19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Завантажити новий бланк форми РВ-3 Розрахунку по нарахованих і сплачених внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації, що застосовується при здійсненні контролю за сплатою внесків за додатковим тарифом для роботодавців, які використовують працю членів льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації онлайн

  1. СКАЧАТИ БЛАНКА РОЗРАХУНКУ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ПФР ЗА ФОРМОЮ РВ-3 ЗРАЗОК ЗА 2010 РІК У MS EXCEL Бланк...
  2. ЗВІТНИЙ ПЕРІОД З ВНЕСКАМИ У ПФР, ТЕРМІН ПОДАННЯ РОЗРАХУНКУ РСВ-1
  3. ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКУ РВ-3

СКАЧАТИ БЛАНКА РОЗРАХУНКУ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ПФР ЗА ФОРМОЮ РВ-3
ЗРАЗОК ЗА 2010 РІК У MS EXCEL Бланк Розрахунку страхових внесків до ПФР за формою РВ-3

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я від 12.11.2009 № 894н
Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я від 12 Завантажити бланк форми розрахунку в MS Excel >>

Детальніше про звітність до Пенсійного фонду та персоніфікований облік >>

ФОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКУ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО РВ-3 в електронному вигляді

Формат електронної звітності розрахунку за формою РВ-3, завантажити >>
Формат електронної звітності розрахунку за формою РВ-3,   завантажити >>   Приклад XML-файла за формою РВ-3,   завантажити >> Приклад XML-файла за формою РВ-3, завантажити >>

УВАГА: На сайті Міністерства охорони здоров'я розміщений проект наказу від 30 серпня 2011 року про затвердження нової форми РВ-3 ПФР і порядку її заповнення. У проекті написано, що наказ набирає чинності з моменту подання звітності за 9 місяців 2011 року, проте він досі не затверджений.

Завантажити проект електронного формату РВ-3 Завантажити проект електронного формату РВ-3

У програмах Правконс можна сформувати файл електронної звітності розрахунку внесків до ПФР і ФОМС.
Сформований файл може бути надано до податкових органів на дискеті або по системі подання звітності через Інтернет .

ЗВІТНИЙ ПЕРІОД З ВНЕСКАМИ У ПФР, ТЕРМІН ПОДАННЯ РОЗРАХУНКУ РСВ-1

Звітними періодами по внеску визнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.
Розрахунок РСВ-1 видається в територіальний орган ПФР за місцем обліку щокварталу до 1 числа другого місяця, наступного за звітним. У разі, коли останній день строку припадає на вихідний і (або) неробочий святковий день, днем ​​закінчення строку вважається найближчий наступний за ним робочий день.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКУ РВ-3

Порядок перевірки фахівцями територіальних органів Пенсійного фонду Російської Федерації правильності заповнення Розрахунку по нарахованих і сплачених внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації, що застосовується при здійсненні контролю за сплатою внесків за додатковим тарифом для роботодавців, які використовують працю членів льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації

Цей Порядок перевірки фахівцями територіальних органів Пенсійного фонду Російської Федерації (далі - ПФР) правильності заповнення Розрахунку по нарахованих і сплачених внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації, що застосовується при здійсненні контролю за сплатою внесків за додатковим тарифом для роботодавців, які використовують працю членів льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (форма РВ-3, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.12.2009 № 934н, зареєстрована в Мін'юсті Росії від 31.12.2009 № 15935) (Далі - Розрахунок) розроблено відповідно до Федерального закону від 24.07.2009 № 212-ФЗ «Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування» (Відомості Верховної Російської Федерації, 2009, № 30 ст. 3738, № 48, ст. 5726) (далі - Федеральний закон № 212-ФЗ) з метою реалізації Федерального закону від 27 листопада 2001 № 155-ФЗ «Про додаткове соціальне забезпечення членів ле них екіпажів повітряних суден цивільної авіації »(Відомості Верховної Ради України, 2001 року № 49 ст.4561, 2002 року № 11 ст. 1017, 2009 року № 23 ст. 2769 № 30 ст. 2739) (далі - Федеральний закон № 155-ФЗ).

I. Загальні положення

При перевірці правильності заповнення Розрахунку фахівцям територіальних органів ПФР необхідно враховувати наступне:
1.1. У кожен рядок і відповідні їй графи вписується тільки один показник. У разі відсутності будь-яких показників, передбачених Розрахунком, в рядку і відповідній графі - прочерк. Всі значення грошових показників відображаються в повних рублях. значення
показників менше 50 копійок відкидаються, а значення показників 50 копійок і більше округлюються до повного рубля.
Якщо на сторінках Розрахунку, що подаються платником, будь-які таблиці їм не заповнюються, то в полях цих таблиць ставиться прочерк.
1.2. При виправленні помилок перекреслюється невірне значення показника, вписується правильне значення показника і ставиться підпис платника або його представника під виправленням, із зазначенням дати виправлення. Всі виправлення завіряються печаткою організації (штампом - для іноземних організацій) або підписом індивідуального підприємця, фізичної особи, що не визнається індивідуальним підприємцем, або їх представників.
Не допускається виправлення помилок за допомогою коригувального чи іншого аналогічного засобу.
Після заповнення Розрахунку проставляється наскрізна нумерація заповнених сторінок в поле «Стор.».
1.3. У верхній частині кожної заповнюваної сторінки Розрахунку вказується реєстраційний номер платника, присвоєний йому в територіальному органі Пенсійного фонду Російської Федерації (далі - ПФР) за місцем взяття на облік.
1.4. Титульний лист, Розділи 1 і 2 Розрахунку повинні бути заповнені всіма платниками, Розділ 3 заповнюється при наявності у платника недоїмки за внесками, що утворилася станом на 31 грудня 2009 року.
1.5. Спеціаліст територіального органу ПФР в Розділі «Заповнюється працівником ПФР» вказує відомості про подання Розрахунку (кількість сторінок розрахунку, кількість аркушів підтверджуючих документів або їх копій, доданих до Розрахунку, дату подання, прізвище та ініціали імені та по батькові працівника ПФР, який прийняв розрахунок), його підпис.

II. Перевірка правильності заповнення титульної частини Розрахунку

2.1. При перевірці правильності заповнення титульного аркуша Розрахунку фахівець територіального органу ПФР перевіряє наявність:
- реєстраційного номера в ПФР відповідно до запису в Повідомленні про реєстрацію в територіальному органі ПФР;
- в зоні з трьох осередків, відведеної для заповнення показника «Номер коригування», при поданні первинного Розрахунку вказується код 000.
При поданні до територіального органу ПФР Розрахунку, в якому відображені зміни, в реквізиті титульного аркуша «Номер коригування»
проставляється номер, який вказує, який за рахунком Розрахунок з урахуванням внесених змін і доповнень подається платником до територіального органу ПФР (наприклад: 001, 002, ... 010 і т.д.);
В осередках, відведених для заповнення показника «Звітний період», проставляється період, за який подається Розрахунок. звітними
періодами зізнаються перший квартал, півріччя, дев'ять місяців і рік, які позначаються відповідно як «3», «6», «9» і «12».
В осередках для заповнення показника «Календарний рік» проставляється календарний рік, за звітний період якого видається Розрахунок.
Найменування платника заповнюється відповідно до найменування, зазначеним в установчих документах (за наявності в найменуванні латинській транскрипції вона вказується).
Ідентифікаційний номер платника (далі - ІПН), код причини постановки на облік (далі - КПП) за місцем знаходження організації і основний державний реєстраційний номер (далі - свідоцтво про Державну) заповнюється відповідно до Свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства Російської Федерації , за місцем знаходження на території Російської Федерації.
КПП за місцем знаходження відокремленого підрозділу вказується відповідно до Повідомленням про постановку на облік в податковому органі юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства Російської Федерації, за місцем знаходження відокремленого підрозділу на території Російської Федерації;
Коди загальноросійського класифікатора об'єктів адміністративно - територіального поділу (далі - Окатий), загальноросійського класифікатора видів економічної діяльності (далі - КВЕД), загальноросійського класифікатора підприємств і організацій (далі - ЄДРПОУ), загальноросійський класифікатор організаційно-правових форм (далі - ОКОПФ), загальноросійський класифікатор форм власності (далі - ОКФС) - на підставі відповідного Повідомлення органу державної статистики.
У полях, відведених для вказівки адреси реєстрації, вказується юридична адреса відповідно до Російським класифікатором адрес ФНС Росії (далі - КЛАДР).
В осередках, відведених для заповнення показника «кількість застрахованих осіб», вказується кількість застрахованих осіб, на суми виплат і інших винагород яких нараховуються внески за додатковим тарифом і за якими надаються відомості індивідуального (персоніфікованого) обліку за звітний період.
В осередках, відведених для заповнення показника «код тарифу», вказується код тарифу «01» *.
2.2. У розділі титульного аркуша «Достовірність і повноту відомостей, зазначених у цьому розрахунку, підтверджую» вказується:
- в разі підтвердження достовірності та повноти відомостей у Розрахунку керівником організації-платника проставляється «1», в разі підтвердження достовірності та повноти відомостей представником платника - «2»;
- при поданні Розрахунку платником по рядку «прізвище, ім'я, по батькові» вказуються прізвище, ім'я, по батькові керівника організації повністю. Проставляється особистий підпис керівника організації, заверяемая печаткою організації, і дата підписання;
- при поданні Розрахунку представником платника - фізичною особою в рядку «прізвище, ім'я, по батькові» вказуються прізвище, ім'я, по батькові представника платника повністю. Проставляється особистий підпис представника платника, дата підписання, а також вказується вид документа, що підтверджує повноваження представника платника;
- при поданні Розрахунку представником платника - юридичною особою в рядку «прізвище, ім'я, по батькові» вказуються повністю прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, уповноваженого відповідно до документом, що підтверджує повноваження представника платника - юридичної особи, засвідчувати достовірність і повноту відомостей, зазначених в розрахунку.
У рядку «найменування організації - представника платника» вказується найменування юридичної особи - представника платника. Проставляється підпис особи, відомості про який вказані по рядку «прізвище, ім'я, по батькові», заверяемая печаткою юридичної особи - представника платника, і дата підписання;
У рядку «найменування документа, що підтверджує повноваження представника платника», вказується вид документа, що підтверджує повноваження представника платника.
Підпис платника або його представника та дата підписання Розрахунку проставляються також у кінці кожного розділу Розрахунку.

III. Перевірка правильності заповнення Розділу 1 «Розрахунок по нарахованих і сплачених внесків за додатковим тарифом»

При перевірці правильності заповнення Розділу 1 Розрахунку фахівцям територіальних органів ПФР слід враховувати наступне.
3.1. У рядку 100 «Залишок внесків за додатковим тарифом, що підлягають сплаті на початок розрахункового періоду" відображається сума страхових внесків з рядка 150 Розрахунку за попередній розрахунковий період (при заповненні Розрахунків за 2010 рік - в цьому рядку вказується «0»).
3.2. Рядок 110 «Нараховано внесків за додатковим тарифом з початку розрахункового періоду» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку про суми внесків, нарахованих з початку розрахункового періоду, і повинна дорівнювати сумі рядків 110 Розрахунку за попередній звітний період календарного року і 114 Розрахунку за останні три місяці звітного періоду.
Значення показника по графі 3 рядка 110 визначається як добуток показника графи 3 рядка 200, помноженого на додатковий тариф.
3.3. Для заповнення показників рядків 111-113 «Нараховано внесків за додатковим тарифом з початку розрахункового періоду» за останні три місяці звітного періоду використовуються дані Розділу 2 «Розрахунок бази для нарахування внесків за додатковим тарифом»:
Значення показника по графі 3 рядка 111 визначається як добуток показника графи 4 рядка 200, помноженого на додатковий тариф.
Значення показника по графі 3 рядка 112 визначається як добуток показника графи 5 рядка 200, помноженого на додатковий тариф.
Значення показника по графі 3 рядка 113 визначається як добуток показника графи 6 рядка 200, помноженого на додатковий тариф.
3.4. Значення показника рядка 114 «Разом» визначається як сума показників рядків 111-113.
3.5. У рядку 120 «Донараховано внесків за додатковим тарифом з початку розрахункового періоду" відображаються суми внесків, донараховані за актами виїзних перевірок, за якими у звітному періоді вступили в силу рішення про притягнення до відповідальності платників внесків.
3.6. Значення показника рядка 130 «Усього до сплати» визначається підсумовуванням показників рядків 100, 110 і 120.
3.7. У рядку 140 «Сплачено з початку розрахункового періоду" відображаються суми внесків, сплачені з початку розрахункового періоду наростаючим підсумком, з урахуванням положень частини 5 статті 18 Федерального закону № 212-ФЗ і розраховуються як сума показників рядків 140 Розрахунку за попередній звітний період календарного року і 144 Розрахунку за останні три місяці звітного періоду.
3.8. За рядками 141-143 відображаються суми платежів за внесками за останні три місяці звітного періоду, сплачені у відповідних місцях звітного періоду з урахуванням положень частини 5 статті 18 Федерального закону № 212-ФЗ.
3.9. Рядок 144 «Разом» визначається як сума рядків 141-143.
3.10. Показник рядка 150 «Залишок внесків за додатковим тарифом, що підлягають сплаті на кінець звітного періоду» розраховується як різниця рядків 130 і 140.

IV. Перевірка правильності заповнення Розділу 2 «Розрахунок бази для нарахування внесків за додатковим тарифом»

При перевірці правильності заповнення Розділу 2 Розрахунку фахівцем територіального органу ПФР перевіряється наступне.
4.1. Показники рядка 200 заповнюються по відношенню до фізичних осіб, на користь яких здійснюються виплати і інші винагороди відповідно до статті 4 Федерального закону № 155-ФЗ. Зазначені значення визначаються платниками шляхом складання сум нарахованих виплат та інших винагород відповідно до статті 4 Федерального закону № 155-ФЗ по кожній фізичній особі.
4.2. Округлення до цілих рублів сум виплат та інших винагород, а також інших показників, які потім відображаються в розрахунку, проводиться після підсумовування даних індивідуального обліку в цілому по платнику.
4.3. Значення показника графи 3 рядка 200 визначається підсумовуванням показників граф 4-6 рядка 200.

V. Перевірка правильності заповнення Розділу 3 «Відомості про стан заборгованості (переплати) за внесками за додатковим тарифом, що утворилася станом на 31 грудня 2009 року»
При перевірці правильності заповнення Розділу 3 Розрахунку фахівець територіального органу ПФР перевіряє наступне.
5.1. За рядку 510 відображається залишок суми заборгованості (переплати) за внесками за додатковим тарифом станом на 01 січня розрахункового періоду. При поданні Розрахунку за 2010 рік в рядок 510 переносяться дані з підсумкового рядка заборгованості (переплати) «Відомості сплати страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування» (форма АДВ-11) за 2009 рік (за періоди 2002-2009 рр). При поданні Розрахунку за періоди, починаючи з 2011 року, значення рядка 510 має дорівнювати значенню рядка 530 за попередній розрахунковий період.
За рядку 520 відображається сума сплачених страхових внесків в рахунок погашення заборгованості, відображеної в рядку 510 наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду.
Показник рядка 530 розраховується як різниця значень рядків 510 і 520.
5.2. При відсутності заборгованості (переплати) за внесками за станом на 31.12.2009 року в таблиці проставляються прочерки.
джерело: Бланк і заповнення форми РВ-3 >>
В розділ: Завантажити бланки форм податкових декларацій та звітів >>
В розділ: Щодо звітності в ПФР і персоніфікованому обліку >>