19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Екологія

  1. 1. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
  2. 2. ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ
  3. 3. Поводження з відходами

ПАТ «Укртатнафта» є найбільшим в Україні нафтопереробним комплексом, вважає охорону навколишнього середовища пріоритетним напрямком своєї діяльності

ПАТ «Укртатнафта» є найбільшим в Україні нафтопереробним комплексом, вважає охорону навколишнього середовища пріоритетним напрямком своєї діяльності ПАТ «Укртатнафта» є найбільшим в Україні нафтопереробним комплексом, вважає охорону навколишнього середовища пріоритетним напрямком своєї діяльності.

Моніторинг навколишнього середовища здійснюється за трьома напрямками:

1. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Скорочення шкідливих викидів в атмосферу - один із пріоритетних напрямків діяльності підприємства в сфері екології.
Контроль за станом атмосфери в ПАТ «Укртатнафта» проводиться власної атестованою лабораторією ( Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань "№ 015-17 КФ від 08.09.17 р .. Дійсне 07.09.2020 року. )
На підприємстві діє багаторічна практика моніторингу забруднення атмосферного повітря за встановленими еталонним точкам санітарно-захисної зони (СЗЗ), а також на межі СЗЗ підприємства і в житловій зоні м.Кременчука.
Аналіз стану атмосферного повітря проводиться щомісяця в 6 точках, по 5 інгредієнтам, з урахуванням напрямку вітру в бік житлової зони, точки Т-10 і Т-11 контролюються в один і той же день послідовно для контролю змін концентрацій забруднюючих речовин в міру віддалення від підприємства .
Інформація містить ( вимірювання за 2016р. , вимірювання за 2017р. , вимірювання за 2018 р. , вимірювання за 2019 р. ) Результати вимірювань фактичних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по сірководню, фенолу, ксилолу, толуолу, вуглеводнів (карта)


Даний моніторинг дозволяє в повній мірі інформувати громадськість про якість атмосферного повітря в зоні впливу ПАТ «Укртатнафта».

2. ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ПАТ «Укртатнафта» має найвищий в галузі показник водооборота 99,7-99.8% і є єдиним НПЗ, які працюють без скидання стічних вод у відкриті водойми. Регулярні дослідження, що проводяться Українським центром охорони вод по свердловинах навколо ставка-випарника, підтверджують зниження забрудненості підземних вод і відповідно правильність прогнозу фахівців по завершенню самоочищення підземних горизонтів, в 2003-2007 роках.

У зв'язку з формуванням вогнищ і ореолів забруднення грунтів і підземних вод нафтопродуктами в районі розташування об'єктів проммайданчика ПАТ «Укртатнафта» починаючи з 1988 року по теперішній час проводяться систематичні науково-дослідні роботи з екологічної оцінки впливу підприємства на підземні і взаємопов'язані з ними, поверхневі води . Роботи проводяться у співпраці з Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем (м.Харків) на підставі лабораторних досліджень мережі спостережних свердловин (карта).

Метою робіт є ведення спеціалізованого моніторингу з оцінкою зміни стану забруднення підземних вод і тим самим - оцінка ефективності природоохоронних заходів, реалізованих на ПАТ «Укртатнафта».
В якості основних об'єктів вивчення розглядалися:


В результаті реалізації основних водоохоронних заходів (1994-2005 рр.) Екологічна ситуація в регіоні почала поступово змінюватися в бік не тільки зниження інтенсивності забруднення підземних вод і локалізації ореолів забруднення, але і відновлення якості підземних вод на значних площах, що підтверджується результатами досліджень, які наведені в таблиці .
Так само на проммайданчику ПАТ «Укртатнафта» існує системи інженерного захисту від проникнення нафтопродукту в грунтові води за територію підприємства (понад 45 свердловин, які отримають нафтопродукт). Слід зазначити екологічність впровадженого методу. Нафтопродукт витягується практично чистим, направляється на переробку з вмістом вологи не більше 1%. Вода також не змішується з нафтопродуктом, зміст останнього в воді знаходиться на рівні менше 0,1-0,3 мг / л.
На денну поверхню ні вода, ні нафтопродукти не виливаються. Система працює цілодобово і цілорічно. Це єдина в своєму роді система, запроваджена в Україні. Робота системи на постійній основі контролюється розвиненою мережею спостережних пунктів моніторингу; на базі наукових досліджень намічена черговість в її розвитку, яка базується на прогнозних опрацюваннях і математичному моделюванні. Робота виконуються УМЦ «Гідротон ЛТД» (м.Харків). Результати моніторяться Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем.
Розроблена і впроваджена методологія санації території є істотним внеском в реалізацію Програми оздоровлення басейну Дніпра та Північного Причорномор'я. Виходячи з результатів досліджень можна констатувати, що екологічна ситуація в зоні впливу об'єктів ПАТ «Укртатнафта» відрізняється від попередніх років відсутністю раніше існуючої області забруднення підземних вод, а також зниженням інтенсивності (до відсутності) на окремих окремих районах.

3. Поводження з відходами

Система управління виробничими відходами в ПАТ «Укртатнафта» дозволяє оптимізувати потоки руху відходів, знизити екологічні наслідки та економічні витрати їх утворення.

Підприємство бере участь у реалізації державної політики у сфері поводження з відходами спрямованої на мінімізацію відходів, раціональне використання і екологічно безпечне розміщення відходів, прагне до максимально можливого використання відходів з метою зниження впливу на об'єкти навколишнього середовища.
Промислові та побутові відходи, що утворюються при переробці нафти і нафтопродуктів, підлягають утилізації або захоронення відповідно до розроблених на підприємстві діють загальнозаводських інструкцій в галузі поводження з відходами виробництва.

Підприємством експлуатується спеціалізований полігон, який відповідає екологічним нормам, для захоронення промислових відходів III та IV класів небезпеки, що утворюються в виробничих процесах ПАТ: відпрацьовані каталізатори, цеоліти, нафтошламу, відходи, що містять нафтопродукти. ( карта )


Унікальність полігону полягає в тому, що в його конструкції передбачені надійні донні і бортові асфальтобетонні з бітумним покриттям протифільтраційні екрани, що виключають ймовірність біологічного і хімічного забруднення прилеглих територій, грунтових вод, і забезпечують збір фільтрату для подальшої його очищення на очисних спорудах підприємства.
Із залученням іноземних інвестицій відпрацьована технологія, придбано обладнання та з червня 1997 року працює повна схема з переробки будь-яких нафтовмісних відходів.

Потенційно непридатні небезпечні відходи, такі як відпрацьовані ртутні лампи і акумуляторні батареї, передаються на утилізацію споживачеві згідно укладених договорів.

В результаті господарської діяльності на підприємстві утворюються побутові і будівельні відходи, які захороняются на полігоні твердих побутових відходів (ТПВ, карта )

На даний момент фахівцями підприємства розробляється проектна документація по реконструкції і розширенню полігону ТПВ з метою збільшення зони складування відходів, вагового і радіаційного контролю вступників відходів, чищення і дезінфекції коліс, мийки транспорту після розвантаження.

Потенційно придатні для подальшого використання відходи і некондиционная продукція: засоби упаковки, металобрухт, відпрацьовані шини, відпрацьовані каталізатори та ін. Передаються заготівельним організаціям за укладеними договорами як вторинні ресурси.

Кожен відхід на підприємстві диференційований і врахований. Щорічно ведуться державні статистичні звітності за формами № 1-відходи, № 1 - екологічні витрати, а на постійній основі - первинний облік відходів за типовою формою № 1-ВТ ( динаміка основних показників в галузі поводження з відходами )


У ПАТ «Укртатнафта» впроваджена система екологічного управління ДСТУ ISO 14001: 2015 року, що підтверджується сертифікатом відповідності, виданим ДП «Полтавастандартметрологія» ( сертифікат )
Даний сертифікат підтверджує високий рівень системи екологічно-го управління на підприємстві. Введена система спрямована на якісне підвищення рівня управління в галузі охорони навколишнього середовища та розширенням-ня ефективної співпраці в цьому напрямку з іншими підприємства-ми, профільними інститутами та науковими організаціями.