19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Видача та придбання ЗІЗ

 1. Скачайте зразки потрібних документів, які підготували для вас наші експерти:
 2. Виходячи з вказівок даних нормативних документів можна зробити висновок, що в локальних нормативних...
 3. Відшкодування внесків до ФСС
 4. Надання в ФСС Копій Сертифікатів ЗІЗ

Роботодавець на основі вимог ТК РФ і Міжгалузевих правил забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту зобов'язаний розробити і затвердити локальні нормативні акти своєї організації, що регулюють процедури придбання, видачі ЗІЗ, обліку та контролю за видачею працівникам ЗІЗ у встановлені терміни. У локальних нормативних актах організації, наприклад, може бути встановлено наступне

Відповідно до ст. 212 і 221 ТК РФ роботодавець зобов'язаний забезпечити придбання і видачу за рахунок власних коштів спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

Обов'язкові вимоги до придбання, видачі, використання, зберігання та догляду за спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ встановлено в Міжгалузевих правилах забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2009 № 290н (далі - Правила).

Згідно п. 13 Правил роботодавець зобов'язаний організувати належний облік і контроль за видачею працівникам ЗІЗ у встановлені терміни.

Увага

Роботодавець на основі вимог ТК РФ і Міжгалузевих правил зобов'язаний розробити і затвердити локальні нормативні акти своєї організації, що регулюють процедури придбання, видачі ЗІЗ, обліку та контролю за видачею працівникам ЗІЗ у встановлені терміни.

Перелік даних локальних нормативних актів і їх типові форми законодавчо не встановлені (за винятком Особистою картки обліку видачі ЗІЗ).

Кожен роботодавець розробляє відповідно до вимог ТК РФ і Правилами свої накази, розпорядження або стандарт організації «Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту» в залежності від своєї організаційної структури (т. Е. Від того, які служби і фахівці працюють в даній організації) і своєї політики в галузі охорони праці.

У локальних нормативних актах організації, наприклад, може бути встановлено наступне:

 • керівники структурних підрозділів зобов'язані сформувати заявки на придбання ЗІЗ на підставі Типових норм забезпечення працівників ЗІЗ із зазначенням найменування спеціального одягу та спеціального взуття, моделей, захисних просочень, розмірів, зростання і інших параметрів і узгодити їх із службою охорони праці (фахівцем з охорони праці).
 • на підставі заявок керівників підрозділів і штатного розкладу фахівці відділу постачання спільно з бухгалтерією і завскладом визначають загальну потребу по кожному виду і типу ЗІЗ з урахуванням 10% запасу на новоприйнятих працівників. За результатами даної роботи бухгалтерією розробляється План забезпечення працівників ЗІЗ на поточний рік.
 • приймання кожної партії ЗІЗ, що надійшла на склад підприємства, виробляє завідувач складу, представники відділу постачання, бухгалтерії і служби охорони праці.
 • не допускається приймання від постачальників ЗІЗ, які не пройшли обов'язкову сертифікацію або декларування відповідності відповідно до Технічного регламенту «Про безпеку засобів індивідуального захисту» (ТР ТЗ 019/2011).
 • в бухгалтерії підприємства при отриманні виписки з наказу про прийом на роботу працівника заповнюється особова картка обліку видачі засобів індивідуального захисту. Особиста картка обліку видачі засобів індивідуального захисту складається за нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, затвердженим керівником організації. На підставі даних особових карток обліку видачі ЗІЗ бухгалтером виписується накладна на відпуск матеріальних цінностей зі складу.
 • зав. складом на підставі накладної, виписаної в бухгалтерії, видає працівникові ЗІЗ під розпис в накладній обліку видачі ЗІЗ. Накладні з розписом працівника про отримання ЗІЗ в кінці місяця завідувач складом повертає в бухгалтерію.
 • видача працівникам та здача ними засобів індивідуального захисту повинні записуватися бухгалтером в особисту картку обліку видачі ЗІЗ працівника. У документах, в яких оформляють відпустку спеціального одягу працівникам (вимоги і т. П.), Поряд з іншими реквізитами, слід відображати підставу видачі, а в особистій картці - термін носіння, відсоток придатності на момент видачі.
 • відповідно до п.13 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2009 № 290н облік видачі працівникам ЗІЗ в організації ведеться із застосуванням інформаційно-аналітичних баз даних. Електронна форма облікової картки повинна відповідати встановленій формі особової картки обліку ЗІЗ.
 • забезпечення працівників черговими ЗІЗ проводиться на підставі заявок керівників структурних підрозділів.
 • в заявках керівників структурних підрозділів на видачу чергової спеціального одягу та спеціального взуття (окремо для чоловіків і жінок) зазначаються найменування спеціального одягу, спеціального взуття, ГОСТів, ОСТів, технічних умов, моделей, захисних просочень, кольору тканин, розмірів, ростов, а для касок і запобіжних поясів - типорозміри.

Завідувач складом зобов'язаний:

 • а) щоквартально 15 числа (березня, червня, вересня, грудня) для отримати в бухгалтерії відомість ЗІЗ, що належать до видачі зі складу в наступному кварталі на працівників, у яких наближається термін заміни ЗІЗ;
 • б) провести перевірку наявності необхідних ЗІЗ на складі, при необхідності - поповнення необхідних ЗІЗ;
 • в) подати заявку на спецодяг та інші ЗІЗ до відділу постачання, який оформляє замовлення на поставку і здійснює контроль за проходженням і оплатою рахунків. Заявку зав. складом оформляє згідно із заявками керівників структурних підрозділів.
 • чергові засоби індивідуального захисту колективного користування повинні знаходитися в коморі підрозділу (ділянки) і видаватися працівникам тільки на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, або можуть бути закріплені за певними робочими місцями (наприклад, рукавички діелектричні - при електроустановках і т. д. ) і передаватися від однієї зміни інший.
 • чергова спеціальний одяг записується на окремі картки з позначкою «Чергова».
 • Організація контролю за виконанням заявок на ЗІЗ покладається на керівника підрозділу.

Дивіться вебінар на тему "Забезпечення працівників організації засобами індивідуального захисту, змивають і знешкоджувальними засобами":

Безпосередній контроль за правильністю застосування працюючими ЗІЗ, за своєчасною їх заміною, перевіркою і випробуванням засобів захисту, запобіжних пристосувань і пристроїв покладається на керівників структурних підрозділів.

Безпосередній контроль за правильністю застосування працюючими ЗІЗ, за своєчасною їх заміною, перевіркою і випробуванням засобів захисту, запобіжних пристосувань і пристроїв покладається на керівників структурних підрозділів

Тетяна Чиркина - Головний редактор сайту Trudohrana.ru

Скачайте зразки потрібних документів, які підготували для вас наші експерти:

На спеціаліста з охорони праці покладається здійснення контролю:

 • за забезпеченням і правильним застосуванням засобів індивідуального та колективного захисту;
 • за станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв;
 • за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту.

Контроль за правильністю видачі, обліку і списання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту покладається на бухгалтерію організації.

C 01 липня 2013 року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації від 17.05.2012 № 559н «Про затвердження Єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців, розділ« Кваліфікаційні характеристики посад фахівців, які здійснюють роботи в галузі охорони праці » .

У розділі "Посадові обов'язки" встановлено основні трудові функції, які можуть бути доручені повністю або частково працівникові, що займає дану посаду, з урахуванням технологічної однорідності і взаємопов'язаності робіт, що дозволяють забезпечити оптимальну спеціалізацію працівника.

У розділі «Посадові обов'язки» фахівця з охорони праці, поряд з іншим, зазначено: «Організовує роботу з підготовки технічних завдань на виконання послуг в галузі охорони праці, постачання засобів індивідуального та колективного захисту, а також за оцінкою надійшли від постачальників засобів індивідуального та колективного захисту, пропозицій щодо їх постачання ».

Таким чином, якщо в посадовій інструкції спеціаліста з охорони праці вказана обов'язок по організації роботи з постачання засобів індивідуального захисту та ін., То це його обов'язок.

Якщо дана функція покладена на фахівця відділу постачання або іншого працівника, то це їх обов'язок.

Згідно з п.п. 7.9., 7.17., 8.2., 23 Рекомендацій по організації роботи Служби охорони праці в організації, затв. постановою Мінпраці Росії від 08.02.2000 № 14, на Службу охорони праці покладаються, в тому числі, і такі функції:

 • надання допомоги керівникам підрозділів у складанні списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди, а також списків професій і посад, відповідно до яких на підставі діючого законодавства працівникам надаються гарантій і компенсацій за роботу зі шкідливими або небезпечними умовами праці.
 • забезпечення підрозділів локальними нормативними правовими актами організації (правилами, нормами, інструкціями з охорони праці), наочними посібниками та навчальними матеріалами з охорони праці.
 • здійснення контролю за:

а) забезпеченням і правильним застосуванням засобів індивідуального та колективного захисту;

б) організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту;

 • пред'явлення керівникам підрозділів, іншим посадовим особам організації обов'язкові для виконання приписи (рекомендована форма - додаток до Рекомендацій) про усунення виявлених під час перевірок порушень вимог охорони праці та контролювати їх виконання.

Виходячи з вказівок даних нормативних документів можна зробити висновок, що в локальних нормативних актах про розподіл повноважень з придбання, видачі та обліку ЗІЗ доцільно на службу охорони праці (або спеціаліста з охорони праці) покласти обов'язки по:

 • організації роботи з придбання ЗІЗ,
 • надання допомоги керівникам підрозділів у складанні списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні бути забезпечені ЗІЗ,
 • забезпечення підрозділів типовими нормами ЗІЗ;
 • контролю за забезпеченням і правильним застосуванням ЗІЗ;
 • контролю за організацією зберігання, видання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту;
 • пред'явленню керівникам підрозділів, іншим посадовим особам організації обов'язкові для виконання приписи і контролю за їх виконанням.

У будь-якому випадку розподіл обов'язків з придбання та видачі ЗІЗ між працівниками організації здійснює керівник організації розпорядчими документами (наприклад, наказами та ін. Локальними актами) залежно від організаційної структури підприємства.

Відшкодування внесків до ФСС

Щоб відшкодувати п'яту частину внесків, перерахованих до ФСС, потрібно звернутися із заявою про фінансування запобіжних заходів в територіальний орган ФСС Росії за місцем реєстрації підприємства. Заява подають до 1 серпня поточного календарного року на паперовому носії або у формі електронного документа.

важливо

Організація, що набуває ЗІЗ для своїх працівників, має право на повернення до 20% коштів, витрачених на заходи зі скорочення виробничого травматизму і професійних захворювань, до яких відноситься і придбання засобів індивідуального захисту. На практиці це виглядає так. До 20 серпня 2016 року організація подає до ФСС заяву, в якому включає свої витрати на охорону праці. Заява подається до територіальних органів ФСС Росії в суб'єктах Російської Федерації із зазначенням їх адрес, Адреса електронної пошти, найменування офіційних сайтів і телефони посадових осіб вказані в додатку № 1 до Адміністративного регламенту, затвердженого наказом Мінпраці Росії від 2 вересня 2014 р № 598н.

Для забезпечення контролю за цільовим використанням сум страхових внесків страхувальник із заявою про фінансове забезпечення запобіжних заходів представляє в ФСС Росії копії документів, що підтверджують придбання відповідних засобів індивідуального захисту.

Відповідно до пункту 3 Правил фінансового забезпечення запобіжних заходів зі скорочення виробничого травматизму і професійних захворювань працівників і санаторно-курортного лікування працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними виробничими факторами, затверджені наказом Міністерства праці та соціального захисту Російської Федерації від 10 грудня 2012 року № 580н.

Фінансового забезпечення за рахунок сум страхових внесків підлягають витрати страхувальника на наступні заходи, придбання працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також на роботах, виконуваних в особливих температурних умовах або пов'язаних із забрудненням, спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, виготовлених на території Російської Федерації, відповідно до типових норм безплатної видачі ЗІЗ (далі - типові норми) і (або) на підставі результатів проведення спеціальної оцінки умов праці , А також змиваючих і (або) знешкоджуючих засобів.

Витрати страхувальника на придбання спеціального одягу підлягають фінансовому забезпеченню, якщо зазначена спеціальний одяг виготовлена ​​на території Російської Федерації з тканин, трикотажних полотен, нетканих матеріалів, країною походження яких є Російська Федерація.

Заява подається страхувальником або особою, що представляє його інтереси, на паперовому носії або у формі електронного документа.

З заявою подаються:

 • план фінансового забезпечення запобіжних заходів в поточному календарному році, форма якого передбачена додатком до Правил, розроблений з урахуванням переліку заходів щодо поліпшення умов і охорони праці працівників, розробленого за результатами проведення спеціальної оцінки умов праці, і (або) колективного договору (угоди з охорони праці між роботодавцем і представницьким органом працівників), із зазначенням суми фінансування;
 • копія переліку заходів щодо поліпшення умов і охорони праці працівників, розробленого за результатами проведення спеціальної оцінки умов праці, і (або) копія (виписка з) колективного договору (угоди з охорони праці між роботодавцем і представницьким органом працівників).

Для обгрунтування фінансового забезпечення запобіжних заходів страхувальник додатково до прикладеним до заяви документами подає документи (копії документів), що обгрунтовують необхідність фінансового забезпечення запобіжних заходів в разі включення в план фінансового забезпечення запобіжних заходів заходів, передбачених підпунктом "г" пункту 3 Правил:

 • перелік придбаних ЗІЗ із зазначенням професій (посад) працівників, норм видачі ЗІЗ з посиланням на відповідний пункт типових норм, а також кількості, вартості, дати виготовлення та терміну придатності придбаних ЗІЗ;
 • перелік ЗІЗ, придбаних з урахуванням результатів проведення спеціальної оцінки умов праці (якщо термін дії результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної відповідно до діяли до дня вступу в силу Федерального закону від 28 грудня 2013 року № 426-ФЗ "Про спеціальну оцінці умов праці "(Відомості Верховної Ради України, 2013, № 52, ст.6991) порядком, не закінчився, то з урахуванням атестації робочих місць за умовами праці), із зазначенням професій (посад) працівників, норм видачі ЗІЗ, а також кількості, з тість, дати виготовлення та терміну придатності придбаних ЗІЗ;
 • копії сертифікатів (декларацій) відповідності ЗІЗ технічному регламенту Митного союзу "Про безпечність засобів індивідуального захисту" (ТР ТЗ 019/2011), затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 9 грудня 2011 № 878, і сертифікатів (декларацій) відповідності тканин, трикотажних полотен та нетканих матеріалів, використаних для виготовлення спеціального одягу, технічного регламенту Митного союзу "Про безпечність продукції легкої промисловості" (ТР ТЗ 017/2011), затвердженого Рішенням Комісії Митного союзу від 9 грудня 20 11 року № 876.

20% коштів, витрачених на попереджувальні заходи щодо запобігання травматизму, роботодавець має право витратити на охорону праці на свій розсуд.

Надання в ФСС Копій Сертифікатів ЗІЗ

Ненадання в ФСС Копій Сертифікатів ЗІЗ є підставою для відмові у відшкодуванні коштів , Як подання страхувальником неповного комплекту документів

Територіальний орган ФСС Росії приймає рішення про відмову в фінансовому забезпеченні запобіжних заходів у таких випадках:

 • якщо страхувальник має заборгованість зі сплати страхових внесків, пені та штрафи, не погашені на день подачі страхувальником заяви;
 • подані документи містять недостовірну інформацію;
 • якщо передбачені бюджетом ФСС Росії кошти на фінансове забезпечення запобіжних заходів на поточний рік повністю розподілені;
 • при поданні страхувальником неповного комплекту документів.

Відмова в фінансовому забезпеченні запобіжних заходів з інших підстав не допускається. Страхувальник має право повторно звернутися із заявою до територіального органу ФСС Росії за місцем своєї реєстрації.

Розділ «Засоби індивідуального захисту »

Алгоритми вибору ефективних ЗІЗ, коментарі до нормативних документів, робочі ситуації і багато іншого ви можете знайти в розділі "Спецодяг. Спецвзуття. Засоби індивідуального захисту" в Електронній системі "Охорона праці" .