19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Закон Про аудиторську діяльність. Стаття 21. Ведення державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів 2016-2019г. ЮрІнспекція

1. Ведення державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів здійснюється уповноваженим федеральним органом у встановленому ним порядку.

2. Для внесення відомостей про некомерційну організацію, яка відповідає встановленим статтею 17 цього Закону вимогам, до державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів некомерційна організація подає в уповноважений федеральний орган заяву, а також подає такі документи:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію некомерційної організації;

2) копію статуту некомерційної організації;

3) перелік членів некомерційної організації - фізичних осіб, які відповідають вимогам до членства в саморегулівної організації аудиторів;

4) перелік членів некомерційної організації - комерційних організацій, що відповідають вимогам до членства в саморегулівної організації аудиторів;

5) завірені некомерційною організацією копії документів, що підтверджують державну реєстрацію її членів - юридичних осіб;

6) копію затверджених правил здійснення зовнішнього контролю якості роботи членів саморегулівної організації аудиторів;

7) копію рішення (рішень) некомерційної організації про затвердження стандартів аудиторської діяльності саморегулівної організації аудиторів та копії таких стандартів (при наявності);

8) копію рішення некомерційної організації про прийняття схваленого радою по аудиторську діяльність кодексу професійної етики аудиторів та копію такого кодексу;

9) копії документів, що підтверджують створення некомерційною організацією спеціалізованих органів, передбачених Федеральним законом "Про саморегулюючі організації", копії положень про такі органи та копії документів про склад беруть участь в їх роботі осіб;

10) завірені некомерційною організацією копії документів, що підтверджують наявність компенсаційного фонду (компенсаційних фондів), створення якого (яких) передбачено цим Законом;

11) копію рішення некомерційної організації про прийняття схвалених радою по аудиторську діяльність правил незалежності аудиторів та аудиторських організацій і копію цих правил.

2.1. У разі, якщо документи, зазначені в пунктах 1 і 5 частини 2 цієї статті, не представлені заявником, щодо міжвідомчої запитом уповноваженого федерального органу федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб як індивідуальних підприємців та селянських (фермерських) господарств , надає відомості про державну реєстрацію некомерційної організації і її членів - юридичних осіб.

3. Уповноважений державний орган протягом 40 робочих днів з дня, наступного за днем ​​отримання зазначених у частині 2 цієї статті документів, розглядає і перевіряє відомості про некомерційну організацію. Не пізніше п'яти робочих днів після дня закінчення розгляду та перевірки документів, зазначених у частині 2 цієї статті, уповноважений федеральний орган вносить відомості про некомерційну організацію в державний реєстр саморегулівних організацій аудиторів або приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про некомерційну організацію в державний реєстр саморегулівних організацій аудиторів.

4. Підставою для прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей про некомерційну організацію в державний реєстр саморегулівних організацій аудиторів є:

1) невідповідність некомерційної організації вимогам, передбаченим цим Законом;

2) уявлення некомерційною організацією документів, які не відповідають встановленим цим Законом вимогам;

3) неподання передбачених частиною 2 цієї статті документів, за винятком документів, зазначених в пунктах 1 і 5 частини 2 цієї статті;

4) подання некомерційною організацією документів, що містять недостовірну інформацію;

5) виключення з державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів з підстав, передбачених пунктами 3 - 6 частини 5 цієї статті, за умови, що з моменту виключення пройшло менше одного року.

5. Підставою для виключення уповноваженим центральним органом відомостей про некомерційну організацію з державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів є:

1) заяву саморегулівної організації аудиторів про виключення відомостей про неї з державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів;

2) ліквідація або реорганізація некомерційної організації;

3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих некомерційною організацією відповідно до частини 2 цієї статті;

4) відмова саморегулівної організації аудиторів від участі в установленому порядку в створенні, включаючи фінансування, і діяльності єдиної атестаційної комісії, передбаченої цим Законом;

5) неодноразове невиконання саморегулівної організацією аудиторів протягом одного календарного року вимог цього Закону та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів щодо ведення реєстру аудиторів та аудиторських організацій, в тому числі вимоги про передачу відповідної інформації в уповноважений федеральний орган для ведення контрольного примірника такого реєстру;

6) вступило в законну силу рішення суду про виключення відомостей про некомерційну організацію з державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів.

6. Підставою для звернення уповноваженого федерального органу в арбітражний суд із заявою про виключення відомостей про некомерційну організацію з державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів є:

1) виявлення за результатами перевірки невідповідності саморегулівної організації аудиторів вимогам, передбаченим частиною 3 статті 17 цього Закону;

2) виявлення за результатами перевірки саморегулівної організації аудиторів, проведеної уповноваженим центральним органом, невідповідності діяльності саморегулівної організації аудиторів вимогам законодавства Російської Федерації та інших нормативних правових актів, що регулюють аудиторську діяльність;

3) невиконання та (або) недотримання термінів виконання саморегулівної організацією аудиторів передбачених цим Законом обов'язкових для виконання приписів уповноваженого федерального органу.

7. З дня прийняття судом до провадження заяви уповноваженого федерального органу про виключення відомостей про некомерційну організацію з державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів до дня набрання законної сили рішенням суду саморегульована організація аудиторів не має права приймати аудиторські організації, аудиторів в свої члени.

8. У разі, передбаченому частиною 7 цієї статті, або в разі виключення відомостей про саморегульовану організацію аудиторів з державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів аудиторські організації, аудитори, які є членами такої саморегулівної організації, має право вступати в члени іншої саморегулівної організації аудиторів.

9. Протягом 60 робочих днів з дня, наступного за днем ​​виключення відомостей про саморегульовану організацію аудиторів з державного реєстру саморегулівних організацій аудиторів, аудиторські організації, аудитори, які були членами цієї саморегулівної організації і не вступили в члени іншої саморегулівної організації аудиторів, здійснюють аудиторську діяльність в порядку, встановленому цим законом, при цьому аудиторські організації, індивідуальні аудитори немає права укладати договори надання ауді торських послуг.

10. Після закінчення терміну, встановленого частиною 9 цієї статті, відомості про аудиторські організаціях, аудиторів, котрі вступили в члени іншої саморегулівної організації аудиторів, виключаються уповноваженим центральним органом з контрольного примірника реєстру аудиторів та аудиторських організацій.

11. У разі, якщо протягом строку, передбаченого частиною 7 цієї статті, всі члени саморегулівної організації припинили членство в ній, за зверненням уповноваженого федерального органу судом приймається рішення про ліквідацію такої саморегулівної організації аудиторів і призначення ліквідатора або ліквідаційної комісії.

12. Надання відомостей, що містяться в державному реєстрі саморегулівних організацій аудиторів, здійснюється уповноваженим федеральним органом без справляння плати.

(Частина 12 введена Федеральним законом від 01.12.2014 N 403-ФЗ)

 • Євгенія Єршова

  Євгенія Єршова

  Яка відповідальність за непроведення обов'язкового аудиту в організації?

  • Відповідь юриста: В даний час відповідальність за непроведення обов'язкового аудиту законодавчо не встановлена. Аудиторський висновок разом з річним балансом потрібно здати в ИФНС. Якщо цього не зробити, то податкові органи можуть накласти штраф. Вони застосують ст. 126 НК РФ і ст. 15.6 Кодексу про адміністративні правопорушення. НК РФ передбачає 50-рублевий штраф для фірми за неподання в установлений строк документів, необхідних для податкового контролю. Штрафують за цим пунктом за кожне неподання документ.По ст. 15.6 КоАП можуть оштрафувати керівника або головного бухгалтера фірми на 500 руб. за тими ж основаніям.Согласно ст. 108 НК РФ ніхто не може повторно оштрафувати за вчинення одного і того ж податкового правопорушення. Відповідно до ст. 4.6 КоАП 500-рублевий адміністративний штраф для директора або головного бухгалтера фірми може бути накладено тільки один раз в год.Еще кілька років тому за Законом "Про аудиторську діяльність" фірму могли оштрафувати на сто тисяч рублів (стар. Ред. П. 3 ст. 21 Закону від 7 серпня 2001 N 119-ФЗ). Однак з введенням Кодексу про адміністративні правопорушення цю норму скасували (ст. 2 Закону від 30 грудня 2001 N 196-ФЗ) Можливе, покарають і керівництво фірми за "неподання відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю" ( ст. 15.6 КоАП) . Розмір санкції складе від 300 до 500 руб. Разом максимальний штраф - 550 руб. Ось така "смішна" ціна питання.
 • Анатолій Устич

  Анатолій Устич

  що таке ЗАТ, ВАТ, АТ, ТОВ ????

  • Відповідь юриста:

   Закрита система має жорсткі фіксовані межі, її дії відносно незалежні від середовища, що оточує систему. Годинники - знайомий приклад закритої системи. Взаємозалежні частини годинника рухаються безперервно і дуже точно, як тільки годинник заведені або поставлена ​​батарейка. І поки в годиннику є джерело накопиченої енергії, їх система незалежна від навколишнього середовища. Відкрита система характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем. Енергія, інформація, матеріали - це об'єкти обміну з зовнішнім середовищем через проникні межі системи. Така система не є самообеспечивающейся, вона залежить від енергії, інформації і матеріалів, що надходять ззовні. Крім того, відкрита система має здатність пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і повинна робити це для того, щоб продовжити своє функціонування. Всі організації є відкритими системами. Виживання будь-якої організації залежить від зовнішнього світу. Це що стосується ЗАТ і ВАТ. Ну а АТ і ОООО - це вже підкатегорії від ЗАТ і ВАТ.

 • Ольга Куликова

  Ольга Куликова

  Як і де можна пройти атестацію на аудитора?

  • Відповідь юриста:

   Зараз в Навчально-методичних центрах, акредитованих при МФ РФ
   Тут реєстр УМЦ і програми іспитів
   З 01.01.2011 року навчання буде проводитися в саморегульовані організації аудиторів (іспит здається в єдиній атестаційною комісією, яка створюється спільно всіма саморегульовані організації аудиторів) Це за новим законом

 • Марина Коновалова

  Марина Коновалова

  Підкажіть плиз, скільки саморегулюючих організацій в Москві і що потрібно для того, щоб туди вступити ?. че ніхто не знає ?? :)

  • Відповідь юриста: Стаття 55.6. Прийом в члени саморегулівної організації 1. До членів саморегулівної організації можуть бути прийняті юридична особа, в тому числі іноземна юридична особа, і індивідуальний підприємець, що відповідають вимогам до видачі свідоцтв про допуск до одного або кількох видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та вирішення питань з видачі свідоцтва про допуск до яких віднесено загальними зборами членів саморегулівної організації до сфери діяльності саморегулівної організаціі.2. Для прийому в члени саморегулівної організації індивідуальний підприємець або юридична особа подає в саморегульовану організацію наступні документи: 1) заяву про прийом в члени саморегулівної організації. У заяві повинні бути вказані певний вид або види робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та свідоцтво про допуск до яких мають намір отримати індивідуальний підприємець або юридична особа; 2) копія документа, що підтверджує факт внесення до відповідного державного реєстру запису про державну реєстрацію індивідуального підприємця або юридичної особи, копії установчих документів (для юридичної особи), належним чином завірений переклад на рос ий мову документів про державну реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства відповідної держави (для іноземної юридичної особи); 3) документи, що підтверджують відповідність індивідуального підприємця або юридичної особи вимогам до видачі свідоцтва про допуск до певного виду або видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва; 4) копія виданого іншій саморегулівної організацією того ж виду свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, в разі, якщо індивідуальний підприємець або юридична особа є членом іншої саморегулівної організації того ж віда.3. Витребування від індивідуального підприємця або юридичної особи поряд з документами, зазначеними в частині 2 цієї статті, інших документів для прийому в члени саморегулівної організації та видачі свідоцтва про допуск до певного виду або видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, не допускається. 4. В термін не пізніше ніж протягом тридцяти днів з дня отримання документів, зазначених у частині 2 цієї статті, саморегульована організація здійснює їх перевірку і зобов'язана прийняти рішення про прийом індивідуального підприємця або юридичної особи в члени саморегулівної організації та про видачу йому свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, або про відмову в прийомі із зазначенням причин відмови, а також направити або вручити дане рішен ие такому індивідуальному підприємцю або такій юридичній ліцу.5. Підставами для відмови в прийомі індивідуального підприємця або юридичної особи в члени саморегулівної організації є: 1) невідповідність індивідуального підприємця або юридичної особи вимогам до видачі свідоцтва про допуск до певного виду або видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та вказані в заяві, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті; 2) неподання індивідуальним підприємцем або юридичною особою в повному обсязі докумен ів, передбачених частиною 2 цієї статті; Продовження див. далі ...
 • Богдан Шкляров

  Богдан Шкляров

  Аудитор може нашкодити фірмі ?. Адже він же в курсі всіх справ на фірмі, контактів, партнерів, організації справи. Може ж конкурентам злити?

  • Відповідь юриста: ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) N 1. МЕТА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АУДИТУ Фінансової (бухгалтерської) звітності (в ред. Постанови Уряду РФ від 07.10.2004 N 532) Мета аудиту 2. Метою аудиту є вісловлення думки про достовірність Фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруеміх осіб и відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерации. Аудитор вісловлює свое мнение про достовірність Фінансової (бухгалтерської) звітності у всех істотніх відносінах. ЗАКОН УКРАЇНИ від 30.12.08 N 307 ФЗ ПРО аудиторської ДІЯЛЬНОСТІ Чинний Державною Думою 24 грудня 2008 року Стаття 9. Аудиторська таємниця 1. Аудиторську таємницю становлять будь-які відомості та документи, отримані і (або) складені аудиторською організацією і її працівниками, а також індивідуальним аудитором і працівниками, з якими їм укладені трудові договори, при наданні послуг, передбачених цим Законом, за винятком: 1) відомостей, розголошених самою особою, якій надавалися послуги, передбачені цим законом, або з його згоди; 2) відомостей про укладення з аудіруемим особою договору про проведення обов'язкового аудиту; 3) відомостей про величину оплати аудиторських послуг. 2. Аудиторська організація і її працівники, індивідуальний аудитор і працівники, з якими їм укладені трудові договори, зобов'язані зберігати аудиторську таємницю. 3. Аудиторська організація , Індивідуальний аудитор не має права передавати відомості та документи, що становлять аудиторську таємницю, третім особам або розголошувати ці відомості і зміст документів без попередньої письмової згоди особи, якій надавалися послуги, передбачені цим Законом, за винятком випадків, передбачених цим Законом та іншими федеральними законами . 4. Передача відомостей і документів, що становлять аудиторську таємницю, третім особам у випадках і порядку, які передбачені цим Законом та іншими федеральними законами, не є порушенням аудиторської таємниці. 5. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері аудиторську діяльність (далі - уповноважений федеральний орган), і його працівники, саморегульовані організації аудиторів, їх члени і працівники, а також інші особи, які отримали доступ до відомостей і документів, що становлять аудиторську таємницю, відповідно до цього закону та іншими федеральними законами, зобов'язані забезпечити (зберігати) конфіденційність таких відомостей і документів. 6. У разі розголошення аудиторської таємниці аудиторською організацією, індивідуальним аудитором, уповноваженим федеральним органом, саморегулівної організацією аудиторів, а також іншими особами, які отримали на підставі цього Закону та інших федеральних законів доступ до аудиторської таємниці, аудиторська організація, індивідуальний аудитор, а також особа , якому надавались послуги, передбачені цим законом, має право вимагати від винної особи відшкодування завданих збитків в порядку, встановлено м законодавством Російської Федерації.
 • Олена Путіна

  Олена Путіна

  Коли у аудиторської організації з'являється право здійснювати аудиторську перевірку

  • Відповідь юриста: Закон 307 ФЗ Стаття 3. Аудиторська організація 2. Комерційна організація набуває право здійснювати аудиторську діяльність з дати внесення відомостей про неї до реєстру аудиторів та аудиторських організацій саморегулівної організації аудиторів (далі - реєстр аудиторів та аудиторських організацій), членом якої така організація є.
 • Микита Федорових

  Микита Федорових

  В якому випадку у аудиторської організації з'являється право здійснювати аудиторську перевірку. Коли у аудиторської фірми з'являється таке право (проводити аудит)? Причому тут обов'язковий аудит

  • Відповідь юриста: Федеральний закон від 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. Від 28.12.2010) "Про аудиторську діяльність" (прийнятий ГД ФС РФ 24.12.2008) Стаття 3. Аудиторська організація 1. Аудиторська організація - комерційна організація, що є членом однієї з саморегульованих організацій аудиторів. 2. Комерційна організація набуває право здійснювати аудиторську діяльність з дати внесення відомостей про неї до реєстру аудиторів та аудиторських організацій саморегулівної організації аудиторів (далі - реєстр аудиторів та аудиторських організацій), членом якої така організація є. 3. Комерційна організація, відомості про яку не внесені до реєстру аудиторів та аудиторських організацій протягом трьох місяців з дати внесення запису про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, не має права використовувати у своєму найменуванні слово "аудиторська", а також похідні слова від слова "аудит".
 • Михайло Дьяконов

  Михайло Дьяконов

  Хочу отримати атестат аудиторії куди звернутися і які вимоги?

  • Відповідь юриста: кваліфікаційний атестат аудитора видається саморегулівної організацією аудиторів за умови, що особа, яка претендує на його отримання (далі - претендент): 1) склала кваліфікаційний іспит; 2) має до дня оголошення результатів кваліфікаційного іспиту стаж роботи, пов'язаної із здійсненням аудиторської діяльності або веденням бухгалтерського обліку і складанням бухгалтерської (фінансової) звітності, не менше трьох років. Не менше двох років з останніх трьох років зазначеного стажу роботи повинні доводитися на роботу в аудиторської організації. п. 1 ст. 11 307 ФЗ Звертайтеся в будь-яку СРО аудиторської діяльності, можна в МоАП
 • Андрій Склемін

  Андрій Склемін

  як отримати сертифікат аудитора

  • пройти курси Циско

 • Антон Нєупокєев

  Антон Нєупокєев

  які потрібні документи зі створення аудиторської фірми?

  • Відповідь юриста: З 1ого січня 2010 року ліцензування аудиторської діяльності більше не потрібно. Відтепер для здійснення аудиторської діяльності аудиторська організація або індивідуальний аудитор повинен стати членом однієї з існуючих саморегулівних організацій аудиторів (ст. 3-4 ФЗ «про аудиторську діяльність ». Відповідно почати здійснювати аудиторську діяльність можна з моменту внесення запису до реєстру саморегулівної організації аудиторів. Виходячи з цього для здійснення аудиторської діяльності Ви повинні відповідати вимогам до членства в саморегулівної організації аудиторів, передбачених в ст. 18 зазначеного вище федерального закону. Для бухгалтерської діяльності ліцензування також не потрібно.
 • Станіслав Петровнін

  Станіслав Петровнін

  який орган здійснює функцій державного регулювання аудиторської діяльності?

  • Функції федерального органу державного регулювання аудиторської діяльності здійснює уповноважений федеральний орган виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України. Положення про федеральному органі ...

 • Алла Нікітіна

  Алла Нікітіна

  Глав.бух. -Дрянь. Кака покарати бухгалтера. Питання всередині .. Будь ласка, дайте відповідь хто знає, чи хто стикався з подібним. А випадок ось який: З державного освітнього закладу звільнився Головний бухгалтер, прямо перед злиття зі школою, відчувши порох, вона вирішила швиденько злиняти "., Звільнялися вона в отсутсвии керівника. Прийшла лише забрати трудову, коли рук-ль вийшла з відпустки. Керівник ні віддати трудову не могла. Т. К. це бюджетна установа, то (вобщем-то як і в будь-якому іншому) необхідно було передати справи новому бухгалтеру, і скласти АКТ передачі, з усіма залишками, описами, реєстрами і т. д., ( я вобще мовчу про дебет з кредитами з ко трагентамі, яким не опрачівалісь рахунки з березня місяця.) Чого звільнилася гл. бух. не зробила, коли її викликали - вона приїхала, один єдиний раз і її попросили все по-людськи передати, на що вона сказала, що не знає ніяких актів передачі , і не бачила таких форм, і терміново їде, а коли приїде, можливо вийде на контакт. Керівник її відпустила. телефон довго не відповідав! потім взагалі був заблокований. Вийти на контакт не вдалося. Час минав, справи стояли, Керівник попросила мене тимчасово допомогти, оформили на півставки. При цьому ніяких документів, (Журнали, списання, форми звітності, оборотки і дуже багато чого. Хто працював в бюджеті той знає), мені передали не було. Я звичайно, по-доброті душевній початку розгрібати ЦІ завали! і Про жах! косяк на косяку! косяком поганяє ". Бухгалтерія велася ВКРАЙ некоректно. Ясна річ помилки бувають у всіх, немає ідеальних людей тим більше в бухгалтерії, АЛЕ ТАКОГО! я не бачила ніколи, ЧЕСНО, я в глибокому шоці від такого ведення справ. Зі свого боку я склала акт , про те що в присутності Рук-ля документи прийняті в односторонньому порядку і реєстр до нього. і так само склала другий акт (за увольвшегося гл. буха) в якому ці всі документи що були знайдені мною в кабінеті передані нею мені. Тепер же коли вдалося додзвонитися на домашній тел, цієї мадам, вона на відріз відмовилася приїжджати і що небудь підписувати, т. к. терміново їде в ін. місто. Хоча відомо що вона не їде, т. к на передодні дзвонили з біржі праці, завгосп брала трубку, питали працювала така у нас. Вона стоїть на біржі . коли дзвонила їй: БУХГ-р Сказала що коли вона до нас один раз приходила, тоді і треба було вимагати, а ми не вимагали, Хоча в присутність 4-х свідків її просили, скласти акти передачі всіх отч. і т. д. вона сказала що поспішає, і пішла. ВРАНЬЕ, на брехню. Я просила електронкою, підписати відсканувати надіслати мій акт: Вона сказала категоричне ні, що не збирається ввобще з нами розмовляти, і повісила трубку, хоча розмовляла я з нею в доброзичливому тоні, щоб не злякати аби вона приїхала. По-моєму по-щонайменше її поведінку аморально. Одним словом ДРЯНЬ- нічого особистого. ПИТАННЯ: Чи можливо якими або методами впливати на даного бухгалтера, (в міліцію ж не напишеш же) бажано витребувати з неї підпис на акті з описом всіх документів і звітності які вона здавала поки працювала. АКТ цей з її підписом мені потрібен щоб убезпечити себе на момент злиття. т. до дуже багато треба правити, і в базі і в документах. У ЦБ розводять руками. Прошу розуміння, що не критикуйте мене, що я лаю бухгалтера, т. К. То що я тут написала, це десята частина того що є. Прошу ради. так як справа дуже непроста.

  • Відповідь юриста:

   Все простіше, ніж Ви думаєте. Вам потрібен тільки один акт: акт передачі всіх справ від керівника. Ваша відповідальність буде тільки за ті документи, які Ви прийняли. А то, що Ваша главбушка кинула все і пішла, відповідальності з неї не знімає. Якщо є якісь недостачі, то бажано скоріше звернутися в поліцію із заявою. Своєю поведінкою вона тільки погіршила своє становище. Ну а якщо з матеріальними цінностями все в порядку, то і залучати її нема за що, доведеться Вам розгрібати ці завали.

 • Петро Чепеленко

  Петро Чепеленко

  Тестове завдання Найменування дисципліни Аудит Допоможіть

  • Все простіше, ніж Ви думаєте. Вам потрібен тільки один акт: акт передачі всіх справ від керівника. Ваша відповідальність буде тільки за ті документи, які Ви прийняли. А то, що Ваша главбушка кинула все і пішла, відповідальності з неї не ...

Е ніхто не знає ?
Може ж конкурентам злити?
Коли у аудиторської фірми з'являється таке право (проводити аудит)?