19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Як призначається і перераховується пенсія військовим пенсіонерам за вислугу років?

 1. У статті роз'яснюються питання оформлення і перерахунку пенсій військовим пенсіонерам за вислугу років,...
 2. Який розмір пенсій у військових пенсіонерів за вислугу років?
 3. Який максимальний розмір пенсії у військового?
 4. Як підвищують пенсії військовим пенсіонерам?
 5. Які є надбавки до пенсії військовослужбовця?
 6. Які документи потрібні для призначення пенсії та надбавок за вислугу років?
 7. Як переоформити пенсію за вислугою років на пенсію по інвалідності?
 8. Рейтинг популярних товарів наших читачів

У статті роз'яснюються питання оформлення і перерахунку пенсій військовим пенсіонерам за вислугу років, вказуються розміри "військових пенсій" при наявності вислуги за службу в армії, обмеження максимальної пенсійної виплати для звільненого військовослужбовця, умови підвищення пенсії у військового, документи для оформлення пенсійних надбавок.

Які потрібні умови для призначення пенсії військовим з урахуванням вислуги років?

Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб / Про пенсійне забезпечення осіб, звільненіх з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та Деяк других осіб" (№2262, остання зміна в квітні 2018 року № 2377-VIII) встановлено, що офіцерам, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військовим, які служать в армії за контрактом , Іншим особам, крім осіб, зазначених у частині третій ст. 5, незалежно від віку, якщо вони звільнені, покладені виплати за вислугу років в нижчезазначених випадках:

 • військовослужбовець звільнений до 30 вересня 2011 року і на день звільнення має вислугу 20 календарних років і більше;
 • з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року і на день звільнення вислуга становить 20 років і 6 місяців і більше;
 • з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року і на день звільнення має вислугу 21 календарний рік і більше;
 • з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року - вислуга 21 календарний рік і 6 місяців і більше;
 • з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року та на момент звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року і на день звільнення їх вислуга становить 22 роки і 6 місяців і більше;
 • з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року - вислуга 23 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року і в день звільнення зі служби вислугу становить 23 роки і 6 місяців і більше;
 • з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року - 24 роки і більше;
 • з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і більше;
 • з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше.

Звернемо увагу, що до календарної вислуги років зараховується також період, зазначений у частині другій  статті 17  вищевказаного Закону Звернемо увагу, що до календарної вислуги років зараховується також період, зазначений у частині другій статті 17 вищевказаного Закону.

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 12 цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45 ти річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, при наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України. Особам, які є інвалідами війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку.

Який розмір пенсій у військових пенсіонерів за вислугу років?

Звільнені військовослужбовці, які мають право на пенсію за Законом №2262, при підтвердженому страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 1 року і 6 місяців становить військова служба, служба в МВС, державної пожежної охорони, органах і підрозділах ГО, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України (перераховується в п. "б" ст. 12): за страховий стаж 25 років - 50% і за кожен повний рік стажу понад 25 років - 1% відповідних сум грошового забезпечення ( згідно зі ст. 43 ).

В даному Законі вказується, що військовослужбовці з вислугою 20 років і більше отримують наступну пенсію ( пункт "а" статті 12 ):

 • за вислугу 20 років - 50% відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3% за кожен повний рік вислуги понад 20 років, але не більше, ніж 65% відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);
 • звільнені у відставку за віком або за станом здоров'я - 55%;
 • за кожен рік вислуги понад 20 років - 3%.

Який максимальний розмір пенсії у військового?

У Законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб / Про пенсійне забезпечення осіб, звільненіх з ВІЙСЬКОВОЇ служби, та Деяк других осіб" (ст. 43) вказується, що максимальний розмір пенсії не може перевищувати 80% відповідних сум грошового забезпечення військовослужбовця, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому Законом порядку до категорії 1, - 100%, до категорії 2, - 95%.

Як підвищують пенсії військовим пенсіонерам?

Підвищення пенсій звільненим військовослужбовцям проводять використовуючи пункти "б" - "д" статті 1 -2 Закону, що розглядається (Остання зміна № 2377-VIII від 03.04.2018 р), які мають право на пенсію за цим Законом та мають статус ветерана війни , І особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , За вислугу років збільшують в порядку і на умовах, передбачених вищевказаними зазначеними Законами.

Які є надбавки до пенсії військовослужбовця?

Українським урядом передбачена надбавка для непрацюючих військових пенсіонерів, які містять членів сім'ї які втратили працездатність, що належить до осіб, які забезпечуються пенсією через втрату годувальника ( статті 30 і 31 ), - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Відзначимо 3 важливих нюанси у виплаті надбавки (допомоги) до пенсії військовим пенсіонерам:

1. Надбавка до військової пенсії покладається тільки на тих членів сім'ї, яким не платять пенсію із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога на дитину одиноким матерям.

2 В разі, коли є право отримувати вищевказані пенсії одночасно, допомога і надбавку на непрацездатного члена сім'ї, до пенсії за вислугу років за вибором військового пенсіонера може бути призначено пенсію або соцдопомогу або нарахована на цього члена сім'ї надбавку.

3. У ситуації, коли в сім'ї є два або більше пенсіонерів, кожен член сім'ї втратив працездатність, який знаходиться на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором.

Соціальна допомога на догляд інвалідам війни І групи виплачується при наявності причин, зазначених у пункті б статті 20 (причини інвалідності) Закону Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб (посилання дана вище), або внаслідок трудового каліцтва, професійної або загальної хвороби, або одиноким пенсіонерам, яким за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потрібна стороння допомога в догляді, в порядку та на умовах  Закону Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам Соціальна допомога на догляд інвалідам війни І групи виплачується при наявності причин, зазначених у пункті "б" статті 20 (причини інвалідності) Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" (посилання дана вище), або внаслідок трудового каліцтва, професійної або загальної хвороби, або одиноким пенсіонерам, яким за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потрібна стороння допомога в догляді, в порядку та на умовах Закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" .

Надбавка до пенсії також передбачена для громадян мають заслуги перед Україною ст. 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а пенсіонерам, які мають особливі трудові заслуги по статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3946-12 від 04.02.94 , № 103/96-ВР від 25.03.96 (В редакції Закону № 3591-ІУ від 04.04.2006г. ), Передбачає, що вищевказані надбавки і допомогу до пенсії військовослужбовця можуть нараховуватися одночасно.

Які документи потрібні для призначення пенсії та надбавок за вислугу років?

При первинному оформленні пенсії, військовослужбовцю необхідно надати в районне відділення Пенсійного фонду такі документи:

 • заяву з проханням призначити "військову пенсію";
 • копію паспорта;
 • копію довідки з "податкової" про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію пільгових посвідчень (учасник ООС / АТО, УБС, інваліда війни, ветерана, ліквідатора, донора та ін.);
 • довідку з ВАТ «Ощадбанк» про відкриття рахунку;
 • довідку про склад сім'ї.

);  довідку з ВАТ «Ощадбанк» про відкриття рахунку;  довідку про склад сім'ї

Як переоформити пенсію за вислугою років на пенсію по інвалідності?

У разі, коли військовому пенсіонеру потрібно перейти з пенсії за вислугою років на пенсію по інвалідності (або навпаки), застосовується Закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій громадян», необхідно звернутися із заявою в управління ПФУ за місцем реєстрації.

У ситуації, коли звільнений військовослужбовець хоче перейти з пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій громадян», будуть потрібні наступні документи :

 • заяву для призначення пенсійних виплат;
 • довідка про припинення виплати пенсії в управлінні ПФУ за місцем прописки (додатковий атестат);
 • довідка з ВАТ «Ощадбанк» про відкриття рахунку;
 • Довідка з місця проживання;
 • копія сторінок паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія пільгових посвідчень, що дають право на пільги (УБС, ветерана війни, інваліда війни).

Корисні статті по темі:

* Приєднуйтесь до групі в Фейсбук , Яка розбирається в тонкощах Законів, постанов Кабміну та наказів Міноборони, які стосуються пільг, виплат, соцдопомоги для військовослужбовців, учасників АТО, ООС і членів їх сімей.

Оцініть новина (статтю)

Рейтинг популярних товарів наших читачів

Завантаження ...

Завантаження ...


Новина (статтю) «Як призначається і перераховується пенсія військовим пенсіонерам за вислугу років? »Підготували журналісти видання Бізнес портал fdlx.com

Дата публікації:, останнє оновлення сторінки: 04.07.2018 17:50:17

Який розмір пенсій у військових пенсіонерів за вислугу років?
Який максимальний розмір пенсії у військового?
Як підвищують пенсії військовим пенсіонерам?
Які є надбавки до пенсії військовослужбовця?
Які документи потрібні для призначення пенсії та надбавок за вислугу років?
Як переоформити пенсію за вислугою років на пенсію по інвалідності?
Які потрібні умови для призначення пенсії військовим з урахуванням вислуги років?
Який розмір пенсій у військових пенсіонерів за вислугу років?
Який максимальний розмір пенсії у військового?
Як підвищують пенсії військовим пенсіонерам?