудовою можливістю отримати все, що необхідно для компетентного реалізації Вашого питання: заготовки процесуальних документів , Комментированное національне законодавство, всі базові нормативно-правові акти , Прецеденти з практики судів, словник юридичних понять і контактні державних органів і установ України.

Інформаційний ресурсООО «Право України» надає прекрасну можливість для Вас - використовувати компетентну правову консультацію - юридична консультація онлайн від наших компетентних юристів. Отже, якщо у Вас утворилася юридична проблема, і Вам потрібна кваліфікована допомога юриста онлайн - оформите форму питання . Ми докладемо всіх зусиль, для того щоб Ваші права та інтереси були ефективно забезпечені!

Наприклад, розділ 0170 "Обслуговування боргу"; ?