19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Закон Про аудиторську діяльність. Стаття 11. Кваліфікаційний атестат аудитора 2016-2019г. ЮрІнспекція

1. Кваліфікаційний атестат аудитора видається саморегулівної організацією аудиторів за умови, що особа, яка претендує на його отримання (далі - претендент):

1) склала кваліфікаційний іспит;

2) має на дату подання заяви про видачу кваліфікаційного атестата аудитора стаж роботи, пов'язаної із здійсненням аудиторської діяльності або веденням бухгалтерського обліку і складанням бухгалтерської (фінансової) звітності, не менше трьох років. Не менше двох років з останніх трьох років зазначеного стажу роботи повинні доводитися на роботу в аудиторської організації.

(В ред. Федерального закону від 01.12.2014 N 403-ФЗ).

2. Перевірка кваліфікації претендента здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту. Порядок проведення кваліфікаційного іспиту, який передбачає в тому числі порядок участі претендента в кваліфікаційному іспиті, а також порядок визначення результатів кваліфікаційного іспиту, встановлюється уповноваженим центральним органом. Перелік питань, що пропонуються претенденту на кваліфікаційному іспиті, встановлюється єдиної атестаційною комісією з областей знань, схвалених радою по аудиторську діяльність.

3. До кваліфікаційного іспиту допускається претендент, який отримав вищу освіту за що має державну акредитацію освітній програмі.

4. Кваліфікаційний іспит проводиться єдиної атестаційною комісією, яка створюється спільно всіма саморегульовані організації аудиторів в порядку, встановленому уповноваженим центральним органом. Установчі документи єдиної атестаційної комісії, а також вносяться до них зміни до їх затвердження узгоджуються з уповноваженим федеральним органом. Призначення на посаду та звільнення з посади одноосібного виконавчого органу єдиної атестаційної комісії здійснюються за попередньою згодою ради з аудиторської діяльності. Діяльність єдиної атестаційної комісії ґрунтується на принципах незалежності, об'єктивності, відкритості та прозорості, самофінансування.

(В ред. Федерального закону від 01.12.2014 N 403-ФЗ).

5. За прийом кваліфікаційного іспиту з претендента стягується плата, розмір та порядок справляння якої встановлюється єдиної атестаційною комісією.

6. Рішення про відмову у видачі кваліфікаційного атестата аудитора приймається в разі, якщо:

1) претендент не відповідає вимогам частини 1 цієї статті;

2) після здачі кваліфікаційного іспиту виявляється невідповідність претендента вимогу частини 3 цієї статті;

3) з дня прийняття єдиної атестаційною комісією рішення про складання кваліфікаційного іспиту до дня отримання саморегулівної організацією аудиторів від претендента заяви про видачу кваліфікаційного атестата аудитора пройшло більше одного року.

7. Кваліфікаційний атестат аудитора видається без обмеження терміну його дії. Порядок видачі кваліфікаційного атестата аудитора і його форма затверджуються уповноваженим центральним органом. Саморегульована організація аудиторів не має права висувати будь-які вимоги або умови при видачі кваліфікаційного атестата аудитора. Саморегульована організація аудиторів має право стягувати плату за видачу кваліфікаційного атестата аудитора, розмір якої не повинен перевищувати витрати на його виготовлення і пересилання. Датою видачі кваліфікаційного атестата аудитора вважається дата прийняття саморегулівної організацією аудиторів рішення про видачу атестата аудитора.

8. Рішення про відмову у видачі кваліфікаційного атестата аудитора може бути оскаржене в суді.

9. Аудитор зобов'язаний протягом кожного календарного року починаючи з року, наступного за роком отримання кваліфікаційного атестата аудитора, проходити навчання за програмами підвищення кваліфікації, який затверджується саморегулівної організацією аудиторів, членом якої він є. Мінімальна тривалість такого навчання встановлюється саморегулівної організацією аудиторів для своїх членів і не може бути менше 120 годин за три послідовних календарних роки, але не менше 20 годин на кожен рік.

 • Оксана Алексєєва

  Оксана Алексєєва

  Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності в аудиті. допоможи мені хто-небудь))

  • Відповідь юриста: Стаття 3. Аудітор1. Аудитором є фізична особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим уповноваженим федеральним органом, і має кваліфікаційний атестат аудітора.2. Аудитор має право здійснювати аудиторську діяльність в якості працівника аудиторської організації або в якості особи, яка притягається аудиторською організацією до роботи на підставі цивільно-правового договору, або в якості індивідуального підприємця, що здійснює свою діяльність без створення юридичної ліца.3. Індивідуальний аудитор має право здійснювати аудиторську діяльність, а також надавати супутні аудиту послуги. Індивідуальний аудитор немає права здійснювати інші види підприємницької деятельності.Статья 4. Аудиторська організація 1. Аудиторська організація - комерційна організація, що здійснює аудиторські перевірки та надає супутні аудиту услугі.2. Аудиторська організація здійснює свою діяльність з проведення аудиту після отримання ліцензії на умовах і в порядку, передбаченому цим Законом та законодавством про ліцензування окремих видів деятельності.3. Аудиторська організація може бути створена в будь-якої організаційно-правовій формі, за винятком відкритого акціонерного общества.4. Не менше 50 відсотків кадрового складу аудиторської організації повинні складати громадяни Російської Федерації, які постійно проживають на території Російської Федерації, а в разі, якщо керівником аудиторської організації є іноземний громадянин, - не менше 75 процентов.5. У штаті аудиторської організації повинно складатися не менше п'яти аудіторов.РОССІЙСКАЯ ФЕДЕРАЦІЯФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОНОБ АУДИТОРСЬКОЇ ДЕЯТЕЛЬНОСТІ7 серпня 2001 року N 119-ФЗ
 • Владислав Рибочкін

  Владислав Рибочкін

  моя дочка хоче стати адвокатом, як її відрадити, адже юристів оч багато ?. моя дочка хоче стати адвокатом, як її відрадити, адже юристів оч багато?

  • Краще переконайте її стати хорошим адвокатом. Їх не так-то й багато.

 • Олеся Васильєва

  Олеся Васильєва

  Як отримати ліцензію аудитора ?. Підкажіть пожалуйства, що потрібно для того, щоб розпочати діяльність аудитора? Мене цікавить юридичний і кадровий аудит. Чи потрібно складати кваліфікаційний іспит і де?

  • Відповідь юриста: Федеральний закон ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДЕЯТЕЛЬНОСТІЛіцензірованіе аудиторську діяльність буде припинено з 1 липня 2008 року 5.2. З 1 липня 2008 припиняється ліцензування наступного зазначеного в пункті 1 статті 17 цього Закону виду діяльності: аудиторська деятельность.А Ви явно питаєте про кваліфікаційний атестаті аудитора. а, Кзам здаються. Спочатку проводиться тестування. Набираєте якщо мінімально необхідну кількість балів - допускається до екзаменам.ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОНОБ АУДИТОРСЬКОЇ ДЕЯТЕЛЬНОСТІСтатья 3. Аудітор1. Аудитором є фізична особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим уповноваженим федеральним органом, і має кваліфікаційний атестат аудітора.2. Аудитор має право здійснювати аудиторську діяльність в якості працівника аудиторської організації або в якості особи, яка притягається аудиторською організацією до роботи на підставі цивільно-правового договору, або в якості індивідуального підприємця, що здійснює свою діяльність без створення юридичної ліца.Статья 4. Аудиторська організація 1. Аудиторська організація - комерційна організація, що здійснює аудиторські перевірки та надає супутні аудиту услугі.2. Аудиторська організація здійснює свою діяльність з проведення аудиту після отримання ліцензії на умовах і в порядку, передбаченому цим Законом та законодавством про ліцензування окремих видів деятельності.5. У штаті аудиторської організації повинно складатися не менше п'яти аудіторов.ПРАВІЛО (СТАНДАРТ) АУДИТОРСЬКОЇ ДЕЯТЕЛЬНОСТІОБРАЗОВАНІЕ АУДІТОРА2. Основні вимоги до утворення аудітора2.1. Елементами освіти аудитора є: а) базову освіту; б) практичний досвід; в) спеціальну професійну освіту; г) вільне володіння діловою російською язиком.2.2. Базова освіта включає в себе відповідно до чинного законодавства: а) вищу економічну або юридичну освіту, здобуту в навчальному закладі Росії, що має державну акредитацію, або отримане в навчальному закладі іноземної держави, дипломи якого мають юридичну силу в Російській Федерації; б) середню спеціальну економічну освіту, отримане в навчальному закладі Росії, що має державну аккредітацію.2.3. Практичний досвід роботи визначається стажем роботи не менше трьох з останніх п'яти років в якості: а) керівника, аудитора чи фахівця аудиторської організації; б) бухгалтера; в) економіста; г) ревізора; д) науковця або викладача з економічного профілю.В стаж зараховується робота на вищевказаних посадових в штаті організації, за сумісництвом або в якості індивідуального підприємця. Стаж роботи за сумісництвом визначається з урахуванням фактично відпрацьованого часу в перерахунку на цілі робочі дні.2.4. Спеціальну професійну освіту включає навчання з відривом або без відриву від виробництва в певних навчально - методичних центрах і організаціях з навчання та перепідготовки аудиторів (далі по тексту - УМЦ) і стажування в аудиторській фірме.2.4.1. Перелік навчальних дисциплін, програми та тривалість за формами навчання затверджуються центральними аттестационно - ліцензійними аудиторськими комісіями (далі по тексту - ЦАЛАК) Міністерства фінансів РФ (загальний аудит; аудит бірж, позабюджетних фондів і інвестиційних інститутів; аудит страхових організацій) і Центрального банку РФ (аудит кредитних організацій або банківський аудит).
 • Поліна Яковалева

  Поліна Яковалева

  Яку освіту (крім економічного), атестацію або щось ще треба отримати, щоб працювати аудитором?

  • Відповідь юриста: Необхідно отримати атестат аудітора.Согласно п. 1 ст. 15 Федерального закону № 119- ФЗ "Про аудиторську діяльність" атестація на право здійснення аудиторської діяльності (далі - атестація) - перевірка кваліфікації фізичних осіб, які бажають займатися аудиторською діяльністю. Атестація здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту. Особам, що успішно склали кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційний атестат аудитора. кваліфікаційний атестат аудитора видається без обмеження терміну його дії. Згідно п. 2 вище зазначеної статті Федерального закону № 119-ФЗ обов'язковими вимогами до претендентів на отримання кваліфікаційного атестата аудитора є: - наявність документа про вищу економічну і (або) юридичну освіту, отриману в російських установах вищої професійної освіти, що мають державну акредитацію, або наявність документа про вищу економічну і (або) юридичну освіту, отриману в навчальному закладі іноземної держави, і свідоцтва про еквівалентність ук занного документа російському документу державного зразка про вищу економічну і (або) юридичну освіту; - наявність стажу роботи з економічної або юридичною спеціальністю не менше трьох років. Додаткові вимоги до претендентів на отримання кваліфікаційного атестата аудитора, а також порядок проведення атестації на право здійснення аудиторської діяльності, перелік документів, що подаються разом із заявою про допуск до атестації, кількість і типи атестатів, програми кваліфікаційних іспитів і порядок їх здачі визначаються уповноваженим центральним органом. Бажаю вам успіху!
 • Євген Савона

  Євген Савона

  В яких випадках анулюється атестат аудитора?

  • Відповідь юриста: Підстави і порядок анулювання кваліфікаційного атестата аудитора 1. кваліфікаційний атестат аудитора анулюється тільки при наявності наступних підстав: а) встановлення факту отримання атестата з використанням підроблених документів, необхідних для допуску до атестації, або встановлення факту сприяння використанню його атестата іншою особою; б) набрання законної сили вироком суду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певними видами діяльності; в) встановлення того факту, що протягом двох років після дня отримання кваліфікаційного атестата ауді ора особа, що пройшла атестацію, не розпочала практичної аудиторської діяльності; г) встановлення в ході внешніхпроверок якості аудиту того факту, що даний фахівець систематично порушував в ході здійснення аудиту вимоги нормативних правових актів і загальноросійських правил (стандартів) аудиторської діяльності; д) встановлення факту , що даний фахівець підписав аудиторський висновок, визнане в установленому порядку завідомо неправдивими; е) порушення встановлених федеральним органом вимог; ж) недотримання требов ний статей 4 і 8 цього закона.2. Рішення про анулювання кваліфікаційного атестата аудитора приймається федеральним органом. Рішення про анулювання кваліфікаційного атестата аудитора вступає в силу негайно і підлягає обов'язковому опублікуванню в засобах масової інформації, визначених федеральним органом.3. У місячний строк з дня вручення особі, кваліфікаційний атестат якого був анульований, відповідного вмотивованого рішення зазначена особа має право оскаржити це рішення в судовому порядке.4. Федеральний орган має право встановлювати мінімальні терміни, раніше яких особа, кваліфікаційний атестат якого був анульований, не може повторно на загальних підставах звертатися із заявою про отримання атестату на право здійснення аудиторської діяльності.
 • Галина Осипова

  Розподіліть функції по суб'єктам контролю: Розподіліть функції по суб'єктам контролю: .... Функції Мінфін РФУМЦ Уряд РФ Рада з аудиторської діяльності Затвердження програм проведення кваліфікаційних екзаменовРассмотреніе результатів кваліфікаційних екзаменовВидача кваліфікаційних аттестатовФормірованіе групи претендентів на отримання кваліфікаційних аттестатовПроведеніе кваліфікаційних екзаменовРассмотреніе апеляцій претендентовЗадача остання =)

  • Ну Ви хоч би коми поставили! ! УМЦ- це навчально-методичний центр? Якщо так. то він формує групу. Рада з аудиторської діяльності розробляє стандарти, а всі інші функції - поки за мінфіном
 • Аліна Анісімова

  Аліна Анісімова

  Як стати аудитором? В / о, досвід роботи гол. Бухом 3 роки, загальний бухгалтерський стаж 5 років. Потрібно атестат аудитора отримати? Але там сказано що атестат аудитора тільки дають якщо пропрацювати 2 роки аудитором, ак же тоді бути нічого не зрозумію, поясніть?

  • Відповідь юриста: ЗАКОН ПРО АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ N 307-ФЗСтатья 11. кваліфікаційний атестат аудитора http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=83311;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=D9B26478533944191853A9164363F345;dst=100108 ; offs = 2ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН ПРО аУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ N 119-ФЗСтатья 15. Атестація на право здійснення аудиторської деятельностіhttp: //base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req = doc; base = LAW; n = 83420; div = LAW; mb = LAW; opt = 1; ts = D9B26478533944191853A9164363F345Не 2 роки роботи аудитором, а 2 роки роботи в аудиторської організації, можна помічником.
 • Станіслав Маковей

  Станіслав Маковей

  Для того щоб отримати атестат аудитора необхідно: ..

  • Відповідь юриста:

   1. Мати вищу економічну або юридичну освіту; 2. Мати стаж роботи з економічної або юридичною спеціальністю не менше 3-х років; 3. Пройти підготовчі курси з підготовки до складання кваліфікаційного іспиту (платні, природно) 3. Успішно скласти кваліфікаційний іспит, попередньо заплативши за нього. Це на даний момент. З 2011 року вступають в силу нові правила.

 • Віталій Нехорошкіна

  Віталій Нехорошкіна

  Хто має ліцензію на аудиторську діяльність, поділіться досвідом - її важко отримати?

  • Відповідь юриста: Федеральний закон "Про ліцензування окремий відів діяльності" N 128-ФЗ від 8 серпня 2001 Ліцензування аудиторської ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється Міністерством фінансів Російської Федерации. Ліцензія на Здійснення аудиторської ДІЯЛЬНОСТІ Видається на срок 5 років, Який за заявити ліцензіата может продовжуватіся на 5 років Необмежений Кількість разів. Форма бланка Ліцензії затверджується органом, что ліцензує. ЛІЦЕНЗІЙНІ вимоги и умови Здійснення аудиторської ДІЯЛЬНОСТІ сформульовані Наступний чином: -наявність у аудитора - кваліфікаційного атестата аудитора; -наявність в штаті аудиторської организации НЕ менше 5 АУДИТОРІВ, Які ма ють кваліфікаційні Атестати аудитора; -здійснення підприємницької діяльності тільки у вигляді проведення аудиту та надання супутніх аудиту послуг; -Дотримання правил внутрішнього контролю якості проведених ліцензіатами аудиторських перевірок; -забезпечення збереження відомостей, що становлять аудиторську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації; -наявність у аудиторської організації при проведенні обов'язкового аудиту кредитних організацій стажу аудиторської діяльності не менше двох років; У вітчизняній теорії та практиці аудиту визнається наступна система його класифікації. Зовнішній аудит проводиться на договірній основі аудиторськими фірмами або індивідуальними аудиторами з метою об'єктивної оцінки достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності господарюючого суб'єкта. Внутрішній аудит являє собою незалежну діяльність в організації з перевірки та оцінки її роботи в інтересах керівників. Мета внутрішнього аудиту - допомогти співробітникам організації ефективно виконувати свої функції. Внутрішній аудит проводять аудитори, що працюють безпосередньо в даній організації. У невеликих організаціях може і не бути штатних аудиторів. У цьому випадку проведення внутрішнього аудиту можна доручити ревізійної комісії або аудиторській фірмі на договірних засадах. Ініціативний аудит - це аудит, який проводиться за рішенням керівництва підприємства або його засновників. Основна мета ініціативного аудиту - виявити недоліки у веденні бухгалтерського обліку, складанні звітності, оподаткування, провести аналіз фінансового стану господарюючого об'єкта і допомогти йому в організації обліку та звітності. обов'язковий аудит - це аудит, проведення якого обумовлене прямою вказівкою у Федеральному законі та інших федеральних законах. Той факт, що необхідність аудиту в ряді випадків встановлена ​​актами законодавства, а не бажанням керівників економічних суб'єктів, має свої причини і певні наслідки як для аудиторів, які проводять аудит, обов'язковий для економічних суб'єктів, так і для цих економічних суб'єктів.
 • Едуард Пашунін

  Едуард Пашунін

  Хто такий аудит і що він робить?

  • Відповідь юриста:

   Аудитор - фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат аудитора і є членом однієї з саморегульованих організацій аудиторів. (п. 1 ст. 4 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність". Аудитор - співробітник аудиторської організації (...

 • Артем Федьків

  Артем Федьків

  Якщо навчатися на бухгалтера .... аудиту теж вчать-або цьому вчать окремо ...? І де вчать аудиту?

  • Відповідь юриста:

   До аудитору пред'являються вимоги формальні і неформальні. Формальні - це наявність документально підтверджених знань, досвіду і кваліфікації. До неформальним відносяться особливі властивості характеру, необхідні в цій професії.
   Формальні вимоги. Відповідно до закону "Про аудиторську діяльність", "аудитором є фізична особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим уповноваженим федеральним органом, і має кваліфікаційний атестат аудитора". Аудитором може стати як громадянин Росії, так і іноземний громадянин та особа без громадянства.
   Перше з формальних вимог - наявність документа про вищу економічну і (або) юридичну освіту, отриману або в російському державному вузі, або в навчальному закладі іноземної держави.
   Друга обов'язкова умова - наявність стажу роботи з економічної або юридичною спеціальністю не менше трьох років з останніх п'яти на території Російської Федерації (або в російських або спільних з російськими організаціях і установах на території іноземних держав).
   Виконання третього обов'язкової вимоги - отримання атестата - пов'язане зі здачею особливого іспиту. Він здається в навчально-методичних центрах (УМЦ), включених до реєстру Міністерства фінансів. У цих же центрах проводиться навчання та підвищення кваліфікації аудиторів. Іспити проводяться російською мовою один раз на місяць одночасно у всіх УМЦ. Іспити йдуть протягом трьох днів і складаються з тестування та виконання письмово-усній роботи. Для успішного складання іспиту необхідно набрати на кожному етапі певну кількість балів. Результати розглядаються в Міністерстві фінансів, яке і видає атестати. Атестат видається на необмежений термін, але щороку його потрібно продовжувати. Для цього треба прослухати в УМЦ 40-годинний курс підвищення кваліфікації.
   Неформальні вимоги. Висококласний аудитор повинен володіти набором часом взаємовиключних якостей. З одного боку, необхідні концентрація уваги, терпіння, акуратність і вдумливість. З іншого боку, у багатьох випадках передбачається, що робота пов'язана з частими відрядженнями, безперервною зміною ситуацій та спілкуванням з різними людьми. Крім того, аудитор повинен бути "професійним занудою" - любити скрупульозно вивчати документи, але при цьому вміти працювати в самих різних командах.
   Як і бухгалтер, аудитор працює з фінансовими документами. Тому він повинен мати у своєму розпорядженні великим об'ємом безперервно "актуалізуються" знань - завжди бути в курсі постійно мінливих нормативної бази. Причому на відміну від бухгалтера, що має справу з одним підприємством, аудитор повинен мати "свіжі" знання з більш широкого кола проблем, а значить, вміти вчитися.

 • Євген Лагутенок

  Євген Лагутенок

  В яких випадках може бути анульований атестат аудиту.

  • Вимоги до дотримання аудиторської таємниці містяться в ст. 8 Федерального закону від 07.08.2001 119- ФЗ "Про аудиторську діяльність" (Далі - Закон про аудиторську діяльність). Аудиторські організації та індивідуальні аудитори зобов'язані ...
 • Світлана Медведєва

  Світлана Медведєва

  Хочу отримати атестат аудиторії куди звернутися і які вимоги?

  • Відповідь юриста: кваліфікаційний атестат аудитора видається саморегулівної організацією аудиторів за умови, що особа, яка претендує на його отримання (далі - претендент): 1) склала кваліфікаційний іспит; 2) має до дня оголошення результатів кваліфікаційного іспиту стаж роботи, пов'язаної із здійсненням аудиторської діяльності або веденням бухгалтерського обліку і складанням бухгалтерської (фінансової) звітності, не менше трьох років. Не менше двох років з останніх трьох років зазначеного стажу роботи повинні доводитися на роботу в аудиторської організації. п. 1 ст. 11 307 ФЗ Звертайтеся в будь-яку СРО аудиторської діяльності, можна в МоАП
 • Анна Соколова

  Анна Соколова

  як отримати сертифікат аудитора

  • пройти курси Циско

 • Марія Захарова

  Марія Захарова

  Основні зміни в ФЗ-307 і ФЗ-119 "Про удіторской діяльності"

  • Відповідь юриста: 119-ФЗ втратив чинність з 1 січня 2011 року у зв'язку з прийняттям Федерального закону від 30.12.2008 N 307-ФЗ. У 307 ФЗ з 1 січня 2011 року суттєво підвищуються фінансові показники діяльності організацій, при яких проводиться обов'язковий аудит бухгалтерської (фінансової) звітності Змінами, внесеними до Федерального закону від 30 грудня 2008 року N 307 ФЗ "Про аудиторську діяльність" , Розширюються випадки, при яких проводиться обов'язковий аудит. Проведення обов'язкового аудиту тепер передбачено, зокрема: для організацій, які є професійними учасниками ринку цінних паперів; для клірингових організацій; для організації, яка є валютною біржею; для компаній, що управляють акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду. обов'язковий аудит повинен проводитися, якщо обсяг виручки від продажу продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) організації (за винятком органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ, державних і муніципальних унітарних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та їх спілок) за попередній звітному рік перевищує 400 мільйонів рублів (раніше - 50 мільйонів рублів) або сума активів бухгалтерського балансу за станом на кінець попереднього звітного року ревишает 60 мільйонів рублів (раніше - 20 мільйонів рублів). Крім того, підставою для проведення обов'язкового аудиту буде публікація або подання організацією (за винятком органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного позабюджетного фонду, а також державного і муніципального установи) зведеної (консолідованої) бухгалтерської (фінансової) звітності. Зміни, внесені до Федерального закону "Про аудиторську діяльність" врегулювати свої відносини, які виникнуть під час проведення аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності організацій, починаючи з зазначеної звітності за 2010 рік. Саморегульовані організації аудиторів зобов'язали приймати правила незалежності аудиторів та аудиторських організацій Численні зміни внесені до Федерального закону "Про аудиторську діяльність". Так, наприклад, стаття 8 " Незалежність аудиторських організацій, аудиторів "Доповнено новим положенням, згідно з яким кожна саморегульована організація приймає схвалені радою по аудиторську діяльність правила незалежності аудиторів та аудиторських організацій, причому дані правила можуть містити додаткові вимоги до тих, що встановлені цією статтею. Уточнено також норми закону, що встановлюють порядок проведення обов'язкового аудиту. В числі організацій, щодо звітності яких обов'язковий аудит проводиться тільки аудиторськими організаціями, тепер названі також орг анізаціі, в статутному (складеному) капіталі яких частка державної власності становить не менше 25 відсотків, а також державні корпорації і державні компанії. При цьому уточнено, - зовнішній контроль якості роботи таких аудиторських організацій, поряд з саморегулівної організацією буде здійснювати Росфіннагляд. Внесено поправки в положення, що стосуються підстав і порядку видачі кваліфікаційного атестата аудитора (стаття 11 Закону). Зокрема, саморегулівної організації надано право стягувати плату за видачу атестата, розширено перелік підстав для відмови у видачі атестата. Поправки до зазначеної статті вступлять в силу з 1 січня 2011 року. Уточнено також перехідні положення (стаття 23 Закону), що стосуються порядку участі в аудиторську діяльність відповідно до наявного у аудитора кваліфікаційним атестатом. Крім цього, зокрема, новими положеннями Закону розширено перелік вимог до членства індивідуальних аудиторів в саморегулівної організації, - наявність і дотримання правил здійснення внутрішнього контролю якості роботи.
 • Юрій натяків

  Юрій натяків

  Чи всі працівники аудиторської фірми зобов'язані мати кваліфікаційне свідоцтво "Аудитор" ???

  • Наскільки я знаю аудитори без свідчень не можуть працювати взагалі.

 • Леонід Травкин

  Леонід Травкин

  Питання до професіоналів-бухгалтерам, аудиторам. З чого ви починали, як вибрали профессію.чем відрізняється бухгалтер від аудитора і що потрібно щоб стати хорошим аудитором?

  • Відповідь юриста:

   Відповідно до закону "Про аудиторську діяльність", "аудитором є фізична особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим уповноваженим федеральним органом, і має кваліфікаційний атестат аудитора". Аудитором може стати як громадянин Росії, так і іноземний громадянин та особа без громадянства.
   Перше з формальних вимог - наявність документа про вищу економічну і (або) юридичну освіту, отриману або в російському державному вузі, або в навчальному закладі іноземної держави.
   Друга обов'язкова умова - наявність стажу роботи з економічної або юридичною спеціальністю не менше трьох років з останніх п'яти на території Російської Федерації (або в російських або спільних з російськими організаціях і установах на території іноземних держав).
   Виконання третього обов'язкової вимоги - отримання атестата - пов'язане зі здачею особливого іспиту. Він здається в навчально-методичних центрах (УМЦ), включених до реєстру Міністерства фінансів. У цих же центрах проводиться навчання та підвищення кваліфікації аудиторів. Іспити проводяться російською мовою один раз на місяць одночасно у всіх УМЦ. Іспити йдуть протягом трьох днів і складаються з тестування та виконання письмово-усній роботи. Для успішного складання іспиту необхідно набрати на кожному етапі певну кількість балів. Результати розглядаються в Міністерстві фінансів, яке і видає атестати. Атестат видається на необмежений термін, але щороку його потрібно продовжувати. Для цього треба прослухати в УМЦ 40-годинний курс підвищення кваліфікації.

 • Георгій Карамишев

  Георгій Карамишев

  в дипломі значиться "економіст.спеціаліст з оподаткування". краще в економісти чи в бухгалтера податися, як вважаєте ?. я знаю, що багато хто з відповідальних зараз мені напишуть про податкову, але я поки що цей варіант зовсім не розглядаю;)

  • З таким дипломом безумовно кращий варіант - робота в "Бухгалтерії" найближчі 5 років і пошук "знайомих". А далі складання кваліфікаційного іспиту, за підсумками якого отримуєте кваліфікаційні атестати (Єдиного атестата аудитора) і починаєте працювати "Аудитором"

 • Денис Невдахін

  Денис Невдахін

  хто може бути аудитором?

  • Відповідь юриста: Суб'єктами аудиторської діяльності є аудиторські організації та індивідуальні підприємці, які в обов'язковому порядку повинні бути членами СРО аудиторів. Крім того, аудитори - фізичні особи, які є працівниками аудиторської організації, також повинні бути членами СРО аудиторів (ст. Ст. 3, 4 Закону про аудиторську діяльність) Аудитор, в свою чергу, повинен мати кваліфікаційний атестат аудитора, володіти бездоганною діловою (професійної) репутацією. кваліфікаційний атестат аудитора видається за умови, що особа, яка претендує на його отримання, має вищу освіту, склала кваліфікаційний іспит і має стаж роботи, пов'язаний із здійсненням аудиторської діяльності або веденням бухгалтерського обліку і складанням бухгалтерської (фінансової) звітності, не менше трьох років. Не менше двох років з останніх трьох зазначеного стажу роботи повинні доводитися на роботу в аудиторської організації. кваліфікаційний атестат аудитора видається без обмеження терміну його дії. Аудитор зобов'язаний протягом кожного календарного року починаючи з року, наступного за роком отримання кваліфікаційного атестата, проходити навчання за програмами підвищення кваліфікації, який затверджується СРО аудиторів, членом якої він є. Згідно п. 6 ст. 1 Закону про аудиторську діяльність аудиторські організації та індивідуальні підприємці не вправі займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім проведення аудиту та надання послуг, передбачених п. 7 цієї статті.
 • Геннадій Милосердов

  Геннадій Милосердов

  Які особи допускаються до атестації на право займатися аудиторською діяльністю?

  • До претендентів на отримання кваліфікаційного атестата аудитора пред'являються такі обов'язкові вимоги: - наявність документа про вищу економічну і (або) юридичну освіту, отриману в російських освітніх ...

 • Ксенія Макарова

  Ксенія Макарова

  допоможіть відповісти на таке питання тесту

  • забавно! Зараз вам на запитання дадуть відповідь. ви сертифікат отримаєте, а працювати то як будете ???

Моя дочка хоче стати адвокатом, як її відрадити, адже юристів оч багато?
Підкажіть пожалуйства, що потрібно для того, щоб розпочати діяльність аудитора?
Чи потрібно складати кваліфікаційний іспит і де?
УМЦ- це навчально-методичний центр?
Потрібно атестат аудитора отримати?
Але там сказано що атестат аудитора тільки дають якщо пропрацювати 2 роки аудитором, ак же тоді бути нічого не зрозумію, поясніть?
Cgi?
Cgi?
І де вчать аудиту?
Ем відрізняється бухгалтер від аудитора і що потрібно щоб стати хорошим аудитором?