19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Причини безробіття, поняття, класифікація, наслідки

1.2 Причини безробіття, поняття, класифікація, наслідки

ринок праця безробіття державний

Часто причини безробіття пояснюються незбалансованістю ринку праці або несприятливими змінами на цьому ринку.

А. Маршалл пояснював причину безробіття високим рівнем заробітної плати [16, c.287].

За Кейнсом, безробіття є зворотна функція сукупного попиту. «Обсяг зайнятості абсолютно певним чином пов'язаний з об'ємом ефективного попиту». Недостатній обсяг ефективного попиту обумовлює млявість інвестиційного процесу і, отже, неможливість забезпечення зайнятості, що веде до зростання безробіття. Вихід з цієї ситуації Кейнс бачив у підвищенні ролі держави у формуванні сукупного попиту за рахунок збільшення державних витрат, перш за все - на інвестиційні товари [12, c.68-70].

Ф.Хайек вважав, що безробіття «є прямий результат короткозорою політики повної зайнятості, яку ми проводили протягом останніх двадцяти п'яти років». Зростання державних витрат, на думку Ф. Хайєка, неминуче веде до інфляції, яка, досягши критичної позначки, сама стає причиною збільшилася безробіття. Вихід з цього припинити інфляційну політику повної зайнятості. Це призведе до різкого стрибка безробіття, але саме це, теоретично Хаєка, дасть можливість забезпечення високого і стабільного рівня зайнятості [23, c.93-96].

М.Фридмен висунув концепцію «природною» безробіття. До якої він відносить так звану фрикційне безробіття. Фрикційне безробіття охоплює працівників, що міняють з тих чи інших причин місце роботи, наприклад, в пошуках більш високого заробітку або роботи з більшою престижністю, більш сприятливими умовами праці, або мігруючих у зв'язку з необхідністю зміни місця проживання [22, c.104].

Концепція «природного безробіття» підтримується практично всіма економістами, в тому числі і неокейнсианцами. Суперечки точаться лише про те, що викликає зростання безробіття вище природного рівня, - недостатність сукупного попиту або регулююча політика держави, порушує «природний» механізм формування зайнятості та заробітної плати на ринку праці [25, c.459].

Безробіття - невід'ємний атрибут ринкової системи господарства, він неминучий, а в своєму «природному» варіанті навіть корисна для забезпечення необхідної гнучкості ринку праці.

Але до сих пір не одне економічне вчення не є безперечним з точки зору пояснення причин безробіття і зайнятості.

Всі ці причини безробіття являють собою скоріше фактори, що впливають на розмір і динаміку безробіття. Основними джерелами безробіття не є ринкові пропорції й умови, що складаються на ринку праці тому ринок праці лише відображає існуючі в даний момент пропорції між попитом і пропозицією робочої сили, але безпосередньої участі в їх формуванні не приймає. Ці пропорції залежать від процесів, що знаходяться за межами ринку праці. Ринок лише виявляє їх, виявляє безробіття, робить її видимою для суспільства [4, c.484-490].

поняття безробіття

Безробіття визначається як контингент осіб старше певного віку, які не мають роботи, придатних в даний час до роботи і шукають її в розглянутий період.

Безробіття - невід'ємна властивість ринкової системи господарювання. Число безробітних значно зростає в періоди криз і зменшується в періоди підйомів. Помірна безробіття є джерелом для економічного зростання, тому що являє собою резерв незайнятої робочої сили, який можна задіяти при подальшому розширенні виробництва, наявність безробіття посилює стимули підприємницької діяльності, страх втратити роботу є найкращим організатором дисципліни праці та ін. В силу зазначених причин помірне безробіття вважається необхідним супутником розвитку ринкової економіки.

Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безробітних до загальної чисельності робочої сили (до складу робочої сили включаються як зайняті працівники, так і безробітні). Безробіття ніколи не буває рівномірно розподіленим серед населення країни. Є регіональні, вікові, статеві, національні та інші відмінності [3, c.124-130].

Класифікація безробіття

У ринковій економіці діє тенденція до економічної нестабільності, яка виражається в її циклічному розвитку, безробіття, інфляційний зростання цін.

Безробіття означає нездатність знайти роботу. У зв'язку з різною тривалістю періоду незайнятості виділяють 3 типи безробіття.

1. Фрикційне безробіття. Чи означає короткі періоди незайнятості, необхідні для пошуку місця служби, відповідного кваліфікації працівника. Ці періоди є добровільними.

Цей тип безробіття об'єднує людей, які або є незайнятими у зв'язку з переходом з одного місця роботи на інше, або вже знайшли роботу і збираються незабаром приступити до неї, а також працівників галузей з сезонним характером (сільське господарство, будівництво).

2. Структурна безробіття. Ситуації, при якій працівник перебуває в стані незайнятості протягом тривалих періодів. Ці періоди пояснюються структурними зрушеннями в економіці, які знецінюють рівень кваліфікації деяких категорій робочої сили.

Безробіття фрикційного і структурного типів існує як в благополучні, так і в неблагополучні періоди. Загальна кількість безробітних обох типів називається природним рівнем безробіття, цей рівень відповідає ситуації макроекономічної рівноваги.

3. Циклічна безробіття. Це безробіття, викликане циклічним стисканням виробництва. Різниця між фактичною величиною норми безробіття і величиною природної норми називається циклічним безробіттям. Розвиток циклічної форми безробіття призводить до перевищення її фактичного рівня над природним. Економічна ціна цього перевищення виражається у відставанні фактичного обсягу ВНП від його потенційної величини. Його розмір розраховується на основі закону Оукена.

Закон Оукена - економічний закон наявності зворотній залежності між рівнем безробіття, що перевищує природний, і величиною валового національного продукту країни:

ü кожні 2%, на які реальний ВНП перевищує свій природний рівень, скорочує рівень безробіття на 1% в порівнянні з природним рівнем безробіття;

ü кожні 2% скорочення реального ВНП збільшують рівень безробіття на 1% в порівнянні з природним рівнем безробіття.


Робоча сила = Зайняті + Безробітні.

Наслідки безробіття.

• Зменшуючи обсяги ВВП, безробіття призводить до скорочення податків, що сплачуються юридичними та фізичними особами державі.

• Ще одним важливим негативним наслідком безробіття є старіння знань, втрата кваліфікації людьми, які не мають змоги працювати.

• Крім економічних, безробіття має досить важкі соціальні наслідки. Безробіття призводить до втрати впевненості і поваги до себе. Вона означає бездіяльність і може спричинити деградацію особистості: пияцтво, наркоманію, вчинення протиправних дій. Безробітна молодь є саме тим джерелом, звідки кримінальні кола черпають свої кадри. Безробіття призводить до руйнування сімейних відносин, розпаду сімей, і, відповідно, погіршення демографічної ситуації. Стрес, викликаний безробіттям, веде до погіршення здоров'я, виникнення різних захворювань, на лікування яких у безробітних часто не вистачає грошей. Безробітні частіше кінчають життя самогубством.

Якщо безробіття перевищить соціально допустимий рівень, можливо серйозне загострення соціальних конфліктів або навіть соціальний вибух [5, c.405-407].


Глава 2. Ринок праці в сучасній Росії


розділ: Економіка
Кількість знаків з пробілами: 47880
Кількість таблиць: 0
Кількість зображень: 2

... на робочу силу і, більш того, з передумови їх односпрямованого, підвищувального руху. Монетаристами вводиться поняття деякого природного рівня безробіття, що відбиває структурні характеристики ринку праці, що робить ціни на ньому негнучкими, що перешкоджають нормальному його функціонуванню, що збільшують його нерівновагу і, стало бути, безробіття. На думку представників даної школи, ...

... (галузевої, професійно-кваліфікаційної, демографічної), т. Е. В суспільному розподілі праці, а також мобільність робочої сили, масштаби і динаміку безробіття. Ринок праці являє собою механізм здійснення контактів між покупцями робочої сили (наймачами) і продавцями робочої сили (найманими). Цей ринок включає не тільки спеціально організовані установи - біржі ...

... праці на роботі із зареєстрованими незайнятими і безробітними, питаннях дотримання законодавства про працю та зайнятість, проблеми трудових відносин, оплати, умов і охорони праці. Державне регулювання ринку праці доцільно розглядати як багаторівневий процес. В узагальненому вигляді ієрархію процесу можна представити у вигляді трьох рівнів: макрорівня, регіонального рівня і ...

... (працівник хоче продати свою робочу силу, а роботодавець - її купити), то будь-які відносини між ними так чи інакше пов'язані з купівлею-продажем робочої сили і життєвих засобів. 1.2 Теоретичні підходи до аналізу ринку праці та особливості його функціонування Згідно неокласичному підходу ринок праці - це ринок, де реалізується лише один з інших ресурсів. Причому, можна виділити чотири ...