19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

імідж підприємства

 1. імідж підприємства
 2. Структура іміджу організації
 3. Позитивний і негативний імідж організації
 4. організаційна культура
 5. Екологічна безпека
 6. Якість, конкурентоспроможність товарів і послуг
 7. Фінансові можливості
 8. Фігурування імен організації в засобах масової інформації
 9. ефективність управління
 10. імідж керівника
 11. Управління іміджем організації
 12. Як управляти іміджем організації

18 Липень 2014 Євген Нєдєлін переглядів:

18 Липень 2014  Євген Нєдєлін  переглядів:  імідж підприємства  Імідж (від англ імідж підприємства

Імідж (від англ. Image - образ, особистісний або організації) - це враження, яке компанія і її співробітники проводять на людей і яке фіксується в їх свідомості у формі певних емоційно забарвлених стереотипних уявлень (суджень, думок). Подання про організацію є одним з істотних компонентів свідомості людини, що має специфічні особливості, без їх урахування неможливо правильно зрозуміти образ думок індивідуума і цілеспрямовано впливати на нього.

Успіх діяльності підприємства певним чином залежить і від іміджу, який можна розглядати як сукупність уявлень про організацію та її співробітників.

Позитивними ефектами від цілеспрямованої роботи по створенню позитивного іміджу можуть стати:

 • високий рівень лояльності клієнтів до організації;
 • підвищення впізнаваності бренду компанії;
 • можливість сфокусувати маркетинг на просуванні бренда, а не на окремих товарах або послугах;
 • зниження витрат на етапі виведення нового продукту на ринок за рахунок сформованого довіри до бренду;
 • підвищення привабливості компанії як роботодавця і можливість наймати більш кваліфіковані кадри.

Структура іміджу організації

У структурі іміджу компанії (організації) можна виділити наступні взаємопов'язані за формою і змістом складові:

 • зовнішній вигляд співробітників і зовнішній вигляд компанії (оформлення офісу);
 • стиль поведінки співробітників і стиль роботи керівництва;
 • робота персоналу;
 • оснащення робочих місць;
 • режим роботи організації.

Позитивний і негативний імідж організації

Імідж організації може бути як негативним, так і позитивним. Негативний імідж проявляється в недовірі до організації та її репутації. Найчастіше негативний образ значно збільшує витрати компанії, а позитивний - економить її ресурси.

На формування іміджу компанії впливають різні чинники. Неувага хоча б до одного з них (ефективне управління, клієнтоорієнтованість, імідж керівника і т. П.) Може привести до втрати довіри клієнтів і формування негативного або навіть скандального іміджу.

Отже, від яких же факторів залежить формування іміджу? Перелічимо основні.

організаційна культура

Імідж організації багато в чому залежить від того, наскільки ефективно вибудовані відносини всередині компанії і наскільки чітко кожен співробітник представляє зону своєї відповідальності. Важливим фактором є турбота керівництва про те, щоб співробітники поділяли думку про основні цінності компанії, а також усвідомлена робота з побудови корпоративної культури.

Екологічна безпека

На довіру клієнтів до продукції і послуг компанії впливає їх якість і безпеку. Для формування позитивного іміджу фірми важливо, чи не забруднює підприємство в процесі своєї діяльності повітря, грунт і воду, не споживає чи надмірна кількість природних ресурсів через застосування застарілих технологій виробництва. Сьогодні створено цілий напрямок в області екологічно чистого виробництва різних товарів - так звані зелені технології. Їх застосування значно підвищує рейтинг компанії в списку надійних, солідних, безпечних, які заслуговують на довіру.

Якість, конкурентоспроможність товарів і послуг

Якість і конкурентоспроможність товарів і послуг - важливий фактор формування позитивного іміджу компанії. У боротьбі за споживача фірми прагнуть виділити свої послуги і продукцію серед конкурентних аналогів за рахунок ціни, оригінальної подачі, унікальних характеристик і т. П. Якщо продукція компанії дійсно допомагає вирішити задачу клієнта, приносить реальну користь, то у фірми є відмінний шанс вибитися в лідери в своїй сфері діяльності.

Основою позитивного іміджу є довіра до компанії, відповідна стереотипізація її сприйняття

Фінансові можливості

Від того, наскільки міцно фінансове становище компанії, залежить рішення клієнтів про перспективи довготривалої співпраці. Зокрема, замовники зазвичай звертають увагу на такі фактори, як наявність гарантій на надані товари і послуги, страховки (що особливо актуально для турбізнесу), надання вигідних фінансових умов роботи, в тому числі кредиту без відсотків, розстрочки і т. П.

Фігурування імен організації в засобах масової інформації

На імідж компанії безпосередньо впливає частота і якість представленої про неї інформації в ЗМІ. Сюди відносяться не тільки рекламні публікації, а й різні рейтинги і огляди, участь співробітників компанії в якості незалежних експертів в передачах, що носять інформаційний характер, новинні репортажі. Від того, наскільки часто фігурує ім'я компанії в засобах масової інформації, залежить впізнаваність бренду, його популярність, що позначається на іміджі. Для формування позитивного іміджу, безумовно, важливі позитивні відгуки.

ефективність управління

Ефективність управління компанією впливає на внутрішній і зовнішній імідж. Зовнішня політика взаємодії з клієнтами і партнерами визначає їхнє ставлення і довіру до діяльності фірми. Ретельно продумана ефективна внутрішня політика взаємодії з власними співробітниками дозволяє залучити в компанію висококваліфікованих фахівців, що позначається на якості продукції або послуг фірмою послуг. Для досягнення успіху важливо, щоб структура управління компанією, методологія менеджменту була сучасною та функціональною.

імідж керівника

В іміджі організації важливу роль відіграє образ керівника. Перерахуємо його основні складові.

 • Динамізм, активність, швидка і правильна реакція. Уміння керівника оперативно орієнтуватися в ситуації і приймати правильні рішення - одне з головних якостей, які забезпечують успіх діяльності компанії в умовах жорсткої ринкової конкуренції. Повільність у багатьох випадках може привести не тільки до втрати прибутку, але, що ще серйозніше, до втрати довіри клієнтів, що негативно впливає на імідж компанії в цілому.
 • Моральна надійність. Участь перших осіб компанії в аморальних скандальних ситуаціях, пов'язаних з корупцією, насильством, торгівлею контрафактному і т. П., Фатально позначається на іміджі організації. Через високу активність ЗМІ, зокрема, приховати сьогодні будь-якої безсторонній факт в біографії великого керівника досить складно. Тому багато перші особи відомих компаній користуються допомогою професійних іміджмейкерів і ретельно вибудовують тактику спілкування з клієнтами, партнерами, ЗМІ.
 • Професіоналізм, компетентність. Високий рівень компетентності керівника є гарантією якості її товарів і послуг, позитивно впливає на ставлення до нього співробітників, клієнтів і партнерів, піднімає імідж фірми і рівень довіри до неї.
 • Здатність впливати на людей справою, словом і зовнішнім виглядом. Ефективний керівник повинен бути лідером, здатним згуртувати своїх співробітників, сформувати ефективну робочу команду. Лідерські якості визначаються в тому числі і харизмою, особистим прикладом ставлення до роботи і людям.
 • Психологічна культура. Знання керівником основ психології, вміння підбирати команду згідно з вимогами організації та індивідуальним особливостям співробітників, їх характерологічних рис.
 • Гуманітарна освіченість. Основу світоглядних принципів керівника можуть становити такі гуманітарні цінності, як здоров'я, соціальна захищеність, духовне багатство, екологічна безпека людей. Всі ці фактори - передумови успішної діяльності організації. Імідж керівника проявляється в його популярності, вмінні підтримувати позитивний психологічний клімат в колективі, здатності берегти цінності компанії. В цілому, імідж керівника - це результат його вмілого позиціонування і правильної реакції в конкретних ситуаціях, що вимагають грамотного вибору і певної моделі поведінки.

Наведемо кілька прикладів.

Якщо керівник постійно спізнюється на ділові зустрічі, при спілкуванні з партнерами неуважний, не приділяє належної уваги словами співрозмовника, не дотримується домовленостей, неохайно одягнений - навряд чи він зуміє викликати довіру у своїх партнерів і клієнтів навіть за умови, що його компанія випускає бездоганну за якістю продукцію, має сучасний офіс і висококваліфікованих співробітників.

Імідж організації багато в чому залежить від того, наскільки ефективно вибудовані відносини всередині компанії

Керівник, одягнений з голочки, що володіє бездоганними манерами поведінки, динамічний, ерудований, сучасний, приємний в спілкуванні, суворо дотримується зобов'язання перед партнерами, безсумнівно, заслуговує на довіру. Важливо, щоб, підтримуючи бездоганний зовнішній імідж, керівник звертав увагу і на внутрішній - серед співробітників власної компанії.

Якщо він регулярно підвищує голос на підлеглих, не виконує своїх обіцянок, не прислуховується до думки співробітників і не приймає конструктивну критику, відтік кваліфікованого персоналу і плинність кадрів в організації будуть неминучі. Такий стан справ вплине і на зовнішній імідж керівника, оскільки про нездорові внутрішньокорпоративних відносинах в компанії рано чи пізно стає відомо і клієнтам, і партнерам.

Імідж керівника повинен бути підпорядкований специфіці діяльності компанії. Керівник банку в класичному костюмі з консервативними поглядами, що демонструє співрозмовникам стриманість в розмові і впевнену поведінку, буде сприйнятий як гарант стабільності фірми. Керівник креативного агентства, одягнений за останньою модою, що демонструє гнучку поведінку, готовність підлаштуватися під співрозмовника, фонтанує ідеями, стане сприйматися як людина, що вміє організувати творчу команду для досягнення найкращого результату.

Правильна модель поведінки керівника компанії повинна відповідати законам і не суперечити принципу верховенства права в суспільстві. Така модель передбачає:

 • бездоганну мораль, дотримання загально визнаним моральним нормам;
 • врахування особливостей статі в особистісному поведінці (найбільш раціональним є прояв властивостей, яких очікують від чоловіків або жінок);
 • критичний підхід до вибору власної моделі поведінки;
 • твердження мети особистості як заходи вибору певної моделі поведінки (чим більш значуща мета особистості, тим більше що спонукує силу вона має).

Управління іміджем організації

У великих і престижних корпораціях, компаніях, організаціях управління іміджем здійснюють центри, відділи PR, від роботи яких залежить сприйняття і інтерпретація широким загалом (споживачем, партнерами, громадськими організаціями і т. Д.) Призначення, місії, філософії підприємства - цілей, соціальних зобов'язань і інструкцій, громадської відповідальності, моральних цінностей, принципів ставлення до своїх службовцям, певним групам населення, навколишньому середовищу та ін.

Якщо роль PR-відділу у формуванні іміджу компанії досить очевидна, то функцій HR-відділу в цьому питанні часто приділяється недостатньо уваги. Однак політика управління людськими ресурсами в компанії безпосередньо впливає на її імідж. Збереження висококваліфікованих кадрів - запорука успішного бізнесу.

Якщо роль PR-відділу у формуванні іміджу компанії досить очевидна, то функцій HR-відділу в цьому питанні часто приділяється недостатньо уваги

А якщо з яких-небудь причин співробітники все ж йдуть з компанії, то важливо зберегти з ними хороші стосунки. Адже так зване сарафанне радіо іноді грає вирішальну роль у формуванні іміджу компанії, особливо в тих сферах бізнесу, де ринок висококваліфікованих фахівців невеликий.

Для підтримки позитивного іміджу компанії фахівці HR-служби повинні проявляти лояльне, шанобливе ставлення до співробітників, стежити за суворим дотриманням їх прав, бути уважними до особливостей і потреб кожного фахівця. Якщо PR-служба - це обличчя компанії на ринку клієнтів і партнерів, то HR-відділ представляє компанію на ринку праці. Вище ми вже говорили про зовнішньому і внутрішньому іміджі керівника. Те ж можна сказати і про компанії в цілому - її зовнішній імідж, який забезпечувався б PR-підрозділом, повинен відповідати внутрішньому, який формує HR-відділ.

До завдань даних структур відносять:

 • підтримка сприятливого відношення людей до роботи організації з метою забезпечення її нормального розвитку, розширення сфери впливу;
 • рух вперед в сфері взаєморозуміння організації з усіма з учасниками взаємодії;
 • розширення сфер впливу за допомогою пропаганди, реклами і т. д .;
 • виявлення і нейтралізація чуток або інших джерел непорозумінь;
 • формування корпоративної згуртованості, створення і підтримка у співробітників відповідальності, мотивації.

Конкретними інструментами фірми в боротьбі за покращення іміджу є наступні види PR-активності:

 • прес-конференції;
 • благодійні акції;
 • експертні публікації в галузевих ЗМІ;
 • участь в галузевих виставках;
 • організація тематичних конференцій та круглих столів для партнерів і клієнтів.

Одним з дієвих методів поліпшення внутрішнього іміджу фірми з боку HR-відділу є створення власного корпоративного видання, в якому відбивається життя компанії, її досягнення, плани і т. П.

Корпоративне видання дозволяє вирішити такі завдання: згуртування колективу, інтеграція філій; заохочення співробітників і партнерів; формування інформаційного майданчика для демонстрації товарів і послуг, анонсування новинок, рекламних акцій; забезпечення творчої самореалізації співробітників компанії.

Як управляти іміджем організації

Іміджева політика - динамічний процес. На кожному новому витку розвитку компанії повинні здійснюватися різні дії з управління іміджем. Почати слід з розробки товарного знака компанії, логотипу, слогану, визначення місії та філософії або їх грамотної коригування відповідно до діяльності фірми. Потім слід розробка і визначення термінових і довгострокових цілей і планів діяльності компанії, моніторинг ринку конкурентів, підбір кадрів, яким буде довірено іміджева політика компанії і чіткий розподіл зон відповідальності.

Існує два можливих способу управління іміджем організації. Можна доручити цю задачу аутсорсинговим PR-агентствам або набрати PR-фахівців в штат свого підприємства. У будь-якому випадку рекомендується запрошувати для консультації професійного іміджмейкера.

Збереження висококваліфікованих кадрів - запорука успішного бізнесу

Категорично не рекомендується відпускати імідж компанії у вільне плавання, навіть якщо він вже сформований і є позитивним. Ситуація на ринку постійно змінюється, тому робота над підтриманням позитивного іміджу повинна вестися постійно і тільки на професійній основі. Не слід жертвувати довгостроковим іміджем заради легкої, нехай і великої, прибутку. Реклама продукції і послуг повинна бути максимально чесною щоб уникнути втрати довіри клієнтів. Негативно впливає на успіх компанії різка зміна іміджу. Дуже важливо залишатися вірним прийнятим фундаментальним рішенням і стратегії розвитку бізнесу.

Імідж компанії повинен бути орієнтований на актуальні цінності сучасного суспільства, в умовах якого здійснює свою діяльність компанія. Облік цих цінностей дозволить сформувати грамотну політику взаємодії з усіма зовнішніми і внутрішніми контрагентами: клієнтами, партнерами, спонсорами, здобувачами, власними співробітниками.

Імідж повинен бути гнучким, але міняти його базову основу, концепцію діяльності фірми в більшості випадків не рекомендується. У той же час відповідно до мінливої ​​ринкової ситуацією в компанії повинна вестися постійна робота по адаптації іміджу до нових умов, потреб клієнтів і партнерів.

Статті по темі:

Зверніть увагу на наші тренінгові програми:

Діловий етикет

Рейтинг публікації:
Поділитися в соціальних мережах:

Отже, від яких же факторів залежить формування іміджу?