19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Як проводиться інструктаж з пожежної безпеки

 1. Види інструктажів з пожежної безпеки
 2. Вступний інструктаж з пожежної безпеки
 3. Інструкція по проведенню вступного інструктажу з пожежної безпеки
 4. Організація первинного протипожежного інструктажу на робочому місці
 5. Періодичність проведення повторного інструктажу з пожежної безпеки
 6. Проведення позапланового та цільового протипожежного інструктажу

У будь-якій організації відповідно до Норм пожежної безпеки, затвердженими Наказом МНС РФ № 645 від 12 грудня 2007 р повинно проводитися навчання працівників заходам пожежної безпеки. Основними видами навчання є протипожежний інструктаж і вивчення мінімуму пожежно-технічних знань. Розглянемо докладніше, як проводиться інструктаж з пожежної безпеки, які види інструктажів існують і який регламент їх проведення.

Інструктаж з пожежної безпеки проводиться з метою навчання працівників таких питань, як пожежна небезпека технологічних процесів виробництва і обладнання, поведінка на виробництві для виключення загрози пожежної безпеки відповідно до існуючих протипожежними нормативами, основні вимоги пожежної безпеки, засоби протипожежного захисту і навички поводження з ними в випадку виникнення пожежі.

Види інструктажів з пожежної безпеки

Всього існує 5 видів протипожежних інструктажів, в тому числі вступний, первинний інструктаж, повторний, позаплановий і цільовий інструктаж. Програма навчання в рамках кожного виду інструктажу може відрізнятися, так само можуть різнитися особливості, форми і цілі їх проведення. Проведення протипожежного інструктажу фіксується в спеціальному журналі обліку інструктажів. Кожен проінструктований підтверджує проходження інструктажу, роблячи підпис у відповідній графі журналу обліку інструктажів.

Вступний інструктаж з пожежної безпеки

Кожен працівник, тільки що працевлаштований на підприємстві, в обов'язковому порядку повинен пройти вступний протипожежний інструктаж. Так само вступний інструктаж з пожежної безпеки проводять з усіма категоріями працівників, в тому числі з сезонними працівниками, з відрядженими працівниками, з практикантами, які прибули на підприємство для практики або виробничого навчання.

Порядок проведення вступного інструктажу розкритий в п.п. 11-15 Норм пожежної безпеки «Навчання заходам пожежної безпеки працівників організацій». Проводить вступний інструктаж керівник підприємства або спеціально призначена особа, відповідальна за пожежну безпеку відповідно до штатного розкладу. Програма навчання на вступному інструктажі розробляється відповідальною особою на підставі вимог Норм пожежної безпеки, правил, інструкцій, стандартів пожежної безпеки та затверджується Наказом керівника підприємства. Для проведення вступного інструктажу повинно бути виділено спеціальне приміщення, обладнане наочними посібниками, засобами пожежогасіння, стендами з протипожежними інструкціями і схемами евакуації.

Програма навчання на вступному інструктажі повинна бути складена відповідно до Додатку 2 до п. 14 Норм пожежної безпеки, в якому розкрито основні питання, які повинні розглядатися на даному інструктажі. У тому числі до розгляду обов'язкові положення Наказів та інструкцій з пожежної безпеки, відомості про умови пожежо- та вибухонебезпечних на підприємстві, відповідальність працівників за дотримання вимог пожбезпеки та заходи щодо профілактики пожеж і по їх гасіння, які розкриваються в різному обсязі для керівників структурних підрозділів та для працівників. Так, для керівників розкривається інформація про терміни перевірок, зарядок і випробувань засобів пожежогасіння та сигналізації, питання забезпечення колективної і особистої безпеки і питання програми первинного інструктажу підлеглого персоналу.

Для працівників розкриваються їх безпосередні дії при загорянні або пожежі, способи гасіння, питання своєчасного інформування безпосереднього керівника і пожежної частини про загоряння (пожежі), а також питання використання коштів для забезпечення особистої і колективної безпеки. Закріплення практичних навичок володіння засобами пожежогасіння і дії в ситуації пожежі відпрацьовуються моделюванням ситуацій загоряння, практичної тренуванням дій при виникненні пожежі і перевіркою знань засобів пожежогасіння та систем протипожежного захисту.

Інструкція по проведенню вступного інструктажу з пожежної безпеки

Для визначення форми, обсягу і методів проведення вступного протипожежного інструктажу наказом керівництва організації повинна бути затверджена відповідна інструкція з проведення вступного інструктажу. Керуючись цим документом, посадова особа, відповідальна за навчання пожежної безпеки зможе ефективно і відповідно до положень керівних документів організувати навчання співробітників. Складання інструкції дозволить ефективно керувати процесом навчання пожежної безпеки працівників підприємства.

Форма інструкції по вступного інструктажу повинна мати на увазі включення в документ наступних відомостей:

1. Найменування організації;

2. Номер і дата наказу керівника про затвердження інструкції;

3. Термін дії інструкції;

4. Зміст інструкції. Інструкція повинна бути складена з урахуванням основних питань, що розкриваються в ході навчання на вступному інструктажі (див. Додаток 2 до п. 14 Норм пожежної безпеки) і Програми навчання. У ній повинні бути враховані:

 • основні принципи забезпечення безпеки з урахуванням специфіки підприємства і пожежонебезпеки виробництва;
 • методи профілактики пожежонебезпечних ситуацій;
 • способи ліквідації загорянь і пожеж;
 • маршрути евакуації;
 • дії працівників у разі пожежі;
 • методи першої допомоги постраждалим при пожежі;
 • взаємодія з пожежними

5. Підпис керівника та печатку організації.

Програма вступного інструктажу з пожежної безпеки складається з урахуванням питань, обов'язкових для вивчення в ході вступного інструктажу (Додаток 2 до п. 14 Норм пожежної безпеки), особливостей компанії з точки зору організації протипожежного режиму і відповідно до вимог інструкцій, стандартів, правил і норм з пожежної безпеки. У програмі, крім основних питань, що вивчаються в ході вступного інструктажу, враховується особливість протипожежного режиму в даній організації, час, необхідний для вивчення кожного питання і форма відпрацювання практичних навичок.

Організація первинного протипожежного інструктажу на робочому місці

Коло осіб, з якими проводиться первинний інструктаж з пожежної безпеки на робочому місці, не відрізняється від кола осіб, з якими проводиться вступний інструктаж, за трьома наступними виключеннями. Первинний інструктаж проводиться так само:

 1. з працівниками, перекладаються в рамках підприємства з одного підрозділу в інший;
 2. з працівниками, які виконують нову для них роботу;
 3. з фахівцями, які виконують будівельно-монтажні та інші будівельні роботи на території організації.

Первинний інструктаж проводиться після вступного інструктажу індивідуально з кожним новоприйнятим на роботу працівником.

Винятком з цього правила буде лише випадок групового навчання, який передбачений, коли кілька працівників працюють на одному робочому місці і обслуговують однакове устаткування.

Питання, які повинні розглядатися при проведенні первинного протипожежного інструктажу на робочому місці, так само висвітлені в Додатку 2 до п. 14 Норм пожежної безпеки. При проведенні первинного інструктажу працівники повинні отримати наступні знання:

 • про способи повідомлення під час пожежі;
 • про місця розташування на території підприємства коштів первинного пожежогасіння, гідрантів, місць зберігання води і піску і маршрутів евакуації при пожежі;
 • про пожежонебезпеки технологічного процесу, застосовуваного в організації, про пожежонебезпечні властивості сировини і матеріалів і про умови виникнення пожежі стосовно до даного процесу виробництва;
 • про види вогнегасників, які використовуються в організації, про способи їх застосування;
 • про поведінці працівників у разі пожежі і евакуації;
 • про вимоги при гасінні електроустановок;
 • про заходи забезпечення особистої і колективної безпеки під час пожежі і про способи первинної допомоги постраждалим.

Всі досліджувані питання під час первинного інструктажу повинні закріплюватися практичним відпрацюванням навичок і дій.

Періодичність проведення повторного інструктажу з пожежної безпеки

Повторний інструктаж, згідно п. 22 Норм пожежної безпеки проводиться не рідше разу на рік з усіма працівниками підприємства незалежно від посади, кваліфікації, освіти і стажу роботи.

Якщо працівники виконують свої обов'язки на пожежонебезпечному виробництві, повторний протипожежний інструктаж з ними проводиться не рідше одного разу на півріччя. Мета проведення повторного інструктажу - закріплення знань і практичних навичок працівників в питаннях пожежної безпеки.

Так само, як і первинний інструктаж, повторний інструктаж з пожежної безпеки проводиться індивідуально з кожним працівником, якщо тільки кілька працівників не обслуговують однотипне обладнання на одному робочому місці. У цьому випадку проводиться груповий інструктаж.

Окремої програми для проведення повторного інструктажу не передбачено з огляду на те, що при повторному інструктажі розглядаються ті ж питання, що і при первинному інструктажі з пожежної безпеки.

Проведення позапланового та цільового протипожежного інструктажу

Говорячи про те, як проводиться інструктаж з пожежної безпеки, слід зазначити, що в певних випадках необхідне проведення позапланового та цільового інструктажу з пожежної безпеки. Норми пожежної безпеки (п. 26) визначають наступні випадки, при яких мається на увазі обов'язкове проведення позапланового інструктажу:

 1. Коли змінюються старі або вводяться в дію нові правила, норми, інструкції та вимоги щодо пожежної безпеки;
 2. Коли відбуваються зміни в технологічному процесі або в використовуваному сировину, які призводять до зміни протипожежного стану організації;
 3. Коли працівники підприємства порушують вимоги пожежної безпеки, в результаті чого міг статися або трапляється пожежа;
 4. На вимогу органів державного пожежного нагляду, якщо при перевірці вони виявляють недостатній рівень знання пожежної безпеки працівників або коли недостатні знання працівників виявляються всередині підприємства;
 5. При перервах в роботі більше 30 або 60 днів, в залежності від робіт з підвищеними вимогами до пожежної безпеки;
 6. Якщо надходить інформація про те, що на подібних підприємствах сталася аварія або пожежа.

З огляду на те, що ситуації, які диктують необхідність проведення позапланового інструктажу, сильно відрізняються, керівник визначає обсяг і зміст інструктажу в залежності від необхідності.

Цільовий протипожежний інструктаж проводиться в випадках, визначених у п. 28 Норм:

 • При проведенні тимчасових разових робіт, що характеризуються підвищеною пожежонебезпекою. Це можуть бути, наприклад, зварювальні та вогневі роботи;
 • При виконанні робіт з оформленням наряд-допуску, наприклад, якщо на пожежонебезпечному і вибухонебезпечному виробництві необхідно провести вогневі роботи;
 • При ліквідації наслідків пожеж та аварій;
 • При організації заходів з великою кількістю учасників, що відносяться до категорії учнів, і при виробництві екскурсій на підприємстві.

Періодичність проведення цільового інструктажу залежить від заходів, що проводяться на підприємстві і не встановлена ​​законом.

Беззастережне виконання керівництвом підприємства Норм пожежної безпеки здатне гарантовано уберегти підприємство від втрат при пожежах зважаючи явною підготовленості працівників до дій в надзвичайних ситуаціях.

Також виконання на підприємстві норм законодавства в області пожежної безпеки здатне створити умови, при яких адміністративне покарання у вигляді штрафу за порушення норм пожежної безпеки згідно зі ст. 20.4 КоАП РФ буде не застосовується до керівництва підприємства і до самої організації.