19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

:: Юглесенерго-Плюс ::

Загальна інформація

Господарська та інша діяльність, в результаті якої відбуваються негативні зміни якості навколишнього середовища (стан навколишнього середовища характеризується фізичними, хімічними, біологічними, і іншими показниками і (або) їх сукупністю), називається негативним впливом на навколишнє природне середовище (далі ОПС). Встановлено нормативи якості навколишнього середовища і нормативи допустимого впливу на неї, при дотриманні яких забезпечується стійке функціонування природних екологічних систем.

Об'єктами охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу господарської та іншої діяльності є:
- землі, надра, грунту;
- повехностние і підземні води;
- ліси та інша рослинність, тварини та інші організми і їх генетичний фонд;
- атмосферне повітря.

Забруднення надр і грунтів є розміщення, поховання, утилізацію відходів виробництва і споживання на спеціально відведених ділянках (полігонах, шламосховищах, хвостосховищах, відвалах гірських порід і т.д.):
- при поводженні з відходами з метою розміщення на спеціально облаштованих ділянках;
- при поводженні з відходами з метою утилізації та вторинної переробки.

Забруднення поверхневих і підземних вод відбувається внаслідок скидання забруднюючих речовин (далі ЗВ) у водні об'єкти (моря, річки, лимани і т.д.) і на рельєф місцевості (забруднення вод підгрунтя):
- при скиданні промислових стоків;
- при скиданні госп-побутових стоків;
- при скиданні зливових стоків з території підприємств, що піддається антропогенному впливу.

Забруднення атмосферного повітря стаціонарними і пересувними джерелами відбувається внаслідок викиду ЗВ в ОПС при веденні господарської та іншої діяльності:
- при спалюванні палива в теплоенергетичному обладнанні;
- при проведенні фарбувальних робіт;
- при проведенні будівельних робіт;
- при спалюванні ПММ в двигунах внутрішнього згоряння автотранспорту та спецтехніки тощо

Основними напрямками діяльності ТОВ "Юглесенерго-Плюс" в області охорони навколишнього середовища є:

  1. Оцінка впливу на ОПВ при прийнятті рішень про здійснення господарської та іншої діяльності.
  2. Визначення передбачуваної екологічної небезпеки запланованої господарської та іншої діяльності.
  3. Оцінка впливу на ОПВ при здійсненні господарської та іншої діяльності.
  4. Виробничий контроль за негативним впливом на навколишнє середовище.
  5. Розрахунок плати за негативний вплив на ОПВ.

У сфері дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя населення пріоритетними напрямками нашої діяльності є:

  1. Підготовка документів на отримання санітарно-епідеміологічного висновку при плануванні, будівництві і реконструкції підприємств.
  2. Визначення безпеки для людини атмосферного повітря в міських та сільських поселеннях, на території промислових організацій.
  3. Визначення безпеки впливу джерел несприятливих фізичних факторів для людини (шум, вібрація, електромагнітне випромінювання).

наверх

Коментарі

1. Оцінка впливу на ОПВ при прийнятті рішень про здійснення господарської та іншої діяльності.
Юридичні та фізичні особи, що мають намір вести господарську та іншу діяльність, на стадії планування розташування об'єкта своєї діяльності повинні провести оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та отримати висновок на плановане будівництво, реконструкцію і т.д. Висновок видається органами Роспотребнатзора і Ростехнагляду.

2. Визначення передбачуваної екологічної небезпеки запланованої господарської та іншої діяльності.
При розробці робочого проекту на плановану господарську або іншу діяльність, як невід'ємна частина дотримання природоохоронного законодавства, є наявність розділу "Охорона навколишнього середовища", якому враховується повний аспект впливу на ОПВ: кількість планованих викидів ЗВ в атмосферне повітря, скидів ЗВ в водні об'єкти та утворення відходів як при введенні в експлуатацію даного об'єкта, так і на період його будівництва. Узгодження даної документації здійснюють Росспоживнагляд і Ростехнагляд. Видаються дозвільні документи на період будівництва і на рік після введення в експлуатацію.

3. Оцінка впливу на ОПВ при здійсненні господарської та іншої діяльності.
Оцінка впливу на ОПВ при здійсненні господарської та іншої діяльності включає в себе періодичне визначення та встановлення норм допустимого негативного впливу на всі екосфери, що піддаються антропогенному впливу при роботі фізичних і юридичних осіб.
3.1. Нормування і встановлення допустимого впливу на атмосферне повітря включає в себе:
3.1.1. проведення інвентаризації джерел викидів ЗР в атмосферу:
Технічний звіт "Інвентаризація джерел викидів ЗР в атмосферу" виконується відповідно до "Інструкції по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу". Інвентаризацію промислових викидів підприємства можуть проводити самі (при наявності у них акредитованої лабораторії) або залучати спеціалізовану організацію, що має акредитовану лабораторію. Інвентаризація повинна проводиться періодично, один раз в п'ять років. У разі реконструкції та зміни технології виробництва підприємство виробляє уточнення даних проведеної раніше інвентаризації.
3.1.2.
визначення граничнодопустимих впливу на атмосферне повітря:
Здійснюється на підставі діючої нормативно-методичної літератури (ОНД-86, ОНД-90 і т.д.). Основним завданням даної роботи є визначення здійснюваної навантаження на атмосферне повітря населених пунктів, облік ступеня забруднення атмосферного повітря підприємством, визначення джерел викиду, які виробляють найбільший внесок у забруднення, розробка заходів по зниженню викидів в атмосферне повітря, встановлення рівня забруднення атмосферного повітря на межах житлової зони. Встановлення рівня приземних концентрацій проходить з урахуванням фонових концентрацій даного населеного пункту. Після розрахунку допустимого впливу на атмосферне повітря встановлюються норми і видаються дозволи на граничнодопустимі викиди (ПДВ), так само встановлюються тимчасово узгоджені викиди (ВСВ). Дозволи видаються органами Ростехнагляду після отримання позитивного висновку експертизи Росспоживнагляду.
визначення негативного впливу на атмосферне повітря житлових зон міст і населених пунктів:
При розробці проекту ПДВ встановлюються розміри фактичної санітарно-захисної зони (далі СЗЗ), визначаються контрольні точки на межі СЗЗ і житлової зони. Розробляється програма спостереження за атмосферним повітрям на межі СЗЗ і в контрольних точках житлової зони. Протягом року ведуться інструментальні заміри в контрольних точках, визначаються фізичні фактори впливу на житлову зону (шумовий вплив і т.д.).
3.2. Нормування і встановлення допустимого впливу на водні об'єкти здійснюється з урахуванням ступеня допустимого навантаження на водний об'єкт при скиданні госп-побутових, виробничих, зливових стоків:
- нормується скидання ЗВ в річки, лимани, балки, моря;
- нормується скидання ЗВ на рельєф місцевості, поля фільтрації, ставки-накопичувачі, ставки-випаровувачі, лагуни, ставки біологічної очистки.
3.3. Визначення впливу на ОПВ розміщення відходів виробництва і споживання:
Здійснюється в відповідність до ФЗ "Про відходи виробництва і споживання" від 22.05.1998г. Фізичні та юридичні особи при експлуатації підприємств, будівель, споруд, будівель та інших об'єктів, пов'язаних з поводженням з відходами зобов'язані:
- проводити інвентаризацію відходів і об'єктів їх розміщення;
- проводити паспортизацію відходів виробництва та споживання для підтвердження віднесення даних відходів до конкретного класу небезпеки;
- розробляти проекти нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення (ПНООЛР). На підставі розробленого проекту встановлюються ліміти на розміщення відходів виробництва і споживання, які затверджуються Ростехнадзором. Ліміти на розміщення відходів встановлюються терміном на 5 років за умови щорічного підтвердження незмінності виробничого процесу і використовуваної сировини.

4. Виробничий контроль за негативним впливом на навколишнє середовище.
Визначаються джерела викиду, які надають найбільший внесок у забруднення атмосфери, потім складається графік проведення контрольних замірів в цих джерелах. Контроль за викидами проводиться акредитованою лабораторією і представляється для узгодження до контролюючих органів.

5. Розрахунок плати за негативний вплив на ОПВ.
У відповідності до ст. 3, 16 Федерального закону РФ від 10 січня 2002 № 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища" господарська та інша діяльність органів державної влади РФ, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, що надає вплив на навколишнє середовище, повинна здійснюватися на основі принципу платності природокористування та відшкодування шкоди навколишньому середовищу. Негативний вплив на навколишнє середовище є платним.

наверх

Ваші запитання

? На підставі чого стягується плата за негативний вплив на ОПВ?
! Згідно ст. 3, 16 Федерального закону РФ від 10 січня 2002 № 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища" фізичні і юридичні особи, які здійснюють господарську та іншу діяльність, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище, зобов'язані планувати, розробляти і здійснювати заходи з охорони навколишнього середовища в порядку, встановленому законодавством. Негативний вплив на навколишнє середовище є платним.

? Що є негативним впливом на ОПВ?
! Негативним впливом на ОПВ є:
- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин та інших речовин (котельні, зварювальні пости, автомобільні стоянки і т.д.);
- скиди забруднюючих речовин, інших речовин і мікроорганізмів в поверхневі водні об'єкти, підземні водні об'єкти і на водозбірні площі (скидання госп-фікальние, промислових та інших стоків);
- забруднення надр, грунтів;
- розміщення відходів виробництва та споживання (на власних полігонах, звалищах і т.д.);
- забруднення навколишнього середовища шумом, теплом, електромагнітними, іонізуючими і іншими видами фізичних впливів;
- інші види негативного впливу на навколишнє середовище.

? Які документи необхідні для проведення розрахунку плати за негативний вплив на ОПВ?
! Перелік документів, що подається природокористувачів для розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє середовище, а так само всі необхідні довідки Ви можете знайти в розділі «Документи»

? Який порядок визначення плати і її граничних розмірів за забруднення ОПС?
! Порядок визначення плати і її граничних розмірів за забруднення ОПС визначений:
- Постановою уряду РФ від 28.08.1992г. № 632 "Про затвердження порядку визначення плати і її граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу";
- Інструктивно-методичними вказівками щодо справляння плати за забруднення навколишнього природного середовища (зареєстровані в Мін'юсті РФ 24.03.1993г. №190);
- Інструктивним листом МПР Росії від 31.07.2003г. № МЯ33-54 / 5162 "Про плату за негативний вплив на навколишнє середовище";
- Рекомендаціями щодо порядку обчислення і сплати до бюджету платежів за забруднення навколишнього природного середовища від 29.03.2001г. № 02-04-25-141;
- Наказом МПР Росії від 30.07.2003г. № 663 "Про внесення доповнень до федерального класифікаційний каталог відходів" (зареєстрований в Мін'юсті РФ 14.08.2003г. № 4981);
- Постановою уряду РФ від 12.06.2003г. № 344 "Про нормативи плати за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами, скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об'єкти, розміщення відходів виробництва та споживання";
- Постановою уряду РФ від 01.07.2005р. № 410 "Про внесення змін до додатка № 1 до постанови уряду Російської Федерації від 12.06.2003г. № 344".
Розмір плати за забруднення навколишнього середовища визначається як сума платежів за забруднення по Екосфера:
- в розмірах, що не перевищують встановлених нормативів;
- в межах встановлених лімітів викидів, скидів, розміщення відходів;
- за понадлімітне забруднення навколишнього середовища.

? Що необхідно зробити природокористувачів для зниження плати за негативний вплив на ОПВ?
! На підставі Постанов Уряду РФ від 02.03.2000г. № 183 "Про нормативи викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря", від 19.12.1996г. № 1504 "Про порядок розробки та затвердження нормативів граничнодопустимих шкідливих впливів на водні об'єкти" і від 16.06.2000г. № 461 "Про правила розробки і затвердження нормативів утворення відходів і лімітів на їх розміщення" природопользователи зобов'язані розробляти нормативи граничнодопустимих викидів, скидів (ПДВ, ПДС), утворення відходів та лімітів на їх розміщення; погоджувати відповідну проектну документацію в Північно-Кавказькому міжрегіональному управлінні з технологічного та екологічного нагляду.

? Хто контролює правильність нарахування платежів за забруднення навколишнього природного середовища?
! На підставі Наказу Росприроднагляду від 22.02.2012 № 64 "Про наділення повноваженнями головного адміністратора (адміністратора) доходів федерального бюджету Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування та її територіальних органів" повноваження адміністратора платежів на території Краснодарського краю і Республіки Адигея здійснює Управління федеральної служби з нагляду в сфері природокористування по Краснодарському краю і Республіці Адигея.

? Куди платити?
! Плата за забруднення навколишнього середовища перераховується платником в повному обсязі в відділення Федерального Казначейства за місцем розташування джерела негативного впливу.
реквізити:
по Краснодарському краю:
Одержувач - УФК по Краснодарському краю (Управління Росприроднагляду по Краснодарському краю і Республіці Адигея)
ІПН - 2309089375
Банк - ПІВДЕННЕ ГУ БАНКУ РОСІЇ Г. КРАСНОДАР
БИК - 040349001
КПП - 230901001
р / с - 40101810300000010013, Код УВП - 0
ОКТМО - код відповідного муніципального освіти, на території якого знаходиться об'єкт негативного впливу
для МО р Краснодар ОКТМО 03701000
КБК (плата за негативний вплив на навколишнє середовище за ____ (вказати період))
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними об'єктами
048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря пересувними об'єктами
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за розміщення відходів виробництва та споживання
по Республіці Адигея:
Одержувач - УФК по Республіці Адигея (Управління Росприроднагляду по Краснодарському краю і Республіці Адигея)
ІПН - 2309089375
Банк - ГРКЦ НБ БАНКУ РОСІЇ, м.Майкоп
БИК - 047908001
КПП - 230901001
р / с - 40101810100000010003, Особовий рахунок № 047617804, Код УВП - 0
ОКТМО - код відповідного муніципального освіти, на території якого знаходиться об'єкт негативного впливу
КБК (плата за негативний вплив на навколишнє середовище за ____ (вказати період))
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними об'єктами
048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря пересувними об'єктами
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за розміщення відходів виробництва та споживання
Відділення Федерального Казначейства перераховує кошти плати за негативний вплив на навколишнє середовище бюджетам усіх рівнів за встановленими нормативами на спеціальні рахунки.
Увага! Перед здійсненням платежу ОБОВ'ЯЗКОВО уточніть реквізити.

? Які терміни сплати плати за негативний вплив на навколишнє середовище?
! Наказом ФСЕТАН від 27.01.2006г. № 49 "Про встановлення територіальними органами Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду термінів сплати плати за негативний вплив на навколишнє середовище" встановлено такі терміни:
- за підсумками четвертого кварталу 2005 року - 30 січень 2006 року;
- за підсумками першого кварталу 2006 року - 20 квітень 2006 року;
- за підсумками другого кварталу 2006 року - 20 липень 2006 року;
- за підсумками третього кварталу 2006 року - 20 жовтень 2006 року;
- за підсумками четвертого кварталу 2006 року - 20 січня 2007 року.
Наказом ФСЕТАН від 05.04.2007р. № 204 "Про затвердження форми Розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє середовище та порядку заповнення і подання форми Розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє середовище" (зареєстрований в Мін'юсті РФ 27.06.2007г. № 9725) визначено порядок заповнення та подання форми Розрахунку плати:
Розрахунок подається платниками до територіальних органів Ростехнагляду не пізніше 20 числа місяця, що настає після закінчення звітним кварталом. По кожному суб'єкту Російської Федерації видається окремий Розрахунок.

Ви можете Задати свои питання , Найпоширеніші з яких будуть розміщені на нашому сайті.

наверх

На підставі чого стягується плата за негативний вплив на ОПВ?
Що є негативним впливом на ОПВ?
Які документи необхідні для проведення розрахунку плати за негативний вплив на ОПВ?
Який порядок визначення плати і її граничних розмірів за забруднення ОПС?
Що необхідно зробити природокористувачів для зниження плати за негативний вплив на ОПВ?
Хто контролює правильність нарахування платежів за забруднення навколишнього природного середовища?
Куди платити?
Які терміни сплати плати за негативний вплив на навколишнє середовище?