19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Поход в Холодный Яр

Если вы ищете, чем заняться в выходные, любите походы и природу Украины, то вероятно вам понравится поход. Поход в Холодный Яр, если точнее. Холодный

Увлекательный тур пешком по Карпатам

Украина самая большая страна Европы с неплохой инфраструктурой и разнообразием ландшафта. Здесь действительно есть, что посмотреть, от памятников славянской старины до изумительных природных красот.

Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Статті №2015 # 06 # №22 # 1 від 01.06.2015, Посередництво в працевлаштуванні за кордоном: як НЕ потрапіті до шахраїв


01

01.06.2015 - 07.06.2015, № 22 (378)

АНАЛІТИЧНА ПАЛІТРА

Посередництво у працевлаштуванні за кордоном: як не потрапити до шахраїв

В наші нелегкі часи все більше громадян прагнуть знайти роботу за кордоном. У цьому їм активно допомагають компанії, що займаються посередництвом у працевлаштуванні за кордоном. Разом з тим трапляється, що на цьому грунті громадян обманюють шахраї і повернути сплачені гроші, а часом і здоров'я, практично неможливо. Є й більш страшні випадки, пов'язані з торгівлею людьми. У статті ми розповімо про те, яким вимогам повинні відповідати офіційно зареєстровані суб'єкти підприємництва, які займаються цим видом діяльності.

Влада Карпова,
к. е. н., консультант з питань обліку та оподаткуванняОсновні вимоги до посередництва в працевлаштуванні за кордоном викладені в Законі № 5067 . Відповідно до пп. 22 ч. 1 ст. 1 зазначеного Закону суб'єктом господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, є:

1) зареєстроване в установленому законом порядку юридична особа, яка здійснює господарську діяльність, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання;

2) фізична особа - підприємець,

які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та / або за кордоном відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.

Тобто займатися даним видом діяльності можуть юридичні особи та фізичні особи - підприємці.

У юридичних осіб в статуті має бути вказаний такий вид діяльності, як "Послуги з працевлаштування", а у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців позначений один з видів діяльності під кодом 78 "Послуги относительно працевлаштування".

Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню ( ч. 1 ст. 38 Закону № 5067 , п. 32 ст. 9 Закону № 1775 ). Тому перше, на що потрібно звернути увагу, - чи є у суб'єкта господарювання відповідної ліцензії, оскільки без неї він працювати не може.

штраф

За відсутність ліцензії відповідно до положень ч. 3 ст. 53 Закону № 5067 може бути накладено штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (в 2015 р - 24360 грн.).


Таку ліцензію видає Державна служба зайнятості (п. 25 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою КМУ від 14.11.2000 р № 1698 ). Вся необхідна інформація для отримання ліцензії викладена в Наказі № 68 .

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, який підтверджує право філії або іншого відокремленого підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії ( п. 2.3 Ліцензійних умов ). Тому у таких філій повинна бути завірена органом ліцензування копія ліцензії.

Є і встановлені вимоги до оформлення приміщення (офісу), в якому діють такі суб'єкти господарювання (ліцензіати).

Зокрема, згідно з п. 2.8 Ліцензійних умов при здійсненні діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном ліцензіат повинен мати приміщення (офіс). Підтвердженням про наявність у ліцензіата приміщення є документ на право власності ліцензіата або оренди приміщення для здійснення діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

На вході в приміщення (офіс) повинна бути вивіска із зазначенням:

- найменування ліцензіата згідно найменуванню, яке зазначено в ліцензії (крім фізичних осіб - підприємців);

- інформації про режим роботи ліцензіата.

У службовому приміщенні (офісі) ліцензіата, де проводиться прийом громадян, на доступному для них місці повинні знаходитися нормативно-правові акти та документи, а саме:

- інформація про повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження або місце проживання фізичної особи - підприємця, номери телефонів, прізвища, імені та по батькові керівника та / або власника;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- фотокопія ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

- перелік країн, в які відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів;

- засвідчена ліцензіатом письмова інформація про характер майбутньої роботи, загальні умови праці та проживання в країні працевлаштування;

- номери телефонів Міністерства праці України;

- Закону № 1775 визначено , Закон № 877 і витяг з Закону № 1023 в частині надання послуг;

- копія ліцензійних умов ;

- книга відгуків та пропозицій.

за нормами ч. 1 ст. 38 Закону № 5067 послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надаються відповідно до заявок іноземного роботодавця (його контрагента) щодо вільних робочих місць (вакансій) і лише в межах укладених іноземними суб'єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування з метою сприяння підписання трудового договору (контракту найму).

Зверніть увагу!

Обов'язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування за кордоном є проект трудового договору, завірений іноземним роботодавцем.


Цей трудовий договір повинен відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України, а також містити ( пп. 3.3.5 Ліцензійних умов ):

- основні реквізити роботодавця;

- професійні вимоги до працівника;

- відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та проживання на території країни працевлаштування, соціального захисту (зокрема страхування);

- термін дії договору, умови продовження його дії і розірвання;

- порядок покриття транспортних витрат і т. П.

Причому ці документи повинні бути переведені, а копії (фотокопії) документів, складених іноземною мовою, і справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні бути нотаріально засвідчені ( п. 3.4 Ліцензійних умов ).

Крім того, згідно з п. 3.3 Ліцензійних умов з укладенням зовнішньоекономічного договору (контракту) ліцензіат повинен отримати від іноземного суб'єкта господарської діяльності:

копію дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;

копію дозволу (ліцензії) на здійснення посередницької діяльності у працевлаштуванні громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;

копію документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання в країні місцезнаходження;

копію / витяг документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України.

Ці документи повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в консульській установі України (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше).

згідно пп. 3.3.6 Ліцензійних умов суб'єкт господарювання повинен мати в наявності також засвідчену копію колективного договору (угоди) між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи їх профоб'єднанням, якщо такий колективний договір (угода) є в наявності, а в разі його відсутності - довідку, засвідчену іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався.

Колективний договір повинен відповідати законодавству країни працевлаштування, а також містити такі вимоги:

- права і обов'язки іноземного роботодавця, зокрема щодо розміру заробітної плати найманого працівника, порядку її виплати, підстав припинення трудових відносин, умов побуту та медичного обслуговування (страхування), умов охорони праці, репатріації найманого працівника;

- порядок надання іноземним роботодавцем компенсації найманому працівнику за дострокове розірвання трудового договору (за ініціативою роботодавця), за втрату повної або часткової працездатності найманого працівника, в разі його смерті або в разі роботи найманого працівника в зонах бойових дій;

- порядок надання іноземним роботодавцем компенсації найманому працівнику транспортних витрат (авіаквитки, проживання в готелі, харчування і т. П.);

- права і обов'язки найманого працівника;

- умови подання профспілковою організацією або її профоб'єднанням інтересів найманого працівника.

Крім того, ліцензіат зобов'язаний:

- вести журнал єдиного обліку клієнтів за формою, наведеною в додатку 7 до Ліцензійних умов. Цей журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та завірений печаткою ліцензіата ( пп. 3.6.3 Ліцензійних умов );

- до укладення з клієнтом договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надати клієнту засвідчену ним письмову достовірну інформацію про характер майбутньої роботи, загальні умови праці та проживання в країні працевлаштування ( пп. 3.6.4 Ліцензійних умов ).

Таким чином можна перевірити і наявність у суб'єкта господарювання зазначених документів.

Надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється після укладення договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном між особою та суб'єктом господарювання ( ч. 2 ст. 38 Закону № 5067 ).

згідно п. 3.5 Ліцензійних умов такий договір (контракт) укладається в письмовій формі у двох примірниках: один видається клієнту, другий залишається у ліцензіата.

При цьому зазначений договір повинен містити такі основні вимоги:

- номер, дату, місце укладення договору (контракту);

- найменування ліцензіата, номер і дату видачі ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, номер телефону, адресу місцезнаходження та / або місця здійснення діяльності ліцензіата;

- відомості про клієнта (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер телефону і т. П.);

- визначення предмета договору (контракту);

- права, обов'язки та відповідальність сторін, в тому числі фінансові зобов'язання;

- умови зміни, розірвання та анулювання договору (контракту);

- порядок вирішення спірних питань;

- місце підписання трудового договору з іноземним роботодавцем;

- термін дії договору (контракту);

- визначення форс-мажорних обставин і дії сторін при їх настанні;

- перелік додаткових послуг, які можуть бути надані посередником за плату.

Зверніть увагу!

Врахуйте: в договорі має бути зазначено, що суб'єкт господарювання надає саме послуги з працевлаштування за кордоном, а не, скажімо, інформаційно-консультаційні послуги. Такі послуги теж можуть бути позначені в договорі як додаткові, але основний обов'язок за договором - це саме працевлаштування.


Виконання договору (контракту) між ліцензіатом та клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном оформляється актом про надання (прийомі) послуг, який підписується обома сторонами.

На замітку

Суб'єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, не має права отримувати від осіб, яким надані такі послуги, плату до підписання акта наданих послуг ( ч. 2 ст. 38 Закону № 5067 ). А нормами пп. 3.6.7 Ліцензійних умов заборонено стягувати з клієнтів будь-які види попередніх оплат за послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном до отримання клієнтом завізованого іноземним роботодавцем трудового договору (контракту) і / або робочої візи (у разі наявності між Україною та країною працевлаштування візового порядку в'їзду) в посольстві (консульстві) іноземної країни.


Тому якщо у особи вимагають передоплату за послуги з працевлаштування до отримання зазначених документів, це свідчить про порушення норм ч. 2 ст. 38 Закону № 5067 . А за дане порушення положень ч. 8 ст. 53 Закону № 5067 передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (в 2015 р - 12180 грн.). Тому офіційно працюють суб'єкти господарювання на такі дії не підуть.

Ще один нюанс: працевлаштування в країни з візовим порядком в'їзду може відбуватися тільки на підставі робочої (а не туристичної візи). Тому якщо компанія пропонує оформити туристичну візу, а "на місці зорієнтуватися", досить імовірно, що це шахраї.

Про облік у юросіб операцій посередництва в працевлаштуванні можна дізнатися з матеріалу "Посередництво у працевлаштуванні за кордоном: облік у юридичних осіб" (№ 22 за 2015 г.) видання "БУХГАЛТЕР & ЗАКОН" .

Правовий глосарій:

1. Закон № 5067 - Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 р № 5067-VI .

2. Закон № 877 - Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 р № 877-V .

3. Закон № 1023 - Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р № 1023-XII .

4. Закон № 1775 - Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р № 1775-III .

5. Наказ № 68 - наказ Державного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України від 03.07.2013 р № 68 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг щодо ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном" .

6. Ліцензійні умови - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 р № 272 .

2010 р № 272