19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Посадова інструкція головного бухгалтера

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Посадові обов'язки головного бухгалтера
 3. Посадова інструкція головного бухгалтера: зразок

Головний бухгалтер відноситься до ТОП-менеджменту і фактично є другою особою компанії після генерального директора. Роботодавець повинен себе убезпечити і чітко розмежувати вимоги до посади, посадові обов'язки головного бухгалтера, його права та відповідальність. У цьому йому допоможе правильно складена посадова інструкція головного бухгалтера.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Як скласти посадові інструкції на головного бухгалтера

Посадові інструкції (В тому числі, за посадою головного бухгалтера) не є обов'язковими документами. Однак їх розробка і затвердження в першу чергу необхідні самому роботодавцю. Адже в даному документі детально прописується, для чого співробітник ходить роботу. Крім того, від якості роботи головбуха багато в чому залежить успіх компанії, а його помилки можуть дорого обійтися роботодавцеві.

Важливо! У трудовому договорі недостатньо прописати тільки найменування посади працівника, в ньому також необхідно прописати трудову функцію, тобто обов'язки працівника (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Функцію можна прописати в самому договорі або зробити посилання на посадову інструкцію, прописавши така умова: «Трудова функція (посадові обов'язки) Працівника визначаються інструкцією».

Скачайте документи по темі:

Посадова інструкція головного бухгалтера в 2017 році допоможе роботодавцю в наступних випадках:

 • відмовити в прийомі на роботу кандидату, який не відповідає вимогам до посади;
 • довести правомірність застосування дисциплінарного стягнення за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків головного бухгалтера;
 • підтвердити, що працівник вийшов за межі своїх повноважень;
 • уникнути штрафу від трудової інспекції за незазначення в трудовому договорі трудової функції;
 • виграти судовий спір.

Приклад з судової практики.

Роботодавець наклав на працівника дисциплінарне стягнення за неналежне виконання трудових обов'язків. Але позивач вважав застосування дисциплінарного стягнення незаконним, так як неналежного виконання своїх посадових обов'язків не допускав. Порушення, зазначені в довідці, складеній за результатами перевірки, бухгалтерії не стосуються.

З матеріалів судової справи випливає, що наказом директора до працівника було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження за неналежне виконання посадових обов'язків. Вони зафіксовані в пунктах 2 і 4 розділу 11 Посадовий інструкції головного бухгалтера від 16.10.2012 року. Співробітник не забезпечив контроль за законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, а також щоквартальним твором інвентаризації рахунків і розрахунків з організаціями. Крім того, головбух порушив пункт 14 інструкції, так як за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності, проведеної фінансовим управлінням адміністрації Сухобузімского району 23.03.2016 року, були виявлені порушення. А саме:

 • грошові кошти за товар перераховувалися не у відповідності з договором, специфікацією, рахунком-фактурою (п. 2 довідки);
 • інвентаризація основних засобів проводилася формально;
 • не проводилося відповідність платіжних документів і фактично знаходиться в наявності обладнання і так далі.

В ході судового розгляду суд прийшов до висновку, що застосування дисциплінарного стягнення є правомірним. У суду було достатньо підстав, які доводять, що посадові обов'язки головного бухгалтера виконувалися неналежним чином. Таким чином, в задоволенні вимог позивача було відмовлено (апеляційне визначення Красноярського крайового суду від 26.10.2016 у справі N 33-14578 / 2016).

Важливо! Працівник повинен бути ознайомлений з інструкцією під розпис. В іншому випадку працівник не несе відповідальності за невиконання вимог документа.

Посадові інструкції (в тому числі, за посадою головного бухгалтера) не мають уніфікованої форми. Вони затверджуються керівником організації або іншою уповноваженою особою. Зразок оформлення документа наведено на малюнку 1.

Малюнок 1. Посадова інструкція головного бухгалтера: зразок

Посадова інструкція головного бухгалтера: зразок

при розробці посадової інструкції головного бухгалтера потрібно звернути увагу на професійний стандарт, затверджений наказом Мінпраці Росії від 22.12.2014 № 1061н. Застосовувати ПРОФСТАНДАРТ «Бухгалтер» необхідно, якщо до кваліфікації працівника Трудовим кодексом або іншими нормативними актами РФ закріплені певні вимоги (ст. 195.3 ТК РФ). Виходячи з цього, ПРОФСТАНДАРТ обов'язковий для головбухів ряду організацій. Так, вимоги до кваліфікації встановлені Законом від 06.12.2011 № 402-ФЗ для головбухів:

публічних АТ;

страхових організацій і НПФ;

акціонерних інвестиційних фондів і так далі.

Інші роботодавці мають право, але не зобов'язані керуватися вимогами ПРОФСТАНДАРТ.

Посадові обов'язки головного бухгалтера

Посадова інструкція головного бухгалтера є типовою, але все ж може відрізнятися в залежності від специфіки детальності компанії. Наприклад, на практиці часто зустрічаються ситуації, коли в невеликої за чисельністю організації, головний бухгалтер, в тому числі, виконує обов'язки з ведення кадрового обліку або ведення каси.

В якості основних посадових обов'язків головного бухгалтера можна вказати наступні.

Складання бухгалтерської звітності:

 • організація, планування, координація, контроль процесу формування інформації в системі бухгалтерського обліку;
 • забезпечення подання бухгалтерської звітності у встановлені терміни;
 • формування і перевірка правильності формування числових показників звітів, що входять до складу бухгалтерської звітності;
 • формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати;
 • забезпечення підписання керівником економічного суб'єкта бухгалтерської звітності;
 • забезпечення необхідними документами бухгалтерського обліку при проведенні внутрішнього та зовнішнього аудиту (ревізій, податкових та інших перевірок), підготовка відповідних документів про розбіжності за результатами аудиту (ревізій, податкових та інших перевірок);
 • забезпечення схоронності бухгалтерської звітності до її передачі в архів;
 • організація передачі бухгалтерської звітності в архів у встановлені терміни.

Внутрішній контроль ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності.

 • організація і здійснення внутрішнього контролю ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності;
 • перевірка обґрунтованості первинних облікових документів;
 • контроль дотримання процедур внутрішнього контролю ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності;
 • підготовка та подання звітів про стан внутрішнього контролю економічного суб'єкта, організація їх зберігання і передачі в архів у встановлені терміни.

Ведення податкового обліку та складання податкової звітності, податкове планування.

Керівництво діяльністю працівників бухгалтерії.

Посадова інструкція головного бухгалтера: зразок

Як вже було зазначено, зразок посадової інструкції головного бухгалтера може складатися на підставі професійного стандарту. Посадова інструкція головного бухгалтера в 2017 році, як правило, складається з розділів, зазначених у таблиці 1.

Таблиця 1. З яких розділів складаються посадові інструкції

розділ

опис

загальні положення

В даному розділі регулюються загальні питання по трудовій діяльності, а саме:

 • кому підпорядковується працівник;
 • якими документами, нормами керується працівник у своїй роботі;
 • хто виповнюється обов'язки працівника під час його відсутності

кваліфікаційні вимоги

В даному розділі описуються вимоги до посади:

 • освіта;
 • стаж роботи;
 • необхідні вміння;
 • необхідні знання

Даний розділ посадової інструкції головного бухгалтера повинен відповідати вимогам ПРОФСТАНДАРТ «Бухгалтер»

Посадові обов'язки

В даному розділі перераховуються функції, обов'язки працівника, які він повинен виконувати

права

В даному розділі наводяться повноваження працівника

відповідальність

В даному розділі зазначаються межі відповідальності співробітника

Ми розглянули порядок регламентації трудової функції головного бухгалтера. Затверджуйте посадові інструкції для себе (компанії), а не для перевіряючих органів, так як даний документ в першу чергу захищає права роботодавця.