19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Журнал реєстрації інструктажу з пожежної безпеки

 1. Які існують види інструктажу з пожежної безпеки?
 2. Вступний інструктаж
 3. Первинний інструктаж
 4. повторний інструктаж
 5. позаплановий інструктаж
 6. цільовий інструктаж
 7. Для чого ведеться журнал обліку інструктажів з пожежної безпеки?
 8. Зразок журналу інструктажу з пожежної безпеки
 9. Правила оформлення журналу вступного інструктажу з пожежної безпеки
 10. Яка відповідальність передбачена за відмову заповнювати журнал інструктажу з пожежної безпеки

Відповідно до п. 4 Норм пожежної безпеки «Навчання заходам пожежної безпеки працівників організацій», затверджених Наказом МНС РФ № 645 від 12 грудня 2007 р основними видами навчання працівників заходам пожежної безпеки є протипожежний інструктаж і вивчення мінімуму пожежно-технічних знань.

Також в п. 10 Норм пожежної безпеки затверджено вимога вести записи про проведені інструктажі в офіційному документі - в Журналі реєстрації інструктажу з пожежної безпеки, обов'язковому для ведення в кожній організації. Кожен проведений інструктаж повинен фіксуватися в журналі реєстрації інструктажу.

Які існують види інструктажу з пожежної безпеки?

У Журнал інструктажу з пожежної безпеки відповідно до п. 10 Норм пожежної безпеки вноситься інформація про всі види інструктажу, проведеного на підприємстві. Всього існує 5 видів інструктажу:

Вступний інструктаж

Цей інструктаж проводиться для всіх працівників підприємства, що надійшли на роботу і обов'язковий незалежно від посади або професії працівника. В процесі інструктажу працівники отримують загальну інформацію про пожежну безпеку на підприємстві, про обов'язки і відповідальності працівників за дотримання вимог пожежної безпеки, про накази та інструкції з пожежної безпеки.

Інструктаж проводиться з працівниками, знову прийнятими на роботу, з сезонними працівниками, з відрядженими працівниками, з прибулими на підприємство для проходження практики або виробничого навчання.

Зазвичай вступний інструктаж з пожежної безпеки проводить відповідальну особу за пожежну безпеку або керівник підприємства.

Первинний інструктаж

Цей вид інструктажу проводиться на робочому місці кожного працівника при прийомі його на роботу, а також з усіма відрядженими в організацію, сезонними працівниками, з працівниками, які виконують нову для них роботу і з перекладними з одного підрозділу організації в інше. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників, якщо вони обслуговують однотипне обладнання в межах одного робочого місця.

Програма проведення первинного інструктажу розробляється з урахуванням вимог норм та інструкцій з пожежної безпеки та затверджується особою, відповідальним за пожежну безпеку або керівником структурного підрозділу.

В процесі інструктажу інструктіруемие отримують інформацію про місця розташування первинних засобів пожежогасіння, запасів води і піску, з планом евакуації, дізнаються пожежонебезпека виробничого процесу, отримують інформацію про видах вогнегасників і про способи їх застосування, дізнаються заходи особистої безпеки під час пожежі, способи надання долікарської допомоги потерпілим . Інструктаж проводиться з практичним показом і відпрацюванням вміння користуватися засобами пожежогасіння та дій під час пожежі.

повторний інструктаж

Проводиться не рідше одного разу на рік відповідно до затвердженого графіка занять. Повторний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників, якщо вони обслуговують однотипне обладнання в межах одного робочого місця.

В ході повторного інструктажу перевіряється знання норм, правил, стандартів та інструкцій з пожежної безпеки, а також практичні навички користування засобами пожежогасіння, знання шляхів евакуації і систем оповіщення.

позаплановий інструктаж

Позаплановий інструктаж з пожежної безпеки проводиться з метою ознайомлення з новими правилами, нормами та інструкціями з пожежної безпеки, а також при зміні технологічного процесу виробництва та інших факторів, що впливають на протипожежний стан об'єкта.

Так само позаплановий інструктаж проводиться після порушення працівниками вимог пожежної безпеки, які призвели або могли призвести до пожежі, на вимогу органів державного пожежного нагляду при виявленні недостатніх знань з пожежної безпеки, при перервах в роботі більше ніж на 30 днів, а також при надходженні інформації на пожежах і аваріях, які сталися на подібних виробництвах.

цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж проводиться перед виконанням разових робіт, пов'язаних з підвищеною пожежною небезпекою, при виробництві вогневих робіт у вибухонебезпечних виробництвах, при ліквідації наслідків аварій і стихійних лих, при проведенні масових заходів з учнями особами і при проведенні екскурсій.

Для чого ведеться журнал обліку інструктажів з пожежної безпеки?

Систематизація і збереження інформації про працівників, які пройшли навчання в вигляді протипожежного інструктажу і керівників організації, відповідальних за виконання минулих заходів, вимагає заповнення журналу реєстрації інструктажу з пожежної безпеки.

Інформація в журналі інструктажу дозволяє виявити працівників, які не пройшли навчання правилам пожежної безпеки, які не розписалися за інструктаж і, відповідно, не мають права доступу до роботи. Так само з журналу інструктажів очевидні теми і види проведеного навчання на підприємстві, що дозволяє контролювати виконання плану навчання.

Зразок журналу інструктажу з пожежної безпеки

Журнал інструктажу з пожежної безпеки має затверджену форму і ведеться відповідно до вимог законодавства. Встановлений зразок журналу інструктажу з пожежної безпеки ви можете знайти в Додатку 1 до Норм пожежної безпеки, затвердженим Наказом МНС РФ № 645 від 12 грудня 2007 р

Журнал інструктажу має формат А4, сторінки журналу повинні бути пронумеровані і прошнуровані.

Шнурівка повинна бути скріплена печаткою організації або контрольною пломбою. На пломбі (друку) вказується кількість аркушів у журналі, щоб уникнути заміни листів.

На кожній сторінці журналу відтворюється таблиця ці прості графами:

 • Дата проведення інструктажу.
 • Прізвище та ініціали працівника, який пройшов навчання.
 • Дата народження працівника.
 • Посада співробітника.
 • Вид проведеного інструктажу.
 • Відомості про працівника.
 • Підпис працівника про проходження інструктажу.
 • Підпис інструктора.

Обкладинка журналу повинна містити наступну інформацію:

 • Найменування організації.
 • Номер журналу.
 • Дата початку і закінчення заповнення журналу.

До відання Журналу інструктажу допускається один співробітник підприємства, найчастіше це відповідальний за пожежну безпеку.
Допускається ведення декількох журналів інструктажу, якщо для кожного відділу компанії потрібно ведення окремого журналу.

Правила оформлення журналу вступного інструктажу з пожежної безпеки

Це окремий журнал для реєстрації вступного інструктажу з пожежної безпеки, який проводиться з кожним працівником по прийнятті його на роботу. Допускається вільна форма ведення такого журналу, в той же час дана форма повинна містити приблизну програму інструктажу і відповідати вимогам законодавства. Журнал інструктажу відповідно до загальних правил повинен бути прошнурований, опломбований і скріплений печаткою організації та підписом керівника структурного підрозділу. На печатці або пломбі має бути зазначено кількість аркушів журналу.

Яка відповідальність передбачена за відмову заповнювати журнал інструктажу з пожежної безпеки

Якщо на підприємстві відсутня або не ведеться журнал реєстрації інструктажу з пожежної безпеки, згідно зі ст. 20.4 КоАП РФ це буде розцінено як порушення вимог пожежної безпеки.

За дане порушення передбачено заходи адміністративної відповідальності у вигляді штрафу або попередження, що застосовуються до посадової особи, відповідальної за пожежну безпеку на підприємстві, а також до самої організації. Розмір штрафу для посадової особи може бути від 6 000 до 15 000 руб. в залежності від обставин справи. Якщо штраф застосовується до організації, його розмір може бути від 150 000 до 200 000 руб.

Журнал обліку інструктажів з пожежної безпеки є офіційний документ, який дає розуміння перевіряючим особам про процес навчання пожежної безпеки працівників підприємства. Регулярне заповнення журналу дозволяє запобігти виникненню пожежонебезпечних ситуацій зважаючи на постійне і наочного контролю за проходженням навчання працівниками підприємства.

Проведення інструктажів з пожежної безпеки є однією з форм навчання заходам пожежної безпеки. Фіксація проведених інструктажів з підписом працівників підприємства дає можливість контролю за ходом навчання, інформує про всіх працівників, які пройшли і не пройшли навчання і розподіляє відповідальність за дотримання інструкцій і правил з пожежної безпеки. Керівництво підприємства повинно приділяти достатню увагу веденню документації, оскільки це поліпшує пожежну безпеку і дозволяє уникнути значних штрафів.

Які існують види інструктажу з пожежної безпеки?
Які існують види інструктажу з пожежної безпеки?
Для чого ведеться журнал обліку інструктажів з пожежної безпеки?