19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Техніка безпеки при монтажі, ТО і налагодження

загальні положення   Дотримання правил техніки безпеки є головною умовою попередження виробничого травматизму

загальні положення

Дотримання правил техніки безпеки є головною умовою попередження виробничого травматизму. Найдосконаліші умови праці та новітні технічні заходи з техніки безпеки не зможуть дати бажані результати, якщо працівник не розуміє їх призначення. Знання виробничих трудових процесів, обладнання, що застосовується, пристосувань, інструменту та безпечних методів і прийомів в роботі створюють умови для продуктивної праці без травматизму.
Велике значення для цього мають інструктажі з техніки безпеки.
За характером і часом проведення вони поділяються на вступний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий і поточний.
Діючі в даний час «Міжгалузеві правила по охороні праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок» введені в чинності 1 липня 2001 г. Вони поширюються на працівників організацій незалежно від форм власності та організаційно-правових форм та інших фізичних осіб, зайнятих технічним обслуговуванням електроустановок, які проводять в них оперативні перемикання, які організовують і виконують будівельні, монтажні, налагоджувальні, ремонтні роботи, випробування та вимірювання. З введенням даних правил скасовані «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок» і «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

Недотримання правил безпеки та необережне поводження з електротехнічним обладнанням може призвести до тяжких наслідків і навіть до смертельних наслідків.
Завдання техніки безпеки полягають у створенні таких умов роботи на об'єкті монтажу, при яких забезпечується високопродуктивну працю монтажного персоналу і повністю виключається можливість травм.

Адміністрація монтажних організацій повинна забезпечувати систематичний контроль за дотриманням електромонтажниками правил безпеки, застосуванням запобіжних засобів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту. Посадові особи, які не забезпечили виконання цих вимог, залучаються в установленому порядку до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Електрозахисні засоби і засоби індивідуального захисту, що використовуються при будівельно-монтажних роботах (діелектричні рукавички, покажчики напруги, інструмент з ізолюючими рукоятками, запобіжні пояси, каски і т.п.), повинні відповідати вимогам державних стандартів і «Правил застосування та випробування засобів захисту, використовуваних в електроустановках ».

Робітники і службовці електромонтажних організацій допускаються до виконання робіт тільки після проходження вступного інструктажу (загального) і інструктажу на робочому місці (виробничого) по техніці безпеки. Все електромонтажники повинні пройти курсове навчання з техніки безпеки та спеціальне технічне навчання. Навчання проводиться адміністрацією за типовими програмами. Відповідальність за своєчасність, повноту і правильність навчання з техніки безпеки несе керівник монтажної дільниці, організації, підприємства. Після закінчення навчання кваліфікаційна комісія приймає іспит і привласнює учнем відповідну кваліфікаційну групу з електробезпеки.

До персоналу, монтують електроустановки, пред'являються особливі вимоги. При прийомі на роботу по монтажу електроустановок вступник обов'язково проходить медичний огляд у поліклініці.

Щоб уникнути травматичних випадків адміністрація монтажної організації зобов'язана вживати заходів для їх попередження.
До них відносяться:
• своєчасна та належна підготовка фронту робіт;
• забезпечення електромонтажників справним індивідуальним і бригадним монтажним інструментом, пристроями та обладнанням;
• надання в розпорядження електромонтажників справних і перевірених засобів механізації та електрифікованого інструменту;
• забезпечення електромонтажників своєчасно випробуваними і перевіреними засобами захисту та спецодягом, що відповідають характеру їх роботи, напрузі електроустановки, умов навколишнього середовища;
• надійне огородження робочих місць;
• забезпечення стандартними плакатами з техніки безпеки, що вказують місце безпечної роботи, які забороняють або разрешающими виробництво робіт, що попереджають про небезпеку ураження електричним струмом;
• забезпечення об'єкта монтажу відповідними засобами для роботи на висоті (ліси, підмостки, драбини, підйомники і т.д.);
• подача до місця монтажу електричної мережі напругою 12 або 36 В, якщо за умовами роботи або навколишнього середовища використовувати електрообладнання більш високої напруги небезпечно для життя людей або заборонено відповідними правилами або інструкціями;
• інструктаж електромонтажників на робочому місці;
• перевірка знань персоналом правил техніки безпеки і вимог пожежної безпеки.

Заходи безпеки при роботі на висоті

Роботи, при виконанні яких електромонтажник знаходиться вище 1,5 м від поверхні робочого настилу, перекриття або грунту, називаються роботами на висоті. До роботи на висоті допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання вимогам безпеки праці, які отримали спеціальне посвідчення.
Особи, допущені до роботи на висоті, проходять медичний огляд щорічно.

Електромонтажні роботи на висоті можна виробляти з риштувань з настилами шириною не менше 1 м, що мають надійне огородження у вигляді поручнів висотою не менше 1 м, а також з справних драбин і приставних драбин. Розсувні драбини повинні мати пристрої, які виключають можливість їх самовільного розсовування. Приставні сходи, що встановлюються в місцях руху транспорту або людей, захищають або охороняють.
В необхідних випадках працювати на висоті можна з необгороджених поверхонь або з постійно укріплених сходів, але з обов'язковим застосуванням перевірених і випробуваних запобіжних поясів.

Запобіжні пояси повинні бути забезпечені паспортами і бирками. Користуватися поясами, на які немає паспортів, забороняється. Карабін запобіжного пояса повинен мати або зламаною замикаючої пружиною не допускається. Запобіжні пояси через кожні 6 міс відчувають на статичне навантаження 30 Н протягом 5 хв. При роботі з приставних драбин і драбин прикріплятися до них запобіжними поясами забороняється.

Забороняється працювати з драбин близько працюючих машин, устаткування і над ними, а також поблизу струмоведучих частин, що знаходяться під напругою і не захищених від випадкового дотику до них. При необхідності роботи в таких місцях машини і обладнання повинні бути відключені, а струмопровідні частини вимкнути і заземлити.
Для перенесення і зберігання інструментів, метизів, настановних елементів особи, які працюють на висоті, повинні бути забезпечені індивідуальними сумками або інструментальними ящиками.

При виконанні робіт на висоті забороняється підніматися і опускатися по тросах і канатів, користуватися для цієї мети підйомними монтажними механізмами, переходити по незакріплених конструкцій і працювати на них, а також перелазити через огородження і сідати на них.

Забороняється підкидання будь-яких предметів для подачі працюючим нагорі. Інструменти, матеріали та інші предмети необхідно подавати за допомогою мотузки, до середини якої їх прив'язують. Другий кінець мотузки повинен знаходитися в руках у стоїть внизу працівника, який утримує піднімаються предмети від розгойдування.
У разі ожеледі, сильного вітру (більше шести балів), снігопаду або дощу монтажні роботи на висоті на відкритому повітрі припиняють.

Заходи безпеки при роботі з монтажними інструментами, механізмами і вимірювальними приладами

При виконанні монтажних робіт дозволяється застосовувати тільки справний ручний інструмент. Ручний інструмент не повинен мати пошкоджень (тріщин, сколів, вибоїн) робочих крайок, задирок і щербин в місці захоплення інструменту рукою працюючого, тріщин і задирок на потиличній частині рукояток.
Дерев'яні рукоятки ручних інструментів повинні бути виготовлені з деревини твердих і в'язких порід, гладко оброблені і надійно закріплені. На поверхні рукояток не допускаються вибоїни і відколи.

Ручки молотків і кувалд повинні бути заклинило металевими клинами. Насадка кувалди проводиться через нижній кінець ручки.
При роботі зубилом або іншим ручним інструментом для рубки металу слід користуватися захисними окулярами з небиткими стеклами і рукавицями.
Свердлити отвори і пробивати борозни в стінах, панелях, перекриттях, в яких може бути розташована прихована електропроводка, а також виконувати інші роботи, при яких може бути пошкоджена ізоляція проводів (кабелів) і установок, слід тільки після їх відключення від джерел живлення.

Інструмент з ізольованими рукоятками застосовують для роботи під напругою в електроустановках до 1000 В як основний засіб захисту. Ізолюючі рукоятки такого інструменту повинні бути виконані у вигляді чохлів або у вигляді неснимаемого покриття з вологостійкого, маслобензостійкі, нехрупкій електроізоляційного матеріалу з упорами з боку робочого органу.

Ізоляція повинна покривати всю рукоятку, її довжина повинна бути не менше 100 мм до середини упору. Ізоляція стрижнів викруток повинна закінчуватися на відстані не більше 10 мм від кінця леза викрутки.
Ізолюючі рукоятки як на поверхні, так і в товщі ізоляції не повинні мати раковин, сколів, здуття і інших дефектів.

Перед початком робіт з електроінструментом необхідно перевірити:
• затягування гвинтів, що кріплять деталі електроінструмента;
• справність редуктора, повертаючи рукою шпиндель електроінструмента (при відключеному електродвигуні);
• стан проводу електроінструменту, цілість ізоляції, відсутність зламу жив;
• справність вимикача і заземлення. Електроінструмент з подвійною ізоляцією заземлення не вимагає.
Користуватися несправним електроінструментом категорично забороняється.

Особи, які мають електроінструментом, забороняється:
• розбирати електроінструмент і проводити самостійно будь-який ремонт (як самого інструменту, так і проводів, штепсельних з'єднань і т.п.);
• триматися за провід електроінструмента або стосуватися обертового ріжучого інструменту;
• видаляти руками стружку або тирсу під час роботи інструменту або до повної його зупинки;
• працювати з приставних драбин;
• передавати електроінструмент хоча б на нетривалий час іншим особам.

При роботі з піротехнічним монтажним пістолетом в зв'язку з його підвищеною небезпекою виконавець зобов'язаний дотримуватися спеціальних вимог безпеки праці. Необхідно враховувати, що виконавець відповідає не тільки за особисту безпеку, а й за безпеку працюючих спільно з ним. Заряджати пістолет слід тільки у місця забивання дюбеля і після повної підготовки до пострілу.
Не можна направляти пістолет на себе або інших осіб незалежно від того, заряджений він чи ні. При роботі на висоті пістолет прикріплюють до поясу міцним ременем. При цьому користуються
тільки стійкими підставами (ліси, вишки) з огорожами.
Працювати з драбин та інших малостійких підстав забороняється.
Забороняється забивати дюбель в тендітні підстави, що дають гострі осколки (кераміку, чавун і т.п.) і тверді руйнуються (граніт, базальт, загартована сталь). При осічки відкривати пістолет не дозволяється, потрібно два-три рази відтягнути спусковий важіль. При вторинної осічки витримують пістолет притиснутим до основи протягом 20 с, потім відкривають його і видаляють патрон.

Вимірювання переносними приладами повинні проводитися двома особами, причому одне з них повинно мати кваліфікаційну групу не нижче четвертої, інше - не нижче третьої. Всі вимірювання опору в електроустановці виробляються при знятій напрузі. Приєднання і від'єднання переносних приладів, що вимагають розриву електричних ланцюгів, також повинні проводитися при повному знятті напруги.

Мегомметр застосовується в електромонтажних роботах для вимірювання опору ізоляції електрообладнання, проводів і кабелів. Так як на виході мегомметра при вимірюванні утворюється висока напруга, то в цей час не можна торкатися до неізольованих частин об'єкта вимірювання і проводів приладу.
З тієї ж причини якщо в електроустановці, де проводиться вимір, є елементи, які можуть бути пошкоджені цим напругою, наприклад конденсатори, напівпровідникові прилади, вони повинні бути від'єднані або закорочені проводом.

Паяльники, що знаходяться в робочому стані, повинні перебувати постійно в зоні дії витяжної вентиляції. При пайку забороняється струшувати припій. Зайвий припій можна знімати тільки на спеціальну підставку для паяльника. При коротких перервах в роботі з електропаяльником потрібно класти його на спеціальну підставку з металевими скобами. При тривалих перервах і після закінчення роботи паяльник слід обов'язково відключити від електромережі.
При виконанні монтажних і пусконалагоджувальних робіт, а також при технічному обслуговуванні та ремонті технічних засобів і систем безпеки необхідно використовувати паяльники, розраховані на харчування змінним струмом напругою не більше 42 В, від індивідуального трансформатора для кожного робочого місця.
Допускається використання електропаяльників на 220 В, якщо вони отримують живлення від розподільчого трансформатора або через пристрій захисного відключення.
У приміщенні, де проводиться паяння, забороняється приймати їжу.

При регулюванні, перевірці та налагодження схем контролю, управління, обміну інформацією, харчування систем безпеки весь застосовуваний інструмент (викрутки, плоскогубці, щипці і т.п.) ізолюють так, щоб його робоча (гола) частина не могла перекрити двох поруч розташованих клем, затискачів.

При індивідуальному випробуванні апаратури і обладнання систем безпеки дотримуються наступні вимоги безпеки праці:
• перед пробним включенням переконуються у відсутності людей поблизу струмоведучих частин установки;
• пробне включення апаратури і обладнання систем безпеки (постановка схеми під напругу) виробляють тільки після ретельної перевірки правильності монтажу схеми згідно з проектом, надійності контактних з'єднань в приладах, апаратурі, обладнанні, шафах, сполучних коробках і інших елементах схеми.

Правила техніки безпеки при виробництві окремих видів робіт

До монтажу та обслуговування систем безпеки допускаються особи, які знають їх функціональне побудова, схеми, монтажні та експлуатаційні інструкції, особливості обладнання, що пройшли навчання і перевірку знань з техніки безпеки.

До виконуються без зняття напруги на струмопровідних частинах електроустановки та поблизу них відносяться роботи, що проводяться безпосередньо на цих частинах.
Роботи без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них повинні виконувати не менше двох працівників, з яких виконавець робіт повинен мати групу з електробезпеки не нижче четвертої, інші - не нижче третьої.

При роботі в електроустановках напругою до 1000 В, до яких відносяться і системи безпеки, без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них необхідно:
• захистити розташовані поблизу робочого місця інші струмопровідні частини електроустановки, що знаходяться під напругою, до яких можливий випадковий дотик;
• працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізолюючої підставці або на діелектричному килимку;
• застосовувати інструмент з ізолюючими рукоятками (у викруток, крім того, повинен бути ізольований стрижень). При відсутності такого інструменту користуватися діелектричними рукавичками;
• працювати в головному уборі і в одязі з рукавами, застебнутими або зав'язаними тасьмами у кистей рук.

Перед початком всіх видів робіт в електроустановках напругою до 1 ТОВ В зі зняттям напруги необхідно перевірити відсутність напруги на ділянці роботи.
Перевірка напруги між фазами, а також кожною фазою по відношенню до землі і до нульового проводу повинна бути проведенапосле відключення тієї частини електроустановки, на якій будуть проводитися роботи, і вивішування попереджувальних та заборонних плакатів.

Перевірка напруги віробляється покажчики напруги або переносним вольтметром. Користуватись контрольною лампою забороняється.
Монтаж, регулювання, заміна або ремонт обладнання систем безпеки та їх складових частин, з'єднувальніх ліній віробляються только при знятій напрузі.
Металеві корпуси приладів, апаратури, обладнання та інших систем безпеки, за винятком апаратури, що живиться від автономних джерел живлення постійного струму нижче 110 В і змінного струму нижче 42 В, повинні бути надійно заземлені.

При монтажі, технічному обслуговуванні та ремонті дверних сповіщувачів, доводчиків, електрозамків необхідно закріплювати двері для запобігання травм при її випадковому закритті або відкритті.

Якщо пробиваються або свердлити наскрізні отвори в стінах і перекриттях, а по іншу сторону пробивається отвори можуть перебувати або проходити люди, то спеціально виділений працівник повинен попереджати їх про небезпеку.

При штробленню і пробиванні стін необхідно строго стежити за тим, щоб не пошкодити інструментом прихованої в стіні електропроводки і не піддатися тим самим небезпеку ураження електричним струмом.
Виконуючи ці роботи, слід користуватися запобіжними окулярами з небиткими стеклами і рукавицями.

Проводи, кабелі і сталевий дріт слід виправляти на обгороджених майданчиках, розташованих на віддалі від знаходяться відкритих електроустановок під напругою.
Забороняється свердлити наскрізні отвори в стінах і міжповерхових перекриттях з приставних і розсувних драбин, натягувати горизонтально розміщені проводи перетином більше 4 мм 2, ходити по змонтованим коробам, лотків, труб і т. П.

Перед встановленням обладнання, апаратури, шаф, щитків та інших елементів систем безпеки потрібно перевіряти міцність закріплення конструкцій, на які їх встановлюють.
Дозволяється піднімати і підтримувати вручну монтується обладнання, конструкції масою не більше 10 кг. При масі більше 20 кг установка повинна проводитися не менше ніж двома робітниками.

Апаратура, обладнання, конструкції, блоки, вузли після підйому повинні бути негайно закріплені на підставах.
Забороняється перевіряти пальцями суміщення отворів зібраних конструкцій і встановлюється обладнання.

Затягування проводів і кабелів в труби виробляють після видалення задирок на трубах: вручну при невеликих зусиллях тяжіння, а при важких умовах, коли зусилля однієї людини недостатньо, - ручний або електричної лебідкою або спеціальним пристосуванням.
Захоплення проводу або кабелю повинен бути надійним, що виключає обрив при натягу.
Від електромонтажника, що подає дріт або кабель в труби, потрібна особлива обережність, щоб не затягнути руку в трубу разом з проводом або кабелем. Затягування проводів і кабелів на висоті не можна проводити стоячи на приставних або розсувних сходах, для цього користуються лісами або спеціальними настилами.

Зміну плавких вставок запобіжників в апаратурі і обладнанні систем безпеки може виробляти один працівник, що має групу не нижче третьої, і тільки після відключення напруги живлення. Забороняється заміна плавких запобіжників «жучками».

На кожну систему безпеки повинна бути затверджена проектна документація або акт приймання її в експлуатацію, паспорти на обладнання, апаратуру і прилади, виконавчі схеми електричних з'єднань, блокувань, розміщення обладнання.

Завантажити:
1. Правила і заходи безпеки при експлуатації електроустановок та виробництві окремих робіт - ласка Увійдіть або Увійдіть для доступу до цього контенту
2. Робоча інструкція електромонтерові ОПС - ласка Увійдіть або Увійдіть для доступу до цього контенту
3. Посадова інструкція електромонтера ОПС - ласка Увійдіть або Увійдіть для доступу до цього контенту
4. Правила техніки безпеки при електромонтажних та налагоджувальних роботах - ласка Увійдіть або Увійдіть для доступу до цього контенту
5. ПОТ РО 14000-005-98 «Роботи з підвищеною небезпекою. Організація і проведення »(включаючи вимоги до ручного та електроінструменту. Зварюванні і т.п.) - Будь ласка Увійдіть або Увійдіть для доступу до цього контенту
6. Інструкція по монтажу слабкострумових систем відеоспостереження - ласка Увійдіть або Увійдіть для доступу до цього контенту