19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Поход в Холодный Яр

Если вы ищете, чем заняться в выходные, любите походы и природу Украины, то вероятно вам понравится поход. Поход в Холодный Яр, если точнее. Холодный

Увлекательный тур пешком по Карпатам

Украина самая большая страна Европы с неплохой инфраструктурой и разнообразием ландшафта. Здесь действительно есть, что посмотреть, от памятников славянской старины до изумительных природных красот.

Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Електробезпека

 1. Електробезпека: охорона праці
 2. Читайте на порталі
 3. Причини виникнення електротравм
 4. Читайте і завантажуйте
 5. Умови ураження людини електричним струмом
 6. Охорона праці на підприємстві
 7. Засоби захисту від ураження електричним струмом
 8. Чітатйе більше про ЗІЗ на порталі

В умовах сучасного виробництва, яке нерозривно пов'язане з використанням електроенергії, особливого значення набуває питання електробезпеки. Причому, важливо не тільки дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, про дію електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Детальніше про це - в нашій статті.

Зміст статті

Електробезпека: охорона праці

Електробезпека - це система організаційних, технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

Електробезпека на підприємстві забезпечується завдяки дотриманню вимог, викладених в таких актах законодавства:

 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4);
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок (наказ Держнаглядохоронпраці України від 06.10.1997 № 257), дія яких поширюється на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України;
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 25.07.2006 № 258 (в редакції наказу від 13.02.2012 № 91), якими унормовані організаційні і технічні вимоги до експлуатації електроустановок споживачів;
 • Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253, в яких визначено перелік засобів захисту, вимоги до них, норми випробувань, порядок їх застосування, зберігання, а також норми комплектування електроустановок;
 • Правила улаштування електроустановок визначають вимоги до електроустановок, принципи будови електроустановок, особливі вимоги до окремих вузлів і комунікацій (наказ Мініністарства енергетики та вугільної промисловості України від 24.07.2017 № 476);
 • ДСТУ 2843-94 «Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення », яким встановлено терміни та визначення основних понять з електробезпеки.

Відповідальність за організацію безпечної експлуатації електроустановок Правилами покладається на роботодавця, який повинен:

 • призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електроустановок;
 • створити та укомплектувати електротехнічну службу з числа осіб, які досягли 18-річного віку, які мають відповідну освіту, пройшли медичний огляд і не мають протипоказань;
 • розробити і затвердити посадові інструкції працівників та інструкції з безпечного виконання робіт;
 • забезпечити навчання і перевірку знань працівників, своєчасний огляд електроустановок та проведення профілактичних, протиаварійних та приймально-здавальних випробувань.

Для безпосереднього виконання функцій з організації експлуатації електроустановок призначається особа, відповідальну за електрогосподарство .

Читайте на порталі

Персонал, який здійснює експлуатацію електроустановок, поділяють на електротехнічний, електротехнологічний і неелектротехнічний .

Електротехнічний персонал складається з:

 • адміністративно-технічного - керівники і фахівці, що забезпечують організацію робіт;
 • оперативного, який здійснює оперативне управління та обслуговування електроустановок (огляд, підготовку робочих місць, допуск і нагляд за працюючими і т.п.);
 • ремонтного - забезпечує технічне обслуговування , Ремонт, монтаж, наладку і випробування електроустановок;
 • оперативно-ремонтного - підготовленого персоналу для оперативного обслуговування електроустановок.

Електротехнологічний персонал обслуговує:

 • електротехнологічні установки (електрозварювання, електроліз, електротермія і т.п.);
 • установки, при роботі яких потрібне постійне регулювання електроапаратури та електроприводів;
 • ручні, переносні або пересувні електроприймачі.

Неелектротехнічний персонал - це персонал, який обслуговує виробниче обладнання, яке живиться електрострумом (верстати, електроінструменти, інші електрифіковані агрегати), а також особи, які за специфікою роботи можуть контактувати з таким обладнанням (слюсарі, прибиральниці і т.д.).

Перелік посад і професій працівників електротехнічного та електротехнологічного персоналу, яким необхідно мати відповідну групу з електробезпеки , Стверджує керівник підприємства.

скачайте  посадову інструкцію головного енергетика скачайте посадову інструкцію головного енергетика

Причини виникнення електротравм

Аналіз показує, що більшість нещасних випадків , Яка фіксуються при обслуговуванні електрообладнання, трапляється з організаційних причин, серед яких основними є:

 • недостатня навченість персоналу, що обслуговує електроустановки;
 • порушення правил будови і безпечної експлуатації електроустановок та правил експлуатації електрозахисних засобів;
 • випадковий дотик до неізольованих струмоведучих частин електроустановки;
 • помилкова подача напруги в установку, де працюють люди;
 • неправильне розташування пускової апаратури та розподільних пристроїв, захаращеність підходів до них;
 • порушення правил виконання робіт в охоронних електричних зонах;
 • несправність ізоляції, що призводить до подачі струму на металеві неструмоведучих частини обладнання;
 • обрив заземлюючого провідника;
 • порушення правил експлуатації електрозахисних засобів або виконання робіт без індивідуальних засобів електрозахисту ;
 • виконання електромонтажних та ремонтних робіт під напругою;
 • застосування проводів і кабелів, які не відповідають умовам виробництва і використовуваного напруги;
 • низька якість електроз'єднань в процесі монтажу і ремонту;
 • недооцінка небезпеки при обриві і падінні дроти на землю в ситуації, коли працівник знаходяться близько до місця витоку струму (крокова напруга);
 • харчування декількох споживачів від загального пускового пристрою з захистом запобіжниками, розрахованими на відключення найбільш потужного з них, або від однієї групи розподільної шафи;
 • подача електрики на електроустановку в неробочі періоди;
 • невиконання вимог щодо проведення періодичних випробувань, перевірок опору заземлюючих пристроїв та ізоляції (обмоток електродвигунів, котушок комутаційної апаратури, реле і т.д.);
 • використання електроустановок кустарного виготовлення;
 • неналежний контроль за діями персоналу з боку відповідальних осіб;
 • відсутність попереджувальних плакатів, блокувань, огорож в місці проведення електротехнічних робіт;
 • використання несправних ручних електроінструментів і переносних світильників.

Читайте і завантажуйте

Дія електричного струму на організм людини

Варто зазначити, що значна потенційна небезпека від ураження електрострумом полягає в нездатності органів почуттів людини виявити на відстані наявність електричної напруги.

Проходячи через організм людини, електричний струм чинить на нього термічне, електролітичне, механічне та біологічне дію, зокрема:

 • термічне - викликає опіки окремих ділянок тіла, нагрівання кровоносних судин, серця, інших органів, через які проходить струм, і виникнення в них функціональних розладів;
 • електролітичне дія - розпад крові і інших органічних рідин, викликає суттєві порушення їх фізико-хімічного складу;
 • механічний вплив струму викликає такі пошкодження, як розриви, розшарування тканин організму в результаті електродинамічного ефекту;
 • біологічну дію струму може призвести до небезпечного порушення клітин і тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м'язів і може спричинити суттєві порушення в діяльності органів дихання і кровообігу аж до повного припинення їх роботи. При цьому струм може проходити безпосередньо через ці тканини або надати рефлекторну дію на органи через центральну нервову систему.

Зверніть увагу Зверніть увагу! Одним із способів захисту від ураження струмом є використання наднизької напруги, який представляє небезпеки для життя і здоров'я людей

Негативний вплив електроструму призводить до електротравма, які поділяють на два види: місцеві електротравми - локальне пошкодження організму і загальні - коли уражається весь організм внаслідок порушення нормальної діяльності життєво важливих органів.

Місцевими електричними травмами є:

 • електричні опіки - теплове ураження шкіри, м'язів, нервів і т.д .;
 • електричні знаки - плями сірого або блідо-жовтого кольору у вигляді мозоля на поверхні шкіри в місці її контакту із струмопровідними частинами;
 • металлизация шкіри - проникнення у верхні шари шкіри дрібних частинок металу, які розплавилися в результаті дії електричної дуги;
 • механічні пошкодження - розриви шкіри, кровоносних судин, нервових тканин і т.д .;
 • електрофтальмія - ураження очей внаслідок дії ультрафіолетових випромінювань електричної дуги.

Дізнайтеся, що входить в  аптечку першої допомоги на підприємстві Дізнайтеся, що входить в аптечку першої допомоги на підприємстві

Найбільш небезпечним видом електротравм є електричний удар - раптове збудження живих тканин організму в результаті дії електроструму, яке супроводжується судорожним скороченням м'язів. Розрізняють чотири його ступеня:

I - судомні скорочення м'язів без втрати свідомості;

II - судомні скорочення м'язів з втратою свідомості, але зі збереженням дихання і роботи серця;

III - втрата свідомості і порушення серцевої діяльності або дихання;

IV - клінічна смерть - перехідний період від життя до смерті, наступає з моменту зупинки серцевої діяльності і легких і триває 6-8 хв, поки не загинули клітини головного мозку.

Умови ураження людини електричним струмом

Встановлено, що вплив електричного струму на організм людини залежить від сили струму, напруги, опору тіла людини, виду і частоти струму (фактори електричного характеру). До факторів неелектричних характеру відносяться: тривалість дії струму, шлях проходження струму через тіло людини, індивідуальні особливості ураженого, умови навколишнього середовища тощо.

Сила електричного струму, що протікає через людину, є одним з основних факторів. Для змінного струму 50 Гц значення граничного фібріляціонного струму лежить в межах від 100 мА до 5А, а для постійного струму - від 300 мА до 5А. Постійний і змінний струми більше 5А викликають миттєву зупинку серця.

Опір різних тканин тіла має різне значення і складається з трьох послідовно включених опорів, два з яких - опір зовнішнього шару шкіри (епідермісу) і внутрішнього опору тканин тіла. Якщо шкіра зволожена, то вона має менший опір, ніж суха. Тобто, при потовиділенні і забрудненні шкіри її захисна функція як діелектрика втрачається.

Охорона праці на підприємстві

Опір тіла людини є змінною величиною і залежить від місця зіткнення електричного дроту до тіла, величини струму, що протікає по тілу, напруги, виду і частоти струму, площі дотику до струмопровідної частини, тривалості протікання електричного струму і інших чинників.

Опір тіла людини залежить від фізіологічних чинників і навколишнього середовища. Так, опір тіла у жінок менше, ніж у чоловіків, у дітей менше, ніж у дорослих. У закритих приміщеннях, де кисню менше, опір тіла людини також зменшується, при цьому небезпека ураження збільшується.

Шлях електричного струму, що протікає через людину, відіграє значну роль при ураженні, оскільки під його дію можуть потрапити життєво важливі органи тіла людини - серце, легені, головний мозок і ін.

Зверніть увагу!

Найбільшу небезпеку становить дотик людини до струмоведучих частин електроустановок такими вразливими рефлекторними зонами як віскі, шия, груди.

Тривалість дії електричного струму також збільшує ступінь ураження людини. Зі збільшенням часу його дії зростає величина струму, при цьому знижується захисна функція організму. Тривала дія великих струмів викликає значні опіки тіла, руйнування внутрішньої структури тканини організму і окремих органів, що призводить до смерті.

Потрібно враховувати, що людина, що страждає захворюваннями серцево-судинної системи або нервової системи, більше схильний до дії електричного струму, ніж здорова людина.

Читайте у свіжому № 6 Довідника

Дослідження причин та умов ураження людини електричним струмом свідчить, що:

 • однофазне дотик до дроту (фазі) справної мережі з ізольованою нейтраллю є найменш небезпечним;
 • при однофазному дотику до дроту в мережі з глухозаземленою нейтраллю наслідки ураження залежать від опору статі, на якому стоїть людина і опору його взуття;
 • небезпечним є двофазне дотик до проводів в будь-яких режимах нейтралі;
 • в мережах напругою понад 1000 В небезпека однофазного або двофазного дотику практично однакова, з високою ймовірністю смертельного ураження.

скачайте бланк  Журналу протоколів перевірки знань з електробезпеки скачайте бланк Журналу протоколів перевірки знань з електробезпеки

Засоби захисту від ураження електричним струмом

Правилами експлуатації електрозахисних засобів передбачено, що для створення безпечних умов праці працівників, які обслуговують електроустановки, необхідно забезпечити їх засобами захисту. Відповідальність за виконання цієї вимоги, а також вимог щодо їх комплектації, належного зберігання, своєчасного проведення періодичних оглядів і випробувань, організації їх обліку несе власник коштів.

Працівники, які отримали засоби захисту в особисте користування, відповідають за правильну їх експлуатацію і зберігання, а також за своєчасне вилучення з експлуатації в разі несправності.

Ізолюючі електрозахисні засоби поділяються на основні та додаткові.

Дізнайтеся про  нормах безплатної видачі засобів індивідуального захисту Дізнайтеся про нормах безплатної видачі засобів індивідуального захисту

В електроустановках напругою до 1000 В до основних електрозахисних засобів відносяться:

 • ізолюючі штанги;
 • ізолюючі кліщі;
 • електровимірювальні кліщі;
 • покажчики напруги;
 • діелектричні рукавички
 • інструмент з ізолюючим покриттям.

До додаткових засобів електрозахисту відносяться:

 • діелектричне взуття;
 • діелектричні килими;
 • ізолюючі підставки;
 • ізолюючі накладки;
 • ізолюючі ковпаки;
 • сигналізатори напруги;
 • захисні огородження (щити, ширми)
 • переносні заземлення;
 • плакати і знаки безпеки ;
 • інші засоби захисту.

Додаткові електрозахисні засоби застосовуються разом з основними.

Чітатйе більше про ЗІЗ на порталі

Крім наведених вище засобів захисту, повинні застосовуватися засоби індивідуального захисту, зокрема:

У підрозділах підприємств, які застосовують засоби захисту, необхідно вести журнал їх обліку та зберігання. Наявність і стан засобів захисту повинні перевірятися не рідше 1 разу на 6 міс. працівником, який відповідає за їх стан, із записом результатів огляду до відповідного журналу.

Завершуючи, варто відзначити, що безпека на підприємстві є гарантією його успішної безаварійної роботи. Належний рівень навчання працівників дотримання правил електробезпеки, регулярне оновлення матеріальної та нормативної бази, проведення практичних занять і днів охорони праці забезпечать мінімізацію нещасних випадків на виробництві.

Ознайомтесь з рекомендаціями фахівця Держпраці щодо найбільш дієвих заходів щодо запобігання електротравматизму Ознайомтесь з рекомендаціями фахівця Держпраці щодо найбільш дієвих заходів щодо запобігання електротравматизму.

ТОП-статті на порталі