19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Вакансії концерну «Алмаз Антей»: контакти, сайт, відгуки

  1. Вакансії Алмаз-Антей на 2017-2018 рік
  2. Робота в Алмаз Антей
  3. Професійний розвиток персоналу
  4. Розвиток кадрової політики

Вакансії концерну «Алмаз Антей» на всіх дочірніх підприємствах і заводах. Робота в Алмаз Антей по містах - Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Кіров на 2018 рік. Набір на вакансії в «Алмаз Антей». Години роботи відділу кадрів, контакти та відгуки співробітників. Виберіть вакансію в «Алмаз Антей» для працевлаштування в вашому місті чи на роботу вахтою. Офіційний сайт вказано в картці компанії. Основні напрямки та завдання кадрової та соціальної політики. Кадрова та соціальна політика Концерну направлена ​​на збереження і розвиток кадрового потенціалу, на забезпечення поточних і перспективних потреб Концерну, які визначаються стратегією його розвитку, високопрофесійним мотивованим персоналом.


Заповніть резюме ➤

КАРТКА КОМПАНІЇ
Компанія «МОЕСК»: офіційний сайт - almaz-antey.ru.
Свіжі вакансії «МОЕСК» і контакти відділу кадрів доступні за адресою, відправити резюме - almaz-antey.ru або hh.ru/employer/1645903.
Вакансії розміщуються тільки на офіційних сайтах. Через них доступ до всіх контактів і вакансіях відкритий. Без посередників від прямого роботодавця. У статті зібрано інформацію з відкритих джерел для ознайомлення.

Основними напрямками кадрової політики Концерну є:
реалізація стратегії управління персоналом Концерну;
прогнозування основних параметрів потреби в трудових ресурсах, необхідних для виконання програм розвитку;
впровадження сучасних методів відбору та підбору персоналу;
розробка і реалізація програм розвитку персоналу, виходячи з поточних і перспективних завдань Концерну, результатів оцінки та атестації персоналу;
формування та ефективне використання кадрового резерву;
вдосконалення системи оплати праці, що забезпечує підвищення зацікавленості працівників у кінцевих результатах діяльності Концерну та задоволеності результатами роботи;
подальший розвиток системи матеріального і нематеріального стимулювання працівників;
розробка і реалізація корпоративної соціальної політики Концерну, що забезпечує зростання соціальної захищеності працівників.

Вакансії Алмаз-Антей на 2017-2018 рік

В Концерні працює 129 тис. Чол., Понад 45% всіх працюючих - з вищою освітою. Середній вік працівників становить 45,6 року. В останні роки спостерігається тенденція омолодження персоналу.
Накопичено високий науковий потенціал: науковий ступінь кандидата наук мають +1068 працівників, доктора наук - 175, успішно працюють аспірантури, створені в наукових організаціях Концерну.
Аналіз руху персоналу показує, що динаміка зміни середнього коефіцієнта плинності за останні роки є позитивною, тобто кількість прийнятих на роботу співробітників перевищує кількість звільнених за той же період часу. Таким чином, Концерн можна характеризувати як привабливого і соціально відповідального роботодавця.


Заповніть резюме ➤

У 2017 році продовжувалося зростання рівня заробітної плати працівників на підприємствах Концерну. Середня заробітна плата зросла на 11,6% і становить в даний час більше 54 тис. Руб.
У зв'язку з 15-річчям Концерну за великий особистий внесок у розробку перспективних систем озброєння, створення наукоємної високотехнологічної продукції і зміцнення обороноздатності країни колективу акціонерного товариства «Концерн повітряно-космічної оборони« Алмаз - Антей »оголошено подяку Президента Російської Федерації.

Робота в Алмаз Антей

У роботі з персоналом, як і раніше велика увага приділяється роботі по залученню і закріпленню молодих кваліфікованих фахівців.
В якості однієї з таких заходів є призначення щорічних стипендій Концерну молодим фахівцям дочірніх товариств (ДО) Концерну, зайнятим розробкою нової техніки та впровадженням передових технологій. Стипендія Концерну на 2016 рік призначена 146 найбільш відзначилися молодим фахівцям.

Проводяться щорічні конференції з молодими фахівцями підприємств - стипендіатами Концерну на базі різних підприємств Концерну, а також наради представників ДО - членів Корпоративного ради молодих фахівців Концерну.
Для залучення молодих фахівців в Концерні застосовуються і інші механізми, такі як реалізація права на отримання освіти вперше або наступного рівня, на заняття науковою діяльністю, підвищення кваліфікації та професійну перепідготовку, навчання робітничим професіям.

Молодим фахівцям надаються позики і позики на придбання житла. За рахунок коштів роботодавців ведеться будівництво квартир для кваліфікованих фахівців з подальшою передачею їх в оренду з правом викупу, будується гуртожиток, використовується додатковий пакет корпоративних соціальних пільг і гарантій для найбільш затребуваних працівників.

Професійний розвиток персоналу

Кваліфікація персоналу Концерну в цілому відповідає рівню існуючого виробництва, проте необхідність забезпечення якості продукції на заданому рівні, збільшення продуктивності праці, зниження витрат виробництва вимагає освоєння додаткових професійних компетенцій як розробниками (інженерами, конструкторами, технологами), так і основними робочими. У зв'язку з цим особливого значення набувають питання підготовки, професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання кадрів.
В останні роки охоплення різними формами навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників становить 25-28%, що відповідає сучасним вимогам до підвищення кваліфікації та придбання компетенцій, необхідних для виконання певних трудових функцій.

Актуальність питання професійного розвитку в найближчі роки буде зростати у зв'язку з впровадженням професійних стандартів і, як наслідок, необхідністю приведення кваліфікації працівників у відповідність до їх вимог.

Концерн традиційно взаємодіє з 52 провідними освітніми організаціями вищої освіти країни. Організації та підприємства Концерну беруть участь в реалізації Державного плану підготовки фахівців з середньою професійною і вищою освітою для організацій ОПК на 2016-2020 роки. Наприклад, в 2016 році вступили до освітні організації вищої освіти на умовах цільового прийому за напрямками підприємств Концерну близько 900 абітурієнтів, з якими укладені договори про цільове навчанні, що передбачають, зокрема, надання роботодавцем заходів соціальної підтримки в період навчання.
Розширюється підготовка кадрів вищої кваліфікації, зростають обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за робітничими професіями.
Сформовану систему підготовки фахівців і робітників у освітніх організаціях успішно доповнює корпоративна система навчання.


Заповніть резюме ➤

У 2017 році в основному завершилося формування образу корпоративної системи навчання, в яку в даний час входять:
- автономна некомерційна організація «Науково-освітній центр повітряно-космічної оборони« Алмаз - Антей »імені академіка В.П. Єфремова (Москва);
- Корпоративний навчальний центр прикладних кваліфікацій (г. Нижний Новгород);
- Регіональний міжгалузевий центр додаткової професійної освіти (г. Екатеринбург);
- Центр підготовки і перепідготовки фахівців (м Ульяновськ);
- Науково-освітній центр Північно-Західного регіонального центру Концерну (м.Санкт-Петербург), на базі якого діє свій спеціалізованої вченої ради;
- 12 центрів та структурних підрозділів інших дочірніх товариств Концерну, що мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності за програмами професійного навчання за робітничими професіями та додаткової професійної освіти.
У зв'язку з вступом в чинності 1 січня 2017 року Федерального закону № 238-ФЗ «Про незалежну оцінку кваліфікації» підприємства Концерну, володіючи унікальною навчально-матеріальною базою та тісними зв'язками з освітніми організаціями та регіональними асоціаціями промисловців, одними з перших в країні підключилися до створення територіальних центрів оцінки кваліфікації (ЦПК).
Перший в машинобудівній галузі Центр оцінки кваліфікацій створений в ПАТ «Машинобудівний завод ім. М.І. Калініна ». Надалі аналогічний ЦОК був створений в складі корпоративного навчального центру АТ «Нижегородський завод 70-річчя Перемоги».

Мотивація персоналу

З метою підвищення мотивації трудової діяльності і визнання заслуг працівників ДО Концерну в підвищенні ефективності виробництва активно використовуються різні форми заохочення.
Відповідно до Порядку подання до заохочення працівники ДО Концерну нагороджуються:
- грамотами та подяками генерального директора Концерну;
- нагрудним знаком Концерну «За досягнення у праці і професійну майстерність» (нагородження знаком тягне за собою матеріальне заохочення);
- відомчими відзнаками в праці Мінпромторгу Росії.

З метою розширення форм підтримки і закріплення високопрофесійних фахівців Концерну, зайнятих розробкою нової техніки, технологій, на виконання рішення Правління Концерну засновані корпоративні спеціальні стипендії, які мають рівень стимулювання, рівний стипендії Президента Російської Федерації. У 2016 році зазначені стипендії призначено працівникам 22 підприємств Концерну на загальну суму 39,2 млн руб.
За створення новітніх зразків озброєнь в 2016 році багато працівників нагороджені державними нагородами.

З метою вдосконалення соціального захисту працівників організовується і проводиться за рахунок коштів роботодавця добровільне медичне страхування з наданням широкого спектру медичних послуг, а також ряд інших заходів, наприклад, організація оздоровчого відпочинку.
У 2016 році конкурсна комісія під головуванням Міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації підвела підсумки щорічного конкурсу Мінпромторгу Росії на звання «Організація оборонно-промислового комплексу високою соціально-економічної ефективності».
У номінації «Інтегрована структура оборонно-промислового комплексу в сфері діяльності Мінпромторгу Росії високою соціально-економічної ефективності» переможцем визнано АТ «Концерн повітряно-космічної оборони« Алмаз - Антей ».
За результатами аналогічного всеросійського конкурсу переможцем також визнано АТ «Концерн ВКО« Алмаз - Антей ».
Концерну вручені почесні дипломи колегії Військово-промислової комісії Російської Федерації і Мінпромторгу Росії.

Розвиток кадрової політики

Кадровий потенціал ДО Концерну все більш стає одним з найважливіших факторів, що визначають подальший розвиток і темпи зростання виробництва в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів на ринку праці. У зв'язку з цим питання кадрового забезпечення щорічно присутні на порядку денному засідань рад директорів всіх ДО Концерну.
Проводиться щорічний конкурс на кращу кадрову службу серед підприємств Концерну.
Кращими в 2016 році визнані: серед підприємств промислового профілю - кадрові служби АТ «Іжевський електромеханічний завод« Купол »і АТ« Ульяновський механічний завод »; серед підприємств науково-технічного профілю - кадрова служба АТ «Федеральний науково-виробничий центр« Нижегородський науково-дослідний інститут радіотехніки ».
З метою вироблення єдиних підходів у роботі з персоналом на підприємствах Концерну проводяться щорічні виїзні наради керівників кадрових служб ДО Концерну, на яких підбиваються підсумки роботи з персоналом за минулий період, здійснюється обмін досвідом, розглядаються складні питання управління персоналом, а також визначаються основні завдання кадрових служб .

Основні зусилля в 2017 році зосереджені на вирішенні наступних завдань:
1. Підвищення привабливості роботи в Концерні, створення нормальних умов праці та забезпечення гідного рівня життя.
2. Впровадження професійних стандартів, практична реалізація нових норм трудового законодавства.
3. Подальше вдосконалення системи матеріального і нематеріального заохочення і оцінки працівників за сумлінну працю.
4. Висування працівників до призначення спеціальних стипендій Концерну за особистий внесок в створення проривних технологій, сучасних зразків озброєння та спеціальної техніки.
5. Професійний розвиток персоналу Концерну, досягнення показників Програми інноваційного розвитку в галузі підготовки кадрів та в області встановлення взаємодії з освітніми організаціями.
6. Підвищення ефективності реалізації заходів державного плану підготовки фахівців з середньою професійною і вищою освітою за рахунок поліпшення прогнозування кадрової потреби і організації моніторингу працевлаштування випускників, які проходять цільове навчання.
7. Подальший розвиток корпоративної системи навчання, задоволення потреб дочірніх товариств в отриманні працівниками ключових професійних компетенцій за основними напрямками діяльності.

Контакти відділу кадрів на офіційному сайті компанії - Алмаз-Антей.

Алмаз антей в Кірові вакансії, алмаз антей вакансії в москві, алмаз антей вакансії в спб, алмаз антей вакансії Єкатеринбург, алмаз антей вакансії киров, алмаз антей вакансії москва, алмаз антей вакансії нижній новгород, алмаз антей вакансії спб, алмаз антей вакансії ульяновск, алмаз антей киров робота, алмаз антей нн вакансії, алмаз антей сокіл вакансії, алмаз антей спб робота, алмаз антей лад вакансії, алмаз антей телекомунікації вакансії, алмаз антей філія 1 вакансії, алмаз антей філія 2 вакансії, алмаз-антей обухівський завод вакансії, лмаз-антей санкт-петербург вакансії, вакансії алмаз антей в Нижньому Новгороді, вакансії алмаз антей н.новгород, вакансії алмаз антей нижній, вакансії на алмаз антей, вакансії ват алмаз антей, вакансії юрист алмаз антей, ДСКБ алмаз-антей вакансії, завод алмаз антей вакансії, завод алмаз антей вакансії киров, завод алмаз антей вакансії нижній новгород, завод алмаз антей москва вакансії, концерн алмаз антей вакансії, концерн алмаз-антей ват вакансії, концерн пПО алмаз антей вакансії нижній новгород, концерн пПО алмаз антей вакансії спб, ніжегор дскій машинобудівний завод алмаз антей вакансії, НВО алмаз-антей вакансії, НВО алмаз-антей вакансії нижній новгород, НВО алмаз-антей вакансії спб, ват алмаз антей вакансії, ват ДСКБ алмаз-антей вакансії, пво алмаз антей спб вакансії, СЗРЦ алмаз-антей вакансії, алмаз антей нижній вакансії, алмаз антей нижній новгород вакансії, алмаз антей санкт петербург вакансії, алмаз антей офіційний вакансії, алмаз антей офіційний сайт вакансії, вакансії завод алмаз антей нижній, вакансії заводу алмаз антей нижній новгород, алмаз антей киров вака нсіі, машинобудівний завод алмаз антей вакансії, машинобудівний завод нижній новгород алмаз антей вакансії, алмаз антей санкт петербург вакансії офіційний, алмаз антей санкт петербург вакансії офіційний сайт, алмаз антей нижній новгород офіційний сайт вакансії, нижний новгород алмаз антей офіційний вакансії, алмаз антей офіційний сайт вакансії спб, вакансії алмаз антей в спб, пво алмаз антей вакансії, чоп алмаз антей вакансії, завод алмаз антей санкт петербург вакансії, алмаз антей нижній новгород вакансії відділ кадрова в, алмаз антей безпеку вакансії, концерн ППО алмаз антей вакансії, чоп алмаз антей безпеку вакансії, робота в алмаз антей вакансії, вакансії заводу алмаз антей киров, алмаз антей вакансії без досвіду, СЗРЦ алмаз антей вакансії, вакансій ВКО алмаз антей, алмаз антей нижній новгород вакансії без досвіду, алмаз антей офіційний сайт вакансії москва, вакансії заводу алмаз антей в спб, алмаз антей обухівський завод вакансії, робота в алмаз антей нижній новгород вакансії, концерн алмаз антей нижній новгород вакансії, алмаз антей киров Вакан ії відділ кадрів.

Вакансії концерну «Алмаз Антей»: контакти, сайт, відгуки

5, Оцінок: 7

Схожі свіжі вакансії: